2021

 • 581/582

  • Życzenia   (str 1)
  • Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (str 2)
   • Andrzej Białas
   • Jacek Popiel
   • Ewa Gudowska-Nowak (link)
   • Ewa Brocławik (link)
  • Ziyad Raoof, Kurdyjska walka o niepodległość (str 3-4)
  • Mikołaj Rej z Nagłowic, Przeciwko złym sprawom a postępkom naszym  (str 4)
  • Przemysław Urbańczyk, Archeolog patrzy w gwiazdy (str 5)
  • Karol Życzkowski, Problemy nauki polskiej jesienią 2021  (str 6)
  • Barbara Płytycz, Antyszczepionkowcy wspomagają koronawirusa SARS-CoV-2  (str 7)
  • Symfonije Anielskie (str 8)


 • 580

  • Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (str 1)
  • od redakcji (str 2)
  • Uchwała Senatu UJ 13 XII 1981 (str 2)
  • Oświadczenie Wydziału Prawa UJ 14 XII 1981 (str 2)
  • Oświadczenie Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych 14 XII 1981 (str 3)
  • Z Dziennika Rektora UJ (str 3)
  • Wspomina sekretarz Rektora UJ (str 3)
  • Z Dziennika Dziekana Wydziału Neofilologii UW (str 4)
  • Magdalena Bajer, Parę zdań (str 5)
  • Małgorzata Kolenda, 13 grudnia 1981 roku  (str 5)


 • 579

  • Stanisław Penczek, Patriotyzm Łodzianina   (str 1)
  • Anna D. Jaroszyńska-Kirchmann, Patriotyzmu trzeba (się) uczyć  (str 2)
  • Monika Machowska, Irlandzka lekcja patriotyzmu  (str 3)
  • Andrzej Białas, Pokorna prośba   (str 4)


 • 578

  • Jezus powiedział do swoich uczniów…   (str 1)
  • Historia magistra vitae?  (str 2)
  • Ryszard Markiewicz, Autoplagiat   (str 3)
  • Magdalena Bajer,  Decorum – zasada stosowności  (str 4)


 • 577

  • Łukasz Turski, Tort Sachera i apfelstrudel  (str 1)
  • Andrzej Targowski, Powstanie kościuszkowskie a wybijanie się na niepodległość dzisiaj  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Fakty i miary  (str 3)
  • Przemówienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności wygłoszone 20 lat temu na  uroczystym posiedzeniu z okazji 50-lecia PAN  (str 4)


 • 576

  • Zbigniew Semadeni, Oszpecenie tablic Tchorka. Patriotyzm?  (str 1&2)
  • Przemysław Urbańczyk, Czy archeologia ma być patriotyczna?  (str 2)
  • Joanna Laskosz, W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego. Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 26 XI 2021 – 28 II 2022  (str 3)
  • Jerzy Kuczyński, Patriotyczne obowiązki  (str 4)


 • 575

  • Jan Napoleon Saykiewicz, Głos z Pittsburgha (str 1)
  • Marcin Lutomierski, O patriotyzmie w najnowszej literaturze dla dzieci  (str 2)
  • Barbara Płytycz, Zapobiegać, czy leczyć? (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Lenistwo ratunkiem? (str 4)


 • 574

  • Michał Głowiński, Patriotyzm, Ale Jaki? (str 1)
  • Aleksandra Domańska, Patriotyzm wyzwolony  (str 2)
  • Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Giganci  (str 4)


 • 573

  • Odeszli… (str 1)
  • Maciej Żylicz, Wspomnienie o Profesorze Wacławie Szybalskim  (str 2)
  • Roman Kuźniar, Polski patriotyzm europejski  (str 3)
  • List Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezydenta RP  (str 3-link)
  • Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (II)  (str 4)


 • 572

  • Marek Lipiński, Patriotyzm  (str 1-2)
  • Anna Cegieła, Patriotyzm po polsku  (str 2)
  • Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (I)  (str 3)
  • Marek Kosmulski, Strajk kobiet i modne bzdury (str 4)


