B

BACA

Roman Bäcker

 • Roman Bäcker, Habilitacja – najważniejsza?  (406: str 1)

Barbara Badełek

 • Barbara Badełek, Popularyzacja nauk. Jak to się robi w maleńkim miasteczku na kresach  (486: str 1-2)

Marcin Badziak

 • Marcin Badziak, Co ogranicza (młodych) polskich naukowców? (284: str 2)

Magdalena Bajer

Irena Bajerowa

Edward Balcerzan

 • Edward Balcerzan, Lawina odkryć, inflacja przełomów, zwyczajne dzieje  (66: str 1)

Wojciech Bałus

 • Wojciech Bałus, Problemy z punktacją (na jednym humanistycznym przykładzie) (nr 675)

Jerzy Bańczerowski

 • Jerzy Bańczerowski, Głos w Sprawie procedur grantowych w Narodowym Centrum Nauki – studium pewnego przypadku  (382: str 3)

Kazimierz Barczyk

Andrzej Bartke

Jerzy Bartmiński

 • Jerzy Bartmiński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki   (33–34: str 1)
 • Jerzy Bartmiński, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (223: str 2)

Ewa Bartnik

 • Ewa Bartnik, Nagroda Nobla 2009 z fizjologii lub medycyny  (56: str 1)

Krystyna Bartol

 • Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych  (238: str 1)
 • Krystyna Bartol, DOCTUS VIATOR, czyli o potrzebie mobilności (nr 645)

Grzegorz Bartosz

 • Grzegorz Bartosz, Liczba przeklęta: dawniej 666, dziś 67 (491: str 4)
 • Grzegorz Bartosz, Procentologia (502: str 4)
 • Grzegorz Bartosz, Wybory czy wotum zaufania? (516: str 2)
 • Grzegorz Bartosz, Taktyka konsekwentna przez stulecia (nr 599)
 • Grzegorz Bartosz, Wiarygodność informacji (nr 687)
 • Izabela Sadowska-Bartosz, Grzegorz Bartosz, Ludzie Nauki (nr 687)

Izabela Sadowska-Bartosz

 • Izabela Sadowska-Bartosz, Grzegorz Bartosz, Ludzie Nauki (nr 687)

Danuta Barucka

 • Danuta Barucka, „Andrzejki”  [zaPAU] (14: str 4) 

Wacław Berent

 • Wacław Berent, Ozimina – fragment O dawnych polskich księgach  (13: str 4)

Włodzimierz Bernacki

’BEwa’

 • ’BEwa’, Loppis w Lund happening za pięć koron  [zaPAU ] (58: str 4)

