M

’MAB’

 • ’MAB’, Modestia cnota zapomniana  [zaPAU]   (142: str 5)
 • ’MAB’, Gdzie jesteś Madame[zaPAU]   (152: str 4)
 • ’MaBa’, „Właśnieśmy jak anieli, otrzeźwieli, dojrzeli …” [zaPAU] (80: str 4)

Zdzisław Mach

 • Zdzisław Mach, Populistyczna rebelia i neotradycjonalizm wobec kryzysów Unii Europejskiej (509-510: str 6)

Jan Machnik

 Piotr Macko

Marcin Maciuk

 • Marcin Maciuk, Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności  (359: str 3)

Monika Machowska

 • Monika Machowska, Irlandzka lekcja patriotyzmu  (579: str 3)

Teresa Madeyska

 • Maria Łanczont i Teresa Madeyska, Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy – badania polsko-ukraińskie  (115: str 1-2)

Adam Maj

 • Adam Maj, Paweł Olko, Marek Jeżabek, Renata Kopeć,  Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (520: str 5-6)
 • Jacek Maj, Józef Kremer (18061875)   (84: str 2)

Bronisław Maj

Janusz A. Majcherek

 • Janusz A. Majcherek, Nauczanie, nie wkuwanie (nr 668/669)

Jacek Majchrowski

 • Krakowska Rada Konsultacyjna wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców, z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa rozmawia Marian Nowy [Kraków – warto wiedzieć](44: str 12)
 • List Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2019 Adolfa Juzwenko (472: str 3)
 • List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2022 Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi (nr 624)
 • Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2023 Panu Ryszardowi Krynickiemu (nr 650)

Małgorzata Majewska

Elżbieta Tabakowska i Małgorzata Majewska, Poziom nauki i poziom komfortu  (570: str 1-2)

Rita Majkowska

Jerzy Majkowski

 • Jerzy Majkowski, Kształcenie lekarzy a efektywność służby zdrowia (450-451 str 4)

Katarzyna Makowska

 • Katarzyna Makowska, Fundacja Polonium: Zmienianie drenażu mózgów w ich cyrkulację (Nr 604)

Edward Malec

 • Edward Malec, „Solidarność” a nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym(109: str 3)
 • Edward Malec, Jeszcze raz o wieloetatowości   (118: str 3)
 • Edward Malec, Wracają uczelnie flagowe – czy to się może udać?  (189: str 3)
 • Edward Malec i Andrzej StaruszkiewiczList do Prezesa PAU (415: str 3)

Jerzy Malec

 • Jerzy Malec, Co dalej z wyższym szkolnictwem niepublicznym w Polsce?  (71: str 2)

Jakub Malecki

Jakub Malecki, Luźne wspomnienia ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim pod koniec lat 80. (493-494: str 6)

Katarzyna Malecka

 • Katarzyna Malecka, Foodsharing: alternatywna forma zrównoważonej konsumpcji żywności  (583: str 2)
 • Katarzyna Malecka, Sharing economy – gospodarka współdzielenia (595: str. 4)

Teresa Malecka

 • Teresa Malecka, Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego (143: str 1-4)
 • Teresa Malecka, Uczelnie artystyczne wobec Konstytucji dla Nauki (468: str 2)
 • Teresa Malecka, Mamo, co byś ty zrobiła?  (473-474: str 14)
 • Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (I)  (572: str 3)
 • Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (II)  (573: str 4)
 • Teresa Malecka, Fenomen Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej (nr 615-616)
 • Teresa Malecka, Między wielką muzyką a nędzą edukacji [ROZMOWA O POLSCE] (nr 638)

Piotr Malecki

Szymon Malecki

Marek Maleszewski

 • Andrzej K. Tarkowski i Marek Maleszewski, Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) i zarodek ludzki spory bez perspektywy kompromisu  (27: str 2), dok. (27: str 3)
 • Marek Maleszewski, Nagroda FNP dla Andrzeja Tarkowskiego   (233-235: str 3)

Piotr Malinowski

 • Piotr Malinowski, Program POLONEZ BIS (nr 602)

Jan M. Małecki

Lech Mankiewicz

 • Lech Mankiewicz, Media cyfrowe to szansa! Kilka słów refleksji po lekturze tekstu ABBY z nr 411/2018  (413: str 4)
 • Lech Mankiewicz, Drugi Narodowy Kongres Nauki?  (446: str 2)
 • Lech Mankiewicz, Instytuty i korporacja − razem, czy osobno  (462: str 1)
 • Lech Mankiewicz, Odpowiedź na list profesora Duszyńskiego (469: str 2)
 • Lech Mankiewicz, Wszystko zaczyna się w szkole podstawowej (nr 610)

Witold Mańczak

 • Witold Mańczak, Kryteria prawdy w językoznawstwie  (47: str 3)
 • Witold Mańczak, O pewnym odkryciu w językoznawstwie  (53: str 3)

