2020

 • 537/538

  • Życzenia  (str 1)
  • Andrzej Białas, Chiny 2020! (str 2)
  • List Profesora Chan Hong-Mo  (str 2-link)
  • Fenomen polskiego Wrocławia, Wymiana korespondencji miedzy Profesorem Romanem Dudą i Profesorem Eugeniuszem Szumakowiczem (str 3-4)
  • List Profesora Sergiusza Michalskego (str 5)
  • Andrzej Pilc, Edukacja i nauka – głupcze! (str 5)
  • Lucjan Pawłowski, Z polską nauką nie jest tak źle (str 6)
  • Marek Kosmulski, Habilitacja, ale jaka? (str 7)
  • Pieśń o Dzieciątku Namilszym Panie Jezusie i o Maryjej, Matuchnie Jego (str 8)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pokochać karpia (str 9)


 • 536

  • Scientia PAUperum: Jacek Maria Kurczewski, „Gender” w naukach społecznych  (str 1-2)
  • Lucjan Pawłowski, Kolegialność pomaga! (str 2)
  • Anna Cegieła, Habilitacja (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Porzucony skarb  (str 4)


 • 535

  • Jerzy Fedorowski, Jeszcze o habilitacji  (str 1)
  • Historia magistra vitae? Władysław Gomułka Warszawa, Sala Kongresowa, 19 marca 1968 (str 2)
  • Magdalena Bajer, O mądrzeniu (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Przedawnienie  (str 4)


 • 534

  • Autorytety: Adam Redzik, Gustaw Roszkowski (1847–1915 ) – gorący zwolennik i szermierz pokoju  (str 1-2)
  • Andrzej Białas, Czyje są kości? Czyje są kości? (str 2)
  • Łukasz A. Turski, Narodowa kwarantanna od myślenia (str 3)
  • Andrzej Lam, „Tam się nauczy pod ziemię kryć z gniewem”  (str 4)


 • 533

  • Andrzej Białas, Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) (str 1)
  • Stanisław Kistryn, Pożegnanie Mistrza (str 2)
  • Droga umysłu ludzkiego w poznaniu przyrody. Rozmawiają: Adam Strzałkowski i Andrzej M. Kobos (str 2-link)
  • Adam Głaz, O języku protestu, ale inaczej  (str 3)
  • Alina Nowicka-Jeżowa, Ad vocem artykułu Język protestu (str 4)
  • Andrzej Pilc, Słabości obecnej parametryzacji – punktacja czasopism naukowych (str 4)


 • 532

  • Anna Cegieła, Język protestu (str 1)
  • Michał Kokowski, Rozkład wielomianowy i Władysław Bortkiewicz. Reakcja historyka i filozofa nauk ścisłych (oraz fizyka) na tekst pana profesora Andrzeja Staruszkiewicza (str 2)
  • Marek R. Lipiński, Krótka glosa do dyskusji o habilitacji (str 2)
  • Stefan Pokorski, Nie rozumiem… (str 3)
  • Jakub Zakrzewski, Horror habilitacji – czyli co ogranicza polską naukę (str 3)
  • Przemysław Urbańczyk, Do kogo należą stare szkielety? (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Muzyka w czasach pandemii (str 5)


 • 531

  • Andrzej Zoll, Znów spór o aborcję (str 1)
  • Michał Rusinek, Rewolucja w języku  (str 2)
  • Roman Duda, Fenomen polskiego Wrocławia  (str 3)
  • Marcin Kula, Demonstracje historyczne, ale mało ożywione historią (str 4)


 • 530

  • Stanowisko Prezydium KRASP  dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej (str 1)
  • Andrzej M. Brandt, Głos w dyskusji do artykułu Prof. A. Jajszczyka Habilitacja może zostać…   (str 1-2)
  • Włodzisław Duch, Szczeble naukowej kariery  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Źródła, osoby, formy (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Warto pamiętać  (str 4)