Andrzej Białas

 • Andrzej Białas, Pierwszy krok (1: str 1), dok. (1: str 2)
 • Andrzej Białas, Pycha, Strach, Chciwość  (5: str 4)
 • Andrzej Białas, Humanistyka dla przyszłości. Potencjał  Szanse  Prespektywy  (13: str 1)
 • Andrzej Białas, Dyskusja o polskich czasopismach naukowych  list   (14: str 2)
 • Andrzej Białas, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2009) (26: str 1)
 • Wymiana listów  (Jan Prokop – Andrzej Białas)  (35: str 1)
 • Andrzej Białas, Tuez les tous  (39: str 3)
 • Andrzej Białas, List do redakcji  (40: str 2)
 • Andrzej Białas, Powitanie [4 czerwca 1989  w dwadzieścia lat później  (spotkanie członków PAU z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 1)
 • Andrzej Białas, Rok drugi  (45: str 1)
 • Andrzej Białas, Jeszcze o dwóch kulturach  (58: str 1)
 • Andrzej Białas, Pielęgnowanie tradycji…  (63: str 1)
 • Andrzej Białas, Najważniejsze są kawiarnie  [zaPAU]  (65: str 4)
 • Andrzej Białas, 80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego (72: str 1)
 • Andrzej Białas, Trzeba generałów …  [zaPAU] (74: str 4)
 • Andrzej Białas, Fizyka wkracza w metafizykę  (78: str 1)
 • Andrzej Białas, AMBITNI NAPRZÓD!  [zaPAU] (79: str 4)
 • Andrzej Białas, Przemówienie przy wręczeniu Nagrody im. Jerzmanowskich 10 maja 2010  (81: str 1)
 • Andrzej Białas, HOMING  (82: str 1)
 • Andrzej Białas, Mea culpa!   (85: str 3)
 • Andrzej Białas, Mowa pożegnalna  [Żegnamy Profesora Andrzeja Pelczara](86: str 1)
 • Andrzej Białas, Konkurencja, współpraca   (95: str 1)
 • Andrzej Białas, Towarzystwa i Samorząd   (98: str 1)
 • Andrzej Białas, Sto lat!   (100: str 3)
 • Andrzej Białas, Sześciolatki do szkół? TAK! [zaPAU] (115: str 4)
 • Andrzej Białas, Potężnego drzewa znakomite owoce   (124/125: str 3) – wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2011)
 • Andrzej Białas, Istota i cel nauki – spojrzenie fundamentalisty  (127: str 1)
 • Andrzej Białas, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie  (131: str 1)
 • Andrzej Białas, Wielkie Dzieło   (133/134: str 1)
 • Andrzej Białas, Co robic? (146: str 1)
 • Andrzej Białas, To już dziesięć lat! (152: str 1)
 • Andrzej Białas  (157: str 2)  [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika] 
 • Andrzej Białas, Lepiej mniej, lecz lepiej (159: str 1)
 • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012 – przemówienie Andrzeja Białasa   (168: str 1)
 • Andrzej Białas, Europa, świat, marzenia…   (179: str 1)
 • Andrzej Białas, Lenistwo, głupota czy zła wola?   (182: str 1)
 • Andrzej Białas, Stulecie Adama Bielańskiego   (188: str 1)
 • Andrzej Białas, Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)  (198: str 1)
 • Andrzej Białas, Wracają priorytety?  (205: str 1)
 • Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013 – przemówienie Andrzeja Białasa   (210: str 1)
 • Andrzej Białas, Rozmontować monopol   (212: str 1)
 • Andrzej Białas, Witamy w klubie!   (215: str 1)
 • Andrzej Białas – zaproszenie do zabrania głosu w dyskusji o polskiej humanistyce  (223: str 1)
 • Andrzej Białas, Dyskryminacja starszych profesorów jest zgodna z prawem… [zaPAU]   (224: str 4)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Debata PAU „Oceny nauki”   (230: str 1-2)
 • List Andrzeja Białasa do Wicepremier Rządu RP Elżbiety Bieńkowskiej   (237: str 1)
 • Apel Prezesa PAU Andrzeja Białasa   (246: str 1)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński Druga Debata PAU: „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”
