2012

 • 190/191/192 

  • Życzenia   (str 1)
  • Ryszard Sosnowski, O tym, jak Polska stała się państwem członkowskim CERN (str 2-4)
  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (5)  (str 5)
  • Z listów do redakcji
   • Jerzy Zabczyk, Sub auspiciis imperatoris dla Bronisława Malinowskiego   (str 6)
   • Andrzej Fuliński, Sub auspiciis imperatoris dla Mariana Smoluchowskiego   (str 6)
   • Janusz Limon, Hipercholesterolemia na obrazie Lucasa Cranacha starszego   (str 7)
  • J. Krzysztof Lenartowicz, Metanarracje architektury   (str 8-9)
  • Krzysztof Maślanka, Trudne piękno matematyki   (str 10-11)
  • zaPAU: Marian Mięsowicz, Przykazania dla młodych uczonych  (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Siedziba nauk (i sztuk)  (str 13-14)


 • 189

  • Jacek Purchla, Nauka i media  (str 1)
  • Paweł Kisielow, Autorytet Ludwika Hirszfelda – polemika (4)  (str 2)
  • Edward Malec, Wracają uczelnie flagowe – czy to się może udać?  (str 3)
  • zaPAU: Biedni dziennikarze  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Stara baśń (str 5)


 • 188

  Wydanie specjalne Stulecie Adama Bielańskiego 

  • Andrzej Białas, Stulecie Adama Bielańskiego  (str 1)
  • Ewa Brocławik, Profesor Adam Bielański – Profesor profesorów, Mistrz i Nauczyciel  (str 2)
  • Adam Bielański, Na pewno nie należę do pesymistów  (str 3)
  • Z albumu Adama Bielańskiego (str 4)


 • 187

  • Tomasz Dohnalik, Czysty „mrożek”   (str 1)
  • Roman K. Meissner, O Profesorze Ludwiku Hirszfeldzie (3)   (str 2-3)
  • zaPAU:  Krew, pot i łzy… (str 4)


 • 186

  • Adam J. Zięcik, „Golono, strzyżono” – czyli zderzenie nauki z biurokracją   (str 1-2)
  • Łukasz A. Turski, Warto być upartym   (str 2-3)
  • zaPAU:  Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (2) (str 4)


 • 185

  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (4)   (str 1)
  • Karol Piasecki, Jan Czekanowski 1882–1965   (str 2)
  • Barbara Wosiek, Igły na sośnie   (str 3)
  • zaPAU: Dokument … (!)  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Jak to właściwie było, z Krzysztofem Zamorskim rozmawia Marian Nowy   (str 5-6)


 • 184

  • Maciej Żylicz, Granty dla obcokrajowców na staże podoktorskie w Polsce   (str 1-2)
  • Karol Życzkowski i Jakub Zakrzewski, Pełzający potwór bibliometrii   (str 2-3)
  • zaPAU: Doradcy  (str 4)
  • Wydarzenia: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 roku  (str 5)


 • 183

  • Janusz Lipkowski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie   (str 1-2)
  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (3)  (str 3)
  • zaPAU: Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (1)  (str 4)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Miasto – dzieło sztuki  (str 5)


 • 182

  • Andrzej Białas, Lenistwo, głupota czy zła wola?   (str 1)
  • Lucjan Suchanek, Pożytki z „uczelni prowincjonalnych” – na przykładzie PWSZ  (str 2-3)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Wszystko to się wiąże…  (str 4)


 • 181

  • Marek Ziółkowski, Głos o regionalnych towarzystwach naukowych   (str 1-2)
  • Jan Prokop, Wyższe szkoły prywatne?   (str 2-3)
  • zaPAU: Granty na kredyt  (str 4)


 • 180 

  • Stanisław Mrówczyński, Andrzej Sołtan (1897–1959) – fizyk z powołania   (str 1-2)
  • Tomasz R. Taylor, Profesor fizyki w Ameryce   (str 3)
  • zaPAU: Ja płacę…  (str 4)


 • 179

  • Andrzej Białas, Europa, świat, marzenia…   (str 1)
  • Jan Woleński, Uczelnie prowincjonalne   (str 2)
  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (2)   (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Jan Prokop, Ścisłe – nieścisłe
   • Życie według Adama Korpaka


 • 178

  • Gratulujemy!    Profesor Agnieszka Zalewska Przewodniczącą Rady CERN   (str 1)
  • Janusz Limon, Profesor Wacław Szybalski – Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2012   (str 2)
  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (1)   (str 3)
  • zaPAU: Kruki i wrony  (str 4)


 • 177

  • Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr, Projekt FENIKS – zaprośmy uczniów na uczelnie  (str 1-2)
  • Józef Dulak, Czy rzeczywiście oczywistość?  (str 2-3)
  • zaPAU: Exodus  (str 4)


