W

Andrzej Wajda

 • Wystąpienie Andrzeja Wajdy  Doktora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  na uroczystości wręczenia Złotego Medalu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis” 12 maja 2016 roku  (354: str 4)

Wacław Walecki

 • Wacław Walecki – Estreicherowie w Internecie  (22: str 3)

Michael Waligórski

 • Michael Waligórski, Toksyczne odpady z elektrowni jądrowych?  (497: str 3)
 • Michael Waligórski, O możliwości wspomagania leczenia COVID-19 niskimi dawkami promieniowania jonizującego (526: str 2)

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności

 • Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności przyjęta 17 marca 2018 (420: str 1)
 • Ksiądz Adam Boniecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności (nr 599)

Lech Wałęsa

 • Lech Wałęsa, Zaproponować Polskę, Europę i Świat …  [4 czerwca 1989 – w dwadzieścia lat później (wystąpienie podczas spotkania członków PAU z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 6), dok. (str 7)

Tadeusz Wasiutyński

 • Maria Massalska-Arodź, Tadeusz Wasiutyński, Profesor Jerzy Antoni Janik (1927–2012) (nr 599)

Piotr Wasylczyk

’Wawrzyniec W.’

Marcin Wątorek

 • Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Bitcoin  [Scientia PAUperum] (547: str 2)
 • Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Światowy rynek kryptowalutBitcoin  [Scientia PAUperum] (548: str 3)

George Weigel

 • George Weigel, Cardinal Franciszek Macharski, dead at 89, was bred to heroism  (348: str 2)
 • George Weigel,The Intellectual Legacy of Pope St. John Paul II (514: str 5-6)

January Weiner

 • January Weiner, Hiszpański ranking  (25: str 2)
 • January Weiner, Nauka i nie nauka, nauczanie i niedouczanie (nr 675)

Aleksander Weron

 • Aleksander Weron, Hugo Steinhaus (1887-1972)   (151: str 2-3)
 • Aleksander Weron, Ławka Stefana Banacha – help needed   (225: str 3)
 • Aleksander Weron, Spacer losowy a odkrycie Banacha przez Steinhausa [zaPAU]   (243: str 4)
 • Aleksander Weron, Studia elitarne   (283: str 1)
 • Aleksander Weron, Hugo Steinhaus   (369: str 1)

Małgorzata Wesołowska

 • Małgorzata Wesołowska, O neurolingwistyce  [PAUeczka Akademicka](135: str 5)

Tomasz Kajetan Węgierski

 • Tomasz Kajetan Węgierski, Oda do Adama Naruszewicza, B. K. S. P. W. Ks. L. o Małem ludzi uczonych poważeniu   (165/166: str 10)

Piotr Węgleński

Grzegorz Węgrzyn

 • Grzegorz Węgrzyn, Czy uratujemy naukę w Polsce? – czyli o nowelizacji ustaw (110: str 1-2)
 • Grzegorz Węgrzyn, Jasnowidz i wskaźniki projektu naukowego   (323: str 2-3)
 • Grzegorz Węgrzyn, „Łowcy grantów” – czy jest to „horrendum” i patologia? [Łowcy grantów – listy]  (338-339: str 4) 

Stefan Węgrzyn

 • Stefan Węgrzyn, Koncepcje w naukach technicznych   (50: str 3)

Kazimierz Wiatr

 • Kazimierz Wiatr, Krakowski Cyfronet dla polskiej nauki (Nr 615-616)

Monika Widzicka

 • Monika Widzicka, Szopkarstwo krakowskie. Niematerialne dziedzictwo miasta (nr 625/626/627)

Stefan Wierzbowski

 • Stefan Wierzbowski, … w początkowym okresie badań nad rozrodem zwierząt  (56: str 2)

Kazimierz L. Wierzchowski

 • Krystyna Skwarło-Sońta i Kazimierz L. Wierzchowski, Nie tylko licealiści…  (563: str 6)

Waldemar Wiglusz

 • Waldemar Wiglusz, Uzupełnienie (nr 673)

Andrzej Wiktor

 • Andrzej Wiktor – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (16: str 3)
 • Marzena Wilczyńska, Ale najważniejsze są ptaki…   (160: str 4)

Bernadeta Wilk

 • Bernadeta Wilk, Archiwa wobec nowoczesności   (145: str 6-7)
 • Bernadeta Wilk, Zespół Akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego na liście Programu UNESCO Pamięć Świata  (442: str 5)

Jerzy Wilkin

 • Jerzy Wilkin, Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie i perspektywy  (194: str 1-3)
 • Jerzy Wilkin, Nauka traci swą duszę, a my radość z jej uprawiania (519: str 1-2)

Unislawa Williams

 • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część I (495: str 3)
 • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część II (496: str 3)

