C

François de Callières

 • François de Callières, Sztuka dyplomacji (fragmenty) (nr 684)

Anna Cegieła

 • Anna Cegieła, Jubileusz 90-lecia Profesor Jadwigi Puzyniny– przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk   (414: str 1-2)
 • Anna Cegieła, Konferencja Etyka komunikacji: jak naprawić debatę publiczną? Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 19 marca 2019 roku (466: str 1-2)
 • Anna Cegieła, Komisja Etyki Komunikacji PAU (493-494: str 8)
 • Anna Cegieła, Język protestu (532: str 1)
 • Anna Cegieła, Habilitacja (536: str 3)
 • Anna Cegieła, Między dialogiem a gwałtem (454: str 2)
 • Anna Cegieła, Patriotyzm po polsku  (572: str 2)
 • Anna Cegieła, Kilka myśli o umiejętnościach komunikacji politycznej [ROZMOWA O ELITACH] (nr 664)

Leszek Ceremużyński

 • Leszek Ceremużyński – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (20: str 3)

Agnieszka Chacińska

 • Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent (282: str 3)

Katarzyna Chałasińska-Macukow

 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Głos o kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce  (22: str 1), dok. (22: str 2)
 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Równania i polityka   (100: str 2)
 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, „Postępy Fizyki” w Internecie   (247: str 2)

Zbigniew Chłap

 • Zbigniew Chłap, Biotechnologia a „etyka nieodpowiedzialności”  (35: str 2), dok. (35: str 3)
 • Zbigniew Chłap   (157: str 6)   [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]

Nicolas Chamfort

Chan Hong-Mo

Małgorzata Chmielewska

 • Mowa wygłoszona przez Siostrę Małgorzatę Chmielewską z okazji przyznania Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – link do filmu (Nr 606)

Grzegorz Chomicki

 • Grzegorz Chomicki, Wyróżnienie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych – 2011  (129: str 4)

Mieczysław Chorąży

Paweł Chorąży

 • List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pawła Chorążego do Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (337: str 1)

Maciej Chorowski

 • Maciej Chorowski, Kryzys systemu finansowania prac badawczych w Polsce i co dalej? (I) (nr 671)
 • Maciej Chorowski, Kryzys systemu finansowania prac badawczych w Polsce i co dalej? (II) (nr 672)

Marcin Chrzanowski

Hubert Chudzio

 • Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej, z Hubertem Chudzio rozmawia Marian Nowy [Kraków – warto wiedzieć]   (226: str 5-6)

Jarosław Chrostowski

 • Jarosław Chrostowski i Robert Hołyst, Czego nasi uczeni nie robią (a czego niektórzy próbują)   (256: str 2)

Krzysztof M. Ciałowicz

 • Janusz K. Kozłowski, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXIKrzysztof M. Ciałowicz,Tell el-Farcha – zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu (99: str 1-4)

Piotr Cichociński

 • Piotr Cichociński, Zastosowanie systemów informacji geograficznej do szacowania wartości nieruchomości  [Wydarzenia]  (113: str 5)

Mariusz Cichoń

 • Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (20: str 1)

Danuta Ciesielska

 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Ławka Banacha na Plantach   (239: str 2-3)
 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (361: str 2-3)
 • Danuta Ciesielska, Sub auspiciis imperatoris, czyli uzupełnienia do uzupełnień   (590: str 3)

Krzysztof Ciesielski

 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Ławka Banacha na Plantach   (239: str 2-3)
 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (361: str 2-3)

Irena Cieślińska

 • Irena Cieślińska, Od popularyzacji w stronę komunikacji naukowej  (456: str 2)

Jan L. Cieśliński

 • Jan L. Cieśliński, Algorytm niszczenia nauki i szkolnictwa wyższego   (270: str 1)

Jan L. Cieśliński

 • Jan L. Cieśliński, Jak przetrwać kryzys demograficzny?  (285: str 2)
 • Jan L. Cieśliński, Czy uniwersytet może nie być badawczy? (298: str 3)
 • Jan L. Cieśliński, Nowy algorytm. Zanosi się na wielkie zmiany   (353: str 3)
 • Jan L. Cieśliński,  Piotr Stec, Jak wyodrębnić uczelnie badawcze, nie degradując reszty (385: str 2)

Krzysztof J. Cios

 • Krzysztof J. Cios, Parę uwag o odbiorze polskich uczelni w świecie i jak go poprawić  (351: str 1-2)
 • Krzysztof J. Cios, Głos do dyskusji o rankingu polskich uczelni  (363: str 3)
 • Krzysztof J. Cios, O polskich naukowcach w USA i ich niewykorzystanych możliwościach (406: str 2)
 • Krzysztof J. Cios, O konsolidacji uczelni (407-408: str 2)
 • Krzysztof J. Cios, Głos do głosu na temat oceny jakości publikacji   (415: str 1)
 • Krzysztof J. Cios, O profesorach „badawczych” i „dydaktycznych”  (429: str 3)
 • Krzysztof J. Cios, Inne Spojrzenie na Chiny (541: str 2)
 • Krzysztof J. Cios, Zagrożenia, jakie niesie rewolucja cyfrowo-informacyjna (552: str 1)
 • Krzysztof J. Cios, Wiara społeczeństw w naukę  (587: str 4)
 • Krzysztof J. Cios, Patriotyzm Polonii i szerzej emigrantów   (589: str 3)
 • Krzysztof J. Cios, Elity i elitki [ROZMOWA O ELITACH] (nr 662)

Agata Chrześcijanek

 • Agata Chrześcijanek i Michał Młynarczyk, Nie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma (407-408: str 4)

Dr Marek Cygan

 • Prof. Mikołaj Bojańczyk, Dr Marek Cygan, Dr hab. Stefan Dziembowski, Dr hab. Marcin Pilipczuk, Dr hab. Piotr Sankowski,  List Otwarty (Pięciu) Informatyków  (419: str 2)

Iwona Cymerman

 • Iwona Cymerman, Albina Mościcka, Daniel Prusak, Czy Facebook rozwiąże ręce polskiej nauce? – czyli jak uratować profesora Józefa K. (199: str 1-2)

Wojciech Czakon

 • Wojciech Czakon, Niepewność jutra (nr 609)

Andrzej Czarnecki

 • Andrzej Czarnecki, Muzeum zegarków Patek Philippe w Genewie  [zaPAU] (93: str 4)
 • Andrzej Czarnecki, Z Kanady o ankietach studenckich  (324: str 1)
 • Andrzej Czarnecki, Z Kanady o kpinach [zaPAU]  (332: str 4)
 • Andrzej Czarnecki, W odpowiedzi na tekst Andrzeja Kobosa  (412: str 2)
 • Andrzej Czarnecki, O zaletach liczb  (479: str 3)

Piotr Czauderna

 • Piotr Czauderna, Wyspy doskonałości w nauce polskiej: Czy wyspy szczęśliwe, czy też szkodliwa utopia? (384: str 2)

Małgorzata Czermińska

Sylwester Czopek

 • Sylwester Czopek, Perła Podkarpacia (nr 677)

Wiesław Czyż

 • Wiesław Czyż – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (21: str 2)
 • Wiesław Czyż, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Wojciech Broniowski i Wojciech Florkowski, Wymrożenie kwarków i gluonów w hadrony  (63: str 2), dok. (63: str 3)