 • 176

  • Stefan Pokorski i Krzysztof Redlich, O granty na staże podoktorskie dla naukowców zagranicznych  (list do Prezesa PAU)  (str 1)
  • Paweł Kisielow, Autorytet Ludwika Hirszfelda – polemika  (str 2-3)
  • zaPAU: Opuszczona wieża  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Uczeni, jakich nie znamy (str 5)


 • 175

  • List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej  (str 1)
  • Michał Praszałowicz, Dieta cud  impact factora (str 2)
  • Zmarł Neil Armstrong (str 3)
  • Magdalena Bajer, Roztrząsanie oczywistości  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Pilc, „Okręty flagowe” naszej nauki i jej „łodzie podwodne”  (str 4)


 • 174

  • Andrzej Górski, Ludwik Hirszfeld (1884–1954)  (str 1-2)
  • Jan Woleński, Czas najwyższy powiedzieć dość (na marginesie nowych zasad oceny czasopism)   (str 3)
  • Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki w „PAUzie Akademickiej”   (str 4)
  • Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność   (str 5)
  • Nagroda im. Tadeusza Browicza 2012   (str 5)
  • zaPAU: Andrzej Kajetan Wróblewski, Niezasłużona reklama  (str 6)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Lęki i nadzieje (str 7-8)


 • 173

  • Krzysztof Pomian, Stefan Swieżawski – Profesor i Przyjaciel   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Moje sprawy królewskie   (str 3)
  • Andrzej Bartke, Feromony   (str 4)


 • 172

  • Maciej Lewenstein, Finansowanie nauki: A może hiszpańskim tropem?   (str 1)
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tworzy mechanizmy mające pobudzać aktywność badaczy – z Profesorem dr. hab. inż. Jerzym Kątckim, Przewodniczącym Rady NCBR rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 2-3)
  • zaPAU: Nauka i władza   (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Barbara Kania-Dec, Finansowanie badań podstawowych a reguły pomocy publicznej   (str 5-6)


 • 171

  • Ryszard Markiewicz, Problemy z prawem autorskim   (str 1-3)
  • Magdalena Bajer, U celu?  (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Konrad Kacała, Prawo autorskie w nauce  (str 5-6)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Idą młodzi (str 7)


 • 170

  • Ewa Łętowska, Perwersyjne efekty automatycznego uznawania stopni naukowych w UE   (str 1-2)
  • Jerzy Stępień, Konstytucja 3 maja jako narodowy pomnik i jako ustawa  (str 3)
  • zaPAU: Zbigniew Sawłowicz, Uniwersalny Wzorzec Efektów Kształcenia  (str 4)


 • 169

  • Michał Heller, Idea uniwersytetu   (str 1-3)
  • Charles Homer Haskins, Początki uniwersytetów  (tłum. Andrzej M. Kobos)   (str 4)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Sport jako fenomen współczesności  (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Z uczelni na Rynek Główny (str 6)


 • 168

  Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności  im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012

  • Przemówienie Profesora Andrzeja Białasa   (str 1)
  • Przemówienie Profesora Adama Bielańskiego   (str 2)
  • List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do Profesora Adama Bielańskiego   (str 3)
  • zaPAU: anegdoty o Profesorze Adamie Bielańskim  (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Anna Marszałek, Rola koordynatora dyscyplin w NCN   (str 5)


 • 167

  • Jerzy Pelc, SALEM! Tadeusz Ulewicz(str 1)
  • Paweł Maria Taranczewski, Stefan Swieżawski – autorytet niekwestionowany   (str 2-3)
  • zaPAU: Zmagazynowana energia (str 4)


 • 165/166

  • Franciszek Karpiński, Na dzień 3 Maja 1791(str 1)
  • Tomasz J. Kaźmierski, Nasze największe święto   (str 2-3)
  • Marian Biskup (1922-2012); O pracy nad historią Zakonu Krzyżackiego, fragmenty rozmowy Andrzeja Kobosa z profesorem Marianem Biskupem   (str 4-7)
  • Włodzimierz Korohoda, Edward Strasburger (1844-1912), W stulecie śmierci wielkiego uczonego, przyrodnika   (str 8-9)
  • Tomasz Kajetan Węgierski, Oda do Adama Naruszewicza, B. K. S. P. W. Ks. L. o Małem ludzi uczonych poważeniu   (str 10)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Niezwykłe badania profesora Rose. Gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego?   (str 11-12)


 • 164

  • Andrzej Jajszczyk, Fala wniosków, ale lekko regulowana(str 1-2)
  • Jakub Zakrzewski, Gdzieniegdzie lepiej, ale często nie najlepiej   (str 2)
  • Janusz Tazbir, Tadeusz Manteuffel (1902-1970)   (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Pilc, Małpa z brzytwą – czyli dlaczego w Polsce nie będzie Nobla w dziedzinie nauki  (str 4)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Atomowa alternatywa   (str 5)


