2017

 • 407/408

  • Życzenia  (str 1)
  • Krzysztof J. Cios, O konsolidacji uczelni (str 2)
  • Jerzy Kuczyński, Patrząc od innej strony  (str 3)
  • Agata Chrześcijanek i Michał Młynarczyk, Nie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma  (str 4)
  • Jacek Z. Kubiak, Dwa słowa o habilitacji  (str 5)
  • Leszek M. Sokołowski, Dekomunizatorzy (str 5)
  • Andrzej Jajszczyk, Obrazy Andrzeja Okińczyca w Collegium Chemicum UAM  (str 6-7)
  • Joanna M. Dziewulska, Z naszych projektów…   (str 8)


 • 406

  • Roman Bäcker, Habilitacja – najważniejsza?  (str 1)
  • Krzysztof J. Cios, O polskich naukowcach w USA i ich niewykorzystanych możliwościach (str 2)
  • Jacek Żurek, O „doświadczonym naukowcu”  (str 2)
  • List Iwo Białynickiego-Biruli  (str 3)
  • Robert Hołyst, Grzechy główne  (str 3)
  • zaPAU:  Sancta Simplicitas (str 4)


 • 405

  • Ks. Andrzej Szostek MIC, Moralna wartość uprawiania nauki  (str 1-2)
  • Roman Duda, IPN dekomunizuje profesora Stanisława Kulczyńskiego  (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 3)
  • Maria Korytowska, Peer review i wstyd  (str 3)
  • Rektorzy ASP w Rysunkach Profesora Adama Wsiołkowskiego:
  • Stanisław Rodziński (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Święta Przestrzeń  (str 5)


 • 404

  • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (str 1)
  • Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 2)
  • Zbigniew Błocki, Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca – brak kierowania projektami  (str 2)
  • Andrzej Borowski, Nauki humanistyczne – nauki społeczne (str 3)
  • Galeria PAUzy: Barbara Sosnowska Bałdyga (str 4)


 • 403

  • Jan Napoleon Saykiewicz, O habilitacji – ciąg dalszy  (str 1)
  • Robert Hołyst,  Życzliwości nie da się zapisać w ustawie  (str 2-3)
  • zaPAU:  Pesymizm algorytmiczny  (str 4)


 • 402

  • Andrzej M. Brandt, Jeszcze o habilitacji  (str 1)
  • Stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie poparcia Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (str 2)
  • Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Pusto na moim podwórku  (str 3)
  • Iwo Białynicki-Birula, List i odpowiedź redakcji (str 4)
  • Okno na świat Adama Korpaka  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Architektoniczne eksperymenty  (str 5)


 • 401

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński o towarzystwach naukowych (str 1)
  • Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (str 2)
  • Rysunek Adama Wsiołkowskiego,  Włodzimierz Kunz  (str 3)
  • zaPAU: „Kompetencja”, nie „doskonałość”  (str 4)
  • Marcin Maciuk, Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny  (str 5)


 • 400

  • Odeszli od nas…  (str 1)
  • Andrzej Jajszczyk, Kartagina i habilitacja  nie powinny istnieć (str 2)
  • Andrzej Paszewski, Zasypywanie rowu  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Apoloniusz Węgłowski (str 4)


 • 399

  Numer poświęcony V Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie „Inteligencja Polska w Świecie” 17–21 X 2017

  • Andrzej Białas, Podsumowanie V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie (str 1-2)
  • Arcymistrz Brzeziński, Z Andrzejem Lubowskim rozmawia Marian Nowy (str 3)
  • Galeria zdjęć z V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie (str 4)


 • 398

  • Adam Niemczyński, Czy rada uczelni ma służyć uczelni radą? (str 1)
  • Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym uczonym (str 2)
  • Ewa Dziurzyńska, Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej
   • Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU (str 3)
  • zaPAU:  Wiemy co nie jest ludzkim szczęściem (str 4)


 • 397

  • Wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa podczas Narodowego Kongresu Nauki (Panel „Upowszechnianie nauki i społeczna odpowiedzialność uczelni”) (str 1)
  • Stanisław Grodziski, Za trzecim razem  (str 2)
  • Maciej Żylicz, Odpowiedź na list Pani Prof. Małgorzaty Witko opublikowany w tygodniku „PAUza Akademicka” (nr 396) (str 3)
  • zaPAU:  Fortepiany i Nosorożce (str 4)
  • Wydarzenia: V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie  (str 5)


