Ł

Maria Łanczont

 • Maria Łanczont i Teresa Madeyska, Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy – badania polsko-ukraińskie  (115: str 1-2)

Jarosław Ławski

 • Jarosław Ławski, Koniec współpracy humanistów z Europą Środkowo-Wschodnią?  (454: str 2)

Waldemar Łazuga

 • Waldemar Łazuga, Stacja Naukowa PAU w Poznaniu (nr 673)
 • Waldemar Łazuga, Prezydent Wilson a Polacy (nr 674)

Ewa Łętowska

 • Ewa Łętowska, Perwersyjne efekty automatycznego uznawania stopni naukowych w UE  (170: str 1-2)
 • List  Ewy Łętowskiej (216: str 1)
 • Ewa Łętowska, Prof. Alicja Wołodźko-Butkiewicz nagrodzona Medalem Puszkina  (229: str 2)
 • Ewa Łętowska, Rzecznik  (473-474: str 2)
 • Ewa Łętowska, Powtarzania nigdy dosyć(478: str 1-2)
 • Ewa Łętowska, Rozmowy czasu niepokoju (nr 668/669)

Adam Łomnicki

 • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych … (część I) (4: str 3)
 • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych … (część II) (5: str 2), dok. (5: str 3)
 • Adam Łomnicki, Granty dla samodzielnych badaczy  (10: str 3)
 • Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (20: str 1)
 • Adam Łomnicki – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (24: str 3)
 • Adam Łomnicki, Polemika o czasopismach naukowych  (35: str 3)
 • Adam Łomnicki, Otwarty dostęp open access do czasopism naukowych (38: str 1), dok. (38: str 2)
 • Adam Łomnicki, Finansowanie najwybitniejszych…  (43: str 3)
 • Adam Łomnicki, Sukces polskich badaczy i jaka nauka z tego płynie  (53: str 1)
 • Adam Łomnicki, Wspomnienia Marcelego Marchlewskiego – „Pracowałem w tatrzańskich lasach”   (154: str 4)

Michaił Łomonosow

 • O ruchu Ziemi, Michaił Łomonosow – przekład Julian Tuwim [zaPAU] (48: str 4)

Wiesław Łukaszewski

 • Wiesław Łukaszewski, Mit dobroczynnej rywalizacji (151: str 1)