2022

 • 625/626/627

  • Życzenia
  • Bronisław Maj, Kraków
  • Jacek Purchla, Kraków – potęga dziedzictwa i co dalej?
  • Kazimierz Korus, Filologia klasyczna i Polska Akademia Umiejętności
  • Jan Ostrowski, Pomiędzy Akademią a Uniwersytetem. Najkrótsze dzieje krakowskiej historii sztuki
  • Krzysztof Ożóg, Tysiącletnia krakowska historiografia
  • Michał Niezabitowski, Muzeum Krakowa. Jedno miasto, jedno muzeum, tysiące opowieści
  • Ks. Jan D. Szczurek, Teologia w Krakowie – jej miejsce w świecie nauki
  • Monika Widzicka, Szopkarstwo krakowskie. Niematerialne dziedzictwo miasta
  • Jarosław Górniak, Rozwój krakowskiego ośrodka socjologicznego
  • Jan Mietelski, Astronomia krakowska w czasach Tadeusza Banachiewicza
  • Piotr Krzywiec i Jan Środoń, Geologia krakowska na przestrzeni wieków
  • Antoni Jackowski i Izabela Sołjan, Kraków – kolebka polskiej geografii
  • Antoni Tajduś, Kraków – polskie centrum nauk górniczych
  • Kazimierz Furtak i Wojciech Mitkowski, Nauki techniczne w Krakowie
  • Andrzej Gołaś, Rozważania o krakowskim patriotyzmie


 • 624

  Ksiądz Profesor Michał Heller Laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności
  im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2022

  • Laudacja Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana Ostrowskiego
  • Wystąpienie Laureata: Ks. Michał Heller, Sztuczne oddychanie
  • List Gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego
  • List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
  • Toast Andrzeja Białasa podczas przyjęcia na Wawelu


 • 623

  • Wojciech Płazak, O autorytecie profesora w świecie on-line
  • Ryszard Markiewicz, Autorytet profesora
  • Piotr Sztompka, List do przyjaciół Ukraińców
  • Andrzej Białas, Zdrowy rozsądek
  • Magdalena Bajer, Dzielimy się


 • 622

  • Karta z kalendarza
  • Józef Szudy, Aleksander Jabłoński i Polski Wydział Lekarski w Edynburgu
  • Jan Środoń, Rzeka a człowiek
  • Przemysław Urbańczyk, Prawda jest w śmieciach


 • 621

  • Jan Kozłowski, Elektrownie jądrowe nie rozwiążą wszystkich problemów energetyki w Polsce
  • Ks. Józef Tischner, Jacy jesteśmy
  • Józef Drabowicz i Marian Mikołajczyk, Nagroda Nobla z chemii w roku 2022
  • Andrzej Białas, Ósme powstanie


 • 620

  • Joanna Kurczewska, Spojrzenia na patriotyzm (III). I co dalej?
  • Jerzy Niewodniczański, Elektrownie jądrowe w Polsce?
  • Magdalena Bajer, Upamiętnianie
  • Rozmowa o Polsce (cd)


 • 619

  • Przemysław Urbańczyk, My imigranci
  • Marcin Kula, Historia ludowa? Jestem za, ale to trudne pole
  • Joanna Kurczewska, Spojrzenia na patriotyzm (II). W poszukiwaniu interpretacji
  • Andrzej Białas, Pierwsze reakcje


 • 618

  • Odeszli…
  • Joanna Kurczewska, Spojrzenia na patriotyzm (I). Wypowiedzi i ich autorzy
  • Antoni Dudek, Witryna Domu Wschodniego
  • Karta z kalendarza


 • 617

  • Józef Szudy, Sto lat temu powstała Fundacja Żemłosławska
  • Andrzej Bronk, Robert Antoń, galicyjski historyk–amator
  • Barbara Płytycz, (Prawie) wszyscy jesteśmy niebinarni


