2018

 • 450/451

  • Życzenia (str 1)
  • Cezary Obracht Prondzyński, Publiczna rola nauk społecznych. Kilka refleksji osobistych  (str 2-3)
  • Uroczyste otwarcie nowej siedziby Narodowego Centrum Nauki i wręczenie nominacji członkom Rady NCN nowej kadencji – link  (str 3)
  • Jerzy Majkowski, Kształcenie lekarzy a efektywność służby zdrowia (str 4)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Czy jesteśmy komputerową symulacją? (str 5)
  • Magda Czujna-Uważna, Coup de grâce (str 6)
  • Wydarzenia: Marzena Włodek, W Archiwum Nauki zapraszamy na wystawę dedykowaną Niepodległej… (str 7)
  • Kolędy (str 8)


 • 449

  • Zofia Sokolewicz, Przywrócić imię własne…  (str 1)
  • Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Katarzyna Tałuć, Bibliologia i informatologia – Polska bez bibliotekarzy?  (str 2)
  • Link do artykułu Doroty Olszewskiej, Polska w elitarnym konsorcjum EPOS-ERIC (str 2)
  • Jan Woleński, Będzie nie tylko obciach? (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Rozkosze despotyzmu (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Mistrzowie i następcy (str 5)


 • 448

  • Zbigniew Błocki, List do redakcji  (str 1)
  • Andrzej Białas, Komentarz  (str 1)
  • Maciej Mazurkiewicz, Rzut na taśmę – czy zawsze fair play? (str 2)
  • Eugeniusz Szumakowicz, A może rozumokracja? (str 2)
  • Magdalena Bajer, Pilna potrzeba nauki historii  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Ewa Zawadzka (str 4)


 • 447

  • Andrzej Białas, VI Debata PAU: Uczelnie w służbie społeczeństwa, Tomaszowice 17–18 listopada 2018  (str 1)
  • Redakcja, Zagłada za rogiem  (str 2)
  • Aleksander M. Garlicki, Szczepienia i ruchy antyszczepionkowe – od historii do współczesności (str 2-3)
  • Barbara Płytycz, Antyszczepionkowcy a grzech zaniechania (str 4)
  • Warto wiedzieć: Jubileusz Krzysztofa Pendereckiego (str 5)


 • 446

  • Andrzej Białas, Skarb narodowy  (str 1)
  • Lech Mankiewicz, Drugi Narodowy Kongres Nauki?  (str 2)
  • Aleksander Nalaskowski, Jeszcze o przyjaźni (str 2-3)
  • Iwo Białynicki-Birula, Źle się dzieje w państwie NCN-u (str 3)
  • zaPAU: Robert Hołyst, „Inteligentny oszust czy uczciwy głupiec”  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Piotr Michałowski – Kresy – Wawel,   z profesorem Janem Ostrowskim – dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, prezesem Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Marian Nowy (str 5)


 • 445

  STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

  • Akt abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego  (str 1)
  • Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego z 16 listopada 1918  (str 1)
  • Od redakcji(str 2)
  • Informacja o zatwierdzeniu Statutu Akademii Umiejętności przez Naczelnika Państwa (1919) (str 3)
  • Informacja o zatwierdzeniu wyboru profesora Kazimierza Kostaneckiego na Sekretarza Generalnego Akademii (1920) (str 3)
  • Pierwsza i ostatnia strona Statutu Akademii Umiejętności (str 4)
  • Zaproszenie na pierwsze zebranie Akademii Umiejętności w niepodległej Polsce (1919)  (str 5)
  • Wystąpienie Prezesa Kazimierza Morawskiego  (str 5)
  • Odpowiadające na ww. zaproszenie telegramy od Józefa Piłsudskiego i Ignacego Paderewskiego (str 6)
  • Gmach Akademii Umiejętności z Adresu Jubileuszowego Rady Miasta Krakowa dla Józefa Majera. Z wystawy „W stulecie założenia Akademii Umiejętności” (str 7)
  • Zdjęcie z uroczystości związanych z 75-leciem PAU na Wawelu (1947)  (str 7)
  • Uchwała Rady Ministrów o przejęciu przez PAN majątku PAU (1952)   (str 8)
  • Zatwierdzenie Zarządu PAU po wznowieniu działalności (1990) (str 9)
  • Wyrok sądu zwracający majątek PAU przejęty przez PAN (1994)  (str 9)
  • Opinia prof. Tomasza Dybowskiego o ciągłości prawnej PAU (2001)  (str 9)
  • Edward Słoński, Ta, co nie zginęła (str 10)
  • Maria Konopnicka, Rota  (str 10)


 • 444

  • † Profesor Jerzy Wyrozumski (7 marca 1930–2 listopada 2018)  (str 1)
  • Stanisław Obirek, Warto przypomnieć (str 2)
  • Magdalena Bajer, Zmienność potrzeb historycznych (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Skrucha i polemika (str 4)


