2024

 • 685

  • Magdalena Bajer, Znaki na drodze
  • Robert Ciborowski, Uniwersytet w Zielonym Mieście
  • Magda Krzyżanowska – Mierzewska, Polska przystępuje do Prokuratury Europejskiej (II)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Komputer szybszy od rozumu


 • 684

  • Magda Krzyżanowska – Mierzewska, Polska przystępuje do Prokuratury Europejskiej (I)
  • Roman Niestrój, Spisek, czy legislacyjna krótkowzroczność
  • Michał Kobusiewicz, Czy twórcy Starożytnego Egiptu przybyli z pustyni
  • Redakcja, Dyplomacja
   – François de Callières, Sztuka dyplomacji (fragmenty)

 • 683

  • Karta z Kalendarza
  • Marcin Kula, Zanudzać, wbijać do głowy, budować dumę narodową, czy zachęcać i dawać narzędzia do podejmowania wysiłku rozumienia świata?
  • AUTORYTETY: Józef Szudy, Leonid Pimonow – fizyk polski, francuski i litewski
  • Andrzej Białas, Szaleństwo dziedziczenia prestiżu


 • 682

  • Życzenia
  • Krzysztof Pawłowski, Szkoły Wyższe w Nowym Sączu
  • Magdalena Żurawska, Po pierwsze nie szkodzić
  • Barbara Kamińska, Trzeba rozmawiać


 • 681

  • Andrzej Paszewski, Odchodzący autorytet profesora … i jego korporacji
  • Marek Brzeżański, Wodór jako nowy nośnik energii w tłokowych silnikach spalinowych
  • Barbara Płytycz, Lekcja o planowaniu rodziny
  • Grzegorz Karwasz, Cambridge czy Oxford?


 • 680

  • Roman Duda, Janiszewski i … Australia
  • Stanisław Mrówczyński, Długa droga do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Józef Spałek, Nauka z mistrzem
  • Magdalena Bajer, Rojenia humanisty


 • 679

  • Karta z kalendarza
  • Roman Kuźniar, A gdyby Sojuszu nie było…
  • Andrzej Białas i Andrzej Borowski, Historia magistra vitae?
   – Niccolò Machiavelli, Książę
  • Andrzej Targowski, List do Redakcji


 • 678

  • AUTORYTETY: Agnieszka i Kacper Zalewscy, Andrzej Kazimierz Zalewski – patron nowej fundacji PAU
  • Anna Legeżyńska, Julian Tuwim – genialny, zakochany, tragiczny
  • Karta z kalendarza


 • 677

  • Andrzej Białas, Słowo o innowacjach
  • Sylwester Czopek, Perła Podkarpacia
  • Polityczne kłótnie:
   -Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie
   -Julian Tuwim, Ozór na szaro
  • Magdalena Bajer, Pamięć usłyszana


 • 676

  • Ewa Brocławik, Słowo o Profesorze Władysławie Natansonie, wzorze człowieka, patrioty i uczonego
  • Władysław Natanson o nauce – Fragment przemówienia inaugurującego rok akademicki UJ (7 października 1922)
  • Krzysztof J. Kurzydłowski, Refleksje o finansowaniu nauki
  • Andrzej Białas, Spiesz się powoli


 • 675

  • Wojciech Bałus, Problemy z punktacją (na jednym humanistycznym przykładzie)
  • January Weiner, Nauka i nie nauka, nauczanie i niedouczanie
  • Barbara Płytycz, Jaka będzie przyszła podstawa programowa? Taka, jaką stworzymy


 • 674

  • Waldemar Łazuga, Prezydent Wilson a Polacy
  • Magdalena Bajer, …maniery
  • Michał Kokowski, Ideologie „dziedziczenia prestiżu” i „punktozy” oraz nowa idea ewaluacji czasopism
  • Przemysław Urbańczyk, Archeologia wulkaniczna


 • 673

  • Barbara Płytycz, Edukacja – nowe otwarcie
  • Jerzy Kuczyński, Jak tworzyć programy szkolne
  • Waldemar Wiglusz, Uzupełnienie
  • Leszek M. Sokołowski, Megalomania
  • Waldemar Łazuga, Stacja Naukowa PAU w Poznaniu


 • 672

  • Stanowisko Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
   w sprawie zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r.
  • Maciej Chorowski, Kryzys systemu finansowania prac badawczych w Polsce i co dalej? (II)
  • ROZMOWA O ELITACH: Ryszard Horodecki, Elitarne paradoksy
  • SCIENTIA PAUPERUM: Przemysław Urbańczyk, Nie taki Neron straszny


 • 671

  • Maciej Chorowski, Kryzys systemu finansowania prac badawczych w Polsce i co dalej? (I)
  • Marek Kosmulski, „Zmienimy system punktacji za publikacje naukowe”
  • Maciej Piróg, Wacław Felczak i jego spuścizna
  • Andrzej Białas, Destruktor mimo woli


 • 670

  • Karta z Kalendarza
  • Andrzej Białas, Julian Tuwim. W 70 rocznicę śmierci
  • Magdalena Bajer, Dobry znak
  • Michał Kokowski, Dzieje nauki, interdyscyplinarność, łamanie kodów historycznych …