Z

Romuald Zabielski

 • Romuald Zabielski, Sztuczne mięso czy warto? I. Wpływ na klimat i środowisko (491: str 3)
 • Romuald Zabielski i Joanna Zarzyńska, Sztuczne mięso czy warto? II. Dylematy etyczne i technologiczne (492: str 3)

Jerzy Zabczyk

 • Jerzy Zabczyk, Sub auspiciis imperatoris dla Bronisława Malinowskiego  (190-192: str 6)

Włodzimierz Zagórski

 • Włodzimierz Zagórski, Władysław Kunicki-Goldfinger. 1916-1995   (159: str 2-3)
 • Włodzimierz Zagórski, O anonimach w ogólności a nie w szczególności  (193: str 3)
 • Włodzimierz Zagórski, Boska cząsteczka   (229: str 1-2)

Jakub Zakrzewski

 • Jakub Zakrzewski, Granty  Iuventus Plus – czy minus? (150: str 1)
 • Kuba (Jakub) Zakrzewski, Ze wspomnień szkolnych  [zaPAU] (151: str 4)
 • Krzysztof Redlich i Jakub Zakrzewski, Pierwsze konkursy grantowe w NCN  (153: str 1-2)
 • Jakub Zakrzewski, O reformie nauki   (154: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski, Gdzieniegdzie lepiej, ale często nie najlepiej   (164: str 2)
 • Karol Życzkowski i Jakub Zakrzewski, Pełzający potwór bibliometrii   (184: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski, Naukowe samouwielbienie   (238: str 2)
 • Jakub Zakrzewski, To jest kabaret   [zaPAU] (250: str 4)
 • Jakub Zakrzewski, Głos wołającego na puszczy   (252: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski, Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (277-279: str 6)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (287: str 3)  
 • Jakub Zakrzewski, Czas na zmiany, ale jakie?  (299: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Historia pewnego grantu [zaPAU]   (330: str 4)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Jawność pomoże!  (336: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, 2017 – Rokiem Mariana Smoluchowskiego, please… (346: str 1)
 • Jakub Zakrzewski, Dzieci Mariana Smoluchowskiego  (380-381: str 11)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (404: str 1)
 • Jakub Zakrzewski, Jeszcze o „doświadczonym naukowcu”  (411; str 2)
 • Jakub Zakrzewski, Bibliometria a kategoryzacja jednostek naukowych  (413: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Duch miejsca (428: str 3)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Przeciw „dziedziczeniu prestiżu” (440: str 2)
 • Jakub Zakrzewski, Kwantowe aspekty humanistyki – ciąg dalszy (441: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Pandemiczne zmiany (520: str 4)
 • Jakub Zakrzewski, Horror habilitacji – czyli co ogranicza polską naukę (532: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Doktoranci 2.0   (584: str 1)
 • Jakub Zakrzewski, Rozmowa o Polsce ze sztuczną inteligencją [ROZMOWA O POLSCE] (nr 634)
 • Jakub Zakrzewski, Szanowna Pani Profesor, NIE MA ZGODY (nr 640)
 • Jakub Zakrzewski, Blisko, blisko, coraz bliżej (nr 658)

Agnieszka Zalewska

 • Agnieszka Zalewska, Odkrycie bozonu Higgsa a finansowanie nauki w Polsce   (203: str 1-2)
 • Agnieszka Zalewska i Kacper Zalewski, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC   (305: str 2-3)
 • Agnieszka Zalewska, Neutrina – cząstki zmieniające swoją tożsamość  (311: str 1-2)
 • Agnieszka Zalewska, Współpraca czy konkurencja? (441: str 1-2)
 • Agnieszka Zalewska, Wspaniały nastrój  (473-474: str 9)
 • Agnieszka Zalewska, CERN to więcej niż organizacja naukowa. CERN to idea   (564: str 9-10)
 • Agnieszka Zalewska i Kacper Zalewski, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC  (305: str 2-3)
 • Agnieszka Zalewska, Wartość współpracy w nauce (Nr 615-616)

Kacper Zalewski

 • Kacper Zalewski, Dydaktycy  (424: str 1)
 • Agnieszka Zalewska i Kacper Zalewski, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC  (305: str 2-3)