  (276: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Tych pieniędzy nie wolno zmarnować!   (280: str 1)
 • List Andrzeja Białasa do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej (287: str 2)
 • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015 (296: str 1) 
 • List Prezesa PAU Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  (299: str 2)
 • Andrzej Białas, Triumfalny powrót Sokratesa  (308: str 1)
 • fragment komunikatu PAN,  komentarz Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (314: str 1)
 • Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (316: str 1)
 • Andrzej Białas, Kultura naukowa (323: str 1)
 • Andrzej Białas – wypowiedź podczas promocji książki Profesora Macieja Grabskiego  (326: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ; Andrzej Białas, Horrendum!  (335: str 1)
 • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa  na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2016  (340: str 1)
 • Andrzej Białas,Sprawa Polskich Towarzystw Naukowych   (340: str 4)
 • Andrzej Białas, „Biurokracja w nauce”  (341: str 1)
 • Andrzej Białas, Pierwsza jaskółka?  (358: str 4)
 • Andrzej Białas, Klient jest najważniejszy [zaPAU] (3619: str 1)
 • Andrzej Białas, Sukces [zaPAU] (362: str 4)
 • Andrzej Białas, Tomaszowice 2016   (367: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Koło zamachowe [zaPAU] (377: str 4)
 • Andrzej Białas, Koło zamachowe raz jeszcze [zaPAU] (382: str 4)
 • Laudacja Prezesa PAU  Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2017 (386: str 1)
 • Andrzej Białas, Ustawa 2.0 coraz bliżej (389: str 1)
 • Wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa podczas Narodowego Kongresu Nauki (Panel „Upowszechnianie nauki i społeczna odpowiedzialność uczelni”) (397: str 1)
 • Andrzej Białas, Podsumowanie V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie (399: str 1-2)
 • Andrzej Białas i Lucjan Suchanek, Tomaszowice 2017  (410: str 1)
 • Andrzej Białas, Głos w dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Rady Narodowego Kongresu Nauki (412: str 1)
 • Andrzej Białas, Profesor „dydaktyczny”  (420: str 1)
 • Andrzej Białas, Wiesław Czyż (1927–2017) (423: str 1-2)
 • Głos Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody PAU im.  Jerzmanowskich laureatce 2018 Annie Dymnej (430: str 1)
 • Andrzej Białas, Śmiertelne niebezpieczeństwo  (431: str 1)
 • Andrzej Białas, Dziesięć lat! (433: str 1)
 • Andrzej Białas, Pan Minister Gowin wyciągnął wnioski (435: str 4)
 • Andrzej Białas, Nieprzekupny  (436: str 4)
 • Andrzej Białas, Monitoring (437: str 2)
 • Andrzej Białas, Patriotyzm przegranych [zaPAU] (439: str 4)
 • Andrzej Białas, Nie wystarczy nie kraść [zaPAU] (440: str 4)
 • Andrzej Białas, Idą wybory   (441: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka i przyjaźń – komentarz matuzalema (442: str 1)  
 • Andrzej Białas, Chrześcijaństwo przyszłości (443: str 2)
 • Andrzej Białas, Skrucha i polemika (444: str 4)
 • Andrzej Białas, Skarb narodowy  (446: str 1)
 • Andrzej Białas, VI Debata PAU: Uczelnie w służbie społeczeństwa, Tomaszowice 17–18 listopada 2018  (447: str 1)
 • Andrzej Białas, Komentarz  (448: str 1)
 • Andrzej Białas, Rozkosze despotyzmu  (449: str 4)
 • Andrzej Białas, Śmiać się, czy płakać?  [zaPAU]  (455: str 4)
 • Andrzej Białas, Porządek od zaraz  [zaPAU]  (456: str 4)
 • Andrzej Białas, Komentarz  (457: str 4)