 • 443

  • Odeszli od nas… (str 1)
  • Andrzej Białas, Chrześcijaństwo przyszłości (str 2)
  • Magdalena Bajer, Mała glosa osobista (str 3)
  • Mikołaj Sęp-Szarzyński, O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego  (str 3)
  • Jan Kochanowski, Treny (str 4)


 • 442

  • Andrzej Białas, Nauka i przyjaźń – komentarz matuzalema (str 1)
  • Marcin Lutomierski, Nowe oblicze Krasińskiego (str 2)
  • Marcin Chrzanowski, Rozum i emocje w jednym stoją domu (str 3)
  • Marek Polański, Zgaśmy ogień benzyną  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Jacek Szewczyk (str 4)


 • 441

  • Agnieszka Zalewska, Współpraca czy konkurencja? (str 1-2)
  • Ryszard Nycz, Humanistyka za kratkami (dyscyplin – według Ustawy) (str 2-3)
  • Jakub Zakrzewski, Kwantowe aspekty humanistyki – ciąg dalszy (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Idą wybory   (str 4)          
                Mikołaj (Rodoć) Biernacki, Ja mu tam nie dam głosu 
   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,Podejrzane układy (elektroniczne)  (str 5)


 • 440

  • Łukasz A. Turski, Najwyższy czas: docenić upowszechnianie nauki (str 1)
  • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Przeciw „dziedziczeniu prestiżu” (str 2)
  • Halina Abramczyk, Nobel 2018 z fizyki (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Nie wystarczy nie kraść (str 4)


 • 439

  • Uchwała II Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych (str 1)
  • List profesora Zbigniewa Błockiego Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (str 2)
  • Maciej Żylicz, Nieważne, co się publikuje, ważne gdzie (str 2)
  • Marek Polański, „Golska – Reszta Świata 2:0!”   (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Patriotyzm przegranych (str 4)


 • 438

  • Andrzej Pelc, Rywalizacja a przyjaźń w nauce (str 1)
  • Roman Duda, Dekomunizacji prof. Stanisława Kulczyńskiego ciąg dalszy (str 2)
  • Leszek M. Sokołowski, Kwantowe ekscytacje (str 2)
  • Magdalena Bajer, Wzory, przestrogi   (str 3)
  • zaPAU: Włodzimierz Korohoda, Opinie sprzed lat (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,Plewiński, kobiety i teatr  (str 5)


 • 437

  • Marcin Chrzanowski, Na styku dwu kultur  (str 1-2)
  • Andrzej Białas, Monitoring (str 2)
  • Adam Jakubowski, Sojusz (II)   (str 3)
  • zaPAU: Jan Kochanowski, Odprawa Posłów Greckich (fragmenty)  (str 4)


 • 436

  • Adam Jakubowski, Sojusz  (str 1)
  • Janusz Lipkowski, Czy monitorować? (str 2)
  • Ludwik i Jerzy  Komorowscy, O wymianie myśli rozmowa bez złudzeń   (str 2-3)
  • Andrzej Białas, Nieprzekupny  (str 4)


 • 435

  • Maria Korytowska, Nauka i przyjaźń  (str 1)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Zatruty prezent na stulecie niepodległości Polski  (str 2)
  • Włodzisław Duch, Naukowa ślepota   (str 2-3)
  • Iwo Białynicki-Birula i Łukasz A. Turski, Psychologia kwantowa (str 3)
  • Andrzej Białas, Pan Minister Gowin wyciągnął wnioski (str 4)


 • 434

  • Leszek Żyliński, Podniosła uroczystość w Getyndze  (str 1-2)
  • Maria L. Ekiel-Jeżewska, Profesor Krzysztof Zanussi z wizytą u nauczycieli (str 3-4)
  • Link do artykułu Anny Zdunek, 65-lecie Instytutu Geofizyki PAN  (str 4)
  • Link do Konkursów NCN (str 4)
  • Galeria PAUzy: Jacek Sroka  (str 5)


 • 433

  • Andrzej Białas, Dziesięć lat!  (str 1)
  • List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (str 2)
  • Barbara Kudrycka, Horyzont Europa  (str 3-4)
  • Tadeusz Luty i Maciej Litwin, Na 10-lecie PAU-zy o 10-leciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (str 5-6)
  • Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi w neurobiologii? (Na marginesie konferencji Fundacji Nauki Polskiej „Odpowiedzialność uczonych”, Serock, 2008) (str 7)
  • Andrzej Szczeklik, Dwie kultury (str 8)


 • 432

  • Ks. Józef Tischner, Kłamstwo polityczne  (str 1-2)
  • Jan Napoleon Saykiewicz, List do Redakcji  (str 3)
  • Link do listu Jarosława Górniaka (byłego przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki), O konsultacjach społecznych projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym  (str 3)
  • Wydawnictwo PAU poleca… (str 3)
  • zaPAU: Wdzięczność i szacunek (str 4)