 • 396

  • Małgorzata Witko, Życie w bańce mydlanej”  (str 1)
  • Halina Abramczyk, Uwagi po Kongresie Nauki w Krakowie  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Lekcja? Przestroga? (str 3)
  • zaPAU:  Przekujmy miecze na lemiesze!  (str 4)


 • 395

  • Marcin Kula, Połowa prawdy  (str 1)
  • List Ludwika Komorowskiego do Prezesa PAU (str 2)
  • Iwo Białynicki-Birula, Komentarz do komentarza (str 2)
  • Paweł Bortkiewicz, Nauka – gospodarka. A gdzie kultura?  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Agnieszka Cieślińska (str 4)


 • 394

  • Tomasz Szarota, Janusz Tazbir (5 VIII 1927–3 V 2016)  (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Wzory  (str 3)
  • zaPAU:  Stękanie po polsku  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Artysta w Areszcie  (str 5)


 • 393

  • Adam Niemczyński, Można cieszyć się autonomią i mieć rządowe kontrakty. O co więc gra się toczy? (str 1-2)
  • Maciej A. Górecki i Natalia Letki, „Miś na skalę naszych możliwości” – czyli nauki polskiej ucieczka od (rzetelnej) recenzji  (str 3)
  • Lucjan Pawłowski, Komentarz o procedurach grantowych  (str 4)


 • 392

  Numer poświęcamy ważnemu wydarzeniu, jakim było podpisanie umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu

  • Zespół ds. Informacji i Promocji, Narodowe Centrum Nauki, Dioscuri (str 1)
  • Przemówienie Wicepremiera RP Jarosława Gowina  (str 2)
  • Przemówienie Przewodniczącego Towarzystwa Maxa Plancka, Profesora Martina Stratmanna  (str 3-4)
  • Przemówienie Zbigniewa Błockiego, Dyrektora Narodowego Centrum Nauki  (str 5)


 • 391

  • W dwadzieścia lat później… (str 1)
  • Wystąpienie Papieża Jana Pawła II na spotkaniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ
   Kraków, kolegiata św. Anny, 8 czerwca 1997  (str 2-4)


 • 390

  • Magdalena Bajer, Krąg pamięci (str 1)
  • Jan Woleński, Krótki esej o zarządzaniu nauką  (str 2)
   Zbigniew Błocki, Komentarz o zasadach procedury grantowej NCN  (str 3) 
   Andrzej Jajszczyk, Procedury grantowe – to my jesteśmy winni (str 3) 
   Maria Korytowska, Nauka a kultura  (str 4)
   Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kraków w sztambuchu  (str 5)


 • 389

  • Andrzej Białas, Ustawa 2.0 coraz bliżej (str 1)
  • Andrzej Kisielewicz, Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki  (str 2)
   Jan Woleński, Instytuty badawcze w nowym (lepszym?) kształcie  (str 3) 
  • Galeria PAUzy: Mirosław Pawłowski (str 4)


 • 388

  • Jerzy Wyrozumski, 200-lecie Ossolineum (str 1)
  • Piotr Sztompka, Autonomia – fundament kultury akademickie(str 2-3)
   Aneks do wypowiedzi profesora Bańczerowskiego (PAUza Akademicka nr 382)  (str 4) 
   zaPAU:  Barbara Płytycz, e-pisanie prac  (str 5)
  • Okno na świat Adama Korpaka,   A… tego nie czytalem… (str 5)


 • 387

  • Maria Korytowska, Po co humanistyka? (str 1-2)
  • Henryk Mittelstaedt, Bo Polacy nie gęsi …   (str 2)
   Włodzisław Duch, Którędy do cyfrowego świata?  (str 3) 
   zaPAU:  Ale po co jeszcze chleb, króliku?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Zapisy sprzed lat. Gdy maj jest chłodny, a czerwiec deszczowy  (str 5)


