H

Grażyna Habrajska

 • Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (401: str 2)

Krzysztof Haman

 • Krzysztof Haman, Komentarz do artykułu Jerzego Sędzimira pt. „Co jest przyczyną globalnego ocieplenia?” (160: str 3)

Jerzy Hausner

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Katarzyna Tałuć, Bibliologia i informatologia – Polska bez bibliotekarzy?  (449: str 2)
 • Charles Homer Haskins, Początki uniwersytetów  (tłum. Andrzej M. Kobos)   (169: str 4)

ks. Michał Heller

 • ks. Michał Heller, Idea uniwersytetu   (169: str 1-3)
 • ks. Michał Heller, Mapa i terytorium  (473-474: str 3)
 • ks. Michał Heller, Czy można zarazić się głupotą? (413: str 1)
 • Ks. Michał Heller, Sztuczne oddychanie: wystąpienie laureata przyjmującego Nagrodę im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2022 (nr 624)

Marian Hemar

George Herbert

 • George Herbert, Easter Wings

Rolf-Dieter Heuer

 • We Begin to Look at the Microcosm, the Early Universe, and the Dark Universe – Wywiad z Rolfem-Dieterem Heuerem, Dyrektorem Generalnym CERN-u, przeprowadzony przez Andrzeja M. Kobosa (Numer 64)
 • Rolf-Dieter Heuer   (457: str 1-2)
  • In praise of the virtuous circle
  • SESAME – a new source of light for the Middle East

Robert Hołyst

 • Robert Hołyst, Innowacje jak klocki Lego   [zaPAU]   (208/209: str 8)
 • Robert Hołyst, Punkty, habilitacja i profesura przy okazji   [zaPAU]   (215: str 4)
 • Robert Hołyst, Limes inferior – czyli o kryteriach oceny w naukach ścisłych i przyrodnicznych   [zaPAU]   (218: str 4)
 • Robert Hołyst, Profesor uprzywilejowany w Polsce i USA    (228: str 3)
 • Jarosław Chrostowski i Robert Hołyst,  Czego nasi uczeni nie robią (a czego niektórzy próbują)   (256: str 2)
 • Robert Hołyst, Polowanie na granty   (336: str 2)
 • Robert Hołyst, Bez KASY się nie da  (355: str 3)
 • Robert Hołyst, Pod prąd versus na gapę – czyli komentarz do felietonu ABBY  (385: str 3)
 • Robert Hołyst,  Życzliwości nie da się zapisać w ustawie  (403: str 2-3)
 • Robert Hołyst, Grzechy główne  (406: str 3)
 • Robert Hołyst, „Inteligentny oszust czy uczciwy głupiec”  [zaPAU] (446: str 4)
 • Robert Hołyst, Co się dzieje z wodą w atmosferze? (418: str 2)

Chan Hong-Mo

Paweł Horodecki

 • Paweł Horodecki i Karol Życzkowski, Zasada działania kwantowego komputera  [Scientia PAUperum] (559: str 3)
 • Karol Życzkowski i Paweł Horodecki, Dlaczego komputer kwantowy (jeszcze) nie działa? [Scientia PAUperum] (560: str 4)

Ryszard Horodecki

 • Ryszard Horodecki, Nagroda FNP dla Marka Żukowskiego   (233-235: str 4)
 • Ryszard Horodecki, Elity na Horyzoncie?   (269: str 1-2)
 • Ryszard Horodecki, Elitarne paradoksy [ROZMOWA O ELITACH] (nr 672)