2014

 • 277/278/279

  • Życzenia   (str 1)
  • Karol Musioł, Nowe zadania uniwersytetu   (str 2-3)
  • Lucjan Suchanek, Edukacja czy przemysł edukacyjny? Studia i studiowanie w epoce kultury masowej   (str 4-5)
  • Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski, Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (str 6)
  • Agnieszka Płonka, Gdy przymus zabija pasję   (str 7-8)
  • Krzysztof Fiałkowski, Lem i ja (my)   (str 9-10)
  • Joanna M. Dziewulska, PAUart – nowy projekt Polskiej Akademii Umiejętności   (str 11)
  • zaPAU: Odoaker to nie pasta do zębów…   (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Fantom w kosmosie   (str 13)


 • 276

  •  Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Druga Debata PAU: „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce” (str 1-2)
  •  Jerzy Szwed, Jak wzmocnić mocnych  (str 2)
  •  Maciej W. Grabski, Po raz dziesiąty o tym samym  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Leszek Hołdanowicz  (str 4)


 • 275  

  • List Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej Marka Rockiego   (str 1-2)
  • Henryk Samsonowicz, O studiach i studiowaniu   (str 3)
  • zaPAU: Autorytet „belfra”   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:   (str 5)
   Marian Nowy:
   – Muzyka, architektura i poezja
   – Życie pod lupą biologa


 • 274

  • Maciej Żylicz, O uniwersytetach badawczych  (str 1)
  • Henryk Samsonowicz, Problemy nauk podstawowych   (str 2)
  • Andrzej Jajszczyk, Nauki humanistyczne i społeczne w Narodowym Centrum Nauki, a recenzje zagraniczne   (str 3)
  • zaPAU: Chłopiec nie do bicia   (str 4)


 • 273

  • Andrzej Targowski, W XXI wieku uczelnie amerykańskie i polskie walczą o to samo (str 1)
  • Tomasz Giaro, O atrofii recenzji w polskim prawoznawstwie  (str 2)
  • Łukasz Niesiołowski-Spanò, W sprawie etyki i recenzji doktorskich   (str 3)
  • zaPAU: Chłopiec do bicia   (str 4)


 • 272

  • Janusz Bujnicki, Jerzy Duszyński, Maciej Konacki, Wyznaczniki doskonałości – dokument Komitetu Polityki Naukowej   (str 1-2)
  • Marcin Kula, Oczom nie wierzę!   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Zaklęcia   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Rodziński  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Śladami Czartoryskich  (str 5)


 • 271

  • Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP   (str 1)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Jeszcze o NCN   (str 2)
  • Tadeusz Pomianek, Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni (2) (str 2-3)
  • zaPAU: Marka miasta  (str 4)
  • Wydarzenia: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie   (str 5)


 • 270

  • Jan L. Cieśliński, Algorytm niszczenia nauki i szkolnictwa wyższego   (str 1)
  • Tomasz Giaro, Kształcenie, wykształcenie i niedokształcenie polskiego prawnika   (str 2)
  • Tadeusz Pomianek, Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni (1)   (str 3-4)


 • 269   

  • Ryszard Horodecki, Elity na Horyzoncie?   (str 1-2)
  • Czesław Jura, Wskrzeszanie wymarłych gatunków zwierząt   (str 3-4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Mit, który wzbudza emocje   (str 5) 


 • 267

  • Justyna Woźniakowska, Odpowiedź na artykuł prof. K. Stępnia „Nauka a biurokracja” (str 1-3)
  • Galeria PAUzy: Alina Kalczyńska   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Protonem w nowotwór   (str 5)


 • 266

  • Stanisław Deńko, Motto do projektu Cricoteki   (str 1)
  • Natalia Zarzecka, Fragmenty przemówienia na uroczystości otwarcia Cricoteki w Krakowie 11 września 2014   (str 2)
  • Janina Kraupe, Wrażenia z otwarcia Cricoteki   (str 3)
  • zaPAU: Barbarzyńcy w salonie   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Grypsy z przeszłości   (str 5)


 • 265

  • Kazimierz Stępień, Nauka a biurokracja   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Relikty? Zalążki?   (str 3)
  • zaPAU: Waterton Lakes National Park – Rocky Mountains, Alberta, Canada (fot. Andrzej Kobos)  (str 4)


 • 264

  • Fragmenty wystąpień na uroczystości otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – 19 września 2014 (str 1-2)
  • Jerzy Limon, Pochwała szaleństwa   (str 3-4) 
  • Jan Woleński, Czy rzeczywiście tak trzeba?  (str 4)
  • zaPAU: Prorok  (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Tradycje ojczyste   (str 6)


 • 263

  • Uchwała IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie podjęta w dniu 6 września 2014 (str 1)
  • Karol Tarnowski, Józef Tischner – niezastąpiony filozof polskiej nadziei (II)   (str 2-3)
  • zaPAU: Wspomnienie  (str 4)