 • 571

  • Tadeusz Gromada, Polski patriotyzm wśród Polonii amerykańskiej  (str 1)
  • M. Krzysztof Byrski, Nasza cywilizacyjna rodzina. „Matczyzna – Europa – Ojczyzna – Polska”   (str 2)
  • Karol Życzkowski, Nauka po pandemii: problemy, wyzwania i szanse (str 2)
  • Scientia PAUperum: Przemysław Urbańczyk, Archeologia „powietrzna”  (str 3)
  • zaPAU: Nic nowego pod słońcem…  (str 4)

 • 570

  • Piotr Sztompka, Dekalog patriotyzmu  (str 1)
  • Elżbieta Tabakowska i Małgorzata Majewska, Poziom nauki i poziom komfortu  (str 1-2)
  • link do strony, na której można się podpisać pod petycją w sprawie profesury Michała Bilewicza (str 2)
  • Marcin Kula, Patriotyzm – słowo ewoluujące, wieloznaczne, czasem hasłowe (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Apokalipsy nie będzie (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  „Planeta Lem”  (str 5)


 • 569

  • Andrzej Zoll, Patriotyzm i dobro wspólne  (str 1-2)
  • Eugeniusz Szumakowicz, A co z dziedzictwem Pozytywizmu?  (str 2)
  • Podpis prezydenta, list otwarty w sprawie prezydenckiego podpisu pod wnioskiem profesorskim dra hab. Michała Bilewicza (str 3)
  • Adam Asnyk, Miejcie nadzieję (str 4)


 • 568

  • Andrzej Białas, Trudne słowo: Patriotyzm  (str 1)
  • Andrzej Borowski, Patriotyzm-nacjonalizm-szowinizm  (str 2)
  • Roman Niestrój, Kapitał marek, a „doganianie Zachodu”  (str 2&3)
  • Magdalena Bajer, Flagi zwinięte  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kobiety, nauka i rock and roll  (str 5)


 • 567

  • Stanisław Rodziński (8 III 1940 – 17 VII 2021) (str 1)
  • Tadeusz Boruta, Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Rodzińskim  (str 1-2)
  • Genezą mojego malowania jest wzruszenie – Rozmawiają: Stanisław Rodziński i Andrzej Kobos (str 2-link)
  • Paweł Taranczewski,  Stańczyk – wspomnienia poszarpane  (str 2-link)
  • Andrzej Białas, Uczony Kolega  (str 2)
  • Galeria zdjęć (str 3)
  • Marek R. Lipiński, Romantyzm w nas i poza nami – refleksje wywołane artykułem prof. Marcina Kuli  (str 4)


 • 566

  • Józef Tischner, Znicestwienie Polski  (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Po co nam archeologia?  (str 2)
  • Natalia Gruenpeter, Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy  (str 3)
  • Andrzej Białas, Wola ludu  (str 4)


 • 565

  • Marcin Kula, Czy dziedzictwo Romantyzmu jest w nas? (str 1)
  • Roman Kuźniar, Trójkąt Weimarski  (str 2)
  • Andrzej Targowski, Na 77. rocznicę Powstania Warszawskiego 1944 (str 3)
  • Andrzej Białas, Życzliwość  (str 4)


 • 564

  • Redakcja, Skutki kumoterstwa (str 1)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Jak powstał CERN  (str 2)
  • Michał Turała, 30 lat członkostwa Polski w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych  (str 3-4)
  • Ryszard Sosnowski, O tym, jak Polska stała się państwem członkowskim CERN  (str 4-link)
  • Polska w CERN-ie: 20 lat  (str 4-link)
  • Paweł Brückman de Renstrom, „Promieniujący CERN”  (str 5)
  • Marek Kowalski, 1 lipca 1991 – jak zapamiętałem ten dzień  (str 6)
  • Ryszard Kantor, Politechnika Krakowska i CERN (str 6)
  • Andrzej Białas, Moje pierwsze szczęśliwe kroki  (str 7)
  • Stefan Pokorski, Cernowski szok  (str 8)
  • Agnieszka Zalewska, CERN to więcej niż organizacja naukowa. CERN to idea   (str 9-10)


