2009

 • 60/61/62

  • Magdalena Bajer, Wspólnota najlepszych  (str 2)
  • Henryk Samsonowicz, Kondycja humanistyki  (str 3)
  • Zofia Sokolewicz, Badania podstawowe w humanistyce  (str 4)
  • Michał Turała, 60 lat tranzystora  (str 5)
  • Janina Kraupe-Świderska, Okres studiów oraz inspiracje po 1945 roku  (str 6), dok. (str 7)
  • Ilustracja okruchem doświadczeń artysty, Z Adamem Korpakiem rozmawia Andrzej M. Kobos(str 8), (str 9), (str 10), (str 11)
  • zaPAU: O dwu kulturach, humanistach i poetach (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Głosy spod Wawelu (str 13)


 • 59

  • Magdalena Bajer, Głos z „pośrodka”  (str 1)
  • Zbigniew Moser, Tradycja i teraźniejszość w badanich stopów metali  (str 2)
  • Anna Spiss, Dr Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009)  (str 3)
  • zaPAU: (str 4)
   • Piotr Malecki, Aktualności
   • Adam Korpak, Money


 • 58

  • Andrzej Białas, Jeszcze o dwóch kulturach  (str 1)
  • Stanowisko PAU w sprawie ustanowienia strategicznego programu rozwoju nauk humanistycznych w Polsce  (str 2)
  • Wojciech Gawlik, Nagroda Nobla 2009 z fizyki  (str 3)
  • zaPAU: Loppis w Lund – happening za pięć koron  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Tajemnice Tell el-Farcha (str 5)


 • 57

  • Marek Jeżabek, Trzeba zmienić ten system  (str 1)
  • Jerzy Limon, Historia w podziękowaniach  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Wyprzedaż teatru  (str 4)


 • 56

  • Ewa Bartnik, Nagroda Nobla 2009 z fizjologii lub medycyny  (str 1)
  • Stefan Wierzbowski, … w początkowym okresie badań nad rozrodem zwierząt  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Długa lista pokus   (str 3)
  • Andrzej Staruszkiewicz, O podważaniu norm  (str 4)
  • zaPAU:  Adam Korpak, Zbliżenia kulturowe (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Monika Piątkowska, Kapitał marki Kraków  (str 5)


 • 55

  • Andrzej Szczeklik, Dwie kultury  (str 1)
  • Andrzej M. Kobos, Gdański Teatr Szekspirowski – Marzenie realizowane  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Nadzieja w sklerozie
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 54

  • Jerzy Starnawski, Na temat odkryć  (str 1)
  • Ryszard Tadeusiewicz, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Marek Ogiela, Komputerowe ujawnianie znaczenia obrazów  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Złota rybka
   • Świat Andrzeja Mleczki
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Zobaczyć uśmiech Mony Lizy (str 5)


 • 53

  • Adam Łomnicki, Sukces polskich badaczy – i jaka nauka z tego płynie  (str 1)
  • Mieczysław Chorąży, Geny i życie  (str 2)
  • Witold Mańczak, O pewnym odkryciu w językoznawstwie  (str 3)
  • zaPAU: Życie według Adama Korpaka – Tyle drzwi do otwarcia (str 4)


 • 52

  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Kultura i nauka: czy już zawsze osobno?  (str 1)
  • Kazimierz Grotowski, Władysław J. Świątecki (1926–2009)  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Głos ćwierćinteligenta
   • Adam Korpak, Każdy ma swoją własną przestrzeń
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Naukowcy dla EURO 2012 (str 5)


 • 51


 • 50

  • Piotr Sztompka, Po Kongresie Kultury Polskiej  (str 1)
  • Stefan Pokorski, Pola, cząstki i Kosmos  (str 2), dok. (str 3)
  • Stefan Węgrzyn, Koncepcje w naukach technicznych   (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Spodziewany koniec lata – po PAUzie 50:
   • Babie lato
   • Adam Korpak, Klik! Słońce znów świeci
   • Zagadkowe dziełko
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Gwiazdy w Przegorzałach (str 5)


 • 49

  • Maciej  W. Grabski, Autor! Autor! AUTOR!  (str 1), dok. (str 2)
  • Irena Bajerowa, Przełom w językoznawstwie II połowy XX wieku   (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Z Cicer cum caule Juliana Tuwima (str 4)


 • 48

  • Żegnamy Panią Profesor Barbarę Skargę – Czyny pozostają… (fragmenty rozmowy z Profesor Barbarą Skargą)  (str 1), dok. (str 2)
  • Stanisław J. Konturek, Odkrycia i idee w gastroenterologii   (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Suplika o odroczenie
   • O ruchu Ziemi, Michaił Łomonosow – przekład Julian Tuwim
   • Życie według Adama Korpaka – W razie niebezpieczeństwa rozbij szkło
  • Kraków – warto wiedzieć: Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji (str 5)
  • PAUza Akademicka patronem medialnym konferencji:
   • Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji (22–23 października 2009 w Auli Collegium Novum UJ)