 • 529

  • Odeszli... (str 1)
  • Magdalena Fikus, Co ty wiesz o nauce?  (str 2-3)
  • Józef Spałek, Przez popularyzację do odkrywania? (str 3)
  • Wydarzenia: Nagrody Naukowe POLITYKI 2020  (str 3 – link)
  • Andrzej Białas, Polemika(str 4)
  • Andrzej M. Brandt, Komentarz (str 4)
  • Dzieła, arcydzieła w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności (str 4-link)
  • APEL KOLEGIUM REKTORSKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DO WŁADZ RP W SPRAWIE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22.10.2020 r.  (str 5)
  • UCHWAŁA RADY PAU z dnia 27.10.2020 r.  (str 5)


 • 528

  • Andrzej Jajszczyk, Habilitacja może zostać, ale inna (str 1)
  • Piotr Wojtulek, A może hybrydowo? (str 2)
  • Andrzej Targowski, Z łezką w oku o Igi wielkim tenisie i wspomnieniach (str 2 – link)
  • Janusz Lipkowski, Przeciw, a nawet za  (str 3)
  • Apel o walkę z nieuczciwością w nauce (str 3)
  • Dzieła, arcydzieła w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności (str 3 – link)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Historię bardzo trudno przyspieszyć… (str 4)


 • 527

  • Piotr Sztompka, O habilitacji i nie tylko – z perspektywy konserwatywnej (str 1)
  • Jacek Kubiak, O możliwości wspomagania leczenia COVID-19 szczepionkami BCG lub OPV, czyli zmarnowana szansa rządu (str 2)
  • Marek R. Lipinski, Uwagi o habilitacji – obserwacje „z zewnątrz”  (str 3)
  • Jan Kozłowski, Przekształcajmy kopalnie w obiekty użyteczne (str 3-4)


 • 526

  • Barbara Płytycz, Pandemie – nauka – edukacja (str 1)
  • Michael Waligórski, O możliwości wspomagania leczenia COVID-19 niskimi dawkami promieniowania jonizującego (str 2)
  • Andrzej Staruszkiewicz, O różnicy między krzywą Gaussa a odwróconą literą U; reakcja fizyka na tekst pani profesor Barbary Płytycz (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce.  Na przykładzie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, część III (str 3)
  • Galeria PAUzy: Błażej Ostoja-Lniski (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Wystawa wystaw (str 5)


 • 525

  • Profesor Franciszek Ziejka 3 października 1940 – 19 lipca 2020 (str 1)
  • Mowa JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciecha Nowaka (Kraków, 24 lipca 2020, kolegiata św. Anny) (str 2)
  • Jacek Popiel, Kilka osobistych wspomnień (str 3-4)
  • Maria Delaperrière, Wspomnienie o Przyjacielu (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Polska Akademia Umiejętności partnerem Copernicus Festival: CZAS (str 6)


 • 524

  • Mariusz Tabaczek OP, Z Okazji Roku Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (str 1-2)
  • Opracowanie Zespołu Ds. COVID-19 Przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, Zrozumieć COVID-19 (str 2 link)
  • Scientia PAUperum: Barbara Płytycz, O kształtowaniu się biologicznej płci człowieka; reakcja biologa na tekst profesora Stanisława Penczka (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Jeszcze raz o błaznach (str 4)


 • 523

  • Redakcja, Popularyzacja nauki: tak, ale jaka? (str 1)
  • fragment wystąpienia profesora Wróblewskiego (str 1-2)
  • Scientia PAUperum: Przemysław Urbańczyk, Czy paleogenetyka będzie panaceum na kłopoty archeologów? (str 2)
  • Łukasz A. Turski, Jak to działa, czy dokąd zmierza świat (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Pańscy wrogowie siedzą po tej samej stronie co pan (str 4)


 • 522

  • Witold M. Orłowski, Czy demokracja się opłaca? (str 1-2)
  • Stanisław Penczek, LGBT − czy mamy prawo milczeć? (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce, część II (str 3)
  • Galeria PAUzy: Józef Sękowski (str 4)


 • 521

  • Jan Woleński, Z okazji roku Romana Ingardena (1893–1970) (str 1-2)
  • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce? Przypadek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Część I (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Królewscy trefnisie (str 4)