 • 262 

  • Adam Płaźnik, Dotacja statutowa po nowemu  (str 1)
  • Karol Tarnowski, Józef Tischner – niezastąpiony filozof polskiej nadziei (I)   (str 2-3)
  • Galeria PAUzy:  Kazimierz Głaz (str 4)


 • 261

  WYDANIE SPECJALNE IV KONGRES POLSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH NA OBCZYŹNIE


 • 260

  • Adam Jakubowski, Wielki Skok   (str 1-2)
  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 5. Centrum Olimpijskie w Monachium (1972) – Frei Otto, Günter Behnisch   (str 3)
  • zaPAU: Stanisław Grodziski, Zapisy pamięci – wybór anegdot   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:   Marian Nowy, Koń a sprawa światowa   (str 5)


 • 259

  • Wojciech Narębski, Rozważania rocznicowe w imieniu weteranów 2 Korpusu – żołnierzy Bitwy o Monte Cassino   (str 1)
  • Stanisław Grodziski, Próba resuscytacji Polskiej Akademii Umiejętności po Październiku 1956 – w zapiskach współuczestnika   (str 2)
  • Andrzej Targowski, Uczelnie nie mogą przynosić wstydu Polsce   (str 3) 
  • zaPAU: Ciśnienie (str 4)


 • 258

  • Marek Kosmulski i Adam Proń, Ranking uczelni w „Polityce”   (str 1-2)
  • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki (str 3)
  • Paweł Taranczewski, Jeszcze o kulturze języka   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Danuta Leszczyńska-Kluza (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Państwo Środka i my   (str 5)


 • 257  

  • List Profesora Włodzisława Ducha    (str 1)
  • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (IV)    (str 2)
  • Magdalena Bajer, Lustro dla wielu (zwłaszcza młodych)   (str 3)
  • zaPAU:  Wielka rocznica   (str 4)
  • Wydarzenia: Archiwum Nauki PAN i PAU W Krakowie, Ocean wszechrzeczy…   (str 5)


 • 256

  • Jadwiga Puzynina, Język a kultura   (str 1)
  • Jarosław Chrostowski i Robert Hołyst, Czego nasi uczeni nie robią (a czego niektórzy próbują)   (str 2)
  • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (III)   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Jacek Gaj   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W USA po polsku   (str 5-6)


 • 255

  • List Rady PAU do Profesora Władysława Bartoszewskiego   (str 1)
  • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (II)   (str 2)
  • Włodzimierz Roszczynialski, Innowacyjne uczelnie   (str 3)
  • zaPAU: Co nas nie zabije, to nas wzmocni  (str 4)


 • 254

  • Adam Płaźnik, Współczynnik przeniesienia zamiast polityki naukowej   (str 1)
  • Antoni Rogalski, Naukowego samouwielbienia ciąg dalszy   (str 2-3) (załącznik)
  • zaPAU: Marcin Ernst, Mars   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Jak nie zostać rektorem? – z prof. Zdzisławem Pietrzykiem rozmawia Marian Nowy   (str 5)


 • 253

  Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2014

  • Przemówienie Marka Sowy, marszałka województwa małopolskiego,podczas wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich   (str 1)
  • Wystąpienie Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich podczas uroczystości jej wręczenia   (str 2-3)
  • Fotorelacja z uroczystości   (str 4)


 • 252

  • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (I)   (str 1-2)
  • Jakub Zakrzewski, Głos wołającego na puszczy   (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Arkadiusz Waloch  (str 4)


 • 251

  • M. Jacek Guliński, Polityka naukowa państwa   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Parę truizmów   (str 2-3)
  • zaPAU: Media tego nie zrobią   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Dziękując za wolność   (str 5)


 • 250

  • PAUza 250   (str 1)
  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 4. World Trade Center, New York (1967) – Minoru Yamasaki  (str 2-3)
  • zaPAU: Jakub Zakrzewski, To jest kabaret   (str 4)


 • 249

  • Jan Środoń, Zwycięstwo zdrowego rozsądku   (str 1)
  • Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   (str 2)
  • Listy do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 2)
   • Andrzeja Kajetana Wróblewskiego
   • Grażyny Kowalewskiej
  • Magdalena Bajer, Sztuka dzielenia się   (str 3)
  • zaPAU:  „Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić!”   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Skłonność do muzyki – z Antonim Witem rozmawia Marian Nowy   (str 5-6)


 • 248    

  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności o kulturze języka z dnia 22 marca 2014   (str 1)
  • List Profesora Jerzego Szweda do Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   (str 1)  
  • Włodzimierz Korohoda, Artur Giese (1904–1994)   (str 2)
  • Czesław Jura, Geny i przyszłość współczesnego człowieka   (str 3)
  • zaPAU: Rozmowy niekontrolowane   (str 4)

