Od Redakcji

PAUza Akademicka zaprasza do współpracy

Oczekujemy na artykuły do 6 000 znaków (ze spacjami)
i ilustracje w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi

Artykuły, listy i komentarze prosimy nadsyłać na adres:

pauza@pau.krakow.pl