 • 615-616

  • WIELKI JUBILEUSZ
  • Jerzy Illg, Kraków – miasto literatury
  • Bogusław Dopart, Kraków – miasto polonistyki
  • Teresa Malecka, Fenomen Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej
  • Jan Woleński, Kraków także miastem filozofów
  • Zbigniew Stawrowski, Człowiek – Filozof – Trybun – Ksiądz
  • Andrzej Mączyński, Wkład członków PAU w tworzenie i naukę prawa
  • Zbigniew Błocki, Osiągnięcia matematyków krakowskich
  • Bolesław Ginter, Krakowska archeologia
  • Stefan Życzkowski, Technologia przyszłości w Krakowie: przypadek firmy ASTOR
  • Kazimierz Wiatr, Krakowski Cyfronet dla polskiej nauki
  • Kazimierz Strzałka, Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim na początku trzeciej dekady XXI wieku
  • Marek Sanak, Polska Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny
  • Ewa Brocławik, Krakowscy wielcy chemicy w tle dziejów TNK i PAU
  • Agnieszka Zalewska, Wartość współpracy w nauce


 • 614

  • Redakcja, Rozmowa o Polsce
  • Adam Daniel Rotfeld, Rafał Lemkin (1900–1959). Twórca terminu i definicji prawnej: „zbrodnia ludobójstwa (genocyd)”
  • Karol Życzkowski, Doświadczalna ilustracja reguł mechaniki kwantowej. Nagroda Nobla z fizyki w roku 2022


 • 613

  • Karta z Kalendarza
  • Przemysław Urbańczyk, Badajmy grody
  • Magdalena Bajer, Rodzimość i powszechność
  • Andrzej Lam, Glosy


 • 612

  • Andrzej Kastory, Recenzja podręcznika
  • Marek R. Lipiński, Odra
  • Raport PAN, Katastrofa na Odrze – geneza, teraźniejszość, zalecenia na przyszłość – link
  • Andrzej Białas, Próba wyjaśnienia
  • Kraków. Historyczne miasto patrzące w przyszłość
  • Ostatnie dni wystawy „Lelewel. Rytownik Polski” w Muzeum Narodowym w Krakowie


 • 611

  • † Stanisław Salmonowicz, Notatka o „żołnierzach wyklętych”
  • Andrzej Szeptycki , Wojny Rosji
  • Sergiusz Michalski, Umieralność członków Polskiej Akademii Umiejętności w liczbach rocznych
  • Andrzej Białas, Komentarz
  • Andrzej Białas, Ewaluacja humanistyki


 • 610

  • Włodzimierz Korohoda, O potrzebie opracowywania i studiowania historii współczesnych nauk przyrodniczych
  • Lech Mankiewicz, Wszystko zaczyna się w szkole podstawowej
  • Przemysław Urbańczyk, Problematyczne początki
  • Andrzej Białas, Maluję jak Tycjan


 • 609

  Karta z kalendarza
  Wojciech Czakon, Niepewność jutra
  Barbara Płytycz, Dzieci z probówki
  Andrzej Białas , Fabryka Absolutu


 • 608

  • Karty z kalendarza
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Stefan Pieńkowski (1883–1953), wybitny fizyk i organizator nauki
  • Piotr Karaś, Słowo o sankcjach finansowych
  • Andrzej Grzywacz, Wiedza potoczna oraz propaganda wokół Puszczy Białowieskiej
  • Barbara Płytycz, Pacyfizm, wojna, edukacja
  • Uwagi Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych do Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – link
  • Magdalena Bajer, Preludium


 • 607

  • Roman Kuźniar, Rosja wychodzi z Europy
  • Piotr Polak, Rosja a Zachód
  • Stanisław Mrówczyński, Czy współpraca z Rosją była błędem?
  • Andrzej Grzywacz, Wiedza naukowa o Puszczy Białowieskiej


 • 606

  • Laudacja wygłoszona przez Prezesa PAU z okazji przyznania Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  • Mowa wygłoszona przez Siostrę Małgorzatę Chmielewską z okazji przyznania jej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (link do filmu)
  • Piotr Sztompka, Dylematy wiarygodności nauki
  • Adam Szostkiewicz, Lekcja Watergate w czasach Pegasusa
  • Andrzej Białas, Mikołaj Bierdiajew ostrzega


 • 605

  • Andrzej K. Link-Lenczowski, Na drodze do konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru
  • Magdalena Bajer i Andrzej Białas, Wyróżnienia im. Profesora Macieja W. Grabskiego dla PAUzy Akademickiej
  • Przemysław Urbańczyk, Humanistyka na cyfrowym dywaniku
  • Wojciech Furmanek, Skuteczność rażenia i precyzja trafienia pocisków artyleryjskich