Antoni Wit

 • Skłonność do muzyki – z Antonim Witem rozmawia Marian Nowy[Kraków – warto wiedzieć]   (249: str 5-6)

Małgorzata Witko

 • Małgorzata Witko, Życie w bańce mydlanej”  (396: str 1)
 • Małgorzata Witko, Struktury równoległe – reforma Polskiej Akademii Nauk (460: str 1-2)
 • Małgorzata Witko, Powrót do przeszłości (471: str 3)

Marzena Włodek

 • Marzena Włodek, W Archiwum Nauki zapraszamy na wystawę dedykowaną Niepodległej… (450-451 str 7)

Zofia Włodek

 • Zofia Włodek, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (29: str 1)

Piotr Wojtulek

Dominik Wolacewicz

 • Bożena Leven we współpracy z Anią Brzyską i Dominikiem Wolacewiczem,
  Piotr Stefan Wandycz (1923–2017) – wspomnienie w stulecie urodzin (nr 655)

Piotr Wolański

 • Piotr Wolański, Jak zreformować polską naukę?  (8: str 1)

Jan Woleński

 • Jan Woleński – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (17–18: str 3)
 • Jan Woleński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (30: str 1)
 • Jan Woleński, Czy w filozofii są rewolucje?  (74: str 1), dok. (74: str 2)
 • Jan Woleński, Czas najwyższy powiedzieć dość (na marginesie nowych zasad oceny czasopism)   (174: str 3)
 • Jan Woleński, Uczelnie prowincjonalne   (179: str 2)
 • Jan Woleński, Aforyzmy  [zaPAU]   (212: str 4)
 • Jan Woleński, Język a umiędzynarodowienie nauki polskiej   (244: str 3)
 • Jan Woleński, Czy rzeczywiście tak trzeba?   (264: str 4)
 • Jan Woleński, (Bardzo) Krótki Słownik Filozoficzny  [zaPAU]  (285: str 4)
 • Jan Woleński, Kazimierz Twardowski (1866-1938)  (291-292: str 2-3)
 • Dwa polemiczne komentarze o początkach psychologii w Polsce (293: str 1) Adam Niemczyński, Jan Woleński
 • Jan Woleński, Czy rzeczywiście wierzchołek góry lodowej?  (301: str 1-2)
 • Jan Woleński, Tadeusz Kotarbiński (1886–1981)  (307: str 1-2)
 • Jan Woleński, Sprostowanie (308: str 3)
 • Jan Woleński, Władysław Tatarkiewicz (1886–1980)  (327: str 1-2)
 • Jan Woleński, Glosa do dyskusji o reformie nauki polskiej  (378: str 3)
 • Jan Woleński, Instytuty badawcze w nowym (lepszym?) kształcie  (389: str 3) 
 • Jan Woleński, Krótki esej o zarządzaniu nauką  (390: str 2)
 • Jan Woleński, Zakończenie kariery akademickiej  (409: str 1)
 • Jan Woleński, Glosa do zasad ewaluacji (420: str 3)
 • Jan Woleński, O pomieszaniu języków  (428: str 1)
 • Jan Woleński, Będzie nie tylko obciach? (449: str 3)
 • Jan Woleński, Kolejny bubel w reformowaniu nauki  (447: str 3)
 • Jan Woleński, O tym, jak trudno przewidywać w polityce (473-474: str 28)
 • Jan Woleński, Jeśli nie demokracja, to co? (482: str 2)
 • Jan Woleński, Aletheia i socjologia (K. Korus vs. P. Sztompka) (499: str 2)
 • Jan Woleński, W sprawie unormowania wolności nauki (505: str 2)
 • Jan Woleński, Wstrzymywanie profesur przez Prezydenta Andrzeja Dudę (508: str 3)
 • Jan Woleński, Z okazji roku Romana Ingardena (1893–1970) (521: str 1-2)
 • Jan Woleński, Narodowy „Przewrót Kopernikański”  (554: str 1)
 • Jan Woleński, Kraków także miastem filozofów (Nr 615-616)
 • Jan Woleński, Zaufanie i biurokracja [ROZMOWA O POLSCE] (nr 634)
 • Jan Woleński, Wisielczy humor nie tylko primaaprilisowy (nr 641)
 • Jan Woleński, Blaski i cienie elitarności [ROZMOWA O ELITACH] (nr 664)

Józef Wolski

 • Józef Wolski o życiu i starożytnym Bliskim Wschodzie (9: str 2), dok. (9: str 3) – fragmenty autoryzowanych wypowiedzi Józefa Wolskiego w rozmowie z Andrzejem Kobosem Starożytny Bliski Wschód w nowym świetle

Barbara Wosiek

Jacek Wosiek

 • Jacek Wosiek, Fakty, mity i zagadki Modelu Standardowego   (303: str 5)

