2015

 • 319/320/321  

  • Życzenia   (str 1)
  • Łukasz Turski, Steinmetz i dzieci  (str 2)
  • Adam Proń i Marek Kosmulski, Nauka a sport  (str 3-4)
  • Elżbieta Pyza, Jubileusz 140-lecia Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika  (str 4-5)
  • Jerzy Wyrozumski, Z debaty o stowarzyszeniach naukowych   (str 6)
  • Justyna Krupa, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego  (str 7-8)
  • Czesław Jura, Człowiek, natura, środowisko  (str 9-10)
  • Joanna M. Dziewulska, Zbiory ikonograficzne PAU w otwartym dostępie!  (str 11)
  • Galeria PAUzy: Paweł Taranczewski   (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W stronę dziedzictwa   (str 13) 


 • 318

  • Zbigniew Stawrowski, Pracownik naukowy – powołanie czy zawód?  (str 1-2)
  • Franciszek Krok, Komitet Fizyki PAN  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Sawicki, Mały krok do normalności  (str 4)
  • Wydarzenia   (str 5-6)
   •  Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Wznosząc gmach narodowej wiedzy
   •  200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego


 • 317 

  • Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie – 195 lat tradycji  (str 1-2)
  • Lucjan Pawłowski, Gospodarka oparta na wiedzy  (str 3)
  • zaPAU: Cywilizacja komiwojażerów  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W drodze do sławy (str 5-6) 


 • 316 

  • Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (str 1)
  • Michał Turała, Wielkie Infrastruktury Badawcze – polskie grupy w eksperymentach LHC pilnie potrzebują gwarancji… (str 2-3)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Z „Wszechświatem” było inaczej…  (str 3)
  • zaPAU: Lament emeryta nad umarłym kredytem (II) „Konflikt interesów”  (str 4)


 • 315 

  • Jerzy Strzelczyk, Żywot niezwykły. W pięciolecie śmierci profesora Gerarda Labudy (str 1-3)
  • O Polskiej Akademii Umiejętności, Fragment rozmowy Gerarda Labudy z Andrzejem M. Kobosem  22 lutego 2006 w Poznaniu, opublikowanej w „Po drogach uczonych”,  t. 1, PAU, Kraków 2007 (str 3-4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Krynica-Zdrój i krakowscy uczeni  (str 5-6) 


 • 314

  • NOWY DUŻY SUKCES POLSKIEJ NAUKI  (str 1)
   • fragment komunikatu PAN
   • komentarz Prezesa PAN Jerzego Duszyńskiego
   • komentarz Prezesa PAU Andrzeja Białasa
  • Paweł Domański, Nauka to nie sport  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Strażnicy klerków  (str 3)
  • zaPAU: Lament emeryta nad umarłym kredytem (str 4)


 • 313

  • Mieczysław Chorąży, Poszerzyć nauczanie biologii  (str 1-2)
  • Tadeusz Lesiak, Jak oceniać dorobek naukowy osób pracujących w dużych zespołach badawczych? (str 2-3) 
  • Galeria PAUzy: Józef Marek (str 4)


 • 312

  • Kazimierz Stępień, Wielkie Infrastruktury Badawcze  (str 1-2)
  • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (str 2)
  • Adam Proń i Marek Kosmulski, Bronimy bibliometrii (str 3)
  • zaPAU: Atut  (str 4)


 • 311

  • Agnieszka Zalewska, Neutrina – cząstki zmieniające swoją tożsamość  (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, W piśmie i w mowie  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Adam Wsiołkowski   (str 4)


 • 310

  • Adam Korpak, List do Andrzeja Białasa  (str 1)
  • Elżbieta Pyza, 140-lecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (str 2-3)
  • zaPAU: Biurokratyczne szuflady   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:   (str 5)
   • Marian Nowy, Pytania o cywilizację
   • Marian Nowy, Neurochirurgia bez tajemnic


 • 309

  • Ryszard Nycz, NPRH dziś – i cokolwiek dalej…   (str 1-2)
  • Patrycja Gąsiorowska, Klaryski w Krakowie   (str 3)
  • zaPAU: Mniejsze zło (str 4)


 • 308

  • Andrzej Białas, Triumfalny powrót Sokratesa  (str 1)
  • Przemysław Matusik, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja zobowiązuje  (str 2-3)
  • Jan Woleński,Sprostowanie (str 3)
  • Galeria PAUzy: Leszek Sobocki (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Dobre towarzystwa, z Profesorem Piotrem Hübnerem rozmawia  Marian Nowy (str 5-6)


 • 307

  • Jan Woleński, Tadeusz Kotarbiński (1886–1981)  (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Długa już tradycja  (str 3)
  • zaPAU: Tadeusz Kotarbiński, Epigramy (str 4)