 • 431

  • Andrzej Białas, Śmiertelne niebezpieczeństwo  (str 1)
  • DECYZJA Nr 569/P-DUN/2018(str 2)
  • Magdalena Bajer, Academia Militaris  (str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Marian Hemar, Teoria względności (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Żubr łączy Europę (str 5)


 • 430

  Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2018

  • Głos Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa (str 1)
  • Anna Dymna przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2018 (str 2-3)
  • Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Laudacja dla Laureatki Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich  (str 4)
  • Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2018 (str 5)


 • 429

  • Maciej Żylicz, Czy współpraca się opłaca?  (str 1)
  • Łukasz A. Turski, Profesorowie dydaktyczni czy profesorowie dydaktyki  (str 2)
  • Wyniki czternastej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki: Opus i Preludium  (str 2)
  • Krzysztof J. Cios, O profesorach „badawczych” i „dydaktycznych”  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Piotr Bożyk (str 4)


 • 428

  • Jan Woleński, O pomieszaniu języków  (str 1)
  • Andrzej Pelc, Drapieżcy czy śmieciarze?  (str 2)
  • Wydawnictwo PAU poleca…  (str 2)
  • Jakub Zakrzewski, Duch miejsca (str 3)
  • zaPAU: Politykom wolno więcej (str 4)
  • Okno na świat Adama Korpaka:  (str 4)


 • 427

  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Rada Obywatelska Uniwersytetu Warszawskiego) (str 1-2)
  • Jerzy Axer, Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość w interesie środowiska akademickiego i otoczenia społecznego uniwersytetu  (str 2-3)
  • Od Redakcji (str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Fraszki (str 4)


 • 426

  • Marcin Kula, Witold Kula (1916–1988) (str 1-2)
  • Wyniki głosowania nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia PAUw dniu 17 marca 2018(str 2)
  • Ludwik Komorowski, Błądzenie nieprzypadkowe (str 3)
  • Rektorzy ASP w Rysunkach Profesora Adama Wsiołkowskiego: Jan Szancenbach, Jan Pamuła, Adam Wsiołkowski  (str 4)


 • 425

  • Jerzy Kuczyński, Czego wymagać od „profesora dydaktycznego”  (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PAN (str 2)
  • Tomasz Burdzik, Uniwersytet w szponach drapieżnej nauki (str 3)
  • zaPAU: Pomieszanie języków (str 4)


 • 424

  • Kacper Zalewski, Dydaktycy  (str 1)
  • Anna Ajduk, Akademia Młodych Uczonych: kim jesteśmy i co robimy? (str 2-3)
  • Lucjan Pawłowski, List do Redakcji (str 3)
  • Galeria PAUzy:  Andrzej Ziębliński (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Powrót Erazma Jerzmanowskiego  (str 5)


 • 423

  • Andrzej Białas, Wiesław Czyż (1927–2017) (str 1-2)
  • Eugeniusz Szumakowicz, Duch nauki a organizacja nauki (str 2-3)
  • Stulecie Niepodległości:  Julian Tuwim – Exposé Pana Premiera (1919), Raport (1936) (str 4)


 • 422

  Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego     

  • Profesor Jerzy Vetulani (1936–2017) (str 1)
  • Ryszard Przewłocki i Edmund Przegaliński, Wspomnienie o Jerzym Vetulanim – Jurku  (str 2-3)
  • Dominika Dudek, Profesor Jerzy Vetulani – uczony, mentor, przyjaciel  (str 4-5)
  • Irena Nalepa, Profesor Jerzy Vetulani – wspomnienie o uczonym, mentorze i przyjacielu  (str 6-7)
  • Andrzej Pilc, Z Jurkiem Vetulanim do Darjeeling  (str 8)
  • Elżbieta Pyza, Profesor Jerzy Vetulani – wspomnienie o wspaniałym człowieku, przyjacielu, członku honorowym Polskiego Towarzystwa Przyrodnikówim. Kopernika (str 9-10)
  • Przez życie Jerzego Vetulaniego przychodzimy, odchodzimy…  –  galeria fotografii   (str 11-12)


 • 421

  • Życzenia Wielkanocne (str 1)
  • Oświadczenie 16 członków PAU  (str 2)
  • Maria L. Ekiel-Jeżewska, Konferencje naukowe nauczycieli  (str 2-3)
  • Magdalena Bajer, Pomocna lektura (str 3)
  • zaPAU: Elity Rzeczypospolitej (str 4)