 • 563

  • Marek R. Lipiński, Do czego potrzebna nam jest klasyka literacka: w szkole, w domu i w życiu? (str 1)
  • Marta Wyka, Nasze biblioteki  (str 2)
  • Magdalena Bajer, O Znaczeniu Słów  (str 3)
  • Scientia PAUperum: Przemysław Urbańczyk, Starożytne pola w Puszczy i jak je znaleźć  (str 4)
  • Piotr Wasylczyk, Nauka – biznes – PZP  (str 5)
  • Krystyna Skwarło-Sońta i Kazimierz L. Wierzchowski, Nie tylko licealiści…  (str 6)
  • Grzegorz Karwasz, Dyskusja o szkole   (str 7)
  • Agnieszka Fulińska, Kręte drogi uczonych  (str 8)


 • 562

  • Profesor Józef Skąpski 15 czerwca 1921 – 1 maja 1998 (str 1)
  • Andrzej Mączyński, W stulecie urodzin Profesora Józefa Skąpskiego  (str 2)
  • Rita Majkowska, Niezwykły Gość… (str 3)
  • Stanisław Kłys, Profesor Józef Skąpski – uczony i adwokat (str 4-5)
  • Anna Michalewicz, Józef Skąpski – Sekretarz Generalny PAU 1989–1994  (str 5-6)
  • Galeria zdjęć (str 7)


 • 561

  • Roman Niestrój, Czy warto płacić za markę?  (str 1)
  • Adam Daniel Rotfeld, Dokąd zmierza Rosja? (II)  (str 2)
  • Andrzej Rabczenko i Jacek Koronacki, Transfer wiedzy z nauki do biznesu  (str 3)
  • Eugeniusz Szumakowicz, Przedszkolaki też! (str 4)
  • Barbara Płytycz, O pochodzeniu SARS-CoV-2 (str 5)
  • Piotr Trzonkowski, Czy warto się szczepić? (str 5 link)


 • 560

  • Profesor Henryk Samsonowicz (23 stycznia 1930 – 28 maja 202) (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Pożegnanie Mistrza (str 1)
  • Adam Daniel Rotfeld, Dokąd zmierza Rosja? (I) (str 2)
  • Bolesław Ginter, Władza i szkoła w PRLu  (str 3)
  • Scientia PAUperum: Karol Życzkowski i Paweł Horodecki, Dlaczego komputer kwantowy (jeszcze) nie działa(str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, ABECADŁO  (str 5)


 • 559

  • Jerzy M. Langer, Bilet na ostatni bal na Titanicu? (str 1)
  • List wicepremiera Jarosława Gowina do ministra Przemysława Czarnka (str 1-link)
  • Andrzej Pelc, O motywacjach w nauce (str 2)
  • Paweł Horodecki i Karol Życzkowski, Zasada działania kwantowego komputera (str 3)
  • Galeria PAUzy: Romuald Oramus (str 4)


 • 558

  • Andrzej Białas, Licealiści, głupcze! (str 1)
  • Marcin Lutomierski, „Wiadomości” – ikona polskiej kultury literackiej XX wieku. W 40. rocznicę zamknięcia tygodnika (str 2)
  • Artur Ekert, Kryptokwanty (str 3)
  • Piotr Malecki, Wokół pytań: co po pandemii  (str 4)


 • 557

  • Andrzej Białas, Nauka to jednak nie sport (str 1)
  • Piotr Sztompka, A jednak trochę jak sport  (str 2)
  • Nicolas Chamfort, Historia magistra vitae? (str 2)
  • Judyta Rodzińska-Nowak, Jest tam kto? Kilka refleksji o nauczaniu w czasach zarazy (str 3)
  • Magdalena Bajer, Skrytobójstwo, spisek…, taśmy  (str 4)


 • 556

  • Roman Kuźniar, Wokół suwerenności (str 1)
  • Marcin Kula, Suwerenni czy ksenofobiczni?  (str 2)
  • Scientia PAUperum: Józef Dulak, Komórki macierzyste i terapie komórkowe: fakty i mity (str 3)
  • Wit Busza, Emerytura i tenure  (str 4)
  • Stanisław Tadeusz Janowski, Nowa dziedzina naukowa, gaudeamus!  (str 4)