 • Andrzej Białas, De mortuis…   [zaPAU] (459: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka korporacyjna [zaPAU] (460: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesor Jerzy Wyrozumski (7 marca 1930–2 listopada 2018)  (461: str 1)
 • Andrzej Białas, Fizyk wymądrza się o sztuce [zaPAU] (463: str 4)
 • Andrzej Białas, Od ściany do ściany [zaPAU] (465: str 4)
 • Andrzej Białas, Sztuka byle jaka [zaPAU] (466: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesor idealny  [zaPAU] (468: str 4)
 • Andrzej Białas, Obyczaje Polaków  [zaPAU] (469: str 4)
 • Andrzej Białas, Wspomnienia pesymisty (473-474: str 5)
 • Andrzej Białas, Szachinszach po latach  [zaPAU]  (475: str 4)
 • Andrzej Białas, New Manhattan project? [zaPAU]  (475: str 4)
 • Andrzej Białas, Groch o ścianę  [zaPAU]  (478: str 4)
 • Andrzej Białas, Odpowiednie dać rzeczy słowo…  [zaPAU] (479: str 4)  
 • Andrzej Białas, Jest gorzej niż myślałem  [zaPAU] (482: str 4)
 • Andrzej Białas, „Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz…”  [zaPAU] (483: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesja: nauczyciel  [zaPAU] (484: str 4)
 • Andrzej Białas, Ne Cedat Academia! [zaPAU] (486: str 4)
 • Andrzej Białas,„Nad kołchozem czarne chmury wiszą”…   [zaPAU] (487: str 4)
 • Andrzej Białas, Stanowisko Forum Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych uchwalone na posiedzeniu w siedzibie PAU w dniu 15 listopada 2019  (490: str 2)
 • Andrzej Białas, VII Debata PAU  (491: str 1)
 • Andrzej Białas, Testament Profesora Grabskiego  [zaPAU] (492: str 4)
 • Andrzej Białas, Pierwszy prawdziwy sukces reformy Gowina? [zaPAU] (496: str 4)
 • Andrzej Białas, Strach ma wielkie oczy [zaPAU] (497: str 4)
 • Andrzej Białas, 500+ (500: str 2)
 • Andrzej Białas, Prawda przybliżona [zaPAU] (501: str 4)
 • Andrzej Białas,  Dworzanin idealny [zaPAU] (503: str 4)
 • Andrzej Białas,  Podpis Prezydenta [zaPAU]  (504: str 4)
 • Andrzej Białas, Monitoring 2.0   [zaPAU] (506: str 4)
 • Andrzej Białas, Wersal  [zaPAU](507: str 4)
 • Andrzej Białas, Obrona cywilna   [zaPAU] (509-510: str 8)
 • Andrzej Białas, Warto pamiętać o wielkim nieudaczniku [zaPAU]  (511: str 4)
 • Andrzej Białas, Wspomnienie  (514: str 13)
 • Andrzej Białas, Eschatologia stosowana  [zaPAU](515: str 4)
 • Andrzej Białas, O habilitacji [zaPAU] (516: str 4)
 • Andrzej Białas, Pochwała nudy  [zaPAU] (517: str 4)
 • Andrzej Białas, Władza totalna  [zaPAU] (519: str 4)
 • Andrzej Białas, Dewiza Epikura [zaPAU] (520: str 7)
 • Andrzej Białas, Królewscy trefnisie  [zaPAU] (521: str 4)
 • Andrzej Białas, Pańscy wrogowie siedzą po tej samej stronie co pan  [zaPAU] (523: str 4)
 • Andrzej Białas, Jeszcze raz o błaznach  [zaPAU] (524: str 4)
 • Andrzej Białas, Historię bardzo trudno przyspieszyć…  [zaPAU]  (528: str 4)
 • Andrzej Białas, Polemika (529: str 4)
 • Andrzej Białas, Warto pamiętać  [zaPAU] (530: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) (533: str 1)
 • Andrzej Białas, Czyje są kości?Czyje są kości? (534: str 2)
 • Andrzej Białas, Przedawnienie [zaPAU] (535: str 4)
 • Andrzej Białas, Porzucony skarb  [zaPAU] (536: str 4)
 • Andrzej Białas, Chiny 2020! (537-538: str 2)
 • Andrzej Białas, Paryż ‘68 [zaPAU] (539: str 4)
 • Andrzej Białas, Nagrody za pieniądze [zaPAU] (542: str 4)
 • Andrzej Białas, Wymiatanie elit  [zaPAU] (544: str 4
 • Andrzej Białas, Mięso z fabryki [zaPAU] (545: str 4)
 • Laudacja wygłoszona przez Andrzeja Białasa podczas uroczystości nadania Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (wrzesień 2005) (551: str 2-link)
 • Andrzej Białas,  Rozmowa Pana Piotra z Panem Pawłem (552: str 4)
