2022

 • 612

  • Andrzej Kastory, Recenzja podręcznika
  • Marek R. Lipiński, Odra
  • Raport PAN, Katastrofa na Odrze – geneza, teraźniejszość, zalecenia na przyszłość – link
  • Andrzej Białas, Próba wyjaśnienia
  • Kraków. Historyczne miasto patrzące w przyszłość
  • Ostatnie dni wystawy „Lelewel. Rytownik Polski” w Muzeum Narodowym w Krakowie


 • 611

  • † Stanisław Salmonowicz, Notatka o „żołnierzach wyklętych”
  • Andrzej Szeptycki , Wojny Rosji
  • Sergiusz Michalski, Umieralność członków Polskiej Akademii Umiejętności w liczbach rocznych
  • Andrzej Białas, Komentarz
  • Andrzej Białas, Ewaluacja humanistyki


 • 610

  • Włodzimierz Korohoda, O potrzebie opracowywania i studiowania historii współczesnych nauk przyrodniczych
  • Lech Mankiewicz, Wszystko zaczyna się w szkole podstawowej
  • Przemysław Urbańczyk, Problematyczne początki
  • Andrzej Białas, Maluję jak Tycjan


 • 609

  Karta z kalendarza
  Wojciech Czakon, Niepewność jutra
  Barbara Płytycz, Dzieci z probówki
  Andrzej Białas , Fabryka Absolutu


 • 608

  • Karty z kalendarza
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Stefan Pieńkowski (1883–1953), wybitny fizyk i organizator nauki
  • Piotr Karaś, Słowo o sankcjach finansowych
  • Andrzej Grzywacz, Wiedza potoczna oraz propaganda wokół Puszczy Białowieskiej
  • Barbara Płytycz, Pacyfizm, wojna, edukacja
  • Uwagi Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych do Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – link
  • Magdalena Bajer, Preludium


 • 607

  • Roman Kuźniar, Rosja wychodzi z Europy
  • Piotr Polak, Rosja a Zachód
  • Stanisław Mrówczyński, Czy współpraca z Rosją była błędem?
  • Andrzej Grzywacz, Wiedza naukowa o Puszczy Białowieskiej


 • 606

  • Laudacja wygłoszona przez Prezesa PAU z okazji przyznania Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  • Mowa wygłoszona przez Siostrę Małgorzatę Chmielewską z okazji przyznania jej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (link do filmu)
  • Piotr Sztompka, Dylematy wiarygodności nauki
  • Adam Szostkiewicz, Lekcja Watergate w czasach Pegasusa
  • Andrzej Białas, Mikołaj Bierdiajew ostrzega


 • 605

  • Andrzej K. Link-Lenczowski, Na drodze do konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru
  • Magdalena Bajer i Andrzej Białas, Wyróżnienia im. Profesora Macieja W. Grabskiego dla PAUzy Akademickiej
  • Przemysław Urbańczyk, Humanistyka na cyfrowym dywaniku
  • Wojciech Furmanek, Skuteczność rażenia i precyzja trafienia pocisków artyleryjskich


 • 604

  • Karta z kalendarza
  • Paweł T. Jochym, Wikipedia – dlaczego to działa?
  • Katarzyna Makowska, Fundacja Polonium: Zmienianie drenażu mózgów w ich cyrkulację
  • Anna Korzekwa-Józefowicz, NCN dla Ukrainy


 • 603

  • Roman Kuźniar, Agresja Rosji na Ukrainę
  • Andrzej Szeptycki, Konflikt tożsamości
  • Robert Kupiecki, Przebudzenie Zachodu: agresja Rosji na Ukrainie i powrót amerykańskiego przywództwa
  • Agnieszka Bieńczyk-Missala, Humanitarne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę
  • Patrycja Grzebyk, Szanse na ukaranie rosyjskich zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym


 • 602

  • Roman Niestrój, Krowy Faraona, a inflacja
  • Przemysław Urbańczyk, Wirus PIASt
  • Zdzisław Burda, Czy łatwiej zarobić na giełdzie, czy przewidzieć ruch ciał niebieskich?
  • Piotr Malinowski, Program POLONEZ BIS


 • 601

  • Roman Kuźniar, Głucho-Niemcy na Podkarpaciu
  • Magdalena Bajer, Mniej znana bogini
  • Andrzej Białas, Ponura Rzeczywistość
  • Zaproszenie na Sesję poświęconą śp. Profesorowi Jerzemu Limonowi


 • 600

  • Karta z kalendarza
  • Przemysław Urbańczyk, Niepewna przeszłość
  • Wojciech Furmanek, Czym różni się Grad od Huraganu?
  • Adam Głaz, Oddal się czym prędzej…
  • Andrzej Białas, Słownik przekleństw i wulgaryzmów


 • 599

  • Maria Massalska-Arodź, Tadeusz Wasiutyński, Profesor Jerzy Antoni Janik (1927–2012)
  • Ksiądz Adam Boniecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności
  • List otwarty Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie Akademii Kopernikańskiej
  • Grzegorz Bartosz, Taktyka konsekwentna przez stulecia
  • Maciej Piróg, Z pasji do nauki. Renata Dutkowa (1927–2015)


 • 597/598

  Czytelnikom „PAUzy Akademickiej” składamy najlepsze życzenia Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkiej Nocy

  • Życzenia
  • Przemysław Urbańczyk, Pusty grób
  • Zbigniew Gluza, KARTA a Wschód
  • Andrzej Białas, Sprawdzona taktyka
  • Magdalena Bajer, Powabna polskość
  • Wojciech Furmanek, Zadaszenia nad rosyjskimi czołgami
  • Roman Niestrój, „Każdy żyje ze sprzedawania czegoś”
  • George Herbert, Easter Wings