 • 47

  • Krzysztof Stoliński, Za zamkniętymi drzwiami   (str 1), dok. (str 2)
   • tekst publikujemy z okazji prezentacji polskiego wydania książki Laurensa Reesa Za zamkniętymi drzwiami
  • Andrzej Oleś, Uwaga o rozwoju powojennej nauki  (str 2)
  • Witold Mańczak, Kryteria prawdy w językoznawstwie  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Bellum omnium contra omnes
   • Życie według Adama Korpaka – Dotrzymując biegu życia
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, TOSHIBA w Politechnice – Nauka inżynierskiego myślenia (str 5)


 • 46

  • Maciej  W. Grabski, Stugłowy autor  (str 1), dok. (str 2)
  • Stanisław Pużyński, Wydarzenia które zmieniły psychiatrię i pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Piotr Malecki, Koszmarny sen
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 45

  • Andrzej Białas, Rok drugi  (str 1)
  • Ryszard Tadeusiewicz, Potężny i osobisty(str 2)
  • Magdalena Bajer, Obszar zgody koniecznej   (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Pawiem narodów…
   • Życie według Adama Korpaka – Złudzenia są trwałe


 • 44

  • Maria Nowakowska, Europejska Przestrzeń Badawcza  (str 1), cd. (str 2), dok. (str 3)
  • Widz w średniowiecznej zbroi  (str 4), dok. (str 5), z Zofią Gołubiew, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie rozmawia Marian Nowy
  • Kazimierz Grotowski, Energetyka jądrowa – nowe możliwości  (str 6), dok. (str 8)
  • Tom Brzustowski (tłum. A.M. Kobos), Matematyka – nowe oczy nauki  (str 7), dok. (str 8)
  • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Stan Ulam  (str 9)
  • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Przepadła Kawiarnia  (str 10)
  • zaPAU:  (str 11)
   • Artur Marya Swinarski, Serce Prometeusza
   • Świat Andrzeja Mleczki
  • Kraków – warto wiedzieć: Krakowska Rada Konsultacyjna – wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców, z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa rozmawia Marian Nowy  (str 12)


 • 43

  • Andrzej M. Kobos, Ryszard Otręba – Grafika ciszy  (str 1), dok. (str 4)
  • Jan Albrecht, Wspomnienie o Witoldzie Karczewskim  (str 2), dok. (str 3)
  • Adam Łomnicki, Finansowanie najwybitniejszych…  (str 3)
  • zaPAU: Nauka bez dogmatu  (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Architekci Krakowa za granicą (str 6)


 • 41/42

  4 czerwca 1989 – w dwadzieścia lat później

  W dniu 19 maja w Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się spotkanie członków PAU i gości honorowych z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim. Zorganizowane zostało z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej.
  W numerze publikujemy wszystkie wystąpienia:

  • Andrzej Białas, Powitanie  (str 1)
  • Władysław Stróżewski, O wartości zdarzeń  (str 2)
  • Andrzej Zoll, Uczciwe wybory – osiągnięcie polskiej demokracji  (str 3)
  • Piotr Sztompka, Cud 1989 roku w perspektywie socjologicznej  (str 4)
  • Tadeusz Mazowiecki, Polska zasługuje, aby Polacy mieli poczucie satysfakcji  (str 5)
  • Lech Wałęsa, Zaproponować Polskę, Europę i Świat …  (str 6), dok. (str 7)
  • zdjęcia ze spotkania  (str 8)


 • 40

  • Magdalena Bajer, Podniośle bez oficjalności  (str 1)
  • Andrzej Białas, List do redakcji  (str 2)
  • Ryszard Nycz, Na zakręcie: humanistyka, uniwersytet, reforma nauki  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Zwyciężyli romantycy...