 • Andrzej Białas, W poszukiwaniu źródeł idei Narodowego Programu Kopernikańskiego  (555: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka to jednak nie sport (557: str 1)
 • Andrzej Białas, Licealiści, głupcze! (558: str 1)
 • Andrzej Białas, Moje pierwsze szczęśliwe kroki  (564: str 7)
 • Andrzej Białas, Życzliwość [zaPAU]  (565: cstr 4)
 • Andrzej Białas, Wola ludu [zaPAU]    (566: str 4)
 • Andrzej Białas, Uczony Kolega  (567: str 2)
 • Andrzej Białas, Trudne słowo: Patriotyzm  (568: str 1)
 • Andrzej Białas, Apokalipsy nie będzie [zaPAU] (570: str 4)
 • Andrzej Białas, Giganci (574: str 4)
 • Andrzej Białas, Lenistwo ratunkiem? (575: str 4)
 • Andrzej Białas, Pokorna prośba   (579: str 4)
 • Andrzej Białas, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021(581-582:_str 2)
 • Andrzej Białas, Autorytety  (584: str 4)
 • Andrzej Białas, Szczepionki zadziałały!  (585: str 4)
 • Andrzej Białas, Patriotyzm małżeński  (589: str 1)
 • Andrzej Białas, Zapomniani  (593: str 4)
 • Andrzej Białas, Sprawdzona taktyka (597/598)
 • Andrzej Białas, Słownik przekleństw i wulgaryzmów (nr 600)
 • Andrzej Białas, Ponura Rzeczywistość (nr 601)
 • Magdalena Bajer i Andrzej Białas, Wyróżnienia im. Profesora Macieja W. Grabskiego dla PAUzy Akademickiej (Nr 605)
 • Andrzej Białas, Mikołaj Bierdiajew ostrzega (Nr 606)
 • Andrzej Białas , Fabryka Absolutu (nr 609)
 • Andrzej Białas, Maluję jak Tycjan… (nr 610)
 • Andrzej Białas, Komentarz do artykułu prof. Sergiusza Michalskiego, Umieralność członków Polskiej Akademii Umiejętności w liczbach rocznych (nr 611)
 • Andrzej Białas, Ewaluacja humanistyki (nr 611)
 • Andrzej Białas, Próba wyjaśnienia (nr 612)
 • Andrzej Białas, Pierwsze reakcje (nr 619)
 • Andrzej Białas, Rozmowa o Polsce (cd) (nr 620)
 • Andrzej Białas, Ósme powstanie (nr 621)
 • Andrzej Białas, Zdrowy rozsądek (nr 623)
 • Toast Andrzeja Białasa podczas przyjęcia na Wawelu z okazji wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2022 Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi (nr 624)
 • Andrzej Białas, Z sensem, ale krótko (nr 630)
 • Andrzej Białas, Samorząd + zdrowie i edukacja [Rozmowa o Polsce] (nr 631)
 • Andrzej Białas, Polska nauka na Harvardzie (nr 633)
 • Andrzej Białas, Nasze leniwe mózgi (nr 634)
 • Andrzej Białas, Listy z Rosji (nr 636)
 • Andrzej Białas, Ciężki i niewdzięczny los polityka (nr 638)
 • Andrzej Białas, Oliwa nieżywa, ale sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa (nr 642)
 • Andrzej Białas, Komentarz (nr 644)
 • Andrzej Białas, Masło i armaty (nr 649)
 • Andrzej Białas, Politykom wolno więcej (nr 654)
 • Andrzej Białas, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii (nr 657)
 • Andrzej Białas, Polskie konfederacje (nr 658)
 • Andrzej Białas, Wspomnienia uczonych (nr 661)
 • Andrzej Białas, Zwyciężył polski romantyzm (nr 663)
 • Andrzej Białas, 666. Nie taki diabeł straszny, jak go malują (nr 666)
 • Andrzej Białas, Pochwała ministra o dwóch twarzach (nr 668/669)
 • Andrzej Białas, Julian Tuwim. W 70 rocznicę śmierci (nr 670)
 • Andrzej Białas, Destruktor mimo woli (nr 671)
 • Andrzej Białas, Spiesz się powoli (nr 676)
 • Andrzej Białas, Słowo o innowacjach (nr 677)
 • Andrzej Białas i Andrzej Borowski, Historia magistra vitae
  – Niccolò Machiavelli, Książę (nr 679)
 • Andrzej Białas, Szaleństwo dziedziczenia prestiżu (nr 683)
 • Andrzej Białas, Habilitacja do lamusa? (nr 686)
 • Andrzej Białas, Naród w uczonych księgach (nr 688)

