L

Gerard Labuda

Marek Langner

 • Marek Langner, Transfer wiedzy między nauką i gospodarką – z perspektywy jednego przedsięwzięcia   (93: str 2), dok. (93: str 3)

Jerzy M. Langer

 • Jerzy M. Langer, Bilet na ostatni bal na Titanicu? (559: str 1)

Andrzej Lam

 • Andrzej Lam, „Tam się nauczy pod ziemię kryć z gniewem”  (534: str 4)
 • Andrzej Lam, W imię etyki słowa publicznego   (585: str 1)
 • Andrzej Lam, Glosy (Nr 613)
 • Andrzej Lam, Krótko o patriotyzmie (nr 635)
 • Andrzej Lam, Jakie istnieją jeszcze elity? [ROZMOWA O ELITACH] (nr 663)

Joanna Laskosz

 • Joanna Laskosz, Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata… Pamięci prof. Walerego Goetla (1889–1972) w 130. rocznicę jego urodzin  i 100-lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (493-494: str 8-9)
 • Joanna Laskosz, W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego. Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 26 XI 2021 – 28 II 2022  (576: str 3)

Ryszard Laskowski

 • Ryszard Laskowski, List o „Uwagach o rozprawach doktorskich” (przedstawionych przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów)  (17–18: str 5)

Jean-Pierre Lasota

 • Jean-Pierre Lasota i Andrzej Trautman, Ogólna Teoria Względności i Czarne Dziury   (87: str 2),  dok.  (87: str 3)

Witold Latusek

 • Witold Latusek, Nauka jest częścią życia społecznego   (124/125: str 4) – wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2011)

Anna Legeżyńska

 • Anna Legeżyńska, Julian Tuwim – genialny, zakochany, tragiczny (nr 678)

Andrzej B. Legocki

 • Andrzej B. Legocki, 4 czerwca 1989 – dzień przywróconej nadziei  (473-474: str 16)
 • Andrzej B. Legocki, Przywrócić wiarygodność instytucjom publicznym [ROZMOWA O POLSCE] (nr 638)

J. Krzysztof Lenartowicz

 • J. Krzysztof Lenartowicz, Nieznana architektura Rzeczpospolitej  (16: str 5)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Wieżowce w Krakowie?  (36–37: str 4), dok. (36–37: str 5)
 • Scenariusz projektu nagrodzonego II nagrodą Międzynarodowego Triennale Architektury w Krakowie 2009 (Katarzyna Kwik i J. Krzysztof Lenartowicz)  [zaPAU] (36–37: str 6)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, W sprawie MOCAK-u   [zaPAU]  (128: str 4)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Architektura jako powolność. Myśli wstępnie uporządkowane   (141: str 2-4)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Metanarracje architektury   (190-192: str 8-9)

Andrzej K. Link-Lenczowski

 • Andrzej K. Link-Lenczowski, Wokół przysłowia „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa” (Nr 594)
 • Andrzej K. Link-Lenczowski, Na drodze do konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru (Nr 605)

Tadeusz Lesiak

Tadeusz Lesiak, Jak oceniać dorobek naukowy osób pracujących w dużych zespołach badawczych? (313: str 2-3)

Natalia Letki

 • Maciej A. Górecki i Natalia Letki, „Miś na skalę naszych możliwości” – czyli nauki polskiej ucieczka od (rzetelnej) recenzji  (393: str 3)

Bożena Leven

 • Bożena Leven we współpracy z Anią Brzyską i Dominikiem Wolacewiczem, Piotr Stefan Wandycz (1923–2017) – wspomnienie w stulecie urodzin (nr 655)

Anna Lewandowska

 • Anna Lewandowska i Joachim Szulc, Akredytacja i algorytm rozdziału dotacji budżetowej w szkolnictwie wyższym a jakość kształcenia   (345: str 3)

Jerzy Lewandowski

Maciej Lewenstein

 • Maciej Lewenstein, Finansowanie nauki: A może hiszpańskim tropem?   (172: str 1)

Janusz Limon

 • Janusz Limon, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (24: str 2)
 • Janusz Limon, Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU – 2011  (129: str 3)
 • Janusz Limon, Gdański onkolog profesor Jacek Jassem laureatem nagrody „Wybitny Polak”   (129: str 5)
 • Janusz Limon, Z Krakowa do Gdańska   (147-149: str 5)
 • Janusz Limon, Profesor Wacław Szybalski – Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2012   (178: str 2)
 • Janusz Limon, Hipercholesterolemia na obrazie Lucasa Cranacha starszego   (190-192: str 7)
 • Janusz Limon, Poszukiwany krakowianin z okresu międzywojennego  [zaPAU]  (282: str 4)

Jerzy Limon

Andrzej K. Link-Lenczowski

 • Andrzej K. Link-Lenczowski, Wokół przysłowia „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa” (Nr 594)
 • Andrzej K. Link-Lenczowski, Na drodze do konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru (Nr 605)

Daria Lipińska-Nałęcz

 • List Podsekretarz Stanu w MNiSW Darii Lipińskiej-Nałęcz (287: str 1-2)

Edmund Wnuk-Lipiński

 • Edmund Wnuk-Lipiński, Maria i Stanisław Ossowscy   (123: str 1)

