2013

 • 233/234/235 

  • Życzenia   (str 1)
  • Andrzej Kobos, Adam Strzałkowski – Mistrz, Przyjaciel, Krakowianin   (str 2)
  • Marek Maleszewski, Nagroda FNP dla Andrzeja Tarkowskiego   (str 3)
  • Ryszard Horodecki, Nagroda FNP dla Marka Żukowskiego   (str 4)
  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 2. Kaplica w Ronchamp (1995) – Le Corbusier   (str 5)
  • Tadeusz Gromada, O moim mistrzu Oskarze Haleckim (1891–1973)   (str 6-7)
  • Jan M. Małecki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 8-9)
  • Jerzy Fedorowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście węższym   (str 10-11)
  • zaPAU:  
   • Krzysztof Skórczewski, „Obserwatorium”   (str 11)
   • Kubek w polu Higgsa   (str 12)


 • 232

  • Krzysztof Meyer, Piękno z porządku i precyzji   (str 1-2)
  • Andrzej Jajszczyk, Learn English, Dear Scholar…   (str 3)
  • zaPAU: Uczelnie mają UCZYĆ   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Płeć mózgu  (str 5-6)


 • 231

  • Stefan Pokorski, Cząstka Higgsa warta Nobla   (str 1-3)
  • zaPAU: Punkty na sprzedaż?   (str 4)


 • 230

  • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Debata PAU „Oceny nauki”   (str 1-2)
  • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście szerszym  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Witold Cęckiewicz   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ważny jest czas   (str 5)


 • 229

  • Włodzimierz Zagórski, Boska cząsteczka   (str 1-2)
  • Ewa Łętowska, Prof. Alicja Wołodźko-Butkiewicz nagrodzona Medalem Puszkina  (str 2)
  • Jerzy Kuczyński, Trzecia strona systemu kształcenia    (str 3)
  • zaPAU:  Bać się, czy nie bać  (str 4)


 • 228

  • Maria Bogucka, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1)
  • Jadwiga Puzynina, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce  (str 2)
  • Robert Hołyst, Profesor uprzywilejowany w Polsce i USA    (str 3)
  • zaPAU: Kto upilnuje strażników?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pierwszy krok   (str 5)


 • 227

  • Jerzy Limon, Jeszcze o Gdańskim Teatrze Szekspirowskim   (str 1)
  • Maria Karpluk, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce  (str 2)
  • Gdański Teatr Szekspirowski w budowie – fotografie   (str 2)
  • Andrzej Fuliński, Bić się czy nie bić (o przemysłową rewolucję w nauce)    (str 3)
  • zaPAU: Nie pamięta wół, jak cielęciem był   (str 4)
  • Wydarzenia: By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.   (str 5)


 • 226

  • Tadeusz Mazowiecki nie żyje   (str 1)
  • Paweł E. Tomaszewski, Profesor Jan Czochralski – czy powrót zapomnianego?  (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Janina Kraupe   (str 4)
   Kraków – warto wiedzieć: – Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej, z Hubertem Chudzio rozmawia Marian Nowy  (str 5-6)


 • 225

  • Andrzej Borowski, Humanistyka, czyli co i po co?   (str 1-2)
  • Muzyka Witolda Lutosławskiego w Montrealu  (str 2)
  • Aleksander Weron, Ławka Stefana Banacha – help needed   (str 3)
  • zaPAU: Impact factor   (str 4)


 • 224

  • Henryk Samsonowicz, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1)
  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 1. Dom nad wodospadem, Pensylwania (1939) – Frank Lloyd Wright   (str 2-3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Dyskryminacja starszych profesorów jest zgodna z prawem…   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ważne daty… i dwadzieścia trzy kilometry dokumentów  (str 5)


 • 223

  • Andrzej Białas – zaproszenie do zabrania głosu w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1)
  • Zuzanna Topolińska, Kuszące perspektywy w językoznawstwie?   (str 1)
  • Jerzy Bartmiński, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 2)
  • Stanisław Stabryła, Glosa do problemu współczesnej humanistyki polskiej   (str 3-4)
  • Jan Prokop, Debata nad polską humanistyką   (str 4)


 • 222

  • Łukasz A. Turski, Ocenianie nauki – duch z przeszłości   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Jan Zachwatowicz (1900–1983)   (str 3)
  • zaPAU: Paraliż konstytucyjny  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Taniec elektronów i chemiczne koktajle  (str 5)


 • 221

  • Kazimierz Stępień, O finansowaniu studiów wyższych   (str 1-2)
  • Janusz Sondel, W sprawie skrywanych sekretów   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Jan Kucz  (str 4)


 • 220

  • Janusz Lipkowski, Rewolucja przemysłowa w nauce?   (str 1-2)
  • Roman Kaliszan, Farmacja naukowa   (str 2-3)
  • zaPAU: Krzysztof Dudek i Monika Gawałek, Przyrodnicy pracoholicy   (str 4)
   Kraków – warto wiedzieć: O młodej polskiej emigracji – rozmowa Mariana Nowego z Dorotą Praszałowicz  (str 5)