 • 386

  Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2017

  • Laudacja Prezesa PAU  Andrzeja Białasa (str 1)
   Wystąpienie Krzysztofa Pendereckiego  – Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich – podczas uroczystości jej wręczenia
   (str 2-3)
   Laudacja  Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy (wygłoszona przez Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorza Lipca)  (str 4) 
   Toast za Państwa Pendereckich wzniesiony przez Krzysztofa Skórczewskiego   (str 5)
   Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2017 (str 6)
  • Manuskrypt – szkic nowo powstałej VI Symfonii Krzysztofa Pendereckiego, która jeszcze nie miała swojej premiery (str 7)
  • Krzysztof Skórczewski, „Pejzaż z labiryntem” – miedzioryt, 2013  (str 8)


 • 385

  • Andrzej Jajszczyk, Mobilność — konieczność i wyzwanie (str 1)
  • Jan L. Cieśliński  Piotr Stec, Jak wyodrębnić uczelnie badawcze, nie degradując reszty (str 2)
  • Robert Hołyst, Pod prąd versus na gapę – czyli komentarz do felietonu ABBY  (str 3)
  • zaPAU:  Wreszcie przełom?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Co kryją w sobie komórki nowotworowe?  (str 5)


 • 384

  Paweł Kisielow, Przykład do naśladowania? (str 1-2)
  Piotr Czauderna, Wyspy doskonałości w nauce polskiej: Czy wyspy szczęśliwe, czy też szkodliwa utopia? (str 2)
  Andrzej Pelc, Kilka uwag do artykułu ABBY “Jazda na gapę”  (str 3)
  Wydawnictwo PAU poleca…   (str 3)
  zaPAU: Makaronizmy  (str 4)


 • 383

  • Włodzimierz Korohoda, Na marginesie dyskusji o finansowaniu nauki i innowacyjności w Polsce (str 1-2)
  • Andrzej Jajszczyk, ERC i NCN – jeszcze raz o grantach (str 2)
  • Grażyna Ptak, Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Szymanowicz(str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, O sztuce odczytywania tekstu  (str 5)


 • 382

  • Magdalena Bajer, Wylansować wstyd (str 1-2)
  • Jerzy Kuczyński, Re: Zasypywanie rowu   (str 2)
  • Jerzy Bańczerowski, Głos w Sprawie procedur grantowych w Narodowym Centrum Nauki – studium pewnego przypadku  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Koło zamachowe raz jeszcze  (str 4)


 • 380/381

  Numer poświęcony pamięci Mariana Smoluchowskiego

  • Życzenia Wielkanocne (str 1)
  • Józef Spałek, Roman Płaneta, Rok Mariana Smoluchowskiego   (str 2)
  • Konkurs na pracę lub esej naukowy związane z Rokiem Smoluchowskiego:
   Czas przełomu – między fizyką klasyczną a kwantową
     (str 3)
  • Paweł F. Góra, Fluktuacje wokół nas. Dziedzictwo Mariana Smoluchowskiego (str 4-5)
  • Andrzej Fuliński, Marian Smoluchowski (str 6)
  • Marek Kosmulski, Potencjał ζ i równanie Smoluchowskiego   (str 7)
  • Kazimierz A. Grotowski, Marian Smoluchowski – taternik i narciarz  (str 8-9)
  • Galeria zdjęć (str 10)
  • Jakub Zakrzewski, Dzieci Mariana Smoluchowskiego  (str 11)
  • Wojciech H. Żurek, Roman (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Muzyka łagodzi obyczaje? (str 13) 


 • 379

  • Jerzy Szwed, Czy można jeszcze lepiej?  (str 1)
  • Marek Kosmulski, Dyskusja o dyskusji   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Lektura potrzebna (i ciekawa)  (str 2-3)
  • zaPAU: Jazda na gapę  (str 4)


 • 378

  • Stanowisko Rady Polskiej Akademii Umiejętności (str 1)
  • Maria Korytowska, Patriotyzm językowy  (str 1)
  • Jerzy Duszyński, Komentarz o Narodowym Centrum Nauki  (str 2)
  • Jan Woleński, Glosa do dyskusji o reformie nauki polskiej  (str 3)
  • Andrzej Targowski, Chyba wiemy, kto winien (str 4)
  • Okno na świat Adama Korpaka: Wszystko zależy od skali  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „…pisać listy potrafią tylko kobiety.”  (str 5)