 • 555

  • Liczba Anielska (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, W co wierzyli nasi pogańscy przodkowie?  (str 2)
  • Komunikat 03/2021 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do praw kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce  (str 3)
  • Pełny tekst komunikatu  (str 3-link)
  • Marek Kosmulski, Nauka kultu cargo bis  (str 3)
  • Andrzej Białas, W poszukiwaniu źródeł idei Narodowego Programu Kopernikańskiego  (str 4)


 • 554

  • Jan Woleński, Narodowy „Przewrót Kopernikański”  (str 1)
  • List ministra Włodzimierza Bernackiego  (str 1-link)
  • Michał Mazur i Karol Dzięgielewski, Zdalne nauczanie archeologii (str 2)
  • Barbara Płytycz, PAU dla Szkół (str 3)
  • Magdalena Bajer, Trwanie  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, 100 milionów dla ambitnych (str 5-link)


 • 553

  • Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13.04.2021 (str 1)
  • Link do listu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (str 1-link)
  • Psychologiczna Pomarańczowa Alternatywa przy Komitecie Psychologii PAN, Komentarz Psychologów (str 1)
  • Krystyna Starczewska, Jak przezwyciężać skutki pandemii, które dotknęły najmłodsze pokolenie Polaków? (str 2)
  • Jacek Korohoda, Cienie i blaski edukacji muzycznej online (str 3)
  • Scientia PAUperum:  Wojciech Branicki, Geny, rysopis przestępcy i ewolucja człowieka  (str 4)


 • 552

  • Krzysztof J. Cios, Zagrożenia, jakie niesie rewolucja cyfrowo-informacyjna (str 1)
  • Sprostowanie (str 1-link)
  • Jerzy Szwed, Meandry kariery akademickiej (str 2)
  • Paweł F. Góra, Nauczanie zdalne  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas,  Rozmowa Pana Piotra z Panem Pawłem (str 4)


 • 551

  • Życzenia (str 1)
  • Magdalena Bajer, ZOE − jeszcze jedna troska (str 2)
  • Laudacja wygłoszona przez Andrzeja Białasa podczas uroczystości nadania Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (wrzesień 2005) (str 2-link)
  • Andrzej Kastory, Oceniamy podręczniki (str 3)
  • Ważna informacja z ostatniej chwili! (str 3)
  • PASIFIC: Stypendia Polskiej Akademii Nauk dla Naukowców (str 3-link)
  • zaPAU: Słownik (str 4)


 • 550

  • Autorytety:  Czesław Radzikowski,  Profesor Mieczysław Chorąży (1925–2021) – Wspomnienie (str 1-2)
  • Uchwała Rady PAU z 23.03.2021 w sprawie sposobu opracowania oraz publikacji przez Ministra Edukacji i Nauki wykazu czasopism naukowych  (str 2)
  • Uchwała Rady PAU z 23.03.2021 w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 (str 2)
  • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (II) (str 3)
  • zaPAU: Zbigniew Herbert, Potęga smaku  (wiersz został usunięty z powodu wygaśnięcia licencji)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Witamy w świecie samotności! (str 5)


 • 549

  • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Czy przeszłość ma przyszłość?  (str 2)
  • Michał Rusinek, Nauczanie w pandemii  (str 3)
  • Janusz Lipkowski, Jeszcze słowo o punktozie (str 3)
  • zaPAU: Tadeusz Juliszewski, Syntetyczne mięso  (str 4)


 • 548

  • Profesor Jerzy Limon (24 maja 1950 – 3 marca 2021) (str 1)
  • Profesor Jerzy Limon przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2015 (str 2)
  • Jerzy  Limon, Po co teatr? – Wystąpienie na wręczeniu Nagrody im. Aleksandra Gieysztora 25.02.2020 Warszawa  (str 2-link)
  • Scientia PAUperum: Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Światowy rynek kryptowalut (str 3)
  • Scientia PAUperum: Barbara Płytycz, Warianty koronawirusa SARS-CoV-2 nie znają granic (str 4)


 • 547

  • Grzegorz Karwasz, Diagnoza punktozy (str 1)
  • Scientia PAUperum: Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Bitcoin (str 2)
  • Magdalena Bajer, Niepodzielność elity (str 3)
  • Marek Polański, „Za zajęcie pierwszego miejsca” czyli od skromnego doktoranta do prawdziwego uczonego w pięknym  medialnym stylu (str 4)
  • Link do debaty na temat Chin, która odbyła się na Uniwersytecie Cambridge  (str 4-link)