 • 39

  • Andrzej Szczeklik, Łącza…  (str 1), dok. (str 2)
  • Andrzej Białas –Tuez les tous  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Jego nogi były w tym samym miejscu…
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 38

  • Adam Łomnicki, Otwarty dostęp – open access do czasopism naukowych (str 1), dok. (str 2)
  • Karol Życzkowski – wypowiedź w dyskusji o czasoposmach naukowych  (str 2)
  • Michał Praszałowicz – wypowiedź w dyskusji o czasoposmach naukowych  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Atmosfera
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 36/37

  • Andrzej Fuliński, Podniesienie jakości doktoratów  (str 1)
  • Maciej Żylicz, Polemika do polemiki o czasoposmach naukowych  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Kara infamii?  (str 3)
  • J. Krzysztof Lenartowicz, Wieżowce w Krakowie?  (str 4), dok. (str 5)
  • zaPAU: Scenariusz projektu nagrodzonego II nagrodą Międzynarodowego Triennale Architektury w Krakowie 2009 (str 6)


 • 35

  • Wymiana listów  (Jan Prokop – Andrzej Białas)  (str 1)
  • Zbigniew Chłap, Biotechnologia a „etyka nieodpowiedzialności”  (str 2), dok. (str 3)
  • Adam Łomnicki, Polemika o czasopismach naukowych  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • O priorytetach
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 33/34 

  • Jerzy Bartmiński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki   (str 1)
  • Aleksander Guterch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2)
  • Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
  • Krzysztof Globisz, Aktor i współczesność  (str 3), dok. (str 4)
  • Magdalena Bajer, Między Noblistów  (str 5)
  • zaPAU: Ze Stanisława Ulama  (str 6)


 • 32

  • Tadeusz Kaczorek, List z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (str 1)
  • Julian Maślanka, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2)
  • Jerzy Starnawski, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2)
  • Andrzej Pelczar, O 6. Europejskim Kongresie Matematyki w 2012 r.  (str 3)
  • zaPAU:   (str 4)
   • Andrzej Szczeklik, PAUeczka Akademicka
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 31

  • Krzysztof Birkenmajer, Polacy na Spitsbergenie  (str 1), dok. (str 2)
  • Magdalena Bajer, Sirko w kadej jurcie  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Kup, bedziesz miał dwóch…
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 30

  • Jan Woleński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Gerard Labuda, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Sitarz, Historia o złotej rybce   (str 4)


 • 29

  • Stanisław Stabryła, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Zofia Włodek, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Magdalena Bajer, Bezsporna wersja polityki historycznej  (str 2)
  • Leszek Stoch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • zaPAU: Bywały bankiety…  (str 4)


 • 28

  • Henryk Samsonowicz, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Andrzej Bogusławski, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Magdalena Bajer, In dubio pro vita  (str 2)
  • Andrzej Jajszczyk, Recepta na sukces  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • O blogu: ,,Świat: Jak To Działa?”
   • Zasłyszane
   • Z teki Sebastiana Kudasa


 • 27

  • Alina Nowicka-Jeżowa, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Andrzej K. Tarkowski i Marek Maleszewski, Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) i zarodek ludzki – spory bez perspektywy kompromisu  (str 2), dok. (str 3)
  • Janusz Tazbir, Daremne prostowanie błędów  (str 3)
  • zaPAU: O fizykach  (str 4)


 • 26

  Uroczystość obchodów 100. rocznicy śmierci Erazma Józefa Jerzmanowskiego herbu Dołęga oraz wręczenie Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego

  • Andrzej Białas, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 1)
  • Marek Nawara, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 2)
  • Jerzy Wyrozumski, W stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego  (str 3)
  • Janina Ochojska-Okońska, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 4)
  • zaPAU: Janina Kraupe, Rembrandt – 1947  (str 5)


 • 25

  • Jadwiga Puzynina, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • January Weiner, Hiszpański ranking  (str 2)
  • Wiktor Niedzicki, Zajęcie dla entuzjastów  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Andrzej Szczeklik, Sługa dwóch panów
   • Co góry mogą dać fizykowi?


 • 24

  • Wznowiona Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 1)
  • Janusz Limon, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności – propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (str 2)
  • Włodzimierz Ostrowski, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności – propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (str 2)
  • Adam Łomnicki – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Nauka planowana
   • Z teki Sebastiana Kudasa


 • 23

  • Andrzej Zoll, Czy ratyfikować „Konwencję Bioetyczną”?  (str 1)
  • Jerzy Niewodniczański, Renesans energetyki jądrowej?  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Mierzą szanse i aspiracje  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
  • Andrzej Szczeklik, O stylu naukowym
  • Świat Andrzeja Mleczki


 • 22

  • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Głos o kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce  (str 1), dok. (str 2)
  • Jerzy Władysław Kawiak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
  • Wacław Walecki – Estreicherowie w Internecie  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Mrówki
   • Zasłyszane
   • Świat Andrzeja Mleczki


 • 21

  • Karol Musioł, Trwająca wizja Niewodniczańskiego  (str 1), dok. (str 2)
  • Wiesław Czyż – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
  • Ryszard Tadeusiewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 3)
  • zaPAU: Z prądem czy pod prąd? (str 4)


 • 20

  • Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (str 1)
  • Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2), dok. (str 3)
  • Leszek Ceremużyński – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
   • Salon
   • Świat Andrzeja Mleczki