2023

 • 668/669

  • Życzenia
  • Apel przedstawicieli instytucji nauki i szkolnictwa wyższego do parlamentarzystów oraz partii tworzących rząd po wyborach 2023
  • Ewa Łętowska, Rozmowy czasu niepokoju
  • Andrzej Białas, Pochwała ministra o dwóch twarzach
  • Mariusz Maślak, Gustave Eiffel (1832-1923). W setną rocznicę śmierci
  • Janusz A. Majcherek, Nauczanie, nie wkuwanie
  • Adam Głaz, O zbitce słownej „kobiety i dzieci”
  • T.S. Eliot, Wędrówka Trzechkrólowa


 • 667

  • ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Jajszczyk, Elity i pseudoelity w nauce
  • Błażej Skoczeń, Ewaluacja działalności naukowej
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Regulaminoza
  • Maciej Żylicz, Dziedziczenie prestiżu


 • 666

  • Andrzej Białas, 666 Nie taki diabeł straszny, jak go malują
  • Maciej Kozłowski, Ben Gurion (II)
  • Marta Wyka, Ukochany kraj…
  • Karta z Kalendarza


 • 665

  • Przemysław Urbańczyk, Wsteczna sprawiedliwość
  • Maciej Kozłowski, Ben Gurion (I)
  • Jan Napoleon Saykiewicz, List do Redakcji
  • Wojciech Iwańczak, Fair play
  • Andrzej Pelc, Repozytorium wspomnień uczonych


 • 664

  • ROZMOWA O ELITACH: Anna Cegieła, Kilka myśli o umiejętnościach komunikacji politycznej
  • ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Blikle, Turkusowe elity
  • ROZMOWA O ELITACH: Grzegorz Karwasz, Naród bez elit do elity nie należy
  • ROZMOWA O ELITACH: Jan Woleński, Blaski i cienie elitarności
  • Roman Kuźniar, Głos za wolnością


 • 663

  • Andrzej Białas, Zwyciężył polski romantyzm
  • Piotr Sztompka, Przypis do umowy koalicyjnej
  • ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Lam, Jakie istnieją jeszcze elity?
  • ROZMOWA O ELITACH: Magdalena Bajer, Nie mogło by się udać
  • Barbara Płytycz, Seksualizacja a edukacja seksualna


 • 662

  • Jerzy Illg, Szczęśliwej Polski już czas
  • ROZMOWA O ELITACH: Henryk Woźniakowski, Elity – demokratyczne i twórcze
  • ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Zoll, W dalszym ciągu o elitach
  • ROZMOWA O ELITACH: Krzysztof J. Cios, Elity i elitki
  • ROZMOWA O ELITACH: Marek Lipiński, Elity – czym są? Czy politycy tworzą jakąkolwiek “elitę”?


 • 661

  • Odeszli…
  • Karta z kalendarza
  • Przemysław Urbańczyk, Groby są ważne
  • Andrzej Białas, Wspomnienia uczonych


 • 660

  ROZMOWA O ELITACH:

  • Marcin Kula, Czy inteligencja należy do elity? Jak czasem
  • Maciej Żylicz, Elita naukowa
  • Elżbieta Tabakowska, Elita i elity
  • Roman Duda, Elity są różne
  • Marek Kosmulski, Powyborcza refleksja


 • 659

  • † Profesor Jan Machnik (20 IX 1930 – 7 X 2023
   Paweł Valde-Nowak, Jan Machnik. Uczony na rozdrożu
  • O koniecznych zmianach systemowych w finansowaniu badań naukowych w Polsce
  • ROZMOWA O ELITACH: Barbara Płytycz, Nauczyciel – zawód elitarny


 • 658

  • Redakcja, Wielki dzień
  • Magdalena Bajer, Teraźniejszość i historia
  • Andrzej Białas, Polskie konfederacje
  • Jakub Zakrzewski, Blisko, blisko, coraz bliżej


 • 657

  • Karta z kalendarza
  • ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Borowski, Elita – komplement czy wyzwisko?
  • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacka Popiela, wygłoszone 1 października br., podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 – link
  • Leon Gradoń, Nowy system finansowania nauki jako warunek budowania postaw przedsiębiorczych
   w kształceniu i badaniach (II) Wyzwolenie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych
  • Andrzej Białas, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii


 • 656

  • Roman Kuźniar, Zainteresowanie wojną
  • Leon Gradoń, Nowy system finansowania nauki jako warunek budowania postaw przedsiębiorczych w kształceniu i badaniach (I)
  • Jerzy Kuczyński, Czy możliwe są etyczne zachowania grup ludzkich?
  • Przemysław Urbańczyk, Popularizare necesse est


