2008

 • 19

  • List do Czytelników PAUzy Akademickiej  od Redakcji  (str 1)
  • Mieczysław Mąkosza– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2)
  • Zdzisław Pietrzyk, Badania „Berlinki”  (str 3), dok. (str 4)
  • Andrzej Kobos, Nagroda im. Wereszyckiego i Felczaka  (str 5)
  • zaPAU: Kryzys już był… (str 6)


 • 17/18

  • Ks. Kazimierz Panuś, Najstarsze polskie kazania(str 2)
  • Jan Woleński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • Jerzy Danielewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 4)
  • Ramon Llull, Retoryka dialogu  (str 4)
  • Ryszard Laskowski, List o Uwagach o rozprawach doktorskich
   (przedstawionych przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) 
   (str 5)
  • Andrzej M. Kobos, Dowartościowanie Stryjeńskiej  (str 6)
  • Franciszek Ziejka, Karta z życia Stanisława Pigonia  (str 7), dok. (str 8)
  • Julian Maślanka o Stanisławie Pigoniu – fragment wypowiedzi w rozmowie z Andrzejem Kobosem  (str 8)
  • Magdalena Bajer, Modele nad portretem  (str 9)
  • zaPAU:  (str 10)
   • Przysmak wytworny
   • Rozum Aspazji
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 16

  • Marek Sanak, Nagroda Nobla 2008 w medycynie / fizjologii (str 1), dok. (str 2)
  • Józef Smak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
  • Andrzej Wiktor – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • Wiesław Pleśniak– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi w neurobiologii?  (na marginesie konferencji Fundacji Nauki Polskiej „Odpowiedzialność uczonych”, Serock, 2008) (str 4)
  • J. Krzysztof Lenartowicz, Nieznana architektura Rzeczpospolitej  (str 5)
  • zaPAU: Neurobiologia mitologiczna: Kolchida i Orfeuszowi nie wolno milczeć (str 6)


 • 15

  • Tekst Uchwały Walnego Zgromadzenia PAU podjętej dn. 22 listopada 2008  (str 1)
  • Janusz S. Gruchała, O potrzebie wydawania  (str 1), dok. (str 2)
  • Kazimierz Ostrowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2)
  • Jan Albrecht – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • Edmund Przegaliński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • Elżbieta Petelenz, Zielone białka fluoryzujące  (str 4)
  • Magdalena Bajer, Już chyba nie boli (glossa)  (str 5)
  • Janusz Tazbir, Dzieła raczej mało czytane  (str 5)
  • zaPAU:  (str 6)
   • Problem skrócenia…
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 14

  • Kazimierz Stępień, Nauka polska potrzebuje reform  (str 1), dok. (str 2)
  • Andrzej Białas, Dyskusja o polskich czasopismach naukowych – list   (str 2)
  • Maciej Żylicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4) 
   • Daj mu obola…
   • „Andrzejki”
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 13

  • Andrzej Białas, Humanistyka dla przyszłości. Potencjał – Szanse – Prespektywy  (str 1)
  • Jacek Purchla, Klucz leży na Wschodzie  (str 2)
  • Kaplica Zygmuntowska w nowym świetle  (str 3)
  • Wacław Berent, Ozimina – fragment O dawnych polskich księgach  (str 4)
  • O książkach – fragment rozmowy Andrzeja Kobosa z Henrykiem Markiewiczem(str 4)
  • zaPAU: Świat Andrzeja Mleczki (str 4)


 • 12

  • Magdalena Fikus, Popularyzacja nauki. Dla kogo, przez kogo, jak i dlaczego?  (str 1), dok. (str 4)
  • Kazimierz Grotowski, The New Inquisition  (str 2), dok. (str 3)
  • Władysław Stróżewski, Decorum  (str 3)
  • zaPAU: (str 4)
   • Zasłyszane
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 11

  • 90.-lecie Niepodległości Państwa Polskiego, Depesza Iskrowa notyfikująca powstanie Państwa Polskiego  (str 1)
  • Marian Nowy, Jak dęby  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Powinności wśród pokus  (Konferencja FNP o odpowiedzialności uczonych )(str 3)
  • Artur Lundkvist, Dąb  (str 4)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Zasłyszane
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 10

  • Magdalena Bajer, … i snobizm  (str 1)
  • Ryszard Nycz, Polonistyka bez granic  (str 2)
  • Janusz Tazbir, Kosztowne oszczędności  (str 3)
  • Adam Łomnicki, Granty dla samodzielnych badaczy  (str 3)
  • Nareszcie!  (str 4)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Zasłyszane
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 9