 • 420

  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności przyjęta 17 marca 2018 (str 1)
  • Andrzej Białas, Profesor „dydaktyczny”  (str 1)
  • Zbigniew Kruszewski, Towarzystwa naukowe zasługują na wsparcie państwa (str 2)
  • Jan Woleński, Glosa do zasad ewaluacji (str 3)
  • Wydawnictwo PAU poleca…   (str 3)
  • Stulecie Niepodległości: Stefan Żeromski Na probostwie w Wyszkowie (fragment), 1920 (str 4)


 • 419

  • Autorytety: Wacław Uruszczak, Stanisław Kutrzeba (1876–1946)   (str 1-2)
  • Link do Listu Otwartego (Pięciu) Informatyków  (str 2)
  • Link do Listu prof. L. Roszkowskiego w odpowiedzi na list profesorów E. Malca i A. Staruszkiewicza (str 2)
  • Magdalena Bajer, Kto to Antygona? (str 3)
  • Galeria PAUzy: Andrzej Kalina  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Lech Majewski w podróży (str 5)


 • 418

  • Halina Abramczyk, Uniwersytet XXI wieku. Dyplomacja naukowa dla początkujących naukowców akademickich STEM?   (str 1)
  • Agnieszka Rajda, Naukowcy chcą działać:podsumowanie konkursu MINIATURA 1 (str 2)
  • Magdalena Bajer, Więcej humanistów  (str 3)
  • zaPAU: Trzy słowa za dużo (str 4)


 • 417

  • Jadwiga Puzynina, Humanizm – czy posthumanizm?   (str 1-2)
  • Andrzej Targowski, À propos stanu polskiej nauki – między fikcją a rzeczywistością  (str 2)
  • Elżbieta Tabakowska, Jeszcze, YYY…, o stękaniu  (str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich (str 4)


 • 416

  • Maria Korytowska, Zaginiona misja   (str 1)
  • Eugeniusz Szumakowicz, Jak zdynamizować rozwój nauki?  (str 2)
  • Paweł Kisielow, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce, ale czy może być jeszcze lepsza?  (str 3)
  • Wydawnictwo PAU poleca… (str 3)
  • zaPAU: Socjolodzy w akcji  (str 4)


 • 415

  • Krzysztof J. Cios, Głos do głosu na temat oceny jakości publikacji   (str 1)
  • Ludwik Komorowski, Idea czy utopia?  (str 2)
  • Krzysztof Kutak, Oby tak dalej(str 3)
  • Edward Malec i Andrzej StaruszkiewiczList do Prezesa PAU (str 3)
  • Galeria PAUzy: Tadeusz Gustaw Wiktor  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Wobec epidemii  (str 5)


 • 414

  • Anna Cegieła, Jubileusz 90-lecia Profesor Jadwigi Puzyniny– przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk   (str 1-2)
  • Jadwiga Puzynina, List do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności  (str 3)
  • Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Fedorowicza na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 15 listopada 2017 r. skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego(str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Jan Lechoń, Piłsudski  (str 4)


 • 413

  • Leon Gradoń, Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce stawać się lepsza! Odpowiedź na list prof. Pawła Kisielowa (PAUza 411 z 18 stycznia 2018 r.)   (str 1-2)
  • Jakub Zakrzewski, Bibliometria a kategoryzacja jednostek naukowych  (str 3)
  • zaPAU: Lech Mankiewicz, Media cyfrowe to szansa! Kilka słów refleksji po lekturze tekstu ABBY z nr 411/2018  (str 4)


 • 412

  • Andrzej Białas, Głos w dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Rady Narodowego Kongresu Nauki (str 1)
  • Michał Ostrowski, Jaka ocena merytoryczna w naukach ścisłych?  (str 2)
  • Andrzej Czarnecki, W odpowiedzi na tekst Andrzeja Kobosa  (str 2)
  • Andrzej M. Brandt, Rozwój czy zastój nauki w Polsce? (str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie  (str 4)


 • 411

  • Paweł Kisielow, Czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej może być jeszcze lepsza?  (str 1-2)
  • Jakub Zakrzewski, Jeszcze o „doświadczonym naukowcu”  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Kwestia wstydu (str 3)
  • zaPAU: Prawo i demokracja  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Wyspiańscy  (str 5)


 • 410

  • Andrzej Białas i Lucjan Suchanek, Tomaszowice 2017  (str 1)
  • Leszek Roszkowski, Młoda, fascynująca, obiecująca,… – i już pełna sukcesów  (str 2-3)
  • Andrzej Kobos, Z biegiem lat… (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Kiwerski  (str 4)


 • 409

  • Jan Woleński, Zakończenie kariery akademickiej  (str 1)
  • Włodzimierz Korohoda, Suplement do dyskusji o habilitacjach – kilka przypomnień (str 2-3)
  • Okno na świat Adama Korpaka: Otworzyć czas  (str 3)
  • zaPAU:  NCN – nowe otwarcie?  (str 4)