Mikołaj Zalewski

Krzysztofem Zamorskim

 • Jak to właściwie było, z Krzysztofem Zamorskim rozmawia Marian Nowy  [Kraków – warto wiedzieć]   (185: str 5-6)

Zarząd PAU

 • Zarząd PAU, Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje  (328: str 1)
 • Komunikat Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności (512: str 3)

Anny Zdunek

 • Link do artykułu Anny Zdunek, 65-lecie Instytutu Geofizyki PAN  (434: str 4)

Zarząd Zespołu Etyki Słowa

 • Zarząd Zespołu Etyki Słowa, Apel Zespołu Etyki Słowa (332: str 1)

Natalia Zarzecka

 • Natalia Zarzecka, Fragmenty przemówienia na uroczystości otwarcia Cricoteki w Krakowie 11 września 2014   (266: str 2)

Joanna Zarzyńska

 • Romuald Zabielskii Joanna Zarzyńska, Sztuczne mięso czy warto? II. Dylematy etyczne i technologiczne (492: str 3)

Krzysztof Zboiński

Leszek Zasztowt

 • Leszek Zasztowt, Uczyć się na błędach – Historia nauki polskiej, tom X  (325: str 3)
 • Leszek Zasztowt, Absurdy „Polskiej Bibliografii Naukowej” (331: str 3) 
 • Leszek Zasztowt, Humanistyka umiera w milczeniu  (349: str 1)

Wioletta Zawitkowska

 • Wioletta Zawitkowska, Plus ratio quam vis. Konferencja naukowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4 listopada 2019 r. (490: str 3)

Zespół Doradczy do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN

 • Komunikat 06/2022 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN na temat przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu w obliczu wojny w Ukrainie (595: str. 2)

Jerzy Zdrada

 • Jerzy Zdrada, Wyprowadzanie sztandaru  (473-474: str 23-24)
 • Jerzy Zdrada, Krymska katastrofa (I) (Nr 646)
 • Jerzy Zdrada, Krymska katastrofa (II) (nr 647)

Franciszek Ziejka

Andrzej A. Zięba

 • Andrzej A. Zięba – przedstawienie referatu Tomasza Hodana z posiedzenia Komisji Wschodnioeuropejskiej (24.01.2011)  [Wydarzenia]  (108: str 5)

Adam J. Zięcik

 • Adam J. Zięcik, „Golono, strzyżono” – czyli zderzenie nauki z biurokracją (186: str 1-2)
 • Adam J. Zięcik, Nie — biurokracji w nauce  (322: str 2)

Marek Ziółkowski

 • Marek Ziółkowski, Głos o regionalnych towarzystwach naukowych   (181: str 1-2)
 • Autorytety: Marek Ziółkowski, Florian Znaniecki (1882–1958) (596: str 2)

Andrzej Zoll

 • Andrzej Zoll, Czy ratyfikować „Konwencję Bioetyczną”?  (23: str 1)
 • Andrzej Zoll, Uczciwe wybory – osiągnięcie polskiej demokracji  [4 czerwca 1989 – w dwadzieścia lat później  (wystąpienie podczas spotkania członków PAU z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 3)
 • Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013 – przemówienie Andrzeja Zolla   (210: str 2-3)
 • Andrzej Zoll, Drogowskaz  (295: str 3)
 • Andrzej Zoll, Demokracja,[ISTOTA DEMOKRACJI]  (479: str 1)
 • Andrzej Zoll, Znów spór o aborcję (531: str 1)
 • Andrzej Zoll, Patriotyzm i dobro wspólne  (568: str 1-2)
 • Andrzej Zoll, Kilka problemów (nr 629)
 • Andrzej Zoll, W dalszym ciągu o elitach [ROZMOWA O ELITACH] (nr 662)

Włodzimierz Zonn

 • Włodzimierz Zonn, Nauka bez dogmatu [zaPAU] (43: str 5)

Marek Zrałek

 • Marek Zrałek, Wybory 4 czerwca 1989 roku – wspomnienia po przejściach  (473-474: str 18)

Joanną Zubel

 • Owce w stresie, z Joanną Zubel rozmawia Marian Nowy, wprowadzenie: Krystyna Koziec [Kraków – warto wiedzieć]  (66: str 5)

Anna Plater-Zyberk

 • Anna Plater-Zyberk, Umiędzynarodowienie w epoce „Pięknej Harmonii”  (476: str 2)