 • 655

  • Bożena Leven we współpracy z Anią Brzyską i Dominikiem Wolacewiczem, Piotr Stefan Wandycz (1923–2017)
   – wspomnienie w stulecie urodzin
  • Marcin Kula, Narody pracą się bogacą? My popracujmy nad ich definicją (II)
  • Karta z kalendarza
  • Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej w Polsce z dnia 13.09.2023 r. – RGNiSW (nauka.gov.pl) w sprawie uczestnictwa w wyborach parlamentarnych – link


 • 654

  • AUTORYTETY: Tadeusz Gromada, O moim mistrzu. Wspomnienie o profesorze Oskarze Haleckim (1891–1973)
  • Marcin Kula, Narody pracą się bogacą? My popracujmy nad ich definicją (I)
  • ROZMOWA O POLSCE: Jan Kozłowski, Jak podejmować decyzje w zróżnicowanym społeczeństwie?
  • Andrzej Białas, Politykom wolno więcej


 • 653

  • Redakcja, Elity
  • Piotr Sztompka, O elitach i wiarygodności w przededniu wyborów
  • Stanisław Drożdż, Z Vilfredem Pareto (1848–1923) ku nauce o złożoności
  • Barbara Płytycz, Czy rankingi mają sens?
  • Józef Szudy, 60 lat temu w Strzelnie odsłonięto tablicę upamiętniającą Alberta Abrahama Michelsona


 • 652

  • Karta z kalendarza
  • W 100 rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej
  • Roman Niestrój, Czerwone linie, a ekonomiczna krótkowzroczność
  • Eugeniusz Szumakowicz, Czy możliwy jest ustrój optymalny? Granice nauki
  • Nagroda im. Profesora Tadeusza Browicza za rok 2023
  • Nagroda im. Profesora Mariana Mięsowicza za rok 2023
  • Wyróżnienia dla autorów i wydawcy podręcznika szkolnego

  „PAUza Akademicka” 652 jest ostatnim numerem przed wakacjami 2023.
  Następny numer „PAUzy Akademickiej” ukaże się 7 września 2023.
  Życzymy Czytelnikom miłego i dobrego lata.


 • 651

  • Aleksander Fredro w 230 rocznicę urodzin
  • ROZMOWA O POLSCE: Edward Nęcka, Czy można zmierzyć twórczość albo po co komu ewaluacja? (II)
  • ROZMOWA O POLSCE: Elżbieta Tabakowska, Rozmowa o Polsce – rozmowa o (polskim) języku
  • ROZMOWA O POLSCE: Krzysztof Golec-Biernat, Wartość nauki


 • 650

  • Ryszard Krynicki Laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności
   im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2023
  • Laudacja Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana Ostrowskiego
  • Wystąpienie Laureata Ryszarda Krynickiego
  • Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
  • Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marszałek Iwony Gibas
  • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza
  • Toast Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
   w Krakowie Andrzeja Ulmana
  • Galeria zdjęć
  • Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 1 czerwca 2023 r.
   w sprawie wypowiedzi i działań Ministra Edukacji i Nauki – link
  • ROZMOWA O POLSCE: Jacek S. Dubiel, Dominika Dudek
   „Zdrowie jest obowiązkiem każdego obywatela” (II)
  • ROZMOWA O POLSCE: Jacek Purchla, Fundamentem wolnego państwa jest wolna gmina!
  • ROZMOWA O POLSCE : Edward Nęcka, Czy można zmierzyć twórczość albo po co komu ewaluacja? (I)
  • Marcin Kula, Historia jako deklaracja genezy, znak wyboru tradycji i element dyskursu


 • 649

  • ROZMOWA O POLSCE: Jacek S. Dubiel, Dominika Dudek,
   „Zdrowie jest obowiązkiem każdego obywatela” (I) – Deklaracja Genewska WHO
  • Magdalena Bajer, Każdemu zawsze
  • Andrzej Białas, Masło i armaty
  • ROZMOWA O POLSCE: Jan Napoleon Saykiewicz, List do redakcji
   Ludwik Jerzy Kern, „Nowy Kossak”


 • 648

  • Karta z kalendarza
  • Jacek Raciborski, W poszukiwaniu mężów stanu
  • Przemysław Urbańczyk, Groźna przyszłość
  • Marek Kosmulski, Hospitacje – sprostowanie
  • Jerzy Stępień, „Solidarność” powtórka z historii?