 • 604

  • Karta z kalendarza
  • Paweł T. Jochym, Wikipedia – dlaczego to działa?
  • Katarzyna Makowska, Fundacja Polonium: Zmienianie drenażu mózgów w ich cyrkulację
  • Anna Korzekwa-Józefowicz, NCN dla Ukrainy


 • 603

  • Roman Kuźniar, Agresja Rosji na Ukrainę
  • Andrzej Szeptycki, Konflikt tożsamości
  • Robert Kupiecki, Przebudzenie Zachodu: agresja Rosji na Ukrainie i powrót amerykańskiego przywództwa
  • Agnieszka Bieńczyk-Missala, Humanitarne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę
  • Patrycja Grzebyk, Szanse na ukaranie rosyjskich zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym


 • 602

  • Roman Niestrój, Krowy Faraona, a inflacja
  • Przemysław Urbańczyk, Wirus PIASt
  • Zdzisław Burda, Czy łatwiej zarobić na giełdzie, czy przewidzieć ruch ciał niebieskich?
  • Piotr Malinowski, Program POLONEZ BIS


 • 601

  • Roman Kuźniar, Głucho-Niemcy na Podkarpaciu
  • Magdalena Bajer, Mniej znana bogini
  • Andrzej Białas, Ponura Rzeczywistość
  • Zaproszenie na Sesję poświęconą śp. Profesorowi Jerzemu Limonowi


 • 600

  • Karta z kalendarza
  • Przemysław Urbańczyk, Niepewna przeszłość
  • Wojciech Furmanek, Czym różni się Grad od Huraganu?
  • Adam Głaz, Oddal się czym prędzej…
  • Andrzej Białas, Słownik przekleństw i wulgaryzmów


 • 599

  • Maria Massalska-Arodź, Tadeusz Wasiutyński, Profesor Jerzy Antoni Janik (1927–2012)
  • Ksiądz Adam Boniecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności
  • List otwarty Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie Akademii Kopernikańskiej
  • Grzegorz Bartosz, Taktyka konsekwentna przez stulecia
  • Maciej Piróg, Z pasji do nauki. Renata Dutkowa (1927–2015)


 • 597/598

  Czytelnikom „PAUzy Akademickiej” składamy najlepsze życzenia Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkiej Nocy

  • Życzenia
  • Przemysław Urbańczyk, Pusty grób
  • Zbigniew Gluza, KARTA a Wschód
  • Andrzej Białas, Sprawdzona taktyka
  • Magdalena Bajer, Powabna polskość
  • Wojciech Furmanek, Zadaszenia nad rosyjskimi czołgami
  • Roman Niestrój, „Każdy żyje ze sprzedawania czegoś”
  • George Herbert, Easter Wings


 • 596

  • Karta z kalendarza
  • Autorytety: Marek Ziółkowski, Florian Znaniecki (1882–1958)
  • Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Stanowisko Rady Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13 kwietnia 2021 roku, w sprawie projektu ustawy
   o Narodowym Programie Kopernikańskim


 • 595

  • Zbigniew P. Kruszewski, Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego
  • Komunikat 06/2022 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN na temat przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu w obliczu wojny w Ukrainie
  • Jacek Purchla, Niechciana stołeczność
  • Katarzyna Malecka, Sharing economy – gospodarka współdzielenia
  • Jan Środoń, Rosyjskie środowisko naukowe wobec agresji na Ukrainę


 • 594

  • Michel de Montaigne, Próby, Księga I, rozdział VI: jako godzina parlamentowania jest niebezpieczna (fragment)
  • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego o wycofanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Józef Spałek, Od lokalnego patrioty do Europejczyka
  • Stanowisko Komitetu Naukowego Ukraińskiej Rady Nauki i Techniki w sprawie kontaktów nauki światowej z Rosją
  • Andrzej K. Link-Lenczowski, Wokół przysłowia „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”
  • Stanowisko Kolegium Rektorów Uniwersytetów Wrocławia i Opola w sprawie wygaśnięcia mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wojciech Furmanek, Latające wieże


 • 593

  • Jeden z apeli rosyjskich uczonych o zaprzestanie wojny
  • Mirosław Strzyżewski, Romantyzm. Ale jaki?
  • Magdalena Bajer, Nie gotowa jeszcze pamięć
  • Andrzej Białas, Zapomniani


