Ż

Tadeusz Boy Żeleński

 • Tadeusz Boy Żeleński, Rozkosze życia. Pieśń ku pokrzepieniu serc [zaPAU] (452: str 4)
 • Historia magistra vitae? (III): Tadeusz Boy-Żeleński Piekło Kobiet (1930) (545: str 3)

Magdalena Żurawska

 • Magdalena Żurawska, Po pierwsze nie szkodzić (nr 682)

Jacek Żurek

Wojciech H. Żurek

Abp Józef Życiński

 • Kancelaria Abpa Józefa Życińskiego, Godność czy sukces? – o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej  (9: str 1)

Karol Życzkowski

 • Karol Życzkowski – wypowiedź w dyskusji o czasopismach naukowych  (38: str 2)
 • Karol Życzkowski, Czy znaczenie nauki polskiej w świecie maleje?   (139/140: str 4)
 • Zbigniew Błocki i Karol Życzkowski, Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych przy ocenie pracy uczonych   (160: str 1-2)
 • Karol Życzkowski i Jakub Zakrzewski, Pełzający potwór bibliometrii   (184: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski, Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (277-279: str 6)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (287: str 3) 
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Jawność pomoże!  (336: str 3)
 • Karol Życzkowski, Steinhaus w pamięci  (373: str 3)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (404: str 1)
 • Karol Życzkowski, Prestiż nauki polskiej (469: str 3)
 • Karol Życzkowski, Magia wyborów czerwcowych  (473-474: str 26)
 • Paweł Horodecki i Karol Życzkowski, Zasada działania kwantowego komputera  [Scientia PAUperum] (559: str 3)
 • Karol Życzkowski i Paweł Horodecki, Dlaczego komputer kwantowy (jeszcze) nie działa? [Scientia PAUperum] (560: str 4)
 • Karol Życzkowski, Nauka po pandemii: problemy, wyzwania i szanse  (571: str 2)
 • Karol Życzkowski, Problemy nauki polskiej jesienią 2021  (581-582: str 6)
 • Karol Życzkowski, Doświadczalna ilustracja reguł mechaniki kwantowej. Nagroda Nobla z fizyki w roku 2022 (Nr 614)

Stefan Życzkowski

 • Stefan Życzkowski, Innowacja = motywacja + zmiana + efekt ekonomiczny (358: str 1-2)
 • Stefan Życzkowski, Technologia przyszłości w Krakowie: przypadek firmy ASTOR (Nr 615-616)

Maciej Żylicz

 • Maciej Żylicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (14: str 3)
 • Maciej Żylicz, Polemika do polemiki o czasopismach naukowych  (36–37: str 2)
 • Maciej Żylicz, Re: HOMING,  o programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   (84: str 1), dok. (84: str 2)
 • Maciej Żylicz, Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu – laureatowi Nagrody Jerzmanowskich – z gratulacjami od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  (117: str 1)
 • Wspieramy naukę z konsekwencjami – z Profesorem Maciejem Żyliczem, Prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Andrzej M. Kobos (133/134: str 2-8)
 • Maciej Żylicz, Granty dla obcokrajowców na staże podoktorskie w Polsce   (184: str 1-2)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (I)  (252: str 1-2)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (II) (255: str 2)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (III)  (256: str 3)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (IV) (257: str 2)
 • Maciej Żylicz, O uniwersytetach badawczych   (274: str 1)
 • Dalsze głosy o książce Macieja W. Grabskiego: wypowiedź Profesora Macieja Żylicza (328: str 3) 
 • Maciej Żylicz, O Narodowym Centrum Nauki   (362: str 3)
 • Maciej Żylicz, Peer review – najlepszy, ale czy idealny sposób oceny jakości naukowej?  (375: str 1-2)
 • Maciej Żylicz, Czy granty NCN osłabiają skuteczność Polaków w występowaniu o granty ERC? (376: str 2)
 • Maciej Żylicz, Odpowiedź na list Pani Prof. Małgorzaty Witko opublikowany w tygodniku „PAUza Akademicka” (nr 396), (397: str 3)
 • Leon Gradoń, Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce stawać się lepsza! Odpowiedź na list prof. Pawła Kisielowa (PAUza 411 z 18 stycznia 2018 r.)   (413: str 1-2)
 • Maciej Żylicz, Czy współpraca się opłaca?  (429: str 1)
 • Maciej Żylicz, Nieważne, co się publikuje, ważne gdzie (439: str 2)
 • Maciej Żylicz, Monitoring 2.0 – odpowiedź  (508: str 4)
 • Maciej Żylicz, Wspomnienie o Profesorze Wacławie Szybalskim  (573: str 2)
 • Maciej Żylicz, Debata o nauce i szkołach wyższych [ROZMOWA O POLSCE] (nr 633)
 • Maciej Żylicz, Elita naukowa (Nr 660)
 • Maciej Żylicz, Dziedziczenie prestiżu (nr 667)

Tomasz Żylicz

Leszek Żyliński

 • Leszek Żyliński, Ingarden i Steinhaus w Getyndze  (376: str 1)
 • Leszek Żyliński, Podniosła uroczystość w Getyndze  (434: str 1-2)