  • Godność czy sukces? – o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej  (str 1)
  • Jerzy Wyrozumski, Pożegnanie śp. Profesora Józefa Wolskiego  (str 2)
  • Józef Wolskio życiu i starożytnym Bliskim Wschodzie (str 2), dok. (str 3)
   – fragmenty autoryzowanych wypowiedzi Józefa Wolskiego w rozmowie z Andrzejem Kobosem Starożytny Bliski Wschód w nowym świetle Ameryka, Ameryka…  (str 4)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Zasłyszane
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 8

  • Piotr Wolański, Jak zreformować polską naukę?  (str 1)
  • Mariusz Sadzikowski, Andrzej Sitarz, Kariera naukowa i rzeczywistość  (str 2)
  • Michał Turała, Jedno z 10 000 połączeń w LHC …  (str 3)
  • Maria Różańska, Nobel 2008 z fizyki  (str 4)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Zasłyszane
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 7

  • Terho Paulsson, 100 lat slawistyki w Lund  (str 1)
  • Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński – „semper fidelis”  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Salonowa Demokracja  (str 3)
  • Henryk Markiewicz, „Polski Słownik Biograficzny” ma problem (c.d. dyskusji) (str 3)
  • Stanisław Rodziński, Co się dzieje ze sztuką?  (str 4)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Zasłyszane
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 6

  • Wojciech Falkowski, Polacy na Wyspach. Kilka uwag o historii i planach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  (str 1)
  • Jerzy Serwacki, Współczesne polskie możliwości finansowania nauki, edukacji i kultury ze środków pozabudżetowych  (str 2)
  • Jerzy Vetulani, O projekcie Ustawy o GMO  (str 3)
  • Sprzed 100 lat… Konkursy Akademii Umiejętności w Krakowie  (str 4)
  • Świat Andrzeja Mleczki  (str 4)


 • 5

  • Andrzej K. Koźmiński, Prywatny sponsoring nauki, edukacji i kultury. Dlaczego nie w Polsce?  (str 1), dok. (str 3)
  • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych, grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze (II) – ciąg dalszy z poprzedniego numeru PAUzy (4) (str 2), dok. (str 3)
  • Andrzej Białas, Pycha, Strach, Chciwość  (str 4)
  • zaPAU: (str 4)
   • Zasłyszane
   • Z teki Sebastiana Kudasa


 • 4

  • II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – obszerne fragmenty wystąpienia Premiera RPDonalda Tuska(str 1), dok. (str 2)
  • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych (część I – o grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze) (str 3)
  • Władysław Stróżewski, Patriotyzm plemienny – patriotyzm promienny  (str 4)
  • zaPAU: (str 4)
   • Zasłyszane
   • Z teki Sebastiana Kudasa


 • 3

  • Michał Turała, U progu Nowej Fizyki  (str 1), dok. (str 2)
   [ aby zobaczyć galerię zdjęć z artykułu kliknij tutaj ]
  • Aleksander Koj, Po drogach uczonych  (str 3)
  • Jerzy Vetulani, Czytać o ludziach naprawdę ważnych 
   (Polski Słownik Biograficzny ma problem – c.d. dyskusji) (str 4)
  • Z teki Sebastiana Kudasa  (str 4)


 • 2

  • Zygmunt Kolenda, W polonijnym kręgu  (str 1)
  • Jerzy Wyrozumski, Bronisław Geremek nie żyje  (str 2)
  • Władysław Stróżewski, Tolerancja, neutralność, obojętność  (str 2)
  • Andrzej Romanowski, „Polski Słownik Biograficzny” ma problem  (str 3)
  • Stanisław Rodziński, Nie tylko podręczniki…  (str 4)
  • Z teki Leszka Wojnara  (str 4)


 • 1

  • Andrzej Białas, Pierwszy krok  (str 1), dok. (str 2)
  • Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Najważniejsze wnioski  (str 1), dok. (str 7)
  • Andrzej Szczeklik, Cztery wątki  (str 2)
  • Tadeusz Luty, Refleksje nad kończącą się misją rektorską  (str 3), dok. (str 7)
  • Stanisław Mossakowski, Kopciuszek Europy  (str 4)
  • Jerzy Vetulani, Ciemno wszędzie?  (str 5)
  • Andrzej Borowski, Co nowego w staropolszczyźnie?  (str 6)
  • Andrzej Kobos, Kopernik rozmyślający Wszechświat  (str 7)
  • Lesław Peters, Dzieło dokończone po 60 latach  (str 8)
  • zaPAU: (str 8)
   • Zasłyszane
   • Z teki Leszka Wojnara