Redakcja

PAUza Akademicka

Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności i środowiska naukowego

Rada Redakcyjna

Magdalena Bajer, Andrzej Białas, Janusz Limon, Ewa Lipska, Piotr Sztompka, Marta Wyka, Jakub Zakrzewski

Redakcja

Redaktor naczelny: Andrzej Białas

Redaktorzy: Andrzej Borowski, Andrzej M. Kobos, Piotr Malecki, Marian Nowy

Grafika: Adam Korpak, Krzysztof Skórczewski
„Galeria PAUzy”: Ryszard Otręba

Dyrektor administracyjny: Anna Michalewicz

Fotoskład: Monika Mentel
Konsultacje: Wydawnictwo PAU