 • 247    

  • Wystąpienie Profesora Piotra Sztompki w czasie inauguracji Kongresu Kultury Akademickiej   (str 1-2)
  • Katarzyna Chałasińska-Macukow, „Postępy Fizyki” w Internecie   (str 2)
  • Jerzy Kuczyński, O brakach w wykształceniu    (str 3)
  • Galeria PAUzy: Adam Myjak   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, wsjp.pl   (str 5)


 • 246

  • Apel Prezesa PAU Andrzeja Białasa   (str 1)
  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 3. Opera w Sydney (1967) – Jørn Utzon   (str 2)
  • Michał Kokowski, Podstawowe błędy mechanizmu oceny parametrycznej jednostek naukowych. Aspekt naukoznawczy   (str 3)
  • Wydawnictwo PAU poleca…  (str 4)


 • 245

  • List Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1-2)
  • Sergiusz Michalski, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 2)
  • Andrzej S. Targowski, Amerykański tenure a polska habilitacja   (str 3)
  • zaPAU: Eugeniusz Szumakowicz, O ławce Banacha bardziej konstruktywnie   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Piękne lata Stanisława Wiśniewskiego   (str 5)


 • 244

  • Ryszard Wójcicki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1-2)
  • Jan Woleński, Język a umiędzynarodowienie nauki polskiej   (str 3)
  • zaPAU: Władysław Natanson o nauce   (str 4)


 • 243

  • Alina Nowicka-Jeżowa, Humanistyka 2014 – między dura lex a pia desideria   (str 1-2)
  • Jacek Kubiak, Podejrzane słowo postęp – czyli pochwała umiaru   (str 2-3)
  • zaPAU: Aleksander Weron, Spacer losowy a odkrycie Banacha przez Steinhausa   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Silne wyże nad Europą, z Zuzanną Bielec-Bąkowską rozmawia Marian Nowy   (str 5)


 • 242

  • Rynek i lekcje filozofii z Profesor dr hab. Leną Kolarską-Bobińską – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozmawia Magdalena Bajer   (str 1-3)
  • Galeria PAUzy: Bronisław Chromy   (str 4)


 • 241

  • Magdalena Bajer, Bunt i zatroskanie   (str 1-2)
  • Krzysztof Fiałkowski, Którędy chodził Nikodym?   (str 2)
  • Jan Albrecht, Rewolucja przemysłowa w nauce – czyli wióry na drodze postępu   (str 3)
  • zaPAU: Eksport złotych kurcząt   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Światło dla zdrowia – możliwości i zagrożenia  (str 5)


 • 240

  • Joanna Michalska, Janusz Groszkowski. Pionier polskiej radioelektroniki   (str 1-2)
  • Ryszard Stemplowski, O Fundusz Przekładowy Humanistyki Polskiej   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Wraca? Nowe?   (str 3)
  • zaPAU: Leniwy mózg   (str 4)


 • 239

  • Zygmunt Kolenda, Renesansowy inżynier XXI wieku   (str 1-2)
  • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Ławka Banacha na Plantach   (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Jan Pamuła   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Żeleński zapomniany?   (str 5)


 • 238

  • Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych   (str 1)
  • Jakub Zakrzewski, Naukowe samouwielbienie   (str 2)
  • Małgorzata Czermińska, Obok, nie zamiast   (str 3)
  • zaPAU: Przed wojną było lepiej?   (str 4)


 • 237

  • List Andrzeja Białasa do Wicepremier Rządu RP Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1)
  • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście osobistym, a może pryncypialnym?   (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Stefan Gierowski   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:  Marian Nowy, Spojrzenie na sztukę (str 5)


 • 236

  • Maria Korytowska, Polacy nie gęsi?  (str 1)
  • Kazimierz Kurz, Raport Polska 2050   (str 2)
  • Paweł Kisielow, Czy czasopisma „Nature” i „Science” szkodzą nauce?   (str 3)
  • zaPAU: Komercjalizacja nauki   (str 4)


 • 233/234/235 

  • Życzenia   (str 1)
  • Andrzej Kobos, Adam Strzałkowski – Mistrz, Przyjaciel, Krakowianin   (str 2)
  • Marek Maleszewski, Nagroda FNP dla Andrzeja Tarkowskiego   (str 3)
  • Ryszard Horodecki, Nagroda FNP dla Marka Żukowskiego   (str 4)
  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 2. Kaplica w Ronchamp (1995) – Le Corbusier   (str 5)
  • Tadeusz Gromada, O moim mistrzu Oskarze Haleckim (1891–1973)   (str 6-7)
  • Jan M. Małecki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 8-9)
  • Jerzy Fedorowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście węższym   (str 10-11)
  • zaPAU:  
   • Krzysztof Skórczewski, „Obserwatorium”   (str 11)
   • Kubek w polu Higgsa   (str 12)