2023

 • 637

  • ROZMOWA O POLSCE: Krzysztof Meyer, Koncert polski
  • ROZMOWA O POLSCE: Magdalena Bajer, Fetysz obiektywizmu
  • Przemysław Urbańczyk, Saperzy” rabują
  • ROZMOWA O POLSCE: Zygmunt Kolenda, Czas odkrywania życia


 • 636

  • ROZMOWA O POLSCE: Andrzej Mączyński, Strażnik Konstytucji?
  • ROZMOWA O POLSCE: Andrzej Jajszczyk, Edukacja jest najważniejsza
  • ROZMOWA O POLSCE: Janusz Lipkowski, Gdzie nie ma ocieplenia
  • Andrzej Białas, Listy z Rosji

 • 635

  • Karta z kalendarza
  • ROZMOWA O POLSCE: Marta Wyka, Jakiej literatury potrzebujemy?
  • ROZMOWA O POLSCE: Roman Niestrój, Przede wszystkim gospodarka
  • ROZMOWA O POLSCE: Szymon Plewik, Usytuowanie geopolityczne
  • ROZMOWA O POLSCE: Marek Lipiński, Polemika przyjazna
  • Andrzej Lam, Krótko o patriotyzmie


 • 634

  • SCIENTIA PAUPERUM: Przemysław Urbańczyk, Archeolog zagląda pod ziemię
  • ROZMOWA O POLSCE: Jan Woleński, Zaufanie i biurokracja
  • ROZMOWA O POLSCE: Jakub Zakrzewski, Rozmowa o Polsce ze sztuczną inteligencją
  • Andrzej Białas, Nasze leniwe mózgi


 • 633

  • Andrzej Białas, Polska nauka na Harvardzie
  • ROZMOWA O POLSCE: Maciej Żylicz, Debata o nauce i szkołach wyższych
  • ROZMOWA O POLSCE: Wacław Uruszczak, Refleksje o funkcjach prawa
  • Andrzej Bronk, Odchodzący autorytet profesora


 • 632

  • 150 Lat: Faksymile sprawozdania z pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności, zamieszczone 5 kwietnia 1873 roku w warszawskim Tygodniku Ilustrowanym
  • ROZMOWA O POLSCE: Grażyna Borkowska, Stanisław Kistryn, Marcin Pałys, Życie społeczne domaga się powagi
  • Magdalena Bajer, Z wysp… wysepki


 • 631

  • Karta z kalendarza
  • Rozmowa o Polsce: Andrzej Białas, Samorząd + zdrowie i edukacja
  • Rozmowa o Polsce: Andrzej Borowski, O szkole
  • Rozmowa o Polsce: Janusz Lipkowski, Słowo o obcych…
  • Rozmowa o Polsce: Józef Borzyszkowski, Kilka nieuczesanych myśli…
  • Barbara Płytycz, Pandemia obnażyła słabość naszego systemu oświaty


 • 630

  • Przemysław Urbańczyk, Archeologia ma przyszłość!
  • ROZMOWA O POLSCE: Marcin Kula, Porozmawiajmy o Polsce – ale w szerszej perspektywie
  • ROZMOWA O POLSCE: Jan Środoń, Potrzebna ustawa o wolności wędrowania
  • Andrzej Białas, Z sensem, ale krótko


 • 629

  • ROZMOWA O POLSCE: Andrzej Zoll, Kilka problemów
  • ROZMOWA O POLSCE: Marek Safjan, Stabilna demokracja – trudne zadanie
  • ROZMOWA O POLSCE: Marek Lipiński, Polska niefrasobliwość
  • Andrzej Jajszczyk, Próba psucia NCN


 • 628

  • Karta z kalendarza
  • ROZMOWA O POLSCE: Tadeusz Sławek, O czym i jak rozmawiać. Siedem skromnych próśb
  • ROZMOWA O POLSCE: Roman Kuźniar, Elementarz polityki zagranicznej
  • ROZMOWA O POLSCE: Maciej Kozłowski, Bezkosztowa naprawa


 • 625/626/627

  • Życzenia
  • Bronisław Maj, Kraków
  • Jacek Purchla, Kraków – potęga dziedzictwa i co dalej?
  • Kazimierz Korus, Filologia klasyczna i Polska Akademia Umiejętności
  • Jan Ostrowski, Pomiędzy Akademią a Uniwersytetem. Najkrótsze dzieje krakowskiej historii sztuki
  • Krzysztof Ożóg, Tysiącletnia krakowska historiografia
  • Michał Niezabitowski, Muzeum Krakowa. Jedno miasto, jedno muzeum, tysiące opowieści
  • Ks. Jan D. Szczurek, Teologia w Krakowie – jej miejsce w świecie nauki
  • Monika Widzicka, Szopkarstwo krakowskie. Niematerialne dziedzictwo miasta
  • Jarosław Górniak, Rozwój krakowskiego ośrodka socjologicznego
  • Jan Mietelski, Astronomia krakowska w czasach Tadeusza Banachiewicza
  • Piotr Krzywiec i Jan Środoń, Geologia krakowska na przestrzeni wieków
  • Antoni Jackowski i Izabela Sołjan, Kraków – kolebka polskiej geografii
  • Antoni Tajduś, Kraków – polskie centrum nauk górniczych
  • Kazimierz Furtak i Wojciech Mitkowski, Nauki techniczne w Krakowie
  • Andrzej Gołaś, Rozważania o krakowskim patriotyzmie