Henryk Woźniakowski

 • Henryk Woźniakowski, Dynamika demokracji i zaufanie obywatelskie (483: str 2)
 • Henryk Woźniakowski, Polityka i obyczaje [ROZMOWA O POLSCE] (nr 642)
 • Henryk Woźniakowski, Elity – demokratyczne i twórcze [ROZMOWA O ELITACH] (nr 662)

Jacek Woźniakowski

 • Jacek Woźniakowski, O patriotyzmie cudzoziemskich żon   (589: str 1-2)

Justyna Woźniakowska

 • Justyna Woźniakowska, Odpowiedź na artykuł prof. K. Stępnia „Nauka a biurokracja”   (267: str 1-3)

Jerzy Woźnicki

 • Jerzy Woźnicki, Zasada konwergencji sektorów publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym  (80: str 2)

Ryszard Wójcicki

 • Ryszard Wójcicki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (244: str 1-2)

Leszek Wójtowicz

 • Leszek Wójtowicz   (157: str 7)   [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]

Jadwiga Wronicz

Andrzej Kajetan Wróblewski

 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Kultura i nauka: czy już zawsze osobno?  (52: str 1)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Niezasłużona reklama [zaPAU]   (174: str 6)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski – list do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (249: str 2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Jeszcze o NCN   (271: str 2) 
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Nowe prace Syzyfa   (282: str 1-2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naukometria tak, ale jaka? (287: str 3)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Z „Wszechświatem” było inaczej…  (316: str 3)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Poczet postaci przeważnie zapoznanych    (329: str 3) 
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naturomania” ?  (355: str 2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Żeby ludzie się wstydzili…  (359: str 1-2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Rada Obywatelska Uniwersytetu Warszawskiego) (427: str 1-2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Zatruty prezent na stulecie niepodległości Polski  (435: str 2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Czy jesteśmy komputerową symulacją? (450-451 str 5)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Tęsknota za normalnością (Studium w siedmiu odsłonach) (478: str 2-3)
 • Redakcja, Popularyzacja nauki: tak, ale jaka? (523: str 1-2) fragment wystąpienia profesora Wróblewskiego
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Jak powstał CERN (564: str 2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Stefan Pieńkowski (1883–1953), wybitny fizyk i organizator nauki (Nr 608)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Regulaminoza (nr 667)

Adam Wsiołkowski

Zbigniew K. Wszołek

 • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część I (495: str 3)
 • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część II (496: str 3)

Marta Wyka

 • Marta Wyka, Felieton o przypominaniu  (473-474: str 9)
 • Marta Wyka, Olga Tokarczuk: pisarka, obywatelka, noblistka  (490: str 1)
 • Marta Wyka, Nasze biblioteki  (563: str 2)
 • Marta Wyka, Jakiej literatury [ROZMOWA O POLSCE] (nr 634)
 • Marta Wyka, Ukochany kraj… (nr 666)

Jerzy Wyrozumski

 • Jerzy Wyrozumski, Bronisław Geremek nie żyje  (2: str 2)
 • Jerzy Wyrozumski, Pożegnanie śp. Profesora Józefa Wolskiego  (9: str 2)
 • Jerzy Wyrozumski, W stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego  (26: str 3)
 • Jerzy Wyrozumski, Góry u Jana Długosza  [80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego] (72: str 3)
 • Jerzy Wyrozumski i Andrzej Kobos, Wytyczanie drogi  [80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego] (72: str 4)
 • Jerzy Wyrozumski, Nowe perspektywy rozwoju badań humanistycznych   (87: str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, O upamiętnienie profesorów lwowskich pomordowanych w 1941 r.   (97: str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Czym jest i czym powinna być „PAUza Akademicka”  (100: str 3)
 • Jerzy Wyrozumski, Stypendia im. Anny Dyaczyńskiej i Zbigniewa Hermanów  (100: str 4)
 • Jerzy Wyrozumski, 350. rocznica powołania do życia Uniwersytetu Lwowskiego (106: str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Prezes PAU prof. Andrzej Białas laureatem Nagrody Allianz 2010 [Wydarzenia]  (113: str 5)
 • Jerzy Wyrozumski, Tadeusz Mazowiecki członkiem honorowym PAU  (130: str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Wszechnica Naukowo-Kulturalna PAU w Gliwicach  [Wydarzenia]  (141: str 6)
 • Jerzy Wyrozumski, Odszedł Wielki Świadek Epoki  (295: str 1-2)
 • Jerzy Wyrozumski, Z debaty o stowarzyszeniach naukowych   (319-321: str 6)
 • Jerzy Wyrozumski, Rok Gerarda Labudy (324: str 2)
 • Jerzy Wyrozumski, 200-lecie Ossolineum (388: str 1)