 • 647

  • Jerzy Zdrada, Krymska katastrofa (II)
  • Jerzy Duszyński, Polska Akademia Nauk wspiera naukę w Ukrainie
  • Barbara Płytycz, Edukacja w krajach szczęśliwych
  • Marcin Kula, Co za dużo, to niezdrowo – choć i tak niezdrowo


 • 646

  • Adam Strzembosz, Refleksja nad słowami profesor Barbary Engelking oraz ministra Przemysława Czarnka
  • Uchwała RGNiSW oraz wspólne Stanowisko KRASP, PAN, PAU i RGNiSW w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych – link
  • Marek Krawczyk, Kontrowersje wokół nauczania medycyny
  • Jerzy Zdrada, Krymska katastrofa (I)
  • SCIENTIA PAUPERUM: Roman Niestrój, Dzielenie PKB


 • 645

  • ROZMOWA O POLSCE: Krystyna Bartol, DOCTUS VIATOR, czyli o potrzebie mobilności
  • Barbara Płytycz, Przymierze nauczycieli z internetem
  • Magdalena Bajer, Ile można wmówić?
  • Przemysław Urbańczyk, Patrz pod nogi!


 • 644

  • 3 Maja
  • Karta z kalendarza
  • Helena Dodziuk, 3D zmieni nasze życie
  • Andrzej Białas, Komentarz


 • 643

  • Andrzej Jajszczyk, Marzenie o czarnym łabędziu
  • ROZMOWA O POLSCE: Andrzej Targowski, Dekalog polskiej polityki
  • Jerzy Kuczyński, O ludzkim zachowaniu i testach sprawnościowych
  • Andrzej Górski, List do redakcji
  • Maciej A. Nowak, Naprawdę jaka jesteś, nauko polska?


 • 642

  ROZMOWA O POLSCE: Henryk Woźniakowski, Polityka i obyczaje
  ROZMOWA O POLSCE: Andrzej Targowski, Polska, ale jaka?
  Marlena Pecyna, Konflikt interesów
  Andrzej Białas, Oliwa nieżywa, ale sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa


 • 641

  • ROZMOWA O POLSCE: Magdalena Bajer, Bez mediów publicznych
  • ROZMOWA O POLSCE: Barbara Płytycz, Jak powinien wyglądać system edukacji moich/naszych prawnucząt
  • ROZMOWA O POLSCE: Roman Kuźniar, Studia strategiczne – trzecia odsłona
  • Jan Woleński, Wisielczy humor nie tylko primaaprilisowy


 • 640

  • Życzenia Wielkanocne
  • Wiesław I. Gruszecki, Żaluzje molekularne w oku
  • Sergiusz Michalski, O życiu muzycznym w Polsce i nie tylko
  • Jakub Zakrzewski, Szanowna Pani Profesor, NIE MA ZGODY
  • Cyprian Kamil Norwid, Pascha


 • 639

  • Karta z kalendarza
  • Zbigniew Kruszewski, O pilnej potrzebie uchwalenia ustawy o towarzystwach naukowych
  • Projekt Ustawy o Towarzystwach Naukowych – Czerwiec 2022 – Link
  • Krakowska tradycja


 • 638

  • ROZMOWA O POLSCE: Teresa Malecka, Między wielką muzyką a nędzą edukacji
  • ROZMOWA O POLSCE: Andrzej B. Legocki, Przywrócić wiarygodność instytucjom publicznym
  • Barbara Płytycz, Skok przez kozła wzdłuż i wszerz
  • Andrzej Białas, Ciężki i niewdzięczny los polityka


 • 637

  • ROZMOWA O POLSCE: Krzysztof Meyer, Koncert polski
  • ROZMOWA O POLSCE: Magdalena Bajer, Fetysz obiektywizmu
  • Przemysław Urbańczyk, Saperzy” rabują
  • ROZMOWA O POLSCE: Zygmunt Kolenda, Czas odkrywania życia


 • 636

  • ROZMOWA O POLSCE: Andrzej Mączyński, Strażnik Konstytucji?
  • ROZMOWA O POLSCE: Andrzej Jajszczyk, Edukacja jest najważniejsza
  • ROZMOWA O POLSCE: Janusz Lipkowski, Gdzie nie ma ocieplenia
  • Andrzej Białas, Listy z Rosji