Helena Białkowska

Andrzej Białynicki-Birula

 • Andrzej Białynicki-Birula, Lepiej lepiej, ale dlaczego mniej? – czyli o narzekaniu (161: str 1)

Iwo Białynicki-Birula

 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman, Leopold Infeld (1898–1968)   (213: str 1-2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman, Leopold Infeld – posłowie   (216: str 2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ; Andrzej Białas, Horrendum!  (335: str 1)
 • Iwo Białynicki-Birula, [Łowcy grantów – Listy] (338-339: str 3) 
 • Iwo Białynicki-Birula, Komentarz do komentarza (395: str 2)
 • Iwo Białynicki-Birula, List i odpowiedź redakcji (402: str 4)
 • List Iwo Białynickiego-Biruli  (406: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula i Łukasz A. Turski, Psychologia kwantowa (435: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula, Źle się dzieje w państwie NCN-u (446: str 3)

Adam Bielański

 • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012 – przemówienie Adama Bielańskiego   (168: str 2)
 • Adam Bielański, Na pewno nie należę do pesymistów  (188: str 3)

Zuzanna Bielec-Bąkowska

 • Silne wyże nad Europą, z Zuzanną Bielec-Bąkowską rozmawia Marian Nowy [Kraków – warto wiedzieć]   (243: str 5)

Krzysztof Bieniarz

 • Krzysztof Bieniarz, Biotechnologia rozrodu ryb w XX wieku  (79: str 1)

Agnieszka Bieńczyk-Missala

 • Agnieszka Bieńczyk-Missala, Humanitarne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę (nr 603)

Elżbieta Bieńkowska

 • Plany finansowania współpracy nauki z biznesem w budżecie na lata 2014–2020 – komentarz minister Elżbiety Bieńkowskiej   (211: str 1-2)
 • List minister Elżbiety Bieńkowskiej   (245: str 1-2)

Mikołaj (Rodoć) Biernacki

 • Mikołaj (Rodoć) Biernacki, Ja mu tam nie dam głosu (441: str 4)

Krzysztof Golec-Biernat

 • Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr, Projekt FENIKS – zaprośmy uczniów na uczelnie  (177: str 1-2)
 • Krzysztof Golec-Biernat, Spór o konkursy  [zaPAU] (328: str 4)
 • Krzysztof Golec-Biernat, Wartość nauki [ROZMOWA O POLSCE] (nr 651)

Biernat z Lublina

 • Biernat z Lublina, Zgodnych nic nie przełomi  (499: str 3)

Piotr Biliński

Szczepan Biliński

 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Debata PAU „Oceny nauki”   (230: str 1-2)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Druga Debata PAU: „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce” (276: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (316: str 1)

Krzysztof Birkenmajer

 • Krzysztof Birkenmajer, Polacy na Spitsbergenie  (31: str 1), dok. (31: str 2)
 • Krzysztof Birkenmajer, Ksiądz Bernard Birkenmayer – emisariusz Powstania Styczniowego  (197: str 1-2)

Marian Biskup

 • Marian Biskup (1922-2012); O pracy nad historią Zakonu Krzyżackiego,
  fragmenty rozmowy Andrzeja Kobosa z Marianem Biskupem   (165/166: str 4-7)

Andrzej Blikle

 • Andrzej Blikle, Rozmowa bez agresji (466: str 3)
 • Andrzej Blikle, Turkusowe elity [ROZMOWA O ELITACH] (nr 664)

Nikolaus A. Blin

 • Nikolaus A. Blin, Paleogenetyka i antropologia molekularna – współczesne poglądy
  w dziedzinach klasycznych
     (126: str 5)

Zbigniew Błocki

 • Zbigniew Błocki i Karol Życzkowski, Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych przy ocenie pracy uczonych (160: str 1-2)
 • Zbigniew Błocki,  Ludzie zamiast budynków  (302: str 1-2)
 • Zbigniew Błocki, Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej   (351: str 2)
 • Zbigniew Błocki, Czyżby jednak w polskiej nauce coś drgnęło?  (353: str 1-2)
 • Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka  (362: str 1)
 • Zbigniew Błocki i Sylwia Kostka, „ERA kwantów”   (371: str 1)
 • Zbigniew Błocki, Komentarz o zasadach procedury grantowej NCN  (390: str 3) 
 • Przemówienie Zbigniewa Błockiego, Dyrektora Narodowego Centrum Nauki  z okazji podpisania umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu  (392: str 5)
 • Zbigniew Błocki, Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca – brak kierowania projektami  (404: str 2)
 • List profesora Zbigniewa Błockiego Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (439: str 2)
 • Zbigniew Błocki, List do redakcji  (448: str 1)
 • Zbigniew Błocki, Lista krajowa (473-474: str 7)
 • Zbigniew Błocki, Osiągnięcia matematyków krakowskich (Nr 615-616)