 • 520

  • Adam Redzik, Maurycy Allerhand (1868–1942) – wybitny jurysta, który łączył (str 1-2)
  • Piotr Sztompka, Odpowiedzialność za słowo; ważne kryterium wyborcz(str 3)
  • Jakub Zakrzewski, Pandemiczne zmiany (str 4)
  • Roman Kuźniar, E-uniwersytet czy sztuczny miód? (str 4-5)
  • Paweł Olko, Marek Jeżabek, Renata Kopeć, Adam Maj, Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (str 5-6)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Dewiza Epikura (str 7)
  • Galeria PAUzy: Stefan Kaczmarek (str 8)


 • 519

  • Jerzy Wilkin, Nauka traci swą duszę, a my radość z jej uprawiania (str 1-2)
  • Jerzy Hausner, Demokracja i rozwój  (str 2)
  • Stanisław D. Głazek, Autorytet, autonomia i płaca nauczycieli (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Władza totalna  (str 4)


 • 518

  • †  Stanisław Grodziski (2 stycznia 1929–30 maja 2020)
  • Wystąpienie Prezesa PAU Jana Ostrowskiego (9 czerwca, kolegiata św. Anny) (str 1)
  • Robert Hołyst, Co się dzieje z wodą w atmosferze? (str 2)
  • Paweł Taranczewski, Efekty kształcenia (str 3)
  • Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie proponowanych przekształceń instytutów PAN (str 3 – link)
  • Marcin Lutomierski, Bajki nie tylko dla dzieci. W stulecie urodzin Ludwika Jerzego Kerna  (str 4)


 • 517

  • Zespół NAWA, Polska nauka w 34 migawkach  (str 1-2)
  • Kazimierz Stępień, list do redakcji  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Prawdomówność w czasie zarazy (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, Pochwała nudy (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W królewskim ogrodzie. Z dala od Wawelu, gdzie jeden władca się urodził, a inny uprawiał grządki  (str 5)


 • 516

  • Marcin Kula, Wirus nasuwa myśli  (str 1-2)
  • Grzegorz Bartosz, Wybory czy wotum zaufania? (str 2)
  • Suplement do 514 numeru „PAUzy Akademickiej” (str 2 –  linki)
   • List Jana Pawła II
   • Raporty
   • List Ojca Świętego Benedykta XVI
  • Magdalena Bajer, Radości i zadania (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, O habilitacji  (str 4)


 • 515

  • Piotr Sztompka, Po co nam demokracja? Dziesięć powodów  (str 1-2)
  • Adam Bzdak, Zacznijmy od siebie samych (str 2)
  • Michał Krupiński, Atom po atomie (str 3)
  • Janusz Kasina, Covid-19, Szwedzka droga (str 3 –  link)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, Eschatologia stosowana (str 4)


 • 514

  • Niech zstąpi Duch Twój!  (str 1)
  • od Redakcji,  W 100 lecie urodziń Jana Pawła II  (str 2)
  • Testament Jana Pawła II, z dnia 6 III 1979 (str 2)
  • Papież Jan Paweł II na spotkaniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ (fragmenty), Kraków, kolegiata św. Anny, 8 czerwca 1997 (str 3-4)
  • George Weigel,The Intellectual Legacy of Pope St. John Paul II (str 5-6)
  • Roman Kuźniar, Jan Paweł II i obalenie komunizmu (str 7)
  • Adam Szostkiewicz, Wkład św. Jana Pawła II w dzieło niepodległości Polski (str 8)
  • Michał Heller na podstawie materiałów z archiwum Andrzeja Fulińskiego, Jan Paweł II i polskie przemiany  (str 9)
  • Władysław Stróżewski, O filozofii człowieka Kardynała Karola Wojtyły słów kilka (str 10)
  • Władysław Stróżewski, Asyż 1986 (str 11)
  • Andrzej Szostek MIC, O moim Mistrzu – w stulecie Jego urodzin  (str 12)
  • Andrzej Białas, Wspomnienie  (str 13)
  • Dyplom powołania Jana Pawła II na Członka Honorowego Polskiej Akademii Umiejętności (str 14)
  • Kalendarium  (str 15)


 • 513

  • Michał Heller, Czy można zarazić się głupotą? (str 1)
  • Andrzej Targowski, A propos „Trzeciomajowych refleksji”  (str 1)
  • Łukasz Brzezicki, System edukacyjny w Polsce − asynchronizacja oświaty względem szkolnictwa wyższego i vice versa  (str 2)
  • Beata K. Obsulewicz, Samotność długodystansowca (str 3)
  • Galeria PAUzy:  Wiesław Gdowicz (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Od cywilizacji papierowej do cyfrowej (str 5)