Joanna Mantel-Niećko

 Joanna Mantel-Niećko, Z Dziennika Dziekana Wydziału Neofilologii UW  (580: str 4)

Katarzyna Marciniak

 • Jerzy Axer, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI –  Katarzyna Marciniak, Grzech literacki świętego Tulliusza, czyli o sensie prowadzenia badań nad Cyceronem i jego poezją (68: str 2), dok. (68: str 3)
 • Katarzyna Marciniak, Po co mitologia? – Świat współczesny w zwierciadle mitu  (103-105: str 9-11)

Henryk Markiewicz

 • Henryk Markiewicz, „Polski Słownik Biograficzny” ma problem (c.d. dyskusji) (7: str 3)
 • O książkach – fragment rozmowy Andrzeja Kobosa z Henrykiem Markiewiczem (13: str 4)
 • Henryk Markiewicz, Powojenne przełomy w nauce o literaturze   (90: str 4)

Ryszard Markiewicz

 • Ryszard Markiewicz, Problemy z prawem autorskim   (171: str 1-3)
 • Ryszard Markiewicz, Autoplagiat   (579: str 3)
 • Ryszard Markiewicz, Autorytet profesora (nr 623)

Mirosława Marody

 • Mirosława Marody – wypowiedź podczas promocji książki Profesora Macieja Grabskiego  (326: str 2)

Anna Marszałek

 • Anna Marszałek, Rola koordynatora dyscyplin w NCN  [NCN] (168: str 5)

Mariusz Maślak

 • Mariusz Maślak, Gustave Eiffel (1832-1923). W setną rocznicę śmierci (nr 668/669)

Julian Maślanka

 • Julian Maślanka o Stanisławie Pigoniu – fragment wypowiedzi w rozmowie z Andrzejem Kobosem  (17–18: str 8)
 • Julian Maślanka, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (32: str 2)
 • Julian Maślanka, O rosyjskim despotyzmie zdań kilka   (119: str 2)

Krzysztof Maślanka

Tomasz Matulewicz

 • Tomasz Matulewicz, Tatry grantów i strzyżone niziny dotacji statutowej (215: str 3)

Przemysław Matusik

 • Przemysław Matusik, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja zobowiązuje  (308: str 2-3)

Tadeusz Mazowiecki

 • Tadeusz Mazowiecki, Polska zasługuje, aby Polacy mieli poczucie satysfakcji [4 czerwca 1989 w dwadzieścia lat później (wystąpienie podczas spotkania członków PAU z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 5)

Michał Mazur

Maciej Mazurkiewicz

 • Maciej Mazurkiewicz, Rzut na taśmę – czy zawsze fair play? (448: str 2)

Andrzej Mączyński

 • Andrzej Mączyński, Trzeciomajowe refleksje (512: str 1)
 • Andrzej Mączyński, W stulecie urodzin Profesora Józefa Skąpskiego  (562: str 2)
 • Andrzej Mączyński, Wkład członków PAU w tworzenie i naukę prawa (Nr 615-616)
 • Andrzej Mączyński, Strażnik Konstytucji? [ROZMOWA O POLSCE] (nr 636)

Mieczysław Mąkosza

 • Mieczysław Mąkosza wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (19: str 2)

Roman K. Meissner

 • Roman K. Meissner, O Profesorze Ludwiku Hirszfeldzie (3)   (187: str 2-3)

Krzysztof Meyer

 • Krzysztof Meyer, Muzyka  (206: str 1-2)
 • Krzysztof Meyer, Piękno z porządku i precyzji   (232: str 1-2)
 • Krzysztof Meyer, Koncert polski [ROZMOWA O POLSCE] (nr 637)

Marta Miączyńska

 • Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent (282: str 3)

Anna Michalewicz

 • Anna Michalewicz, Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji Artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu  (364-365: str 7)
 • Anna Michalewicz, Nasz kochany Profesor  (461: str 6)
 • Anna Michalewicz, Coś idzie…  (473-474: str 26)
 • Anna Michalewicz, Józef Skąpski – Sekretarz Generalny PAU 1989–1994 (562: str 5-6)

Joanna Michalska

 • Joanna Michalska, Janusz Groszkowski. Pionier polskiej radioelektroniki (240: str 1-2)

Sergiusz Michalski

 • Sergiusz Michalski, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (245: str 2)
 • Sergiusz Michalski, list do Redakcji  (507: str 1)
 • List Profesora Sergiusza Michalskego (537-538: str 5)
 • Sergiusz Michalski, Przykład Singapuru a rozwój Chin czyli o pewnej wizycie państwowej w listopadzie 1978 roku  (544: str 3)
 • Sergiusz Michalski, Patriotyzm a nacjonalizm: ciekawy przypadek sloganu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”   (583: str 4)
 • Sergiusz Michalski, Umieralność członków Polskiej Akademii Umiejętności w liczbach rocznych (nr 611)
 • Sergiusz Michalski, O życiu muzycznym w Polsce i nie tylko (nr 640)