Piotr Błoński

Maria Bogucka

 • Maria Bogucka, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (228: str 1)

Andrzej Bogusławski

Józef Bocheński

Mikołaj Bojańczyk

 • Mikołaj Bojańczyk, Marek Cygan, Stefan Dziembowski, Marcin Pilipczuk, Piotr Sankowski,  List Otwarty (Pięciu) Informatyków  (419: str 2)

Adam Boniecki

 • Wystąpienie Ks. Adama Bonieckiego  – Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich – podczas uroczystości jej wręczenia  (340: str 2)

Grażyna Borkowska

 • Grażyna Borkowska, Jeszcze w sprawie towarzystw naukowych [zaPAU]  (289: str 4)
 • Grażyna Borkowska, Dlaczego sami sobie to robimy?   (350: str 3)
 • Grażyna Borkowska, Stanisław Kistryn, Marcin Pałys, Życie społeczne domaga się powagi [ROZMOWA O POLSCE] (nr 632)

Andrzej Borowski

 • Andrzej Borowski, Co nowego w staropolszczyźnie?  (1: str 6)
 • Andrzej Borowski, Humanistyka, czyli co i po co?   (225: str 1-2)
 • Andrzej Borowski, O edytorstwie i „komponencie naukowym”   (356: str 1)
 •  „Artes liberales” – czyli o reformie studiów humanistycznych praktycznej i skutecznej, Z profesorem Jerzym Axerem rozmawiał profesor Andrzej Borowski  (360: str 1-2)
 • Andrzej Borowski, Nauki humanistyczne – nauki społeczne (404: str 3)
 • Andrzej Borowski, „Legenda” – zmyślenie i prawda  (452: str 3)
 • Andrzej Borowski, 4 czerwca 1989  (473-474: str 6)
 • Andrzej Borowski, Jeszcze o prawdzie, naoczności i… retoryce  (506: str 3)
 • Andrzej Borowski, Patriotyzm-nacjonalizm-szowinizm  (568: str 2)
 • Andrzej Borowski, O szkole [Rozmowa o Polsce] (nr 631)
 • Andrzej Borowski, Elita – komplement czy wyzwisko? [ROZMOWA O ELITACH] (nr 657)
 • Andrzej Białas i Andrzej Borowski, Historia magistra vitae
 • – Niccolò Machiavelli, Książę (nr 679)

Magdalena Borska

 • Magdalena Borska, Działalność Rady NCN – w dialogu ze światem nauki  [NCN](158: str 6-7)

Paweł Bortkiewicz

 • Paweł Bortkiewicz, Nauka – gospodarka. A gdzie kultura?  (395: str 3)

Tadeusz Boruta

 • Tadeusz Boruta, Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Rodzińskim  (567: str 1-2)

Józef Borzyszkowski

 • Józef Borzyszkowski, Kilka nieuczesanych myśli… [Rozmowa o Polsce] (nr 631)

Tadeusz Boy Żeleński

 • Tadeusz Boy Żeleński, Rozkosze życia. Pieśń ku pokrzepieniu serc [zaPAU] (452: str 4)
 • Historia magistra vitae? (III): Tadeusz Boy-Żeleński Piekło Kobiet (1930) (545: str 3)

Andrzej M. Brandt

 • Andrzej M. Brandt, Jeszcze o habilitacji  (402: str 1)
 • Andrzej M. Brandt, Rozwój czy zastój nauki w Polsce? (412: str 3)
 • Andrzej M. Brandt, List do Profesora Jerzego Niewodniczańskiego (471: str 2)
 • Andrzej M. Brandt, Komentarz (529: str 4)
 • Andrzej M. Brandt, Głos w dyskusji do artykułu Prof. A. Jajszczyka Habilitacja może zostać…   (530: str 1-2)