 • 512

  • Andrzej Mączyński, Trzeciomajowe refleksje (str 1)
  • Grzegorz Karwasz, Gdzie się podziała zima?  (str 2)
  • Ryszard Tadeusiewicz, Jak nauczać studentów w czasie pandemii? (str 3)
  • Komunikat Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności (str 3)
  • Adam Bzdak, Cała władza w ręce rektorów!  (str 4)
  • Dorota Bujak, List do redakcji (str 4)


 • 511

  • Marek R. Lipiński, Dysonans moralny. Rozważania biologa, czyli ślepego o kolorach (str 1)
  • Janusz Kasina, Covid-19 − szwedzka droga  (str 2-3)
  • Ewa Gudowska-Nowak, Monitoring 2.0 – Komentarz do komentarza  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Warto pamiętać o wielkim nieudaczniku  (str 4)


 • 509/510

  • Życzenia   (str 1)
  • Rafał Olszanecki, Wirusy – przeciwnik trudniejszy niż bakterie…  (str 2-3)
  • Roman Kuźniar, Unia Europejska i koronawirus  (str 3)
  • Adam Kleczkowski, Matematyka i wirusy (str 4-5)
  • Zdzisław Mach, Populistyczna rebelia i neotradycjonalizm wobec kryzysów Unii Europejskiej (str 6)
  • Magdalena Bajer, Eksperci i publiczność (str 7)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Obrona cywilna (str 8)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W Pracowni i Muzeum Witrażu  (str 9)


 • 508

  • Profesor Krzysztof Penderecki (23 listopada 1933–29 marca 2020)  (str 1)
  • Profesor Krzysztof Penderecki przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2017, Zamek Królewski na Wawelu, 22 maja 2017(str 2)
  • Jan Woleński, Wstrzymywanie profesur przez Prezydenta Andrzeja Dudę (str 3)
  • Maciej Żylicz, Monitoring 2.0 – odpowiedź (str 4)


 • 507

  • Zygmunt Kolenda, Polityka w nauce czyli bezsilność wobec złych obyczajów  (str 1)
  • Sergiusz Michalski, list do Redakcji  (str 1)
  • Jan Napoleon Saykiewicz, list do Redakcji  (str 2)
  • Michał Ostrowski, list do Redakcji  (str 2)
  • Jerzy Pisuliński, Powołanie dziekanów – co wynika z przepisów ustawy  (str 2-3)
  • od Redakcji, Dwa zabobony (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas,  Wersal (str 4)


 • 506

  • Halina Abramczyk, Odpowiedzialność uczonych a koronawirus (str 1)
  • Wojciech Płazak, Problemy z wytycznymi postępowania medycznego dla lekarzy  (str 2-3)
  • Andrzej Borowski, Jeszcze o prawdzie, naoczności i… retoryce  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Monitoring 2.0 (str 4)


 • 505

  • Jerzy Limon, Po co teatr? (str 1-2)
  • Jan Woleński, W sprawie unormowania wolności nauki (str 2)
  • Łukasz Turski, O sprawie Bilewicza  (str 2)
  • Zbigniew Kąkol, Czy nauka może być motorem gospodarki? O przyszłości współpracy nauka−przemysł  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Władysław Pluta (str 4)


 • 504

  • Marek R. Lipiński, Prawda przybliżona, prawda relatywna, prawda absolutna, prawda kłamliwa (str 1)
  • Andrzej Pelc, Procentologia uproszczona (str 2)
  • Lucjan Pawłowsk, list do Redakcjii(str 2)
  • Tadeusz Juliszewski, O potrzebie redefinicji (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas,  Podpis Prezydenta  (str 4)


 • 503

  • Jan Kozłowski, Bloki energetyczne wykorzystujące gaz ziemny są niezbędne dla szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii (str 1)
  • Magdalena Bajer, Znowu (str 2)
  • Maria Ekiel-Jeżewska, Młodzież szkolna i nauczyciele z wizytą w instytucie naukowym (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas,  Dworzanin idealny  (str 4)