 • 219

  • Tadeusz Słomka, Współpraca AGH z gospodarką   (str 1)
  • Czesław Jura, Uczony i naukowiec   (str 2)
  • Witold Dzwinel, Trup z szafy   (str 3)
  • Stanisław Moskalewski  –  List do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 3)
  • zaPAU: Adam Płaźnik, Jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego definitywnie rozwiązało sprawę dotacji na aparaturę naukową?  (str 4)


 • 218

  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku – wprowadzenie (str 1-3)
  • zaPAU: Robert Hołyst, Limes inferior – czyli o kryteriach oceny w naukach ścisłych i przyrodnicznych  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Kościół i świat współczesny  (str 5)


 • 217

  • Myślę, że dałem ludziom odwagę, aby rozwijać terapię genową – z Profesorem Wacławem Szybalskim rozmawia Andrzej M. Kobos  (str 1-4)
  • Zygmunt Kolenda,Rozwój zrównoważony – szlachetna idea i bezradność świata   (str 5)
  • Magdalena Bajer, Trudne powroty   (str 6-7)
  • Lucjan Suchanek, Sprostowanie   (str 7)
  • Adam Korpak, Tajemnice przyrody   (str 8)
  • zaPAU: Bronię biurokratów  (str 9)
  • Wydarzenia   (str 10)
   • konferencje naukowe:
    HORODŁO (1413–2013) Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie horodelskiej;
    Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Ja, Matejko  (str 11)


 • 216

  • List Prof. Ewy Łętowskiej (str 1)
  • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman, Leopold Infeld – posłowie   (str 2)
  • Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora? – skrywane sekrety   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Fijałkowski (str 4)


 • 215

  • Andrzej Białas, Witamy w klubie!   (str 1)
  • Piotr Węgleński, Wojny z genetyką   (str 2)
  • Tomasz Matulewicz, Tatry grantów i strzyżone niziny dotacji statutowej   (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Robert Hołyst, Punkty, habilitacja i profesura przy okazj
   • komentarz ABBY
  • Wydarzenia: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Fotografie w spuściznach uczonych i twórców. Konferencja i wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie  (str 5-6)


 • 214

  • Piotr Sztompka, Kongres Kultury Akademickiej   (str 1)
  • Lucjan Suchanek, Dwuetatowość – trup z szafy!   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Urodziny księcia   (str 2-3)
  • zaPAU: Dwadzieścia pięć procent  (str 4)
   Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Syberia, Kaukaz, Daleki Wschód – dzieje Polaków Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej  (str 5-6)


 • 213

  • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman, Leopold Infeld (1898–1968)   (str 1-2)
  • Adam Bzdak, Postdokiem być… Refleksje na temat bycia postdokiem w USA   (str 3)
  • zaPAU: – Profesorowie emeryci, łączcie się!  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Rozum i serce  (str 5)


 • 212

  • Andrzej Białas, Rozmontować monopol   (str 1)
  • Andrzej Krzywicki, Sześć dobrych rad   (str 2-3)
  • zaPAU: Jan Woleński, Aforyzmy  (str 4)


 • 211

  • Plany finansowania współpracy nauki z biznesem w budżecie na lata 2014–2020 – komentarz minister Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1-2)
  • Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora?   (str 2-3)
  • zaPAU: Zwycięstwo na punkty  (str 4)
   Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Chrząszcz brzmi w trzcinie, brzęczy mucha… Prawie wszystkie zainteresowania Kazimierza Wiecha  (str 5-6)


 • 210

  Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013

  • Przemówienie Profesora Andrzeja Białasa   (str 1)
  • Przemówienie Profesora Andrzeja Zolla   (str 2-3)
  • Fotografie z uroczystości wręczenia Nagrody   (str 4)


 • 208/209

  • Jan Królikowski, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze od środka – na kanwie artykułu Andrzeja Jajszczyka („PAUza Akademicka” 202, 2013)  (str 1)
  • Cezary Dubnicki, Orka na ugorze – czyli dlaczego drugi Google nie może powstać w Polsce   (str 2-3)
  • Ignacy Kaliszewski, Czy bylibyśmy na to gotowi?   (str 3)
  • Magdalena Bajer, Zapiski w przerwie   (str 4)
  • Krzysztof Maślanka, Skuteczna, lecz niezbyt ładna   (str 5-7)
  • zaPAU: Robert Hołyst, Innowacje jak klocki Lego  (str 8)


 • 207

  • Janusz Lipkowski, Profesor nie prokurator …  (str 1)
  • Zbigniew P. Kruszewski, Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Refleksje przed Kongresem Towarzystw Naukowych w Warszawie  (str 2-3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Innowacje
   • Iwo Białynicki-Birula, Jak Polka z Polką …


 • 206

  • Krzysztof Meyer, Muzyka  (str 1-2)
  • Jerzy Kuczyński, Płatne – bezpłatne   (str 3)
  • zaPAU: Jak Polak z Polakiem …  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „Polodowcowisko”, czyli tajemnice Jeziora Hańcza  (str 5-6)


