348

Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Kardynała Franciszka Macharskiego

  • Śp. Ks. Kardynał Franciszek Macharski  (20 maja 1927 – 2 sierpnia 2016)  (str 1)
  • George Weigel, Cardinal Franciszek Macharski, dead at 89, was bred to heroism  (str 2)
  • Władysław Stróżewski, Kardynał Franciszek Macharski: wielkość i bliskość (str 3)
  • Kardynał Franciszek Macharski w Polskiej Akademii Umiejętności – Galeria zdjęć  (str 4)