 • 162/163  

  • Jerzy Antoni Janik 1927-2012 (str 1)
  • Jerzy A. Janik, Przestrzeń – uwagi niedostatecznie dogłębne   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Klucz do Średniowiecza   (str 3-4)
  • Czesław Jura, Co było pierwsze?   (str 5-7)
  • zaPAU  (str 8)
   • Emaus i Rękawka w Krakowie
   • Świat Andrzeja Mleczki
  • Narodowe Centrum Nauki: Malwina Jabczuga-Gębalska, Per ASPERA ad astra   (str 9-10)


 • 161

  • Andrzej Białynicki-Birula, Lepiej lepiej, ale dlaczego mniej? – czyli o narzekaniu (str 1)
  • Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Siedem grzechów głównych   (str 2-3)
  • zaPAU: Salon odrzuconych (str 4)


 • 160

  • Zbigniew Błocki i Karol Życzkowski, Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych przy ocenie pracy uczonych (str 1-2)
  • Krzysztof Haman, Komentarz do artykułu Jerzego Sędzimira pt. „Co jest przyczyną globalnego ocieplenia?”   (str 3)
  • Marzena Wilczyńska, Ale najważniejsze są ptaki…   (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Doświadczeni naukowcy z grantami od NCN    (str 5)


 • 159

  • Andrzej Białas, Lepiej mniej, lecz lepiej (str 1)
  • Włodzimierz Zagórski, Władysław Kunicki-Goldfinger. 1916-1995   (str 2-3)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Rodzinna Mitteleuropa  (str 4)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Modyfikowanie rzeczywistości, czyli jak powstrzymać GMO   (str 5-6)


 • 158

  • Tadeusz Luty, Słów kilka o rankingach (str 1-2)
  • Jerzy Sędzimir, Co jest przyczyną globalnego ocieplenia?   (str 3-4)
  • zaPAU: Polska B  (str 5)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Borska, Działalność Rady NCN – w dialogu ze światem nauki   (str 6-7)


 • 157

  Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika


 • 156

  • Leszek Kaczmarek, Mordęga pisania wniosków grantowych   (str 1)
  • Andrzej Pilc, Czy  h mniejsze czy większe – pomiar musi być taki sam (str 2)
  • Magdalena Bajer, Lepsza strona demona   (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Uczył Marcin Marcina...
   • Świat Andrzeja Mleczki
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Sacrum, geografia i życie naukowe (str 5-6)


 • 155

  • Jerzy Axer, Znaczenie przywództwa Kazimierza Kumanieckiego dla sytuacji filologii klasycznej w PRL (str 1-4)
  • zaPAU: Slow-Science (II)  (str 5)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Czy Wikipedia ma przyszłość  (str 6)


 • 154

  • Żegnamy Wisławę Szymborską i Andrzeja Szczeklika(str 1)
  • Jakub Zakrzewski, O reformie nauki   (str 2-3)
  • Adam Łomnicki, Wspomnienia Marcelego Marchlewskiego – „Pracowałem w tatrzańskich lasach”   (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki – dla niektórych bolesne rozczarowania   (str 5)


 • 153

  • Krzysztof Redlich i Jakub Zakrzewski, Pierwsze konkursy grantowe w NCN (str 1-2)
  • Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Naukowcy z dużym h   (str 2-3)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Mamałyga pod palmami albo globalność  (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Tomasz Bzukała, Pierwszy rok NCN   (str 5)


 • 152

  • Andrzej Białas, To już dziesięć lat! (str 1)
  • Stanisław Stabryła, Żeby nie został nawet ślad   (str 2-3)
  • zaPAU: Gdzie jesteś Madame?  (str 4)


 • 151

  • Wiesław Łukaszewski, Mit dobroczynnej rywalizacji (str 1)
  • Aleksander Weron, Hugo Steinhaus (1887-1972)   (str 2-3)
  • zaPAU: Kuba Zakrzewski, Ze wspomnień szkolnych  (str 4)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Geolog o gazie łupkowym  (str 5)


 • 150

  • Jakub Zakrzewski, Granty  Iuventus Plus – czy minus? (str 1)
  • Jerzy A. Janik, Ontologiczne spojrzenie na mikrocząstki (str 2-3)
  • zaPAU: Jerzy Kuczyński, Wnioski ze wspomnień szkolnych  (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Wojciech Sowa, Polska humanistyka – wyzwania i szanse   (str 5)


 • 147/148/149  

  • Życzenia   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Eugeniusz Romer (1871-1954) (str 2-3)
  • Jan Kazior, Innowacyjność na Politechnice Krakowskiej   (str 4-5)
  • Janusz Limon, Z Krakowa do Gdańska   (str 5)
  • Andrzej Pilc, Czy warto publikować analizy naukometryczne?   (str 6-7)
  • O różnych sposobach zatrudniania umysłu, z Profesorem Robertem V. Moody rozmawia Andrzej M. Kobos  (str 8-11)
  • zaPAU: Lucień  (str 12)
  • Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Jak pisać wnioski o finansowanie projektów badawczych?   (str 13)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Z Castel Gandolfo do Krakowa. „Nauka – Religia – Dzieje” po raz szesnasty   (str 14-16)