Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej” można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe na adres:

subskrypcja@pauza.krakow.pl

W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie, które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej” na adres: …

Polityka prywatności