 • 502

  • Ryszard J. Katulski, Trendy rozwojowe  współczesnej telekomunikacji i wynikające z tego zagrożenia (str 1-2)
  • Marek A. Abramowicz, Olga Tokarczuk i fizycy: poszukiwania ukrytej realności świata (str 3)
  • Grzegorz Bartosz, Procentologia (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Jak okiełznać migrenę (str 5)

 • 501

  Jan Kozłowski, Czy latać na wakacje do ciepłych krajów? Nie wylewajmy dziecka z kąpielą (str 1)
  Jerzy Kuczyński, Najprostsze techniczne własności energii (str 2)
  Przyszły Tydzień w PAU – Konferencje, Sesje, Imprezy…    (str 2 – link)
  Marek Gazdzicki, Prawiek i czas fizyki w Kielcach (str 3)
  zaPAU: Andrzej Białas, Prawda przybliżona (str 4)


 • 500

  • Adam Korpak, 500 (str 1)
  • Andrzej Białas, 500+ (str 2)
  • Helena Białkowska, O Donosach (str 2)
  • List Jerzego Duszyńskiego Prezesa Polskiej Akademii Nauk (str 3)
  • Andrzej Jajszczyk Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Małe wielkie czasopismo (str 3)
  • Janusz Lipkowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Ad multos annos, PAUza! (str 4)
  • List Wojciecha Nowaka Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (str 4)
  • List Jana Ostrowskiego Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności (str 4)
  • Wystąpienie Doktora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzeja Wajdy na uroczystości wręczenia Mu Złotego Medalu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis” 12 maja 2016 roku, (zamieszczone w  354 numerze PAUzy Akademickiej, 13 października 2016) (str 5)
  • Profesor Krzysztof Penderecki przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2017, (wystąpienie zamieszczone w   386 numerze Pauzy Akademickiej,  25 maja 2017) (str 6-7)
  • Władysław Stróżewski, In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas, (tekst zamieszczony w nr 101 PAUzy Akademickiej, 9 grudnia 2010) (str 8)
  • Galeria zdjęć (str 9)


 • 499

  • Zbigniew Jasiewicz, W 130. rocznicę śmierci Oskara Kolberga (str 1)
  • Jan Woleński, Aletheia i socjologia (K. Korus vs. P. Sztompka) (str 2)
  • Kazimierz Korus, Też krótka replika na replikę, czyli o różnicy między mniemaniem a domniemaniem (str 2)
  • Marek R. Lipiński, Wymagająca prawda. Głos nie polemiczny, a raczej wyjaśniający milczące nieporozumienie (str 3)
  • Biernat z Lublina, Zgodnych nic nie przełomi  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Adam Brincken  (str 4)


 • 498

  • Andrzej Górski, Suum cuique (str 1)
  • Marek Polański, W młodości siła? (str 2)
  • Zbigniew Stawrowski, Etos jako kategoria moralna a środowisko akademickie(str 2 – link)
  • Magdalena Bajer, Nadwyrężenie autorytetu (str 3)
  • Piotr Sztompka, Krótka replika (str 4)
  • Marcin Kula, Myślę, że… (str 4)
  • list przewodniczącego Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith  Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusza Kowalskiego  (str 4)


 • 497

  Kazimierz Korus, Aletheia to wymagająca bogini (str 1)
  Roman Kuźniar, Setne urodziny porządku międzynarodowego (str 2)
  Michael Waligórski, Toksyczne odpady z elektrowni jądrowych?  (str 3
  zaPAU: Andrzej Białas, Strach ma wielkie oczy(str 4)
  Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Przyszłość energetyczna Polski  (str 5) 


 • 496

  • Michał Kurtyka, Magazynowanie energii (str 1-2)
  • Jerzy Niewodniczański, Elektrownia jądrowa w Oświęcimiu? (str 2)
  • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część II (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Pierwszy prawdziwy sukces reformy Gowina?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Powrót Damy (str 5) 


 • 495

  • Piotr Sztompka, Dysonans moralny; polskie fatum z perspektywy socjologa (str 1-2)
  • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część I (str 3)
  • Barbara Płytycz, Gratulacje dla polskich gimnazjalistów i refleksje o systemie edukacji   (str 4)