 • 546

  • Mądrości tego świata (str 1)
  • Adam Redzik, Aleksander Doliński (1866–1930), gigant prawa handlowego, ojciec polskiego prawa spółek (str 2)
  • Adam Bzdak, Kompleksy uczonych (str 3)
  • Jadwiga Wronicz, O wulgaryzmach ciąg dalszy (str 3)
  • Marcin Lutomierski, Przesłanie Misia Uszatka. W 50. rocznicę śmierci Czesława Janczarskiego (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Zakonnicy i chirurdzy  (str 5)


 • 545

  • Aforyzmy (str 1-2)
  • Anna Cegieła, Między dialogiem a gwałtem (str 2)
  • Historia magistra vitae? (III): Tadeusz Boy-Żeleński Piekło Kobiet (1930)(str 3)
  • Jan Napoleon Saykiewicz, Zrozumieć Chiny (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Mięso z fabryki  (str 4)


 • 544

  • Eugeniusz Szumakowicz, Merytoryczna integracja Europy (str 1)
  • Tadeusz Juliszewski, Chińczycy i Chiny (str 2)
  • Sergiusz Michalski, Przykład Singapuru a rozwój Chin czyli o pewnej wizycie państwowej w listopadzie 1978 roku  (str 3)
  • Lucjan Pawłowski, Kilka refleksji o współczesnych Chinach   (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Wymiatanie elit (str 4)


 • 543

  • Andrzej Jajszczyk, Naszym największym problemem nie jest habilitacja  (str 1)
  • Janusz Lipkowski, Polemika (str 1-2)
  • Andrzej Pilc, Słabości obecnej parametryzacji – III. Wadliwy podział na dyscypliny naukowe  (str 2)
  • Krzysztof Zboiński, A może by Quadrivium? (str 3)
  • Marek Kosmulski, A-plus pie bis (str 3)
  • zaPAU: Historia magistra vitae? (II) (str 4)


 • 542

  • Marcin Kula, Elity przychodzą i odchodzą, ale bywają też wymiatane  (str 1-2)
  • Marek R. Lipiński, Wyzwanie Dalekiego Wschodu: Singapur, obie Koree, Japonia, Chiny. Refleksje po przeczytaniu artykułu Prof. Białasa Chiny 2020 i listu Prof. Hong-Mo (PAUza 537-538) (str 2)
  • Kazimierz Strzałka, Współpraca z Chinami (str 3)
  • Andrzej Pilc, Słabości obecnej parametryzacji (II) Utworzenie „slotów” (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Nagrody za pieniądze (str 4)


 • 541

  • Scientia PAUperum: Przemysław Urbańczyk, Od kiedy rozmawiamy?  (str 1)
  • Krzysztof J. Cios, Inne Spojrzenie na Chiny (str 2)
  • Roman Sosnowski, Głos filologa o kłamstwach i manipulacjach  (str 2-link)
  • Józef Spałek, Przygoda w Chinach Ludowych (str 3)
  • Magdalena Bajer, Kody zbiorowej pamięci (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Przeprowadzka  (str 5)


 • 540

  • Michał Głowiński, O języku protestu z końca roku 2020  (str 1)
  • Marek Polański, A-plus Pie Ewaluacyjny z polskiej spółdzielni (str 1-2)
  • Andrzej Targowski, Wielki Brat wczoraj i dziś (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Patrzmy na Chiny! (str 3)
  • Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Uwagi do listu prof. Chan Hong-Mo (str 3)
  • Galeria PAUzy: Tomasz Marek Kukawski (str 4)


 • 539

  • Paweł Taranczewski, Kontrapunkt  (str 1)
  • Jacek Koronacki i Andrzej Rabczenko, Bezsens zadekretowanej ewaluacji jednostek naukowych (str 2)
  • Wydarzenia: Siostra Małgorzata Chmielewska laureatką Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2020 (str 2)
  • Barbara Płytycz, Chcę się zaszczepić (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Paryż ‘68  (str 4)