Rok: 2016

364/365

364/365 Życzenia   (str 1) Andrzej Targowski, Pan Twardowski na Księżycu?  (str 2-3) Czesław Jura, Klonowanie człowieka  (str 4-5) List pani profesor Grażyny Małgorzaty Kowalewskiej(str 5) Marian Nowy,  Gombrowicz w Montrealu  (str 6) Anna Michalewicz, Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji Artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu  (str 7) Joanna M. Dziewulska, Badanie i digitalizacja filigranów – …

364/365 Read More »

363

363 Michał Karoński, O NCN nieco subiektywnie  (str 1-2) Krzysztof J. Cios, Głos do dyskusji o rankingu polskich uczelni  (str 3) zaPAU: Jak ryby z saka… (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Henryk Sienkiewicz – mniej znany   (str 5)

362

362 Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka  (str 1) Andrzej Jajszczyk, NCN – sukces i wyzwania  (str 2) Maciej Żylicz, O Narodowym Centrum Nauki   (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Sukces  (str 4)

361

361 Andrzej Białas, Klient jest najważniejszy, (str 1) Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (str 2-3) Galeria PAUzy: Stanisław Wieczorek   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Tajna Akademia   (str 5)

360

360 „Artes liberales” – czyli o reformie studiów humanistycznych praktycznej i skutecznej, Z profesorem Jerzym Axerem rozmawiał profesor Andrzej Borowski  (str 1-2) Andrzej Jajszczyk, Zespół ekspertów nie jest dobry na wszystko  (str 3) zaPAU: Ranking szanghajski (str 4)

359

359 Andrzej Kajetan Wróblewski, Żeby ludzie się wstydzili…  (str 1-2) Marcin Maciuk, Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności  (str 3) zaPAU: Fizyka metafor (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Czy człowiekowi potrzebna jest wspólnota?   (str 5)

358

358 Stefan Życzkowski, Innowacja = motywacja + zmiana + efekt ekonomiczny  (str 1-2) Jerzy Kuczyński, Głos o rankingu polskiej nauki  (str 3) Andrzej Białas, Pierwsza jaskółka?  (str 4)

357

357 Andrzej Kisielewicz, Ranking szanghajski  (str 1-2) Janusz Lipkowski, Jeszcze o „Naturomanii”  (str 2) Magdalena Bajer, I czytać, i liczyć   (str 3) Galeria PAUzy: Jerzy Nowakowski   (str 4)

356

356 Andrzej Borowski, O edytorstwie i „komponencie naukowym”   (str 1) Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (str 2) Stanisław Mrówczyński, Muzyka sfer  (str 3) zaPAU: Profesor Błocki jest zadowolony (str 4)

355

355      Magdalena Bajer, Argument  (str 1-2) Andrzej Kajetan Wróblewski, Naturomania” ?  (str 2) Robert Hołyst, Bez KASY się nie da  (str 3) zaPAU: Konrad Wallenrod ? (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Przewód pokarmowy pod nadzorem   (str 5)