 • 592

  • Oświadczenie korpusu rektorów Federacji Rosyjskiej z 4 marca 2022 (str 1)
  • Jan Ostrowski  Prezes Polskiej Akademii Umiejętności – komentarz  (str 1)
  • Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami  (str 2)
  • Stanowisko Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę (str 2)
  • Michał Szulczewski, Jadwigi i Wandy niemieckich matek  (str 3)
  • Andrzej Białas, Egzorcyści i diabeł  (str 4)


 • 591

  • Marek R. Lipiński, Ukraina  (str 1)
  • Kornel Ujejski, Maraton  (str 1)
  • Profesor Jerzy Bartmiński 19 IX 1939 – 7 II 2022
   • Andrzej Szostek Mic, Homilia wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych (str 2)
  • Przemysław Urbańczyk, Archeolodzy byli, są i będą  (str 3)
  • Karta z kalendarza (str 4)


 • 590

  • Marcin Kula, Podbijanie bębenka nie jest patriotyzmem!  (str 1)
  • Mikołaj Zalewski, Tajemnice Pegasusa  (str 2)
  • Danuta Ciesielska, Sub auspiciis imperatoris, czyli uzupełnienia do uzupełnień   (str 3)
  • Marek Polański, Swoje hodować, czy cudzym handlować?  (str 4)


 • 589

  • Andrzej Białas, Patriotyzm małżeński  (str 1)
  • Jacek Woźniakowski, O patriotyzmie cudzoziemskich żon   (str 1-2)
  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”   (str 2)
  • Krzysztof J. Cios, Patriotyzm Polonii i szerzej emigrantów   (str 3)
  • Scientia PAUperum: Zdzisław Burda, Pomidory i hazard   (str 4)


 • 588

  • Grzegorz Karwasz, Patriotyzm to cnota rozsądku  (str 1)
  • Jan Kozłowski, Dlaczego gaz ziemny jest tak ważny dla transformacji energetycznej?  (str 2)
  • Andrzej (Andrew) Targowski, Multipatriotyzm  (str 3)
  • Andrzej Paszewski, Jeśli szczepionki zadziałały, to co nie zadziałało?  (str 4)
  • Listy do redakcji     (str 4)
   • Wojciech Pisula
   • Krystyna Heska-Kwaśniewicz 


 • 587

  • Karta z kalendarza  (str 1)
  • Jerzy Kuczyński, Problemy wiejskich szkół    (str 2)
  • Magdalena Bajer, Nie wracaliśmy(str 3)
  • Krzysztof J. Cios, Wiara społeczeństw w naukę  (str 4)


 • 586

  • Zygmunt Kolenda, Społeczeństwo obywatelskie – utopia czy przyszłość demokracji   (str 1)
  • Aleksandra Faraś, Patriotyzm kwestią indywidualną?  (str 2)
  • Paweł T. Jochym, Internet pamięta… spisane będą czyny i rozmowy…  (str 3)
  • Jan Napoleon Saykiewicz, Notka z zapytaniem  (str 4)


 • 585

  • Andrzej Lam, W imię etyki słowa publicznego   (str 1)
  • Michał Kokowski, Patriotyzm a nacjonalizm: pokorna prośba  (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Kopać, albo nie kopać? (str 2)
  • Magdalena Bajer, Miłość bliźniego  (str 3)
  • zaPAU: Andrze Białas,  Szczepionki zadziałały!  (str 4)


 • 584

  • Jakub Zakrzewski, Doktoranci 2.0   (str 1)
  • Bajki Stanisława Jachowicza (str 2)
  • Scientia PAUperum: Stefan Pokorski, Sprowokowany…  (str 3-4)
  • Andrzej Białas, Autorytety  (str 4)


 • 583

  • Karta z kalendarza   (str 1)
  • Katarzyna Malecka, Foodsharing: alternatywna forma zrównoważonej konsumpcji żywności  (str 2)
  • Ziyad Raoof, Dlaczego Kurdowie wyjeżdżali na Białoruś  (str 3)
  • Sergiusz Michalski, Patriotyzm a nacjonalizm: ciekawy przypadek sloganu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” (str 4)