Wojciech Branicki

 • Wojciech Branicki, Geny, rysopis przestępcy i ewolucja człowieka  (553: str 4)

Romuald Brazis

Romuald Brazis, I szansą, i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego jest większość narodowa (484: str 2: link)

Ewa Brocławik

 • Ewa Brocławik, Słów kilka od nowego członka PAU   (107: str 3)
 • Ewa Brocławik, Profesor Adam Bielański – Profesor profesorów, Mistrz i Nauczyciel  (188: str 2)
 • Ewa Brocławik, Stolik na rogu (473-474: str 19)
 • Ewa Brocławik, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (581-582:_str 2)
 • Ewa Brocławik, Krakowscy wielcy chemicy w tle dziejów TNK i PAU (Nr 615-616)
 • Ewa Brocławik, Słowo o Profesorze Władysławie Natansonie, wzorze człowieka, patrioty i uczonego (nr 676)

Wojciech Broniowski

 • Wiesław Czyż, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Wojciech Broniowski i Wojciech Florkowski, Wymrożenie kwarków i gluonów w hadrony  (63: str 2), dok. (63: str 3)
 • Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr, Projekt FENIKS – zaprośmy uczniów na uczelnie  (177: str 1-2)

Andrzej Bronk

 • Andrzej Bronk, Robert Antoń, galicyjski historyk–amator (Nr 617)
 • Andrzej Bronk, Odchodzący autorytet profesora (nr 633)

Paweł Brückman de Renstrom

 • Paweł Brückman de Renstrom, Giganty nauki – wielkie kolaboracje eksperymentalnej Fizyki Cząstek Elementarnych (200: str 2-3)
 • Paweł Brückman de Renstrom, „Promieniujący CERN”  (564: str 5)

Łukasz Brzezicki

 • Łukasz Brzezicki, System edukacyjny w Polsce − asynchronizacja oświaty względem szkolnictwa wyższego i vice versa  (413: str 2)

Jerzy Marian Brzeziński

 • Jerzy Marian Brzeziński, W obronie habilitacji (nr 690)

Marek Brzeżański

 • Marek Brzeżański, Wodór jako nowy nośnik energii w tłokowych silnikach spalinowych (nr 681)

Tom Brzustowski

Anna Brzyska

 • Bożena Leven we współpracy z Anią Brzyską i Dominikiem Wolacewiczem, Piotr Stefan Wandycz (1923–2017) – wspomnienie w stulecie urodzin (nr 655)

Dorota Bujak

Janusz Marek Bujnicki

 • Janusz Marek Bujnicki, Jerzy Duszyński, Maciej Konacki, Wyznaczniki doskonałości – dokument Komitetu Polityki Naukowej  (272: str 1-2)
 • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (549: str 1)
 • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (II) (550: str 3)

Andrzej Buras

 • Andrzej Buras, Finansowanie badań naukowych teoretycznej fizyki cząstek elementarnych w Niemczech   (107: str 2)

Zdzisław Burda

 • Zdzisław Burda, Pomidory i hazard   (589: str 4)
 • Zdzisław Burda, Czy łatwiej zarobić na giełdzie, czy przewidzieć ruch ciał niebieskich? (nr 602)

Tomasz Burdzik

Tomasz Burdzik, Uniwersytet w szponach drapieżnej nauki (425: str 3)

Wit Busza

M. Krzysztof Byrski

 • M. Krzysztof Byrski, Nasza cywilizacyjna rodzina. „Matczyzna – Europa – Ojczyzna – Polska” (571: str 2)

Adam Bzdak

 • Adam Bzdak, Postdokiem być…   Refleksje na temat bycia postdokiem w USA   (213: str 3)
 • Adam Bzdak, Cała władza w ręce rektorów!  (512: str 4)
 • Adam Bzdak, Zacznijmy od siebie samych (515: str 2)
 • Adam Bzdak, Kompleksy uczonych (546: str 3)

Tomasz Bzukała