349

  • Leszek Zasztowt, Humanistyka umiera w milczeniu  (str 1)
  • Claudine Kieda, Jacek Kubiak, Romantycy, pozytywiści i postmoderniści  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Po namyśle, po lekturach  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Franciszek Bunsch   (str 4)