Teresa Michałowska

Błażej Miernikiewicz

 • Błażej Miernikiewicz, List ludzi nauki do mediów ws. zmian klimatu (493-494: str 4)

Jan Mietelski

 • Jan Mietelski, Astronomia krakowska w czasach Tadeusza Banachiewicza (nr 625/626/627)

Marian Mięsowicz

 • Marian Mięsowicz, Przykazania dla młodych uczonych  [zaPAU]  (190-192: str 12)
 • Marian Mięsowicz, Pięć przykazań kierownika pracą naukową  [zaPAU]   (196: str 4)

Marian Mikołajczyk

 • Marian Mikołajczyk i Józef Drabowicz, Nagroda Nobla z chemii w roku 2022 (nr 621)

Jan Miodek

 • Jan Miodek, Profesor Witold Doroszewski (1899–1976)   (202: str 3)

Agnieszka Bieńczyk-Missala

 • Agnieszka Bieńczyk-Missala, Humanitarne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę (nr 603)

Paweł Józef Mitkowski

 • PAUeczka Akademicka: Paweł Józef Mitkowski, Sprzężenia zwrotne w systemach dynamicznych  (82: str 2)

Wojciech Mitkowski

 • Kazimierz Furtak i Wojciech Mitkowski, Nauki techniczne w Krakowie (nr 625/626/627)

Henryk Mittelstaedt

 • Henryk Mittelstaedt, Bo Polacy nie gęsi …   (387: str 2)

Michał Młynarczyk

 • Michał Młynarczyk, Diabeł tkwi w wytycznych (336: str 1)
 • Agata Chrześcijanek i Michał Młynarczyk, Nie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma  (407-408: str 4)

Stanisław Mocek

 • Stanisław Mocek, Paradoksy szkolnictwa wyższego: silni nie znaczy lepsi  (75–76: str 5)

Karol Modzelewski

 Michel de Montaigne

 •  Michel de Montaigne, Próby, Księga I, rozdział VI: jako godzina parlamentowania jest niebezpieczna (fragment)  (594: str 1)

Robert V. Moody

 • Robert V. Moody, On Quasicrystals  (144: str 3)
 • O różnych sposobach zatrudniania umysłu – z Profesorem Robertem V. Moody rozmawia Andrzej M. Kobos  (147-149: str 8-11)

Zbigniew Moser

 • Zbigniew Moser, Tradycja i teraźniejszość w badanich stopów metali  (59: str 2)

Stanisław Moskalewski

 • Stanisław Moskalewski, Śmiertelne i nieśmiertelne komórki w hodowli poza ustrojem   (69: str 1)
 • Stanisław Moskalewski  –  List do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (219: str 3)

Stanisław Mossakowski

 • Stanisław Mossakowski, Kopciuszek Europy  (1: str 4)
 • Stanisław Mossakowski (wybór Andrzej M. Kobos), Kaplica Zygmuntowska w nowym świetle  (13: str 3)

Jan Mostowski

 • Jan Mostowski, Olimpiady przedmiotowe a ustawa o zamówieniach publicznych  (195: str 3)

Albina Mościcka

 • Iwona Cymerman, Albina Mościcka, Daniel Prusak, Czy Facebook rozwiąże ręce polskiej nauce? – czyli jak uratować profesora Józefa K. (199: str 1-2)

Stanisław Mrówczyński

 • Stanisław Mrówczyński, Mierzenie nauki   (101: str 2-3)
 • Stanisław Mrówczyński, Plagiaty   (106: str 3)
 • Stanisław Mrówczyński, Za barierą światła   (138: str 1-2)
 • Stanisław Mrówczyński, Andrzej Sołtan (1897–1959) – fizyk z powołania (180: str 1-2)
 • Stanisław Mrówczyński, Muzyka sfer  (356: str 3)
 • Stanisław Mrówczyński, Czy współpraca z Rosją była błędem? (nr 607)

Andrzej Mulak

Jacek Musiał 

 • Jacek Musiał   (157: str 5)   [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 • Jacek Musiał, Uznanie i szacunek (473-474: str 17)

Karol Musioł

 • Karol Musioł, Trwająca wizja Niewodniczańskiego  (21: str 1), dok. (21: str 2)
 • Karol Musioł, Mowa pożegnalna  [Żegnamy Profesora Andrzeja Pelczara] (86: str 1)
 • Tekst przemówienia, które JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł wygłosił podczas uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w dniu 4 marca 2011   (116: str 3)
 • Karol Musioł, Co po epoce euro (€) ? (144: str 1)
 • Karol Musioł   (157: str 3)   [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]  
 • Karol Musioł, Nowe zadania uniwersytetu   (277-279: str 2-3)