 • 306

  • Włodzimierz Korohoda, O niektórych skutkach ubocznych naukometrii  (str 1-2)
  • Andrzej Szostek MIC, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i jego rola w życiu naukowym Lubelszczyzny   (str 3)
  • zaPAU: Powolny przeszczep (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czternastu wspaniałych  (str 5-6)


 • 305

  • Lucjan Pawłowski, O rankingach raz jeszcze  (str 1)
  • Agnieszka i Kacper Zalewscy, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC  (str 2-3)
  • zaPAU: Bojkot? (str 4)


 • 304

  • Andrzej Jajszczyk, Sztuka a nauka i technika – refleksje z pewnej wystawy  (str 1-2)
  • Korespondencja na temat klasyfikacji polskich czasopism naukowych  (str 2-3)
   • list Janusza Kaweckiego do Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych Antoniego Tajdusia
   • odpowiedź Antoniego Tajdusia
  • zaPAU: Do P.T. reformatorów nauki (str 4)


 • 303

  • Krzysztof J. Kurzydłowski, Programy na rzecz szkolnictwa wyższego w perspektywie unijnej 2014–2020  (str 1-2)
  • Michał Ostrowski, CTA – światowy sukces czy międzynarodowa porażka polskiej nauki?   (str 3-4)
  • Jacek Wosiek, Fakty, mity i zagadki Modelu Standardowego   (str 5)
  • Jerzy Szwed, Niewidzialna ręka interdyscyplinarności  (str 6-7)
  • zaPAU: Maciej W. Grabski, Wślinkologia (str 8)


 • 302

  • Zbigniew Błocki,  Ludzie zamiast budynków  (str 1-2)
  • Marcin Kula, Z metra i na wagę (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Dariusz Kaca (str 4)
  • Wydarzenia:  Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Wspólnota umiłowania nauki, 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pierwsze kroki  (str 6)


 • 301

  • Jan Woleński, Czy rzeczywiście wierzchołek góry lodowej?  (str 1-2)
  • List Jerzego Fedorowskiego do Prezesa PAU Andrzeja Białasa (str 2)
  • Magdalena Bajer, (nie)Rozróżnianie  (str 3)
  • zaPAU: Lepsze polskie fiołki w polu… (str 4)


 • 300

  • Roman Niestrój,   Kilka uwag o „dyktaturze wolnego rynku”  (str 1)
  • Michał Starczewski, Polskie czasopisma naukowe a otwarty dostęp  (str 2-3)
  • zaPAU: Miedzioryt Krzysztofa Skórczewskiego, Oko Wszechświata (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Był Mróz  (str 5)


 • 299

  • List Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  do Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (str 1-2)
  • List Prezesa PAU Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  (str 2)
  • Jakub Zakrzewski, Czas na zmiany, ale jakie?  (str 3)
  • zaPAU: Leszek M. Sokołowski, Jak popsuć swój autorytet (str 4)


 • 298

  • Adam Korpak, Wspomnienia o Profesorze Stanisławie Siedleckim (1912–2002) – taterniku, polarniku, geologu i podróżniku  (str 1-2)
  • Jan L. Cieśliński, Czy uniwersytet może nie być badawczy?  (str 3)
  • zaPAU: Ksiądz Pana wini, Pan Księdza…  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Fascynująca neurochirurgia  (str 5)


 • 297

  • Adam Jakubowski, Zagraniczne formaty (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Optymistyczny jubileusz  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Józef Budka  (str 4)


 • 296

  Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015

  • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015 (str 1)
  • Profesor Jerzy Limon – przyjmując Nagrodę PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015  (str 2)
  • List gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z okazji uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015  (str 3)
  • Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015 (str 4)


 • 295

  • Jerzy Wyrozumski, Odszedł Wielki Świadek Epoki  (str 1-2)
  • Władysław Stróżewski, O Profesorze Władysławie Bartoszewskim najzupełniej prywatnie (str 2)
  • Andrzej Zoll, Drogowskaz  (str 3)
  • Profesor Władysław Bartoszewski w Polskiej Akademii Umiejętności (fotografie) (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Na wieczność  (str 5)


 • 294

  • Krzysztof Pawłowski, O Narodowe Uniwersytety Badawcze  (str 1-2)
  • Leszek M. Sokołowski, Paszkwil przeciw naukometrii   (str 3)
  • za PAU: (str 4)
   • Jerzy Duszyński, ERC Starting Grants
   • ’ABBA’, Dziękuję


 • 293

  • Dwa polemiczne komentarze o początkach psychologii w Polsce (str 1)
   • Adam Niemczyński
   • Jan Woleński
  • Michał Starczewski, Otwarta nauka. Szansa, którą należy wykorzystać   (str 2)
  • Marlena Pecyna, Uniwersyteckie związki  (str 3)
  • zaPAU: Fetysz mobilności  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czerwone Księgi  (str 5)