Marek R. Lipiński

 • Marek R. Lipiński, Wymagająca prawda. Głos nie polemiczny, a raczej wyjaśniający milczące nieporozumienie (499: str 3)
 • Marek R. Lipiński, Prawda przybliżona, prawda relatywna, prawda bsolutna, prawda kłamliwa (504: str 1)
 • Marek R. Lipiński, Dysonans moralny. Rozważania biologa, czyli ślepego o kolorach (511: str 1)
 • Marek R. Lipinski, Uwagi o habilitacji – obserwacje „z zewnątrz” (527: str 3)
 • Marek R. Lipiński, Krótka glosa do dyskusji o habilitacji (532: str 2)
 • Marek R. Lipiński,Wyzwanie Dalekiego Wschodu: Singapur, obie Koree, Japonia, Chiny. Refleksje po przeczytaniu artykułu Prof. Białasa Chiny 2020 i listu Prof. Hong-Mo (PAUza 537-538) (542: str 2)
 • Marek R. Lipiński, Do czego potrzebna nam jest klasyka literacka: w szkole, w domu i w życiu? (563: str 1)
 • Marek R. Lipiński, Romantyzm w nas i poza nami – refleksje wywołane artykułem prof. Marcina Kuli (567: str 4)
 • Marek Lipiński, Patriotyzm  (571: str 1-2)
 • Marek R. Lipiński, Ukraina  (591: str 1)
 • Marek R. Lipiński, Odra (nr 612)
 • Marek Lipiński, Polska niefrasobliwość (nr 629)
 • Marek Lipiński, Polemika przyjazna [ROZMOWA O POLSCE] (nr 635)
 • Marek Lipiński, Elity – czym są? Czy politycy tworzą jakąkolwiek “elitę”? [ROZMOWA O ELITACH] (nr 662)

Janusz Lipkowski

 • Janusz Lipkowski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie   (183: str 1-2)
 • Janusz Lipkowski, Profesor nie prokurator …  (207: str 1)
 • Janusz Lipkowski, Rewolucja przemysłowa w nauce?   (220: str 1-2)
 • Janusz Lipkowski, Kilka uwag o systemie grantowym [Łowcy grantów– listy](338-339: str 7)
 • Janusz Lipkowski, Jeszcze o „Naturomanii”  (357: str 2)
 • Janusz Lipkowski, o NCN cum grano salis  (375: str 2)
 • Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (405: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Czy monitorować? (436: str 2)
 • Janusz Lipkowski, Jeszcze o polskim systemie grantowym  (453: str 2)
 • Janusz Lipkowski, Problem z IPAN – kartka z historii  (460: str 2)
 • Janusz Lipkowski, Parę faktów… (468: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Refleksje na 30-lecie (488-489: str 8-9)
 • Janusz Lipkowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Ad multos annos, PAUza! (500: str 4)
 • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce? Przypadek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Część I (521: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce, część II (522: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce.  Na przykładzie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, część III (526: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Przeciw, a nawet za (528: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Patrzmy na Chiny! (540: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Polemika (543: str 1-2)
 • Janusz Lipkowski,Jeszcze słowo o punktozie (549: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Słowo o obcych… [Rozmowa o Polsce] (nr 631)
 • Janusz Lipkowski, Gdzie nie ma ocieplenia [ROZMOWA O POLSCE] (nr 636)

List

 • list otwarty w sprawie prezydenckiego podpisu pod wnioskiem profesorskim dra hab. Michała Bilewicza (568: str 3)

Maciej Litwin

 • Maciej Litwin, Miasta i ich uniwersytety – uniwersytety i ich miasta  (193: str 1-2)
 • Tadeusz Luty i Maciej Litwin, Na 10-lecie PAU-zy o 10-leciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (433: str 5-6)

Ramon Llull

Ramon Llull, Retoryka dialogu  (17–18: str 4)

Andrzej Lubowski

 • Arcymistrz Brzeziński, Z Andrzejem Lubowskim rozmawia Marian Nowy (399: str 3)

Artur Lundkvist

Marcin Lutomierski

 • Marcin Lutomierski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Między tradycją a współczesnością  (364-365: str 9-10)
 • Marcin Lutomierski, Nowe oblicze Krasińskiego (442: str 2)
 • Marcin Lutomierski, Bajki nie tylko dla dzieci. W stulecie urodzin Ludwika Jerzego Kerna  (518: str 4)
 • Marcin Lutomierski, Przesłanie Misia Uszatka. W 50. rocznicę śmierci Czesława Janczarskiego (546: str 4)
 • Marcin Lutomierski, „Wiadomości” – ikona polskiej kultury literackiej XX wieku. W 40. rocznicę zamknięcia tygodnika (558: str 2)
 • Marcin Lutomierski, O patriotyzmie w najnowszej literaturze dla dzieci  (575: str 2)

Tadeusz Luty

 • Tadeusz Luty, Refleksje nad kończącą się misją rektorską  (1: str 3), dok. (1: str 7)
 • Tadeusz Luty, Słów kilka o rankingach (158: str 1-2)
 • Tadeusz Luty i Maciej Litwin, Na 10-lecie PAU-zy o 10-leciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (433: str 5-6)