 • 635

  • Karta z kalendarza
  • ROZMOWA O POLSCE: Marta Wyka, Jakiej literatury potrzebujemy?
  • ROZMOWA O POLSCE: Roman Niestrój, Przede wszystkim gospodarka
  • ROZMOWA O POLSCE: Szymon Plewik, Usytuowanie geopolityczne
  • ROZMOWA O POLSCE: Marek Lipiński, Polemika przyjazna
  • Andrzej Lam, Krótko o patriotyzmie


 • 634

  • SCIENTIA PAUPERUM: Przemysław Urbańczyk, Archeolog zagląda pod ziemię
  • ROZMOWA O POLSCE: Jan Woleński, Zaufanie i biurokracja
  • ROZMOWA O POLSCE: Jakub Zakrzewski, Rozmowa o Polsce ze sztuczną inteligencją
  • Andrzej Białas, Nasze leniwe mózgi


 • 633

  • Andrzej Białas, Polska nauka na Harvardzie
  • ROZMOWA O POLSCE: Maciej Żylicz, Debata o nauce i szkołach wyższych
  • ROZMOWA O POLSCE: Wacław Uruszczak, Refleksje o funkcjach prawa
  • Andrzej Bronk, Odchodzący autorytet profesora


 • 632

  • 150 Lat: Faksymile sprawozdania z pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności, zamieszczone 5 kwietnia 1873 roku w warszawskim Tygodniku Ilustrowanym
  • ROZMOWA O POLSCE: Grażyna Borkowska, Stanisław Kistryn, Marcin Pałys, Życie społeczne domaga się powagi
  • Magdalena Bajer, Z wysp… wysepki


 • 631

  • Karta z kalendarza
  • Rozmowa o Polsce: Andrzej Białas, Samorząd + zdrowie i edukacja
  • Rozmowa o Polsce: Andrzej Borowski, O szkole
  • Rozmowa o Polsce: Janusz Lipkowski, Słowo o obcych…
  • Rozmowa o Polsce: Józef Borzyszkowski, Kilka nieuczesanych myśli…
  • Barbara Płytycz, Pandemia obnażyła słabość naszego systemu oświaty


 • 630

  • Przemysław Urbańczyk, Archeologia ma przyszłość!
  • ROZMOWA O POLSCE: Marcin Kula, Porozmawiajmy o Polsce – ale w szerszej perspektywie
  • ROZMOWA O POLSCE: Jan Środoń, Potrzebna ustawa o wolności wędrowania
  • Andrzej Białas, Z sensem, ale krótko


 • 629

  • ROZMOWA O POLSCE: Andrzej Zoll, Kilka problemów
  • ROZMOWA O POLSCE: Marek Safjan, Stabilna demokracja – trudne zadanie
  • ROZMOWA O POLSCE: Marek Lipiński, Polska niefrasobliwość
  • Andrzej Jajszczyk, Próba psucia NCN


 • 628

  • Karta z kalendarza
  • ROZMOWA O POLSCE: Tadeusz Sławek, O czym i jak rozmawiać. Siedem skromnych próśb
  • ROZMOWA O POLSCE: Roman Kuźniar, Elementarz polityki zagranicznej
  • ROZMOWA O POLSCE: Maciej Kozłowski, Bezkosztowa naprawa


 • 625/626/627

  • Życzenia
  • Bronisław Maj, Kraków
  • Jacek Purchla, Kraków – potęga dziedzictwa i co dalej?
  • Kazimierz Korus, Filologia klasyczna i Polska Akademia Umiejętności
  • Jan Ostrowski, Pomiędzy Akademią a Uniwersytetem. Najkrótsze dzieje krakowskiej historii sztuki
  • Krzysztof Ożóg, Tysiącletnia krakowska historiografia
  • Michał Niezabitowski, Muzeum Krakowa. Jedno miasto, jedno muzeum, tysiące opowieści
  • Ks. Jan D. Szczurek, Teologia w Krakowie – jej miejsce w świecie nauki
  • Monika Widzicka, Szopkarstwo krakowskie. Niematerialne dziedzictwo miasta
  • Jarosław Górniak, Rozwój krakowskiego ośrodka socjologicznego
  • Jan Mietelski, Astronomia krakowska w czasach Tadeusza Banachiewicza
  • Piotr Krzywiec i Jan Środoń, Geologia krakowska na przestrzeni wieków
  • Antoni Jackowski i Izabela Sołjan, Kraków – kolebka polskiej geografii
  • Antoni Tajduś, Kraków – polskie centrum nauk górniczych
  • Kazimierz Furtak i Wojciech Mitkowski, Nauki techniczne w Krakowie
  • Andrzej Gołaś, Rozważania o krakowskim patriotyzmie