 • 205

  • Andrzej Białas, Wracają priorytety?  (str 1)
  • Roman Duda, Wizjoner sprzed wieku   (str 2-3)
  • Magdalena Bajer, Piękny owoc chciejstwa   (str 4)
  • zaPAU: Grażyna Kowalewska, … jeszcze o Pzp  (list do redakcji)  (str 4)


 • 204

  • Czy studia w Polsce powinny być płatne?  (str 1-3)
  • zaPAU: Możliwe, niemożliwe  (str 4)


 • 203

  • Agnieszka Zalewska, Odkrycie bozonu Higgsa a finansowanie nauki w Polsce (str 1-2)
  • Lucjan Suchanek, Anonimowość, donosologia, „człowiek z podziemia”   (str 3)
  • zaPAU: Andrzej M. Kobos, Re: 50+  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Miejsce sztuk, z Bogdanem Toszą rozmawia Marian Nowy  (str 5-6)


 • 202

  • Andrzej Jajszczyk, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze a system grantowy (str 1-2)
  • Jan Miodek, Profesor Witold Doroszewski (1899–1976)   (str 3)
  • zaPAU: „50+” (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Szekspir elżbietański i żywy  (str 5-6)


 • 201

  • Tomasz Taylor, Prywatny czy państwowy? Amerykańskie uniwersytety w skrócie (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Wreszcie radość   (str 2-3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Chciejstwo
   • Życie według Adama Korpaka


 • 200

  • 200 (str 1)
  • Paweł Brückman de Renstrom, Giganty nauki – wielkie kolaboracje eksperymentalnej Fizyki Cząstek Elementarnych (str 2-3)
  • zaPAU: Pochwała wytrwałości  (str 4)


 • 199

  • Iwona Cymerman, Albina Mościcka, Daniel Prusak, Czy Facebook rozwiąże ręce polskiej nauce? – czyli jak uratować profesora Józefa K. (str 1-2)
  • Czesław Jura, Przyszłość inżynierii genetycznej odwracającej rozwój  (str 3)
  • zaPAU: Ambicja i upokorzenie  (str 4)


 • 198

  • Andrzej Białas, Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)  (str 1)
  • Marek Sanak, Prometejski sen medycyny  (str 2-3)
  • zaPAU:  Zaczerpnięte z: http://www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Nowa skóra człowieka – z Justyną Drukałą rozmawia Marian Nowy  (str 5)


 • 197

  • Krzysztof Ludwik Birkenmajer, Ksiądz Bernard Birkenmayer – emisariusz Powstania Styczniowego  (str 1-2)
  • Barbara Rogowska, Bartłomiej Skowron,
   Wrocławska Akademia Młodych Uczonych i Artystów 
   (str 3)
  • zaPAU:  Król i uczeni (str 4)


 • 196

  • Alina Nowicka-Jeżowa, In memoriam Taddei Ulewicz  (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Grzech śmiertelny Internetu  (str 3-4)
  • zaPAU: Marian Mięsowicz, Pięć przykazań kierownika pracą naukową  (str 4)


 • 195

  • Maciej W. Grabski, Wyznania starego optymisty  (str 1-2)
  • Jan Mostowski, Olimpiady przedmiotowe a ustawa o zamówieniach publicznych  (str 3)
  • zaPAU:   Magdalena Bajer, Spostrzeżenia gościa (str 4)


 • 194

  • Jerzy Wilkin, Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie i perspektywy  (str 1-3)
  • Roman Duda, Jeszcze o uniwersytetach, których już nie ma  (str 3)
  • zaPAU: Znowu dwie kultury  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czy muzyka jest matematyką?  (str 5)


 • 193

  • Maciej Litwin, Miasta i ich uniwersytety – uniwersytety i ich miasta  (str 1-2)
  • Włodzimierz Zagórski, O anonimach w ogólności a nie w szczególności  (str 3)
  • zaPAU: Gra o sumie zero  (str 4)


 • 190/191/192 

  • Życzenia   (str 1)
  • Ryszard Sosnowski, O tym, jak Polska stała się państwem członkowskim CERN (str 2-4)
  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (5)  (str 5)
  • Z listów do redakcji
   • Jerzy Zabczyk, Sub auspiciis imperatoris dla Bronisława Malinowskiego   (str 6)
   • Andrzej Fuliński, Sub auspiciis imperatoris dla Mariana Smoluchowskiego   (str 6)
   • Janusz Limon, Hipercholesterolemia na obrazie Lucasa Cranacha starszego   (str 7)
  • J. Krzysztof Lenartowicz, Metanarracje architektury   (str 8-9)
  • Krzysztof Maślanka, Trudne piękno matematyki   (str 10-11)
  • zaPAU: Marian Mięsowicz, Przykazania dla młodych uczonych  (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Siedziba nauk (i sztuk)  (str 13-14)