 • 596

  • Karta z kalendarza
  • Autorytety: Marek Ziółkowski, Florian Znaniecki (1882–1958)
  • Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Stanowisko Rady Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13 kwietnia 2021 roku, w sprawie projektu ustawy
   o Narodowym Programie Kopernikańskim


 • 595

  • Zbigniew P. Kruszewski, Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego
  • Komunikat 06/2022 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN na temat przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu w obliczu wojny w Ukrainie
  • Jacek Purchla, Niechciana stołeczność
  • Katarzyna Malecka, Sharing economy – gospodarka współdzielenia
  • Jan Środoń, Rosyjskie środowisko naukowe wobec agresji na Ukrainę


 • 594

  • Michel de Montaigne, Próby, Księga I, rozdział VI: jako godzina parlamentowania jest niebezpieczna (fragment)
  • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego o wycofanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Józef Spałek, Od lokalnego patrioty do Europejczyka
  • Stanowisko Komitetu Naukowego Ukraińskiej Rady Nauki i Techniki w sprawie kontaktów nauki światowej z Rosją
  • Andrzej K. Link-Lenczowski, Wokół przysłowia „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”
  • Stanowisko Kolegium Rektorów Uniwersytetów Wrocławia i Opola w sprawie wygaśnięcia mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wojciech Furmanek, Latające wieże


 • 593

  • Jeden z apeli rosyjskich uczonych o zaprzestanie wojny
  • Mirosław Strzyżewski, Romantyzm. Ale jaki?
  • Magdalena Bajer, Nie gotowa jeszcze pamięć
  • Andrzej Białas, Zapomniani


 • 592

  • Oświadczenie korpusu rektorów Federacji Rosyjskiej z 4 marca 2022 (str 1)
  • Jan Ostrowski  Prezes Polskiej Akademii Umiejętności – komentarz  (str 1)
  • Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami  (str 2)
  • Stanowisko Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę (str 2)
  • Michał Szulczewski, Jadwigi i Wandy niemieckich matek  (str 3)
  • Andrzej Białas, Egzorcyści i diabeł  (str 4)


 • 591

  • Marek R. Lipiński, Ukraina  (str 1)
  • Kornel Ujejski, Maraton  (str 1)
  • Profesor Jerzy Bartmiński 19 IX 1939 – 7 II 2022
   • Andrzej Szostek Mic, Homilia wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych (str 2)
  • Przemysław Urbańczyk, Archeolodzy byli, są i będą  (str 3)
  • Karta z kalendarza (str 4)


 • 590

  • Marcin Kula, Podbijanie bębenka nie jest patriotyzmem!  (str 1)
  • Mikołaj Zalewski, Tajemnice Pegasusa  (str 2)
  • Danuta Ciesielska, Sub auspiciis imperatoris, czyli uzupełnienia do uzupełnień   (str 3)
  • Marek Polański, Swoje hodować, czy cudzym handlować?  (str 4)


 • 589

  • Andrzej Białas, Patriotyzm małżeński  (str 1)
  • Jacek Woźniakowski, O patriotyzmie cudzoziemskich żon   (str 1-2)
  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”   (str 2)
  • Krzysztof J. Cios, Patriotyzm Polonii i szerzej emigrantów   (str 3)
  • Scientia PAUperum: Zdzisław Burda, Pomidory i hazard   (str 4)


 • 588

  • Grzegorz Karwasz, Patriotyzm to cnota rozsądku  (str 1)
  • Jan Kozłowski, Dlaczego gaz ziemny jest tak ważny dla transformacji energetycznej?  (str 2)
  • Andrzej (Andrew) Targowski, Multipatriotyzm  (str 3)
  • Andrzej Paszewski, Jeśli szczepionki zadziałały, to co nie zadziałało?  (str 4)
  • Listy do redakcji     (str 4)
   • Wojciech Pisula
   • Krystyna Heska-Kwaśniewicz 


 • 587

  • Karta z kalendarza  (str 1)
  • Jerzy Kuczyński, Problemy wiejskich szkół    (str 2)
  • Magdalena Bajer, Nie wracaliśmy(str 3)
  • Krzysztof J. Cios, Wiara społeczeństw w naukę  (str 4)


 • 586

  • Zygmunt Kolenda, Społeczeństwo obywatelskie – utopia czy przyszłość demokracji   (str 1)
  • Aleksandra Faraś, Patriotyzm kwestią indywidualną?  (str 2)
  • Paweł T. Jochym, Internet pamięta… spisane będą czyny i rozmowy…  (str 3)
  • Jan Napoleon Saykiewicz, Notka z zapytaniem  (str 4)


 • 585

  • Andrzej Lam, W imię etyki słowa publicznego   (str 1)
  • Michał Kokowski, Patriotyzm a nacjonalizm: pokorna prośba  (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Kopać, albo nie kopać? (str 2)
  • Magdalena Bajer, Miłość bliźniego  (str 3)
  • zaPAU: Andrze Białas,  Szczepionki zadziałały!  (str 4)


 • 584

  • Jakub Zakrzewski, Doktoranci 2.0   (str 1)
  • Bajki Stanisława Jachowicza (str 2)
  • Scientia PAUperum: Stefan Pokorski, Sprowokowany…  (str 3-4)
  • Andrzej Białas, Autorytety  (str 4)


 • 583

  • Karta z kalendarza   (str 1)
  • Katarzyna Malecka, Foodsharing: alternatywna forma zrównoważonej konsumpcji żywności  (str 2)
  • Ziyad Raoof, Dlaczego Kurdowie wyjeżdżali na Białoruś  (str 3)
  • Sergiusz Michalski, Patriotyzm a nacjonalizm: ciekawy przypadek sloganu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” (str 4)