 • 291/292

  • Życzenia, Krzysztof Skórczewski, Kolekcja Wiosenna  (str 1)
  • Jan Woleński, Kazimierz Twardowski (1866-1938)  (str 2-3)
  • Magdalena Bajer, Pierwsza (pilna) potrzeba  (str 4)
  • Marcin Kula, Włodzimierz Zagórski (1939-2015) (str 5-6)
  • Marian Fikus: Siedem Cudów Architektury XX wieku: 6. Piramida Luwru (1989) – Ieoh Ming Pei  (str 7)
  • Galeria PAUzy: Marian Fikus (str 8)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Barszcz nieświąteczny  (str 9)


 • 290

  • List Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Prof. Antoniego Tajdusia  (str 1)
  • Andrzej Pelc, O kryteriach bibliometrycznych w ewaluacji – głos zza oceanu  (str 2) 
  • Piotr Błoński, Sztuka sekurytyzowana  (str 3)
  • zaPAU: Szarańcza  (str 4)


 • 289

  • List Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego (str 1)
  • Jerzy Danielewicz, Z historii greckiego epigramu. Archaiczne epigramy nagrobne  (str 2-3)
  • zaPAU: Grażyna Borkowska, Jeszcze w sprawie towarzystw naukowych  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Planety odległych słońc  (str 5)


 • 288

  • Adam Płaźnik, Naukometria – czyli jak z ersatzu zrobić stare wino  (str 1)
  • Stefan Witold Alexandrowicz, Marian Książkiewicz (1906–1981) (str 2-3)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Który grzech większy?  (str 4)


 • 287

  • List Podsekretarz Stanu w MNiSW Darii Lipińskiej-Nałęcz (str 1-2) 
  • List Andrzeja Białasa do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej  (str 2)
  • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (str 3)  
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naukometria tak, ale jaka? (str 3)
  • zaPAU: Najlepsza inwestycja   (str 4)


 • 286

  • Andrzej Pilc, Naukometria – nieporozumienie czy konieczność? (str 1)
  • Lech Trzcionkowski, Komunikat 2/2012 – Centralna Komisja i pozorowanie norm prawnych (str 2) 
  • Jerzy Kuczyński, O autorytecie nauczyciela  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Ingarden   (str 4)


 • 285

  • Magdalena Duer-Wójcik, Odpowiedź na komentarz dra Lecha Trzcionkowskiego o NCN (str 1)
  • Jan L. Cieśliński, Jak przetrwać kryzys demograficzny? (str 2) 
  • Łukasz Niesiołowski-Spanò, Centralna Komisja – organ zaufania publicznego? (str 3)
  • zaPAU: Jan Woleński, (Bardzo) Krótki Słownik Filozoficzny   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Potrzeba wyobraźni  (str 5)  


 • 284

  • Roman Duda, Potrzeba wizjonerów (str 1)
  • Marcin Badziak, Co ogranicza (młodych) polskich naukowców(str 2)  
  • Jakub Pigoń, Punkty to nie wszystko. Raz jeszcze o liście czasopism  (str 3)
  • zaPAU: Na ratunek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (str 4)


 • 283

  • Aleksander Weron, Studia elitarne   (str 1)
  • Czesław Jura, Paszporty genetyczne   (str 2-3) 
  • zaPAU: Fatum  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Madonny, Jerzy i Czas   (str 5)


 • 282

  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Nowe prace Syzyfa   (str 1-2)
  • Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent (str 3) 
  • zaPAU: Janusz Limon, Poszukiwany krakowianin z okresu międzywojennego   (str 4)


 • 281

  • Andrzej Pilc, Nauka w kraju – może nie jest tak źle   (str 1)
  • Lech Trzcionkowski, Sukcesy NCN. W odpowiedzi Panu Profesorowi Jajszczykowi (str 2-3) 
  • zaPAU: Słownik komunałów   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W stronę antyku   (str 5)


 • 280

  • Andrzej Białas, Tych pieniędzy nie wolno zmarnować!   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Szkoło, gdy cię wspominam…   (str 2)
  • Łukasz Niesiołowski-Spanò, O konieczności podniesienia liczby kategorii w parametryzacji jednostek i akredytacji studiów   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Ryszard Otręba   (str 4)


 • 277/278/279

  • Życzenia   (str 1)
  • Karol Musioł, Nowe zadania uniwersytetu   (str 2-3)
  • Lucjan Suchanek, Edukacja czy przemysł edukacyjny? Studia i studiowanie w epoce kultury masowej   (str 4-5)
  • Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski, Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (str 6)
  • Agnieszka Płonka, Gdy przymus zabija pasję   (str 7-8)
  • Krzysztof Fiałkowski, Lem i ja (my)   (str 9-10)
  • Joanna M. Dziewulska, PAUart – nowy projekt Polskiej Akademii Umiejętności   (str 11)
  • zaPAU: Odoaker to nie pasta do zębów…   (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Fantom w kosmosie   (str 13)