350

  • Profesor Adam Bielański (14 grudnia 1912 – 4 września 2016) (str 1)
  • Krystyna Dyrek, Wspomnienie o Profesorze Adamie Bielańskim  (str 2)
  • Grażyna Borkowska, Dlaczego sami sobie to robimy? (str 3)
  • zaPAU: Dwa programy (str 4)