A

’ABBA’

Halina Abramczyk

 • Halina Abramczyk, Uwagi po Kongresie Nauki w Krakowie  (396: str 2)
 • Halina Abramczyk, Uniwersytet XXI wieku. Dyplomacja naukowa dla początkujących naukowców akademickich STEM?   (418: str 1)
 • Halina Abramczyk, Nobel 2018 z fizyki (440: str 3)
 • Halina Abramczyk, Odpowiedzialność uczonych (468: str 1)
 • Halina Abramczyk, Odpowiedzialność uczonych a koronawirus (506: str 1)

Marek Abramowicz

 • Marek Abramowicz, Pozaziemskie cywilizacje: kilka pytań teologicznych [zaPAU] (331: str 4)
 • Marek A. Abramowicz, Olga Tokarczuk i fizycy: poszukiwania ukrytej realności świata (502: str 3)

Aforyzmy

Per Erik Ahlberg

 • Per Erik Ahlberg, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI  –  Grzegorz Niedźwiedzki, Ścieżkami pierwszych czworonogów (70: str 2), dok. (70: str 3)

Anna Ajduk

 • Anna Ajduk, Akademia Młodych Uczonych: kim jesteśmy i co robimy?  (424: str 2-3)

Jan Albrecht

 • Jan Albrecht – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych   (15: str 3)
 • Jan Albrecht, Wspomnienie o Witoldzie Karczewskim  (43: str 2), dok. (43: str 3)
 • Jan Albrecht, Rewolucja przemysłowa w nauce – czyli wióry na drodze postępu  (241: str 3)

Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

 • Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Uwagi do listu prof. Chan Hong-Mo (540: str 3)

Stefan Witold Alexandrowicz

 • Stefan Witold Alexandrowicz, Marian Książkiewicz (1906–1981) (288: str 2-3)

’AMK’

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 roku  [Wydarzenia] (184: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Fotografie w spuściznach uczonych i twórców Konferencja i wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie   [Wydarzenia] (215: str 5-6)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.  [Wydarzenia] (227: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Ocean wszechrzeczy…   [Wydarzenia] (257: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie   [Wydarzenia] (271: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Wspólnota umiłowania nauki 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (302: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,Wznosząc gmach narodowej wiedzy 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (318: str 5-6)
 • Archiwum Nauki PAN I PAU w Krakowie, Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku  (345: str 5)

Jacek Arkuszewski

 • Otto Stoll (tłum. Jacek Arkuszewski), Kryzys już był…  (Mania tulipanowa w Holandii w XVII wieku) [zaPAU](19: str 6)

Maria Massalska-Arodź

 • Maria Massalska-Arodź, Tadeusz Wasiutyński, Profesor Jerzy Antoni Janik (1927–2012) (nr 599)

Adam Asnyk

Apel

 • Apel o walkę z nieuczciwością w nauce (528: str 3)
 • Link do jednego z apeli rosyjskich uczonych  o zaprzestanie wojny (593: str 1)
 • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego o wycofanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (594: str. 2)
 • Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (596: str. 3)

Jerzy Axer

 • Jerzy Axer, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI 
  • Katarzyna Marciniak, Grzech literacki świętego Tulliusza czyli o sensie prowadzenia badań nad Cyceronem i jego poezją (68: str 2), dok. (68: str 3)
 • Jerzy Axer, Znaczenie przywództwa Kazimierza Kumanieckiego dla sytuacji filologii klasycznej w PRL (155: str 1-4)
 • Jerzy Axer, Autonomia uniwersytecka – zaufanie – biurokracja (wystąpienie na Konferencji „Biurokracja w nauce”) (342: str 1-2)
 •  „Artes liberales” – czyli o reformie studiów humanistycznych praktycznej i skutecznej, Z profesorem Jerzym Axerem rozmawiał profesor Andrzej Borowski  (360: str 1-2)
 • Jerzy Axer, Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość w interesie środowiska akademickiego i otoczenia społecznego uniwersytetu  (427: str 2-3)

Aleksy Awdiejew

 • Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (401: str 2)