 • 377

  • Kazimierz Stępień, Bohdan Paczyński  (str 1-2)
  • Andrzej Pelc, Sordidi lucri causa?  (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, Koło zamachowe (str 4)


 • 376

  • Leszek Żyliński, Ingarden i Steinhaus w Getyndze  (str 1)
  • Maciej Żylicz, Czy granty NCN osłabiają skuteczność Polaków w występowaniu o granty ERC? (str 2)
  • Jacek Żurek, Obiecuję i przyrzekam?  (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Kobos, Re: „Kto winien?” (str 4)
  • Okno na świat Adama Korpaka: Dokąd? (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czy można uniknąć współczesnych epidemii?  (str 5)


 • 375

  • Maciej Żylicz, Peer review – najlepszy, ale czy idealny sposób oceny jakości naukowej?  (str 1-2)
  • Janusz Lipkowski, o NCN cum grano salis (str 2)
  • Łukasz A. Turski,  Odpowiedź  na „Kto Winien?”  (str 3)
  • Galeria PAUzy:  Zygmunt Rafał Strent (str 4)


 • 374

  • Jarosław Górniak, Narodowy Kongres Nauki – co to jest?  (str 1-2)
  • Od redakcji (str 2)
  • Maria Korytowska, Spondeo ac polliceor?  (str 3)
  • zaPAU: Kto winien?  (str 4)


 • 373

  • Łukasz A. Turski, Reforma szkół powszechnych  (str 1)
  • Wojciech Kwiatek, Mistrz i Przyjaciel  (str 2)
  • Karol Życzkowski, Steinhaus w pamięci  (str 3)
  • zaPAU: Zasypywanie rowu  (str 4)


 • 372

  • Wodzisław Duch, Ocena nauki czy jednostek naukowych?  (str 1-2)
  • Wojciech Florkowski, Dwa razy referat o tym samym tytule  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Utrwalona satysfakcja  (str 3)
  • zaPAU: Doskonałość naukowa  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Artysta w drodze  (str 5)


 • 371

  • Zbigniew Błocki i Sylwia Kostka, „ERA kwantów”   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Cegiełki mitu  (str 2-3)
  • Michał Kokowski, Nie trzeba koniecznie mieć nadziei na zwycięstwo, aby walczyć…  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Andrzej Marian Bartczak  (str 4)


 • 370

  • List otwarty członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego do środowiska naukowego w Polsce   (str 1)
  • Lucjan Suchanek, Oceny i parametryzacje – pytania, wątpliwości i uwagi krytyczne. Z perspektywy humanisty  (str 2-3)
  • zaPAU: Paranoja polityczna (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Kwiaty w środku zimy  (str 5)


 • 369

  • Aleksander Weron, Hugo Steinhaus   (str 1)
  • Roman Duda, Nie tylko ławeczka  (str 2)
  • Jerzy Pelc, A gdzie Hugo Steinhaus?  (str 3-4)
  • Magdalena Bajer, Profesor i dziennikarze (str 5)
  • zaPAU: Hugonotki (str 6)


 • 368

  • Profesor Aleksander Koj (str 1)
  • Franciszek Ziejka, Rektor Aleksander Koj  (str 2)
  • Elżbieta Tabakowska, Fizyka metafor i metafory fizyki  (str 3)
  • zaPAU:  Lucjusz Anneusz Seneka (Młodszy)  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Chirurg XXI wieku – technolog czy artysta?  (str 5)


 • 367

  • Andrzej Białas, Tomaszowice 2016   (str 1-2)
  • Michał Ostrowski, Miliardy euro dla polskiej nauki czy do śmietnika  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Bałdyga  (str 4)


 • 366

  • Michał Praszałowicz, W sieci impact factor’a   (str 1-2)
  • Zygmunt Kolenda, Zacznijmy czytać artykuły…   (str 2)
  • Marek J. Potrzebowski, Od atomu do molekuły, czyli SIF versus KEJN   (str 3)
  • zaPAU:  Cóż u diabła z tym … IF?  (str 4)