2016

 • 364/365

  • Życzenia   (str 1)
  • Andrzej Targowski, Pan Twardowski na Księżycu?  (str 2-3)
  • Czesław Jura, Klonowanie człowieka  (str 4-5)
  • List pani profesor Grażyny Małgorzaty Kowalewskiej(str 5)
  • Marian Nowy,  Gombrowicz w Montrealu  (str 6)
  • Anna Michalewicz, Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji Artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu  (str 7)
  • Joanna M. Dziewulska, Badanie i digitalizacja filigranów – o 3. edycji PAUart  (str 8)
  • Marcin Lutomierski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Między tradycją a współczesnością  (str 9-10)


 • 363

  • Michał Karoński, O NCN nieco subiektywnie  (str 1-2)
  • Krzysztof J. Cios, Głos do dyskusji o rankingu polskich uczelni  (str 3)
  • zaPAU: Jak ryby z saka… (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Henryk Sienkiewicz – mniej znany   (str 5)


 • 362

  • Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka  (str 1)
  • Andrzej Jajszczyk, NCN – sukces i wyzwania  (str 2)
  • Maciej Żylicz, O Narodowym Centrum Nauki   (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Sukces  (str 4)


 • 361

  • Andrzej Białas, Klient jest najważniejszy, (str 1)
  • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Wieczorek   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Tajna Akademia   (str 5)


 • 360

  • „Artes liberales” – czyli o reformie studiów humanistycznych praktycznej i skutecznej, Z profesorem Jerzym Axerem rozmawiał profesor Andrzej Borowski  (str 1-2)
  • Andrzej Jajszczyk, Zespół ekspertów nie jest dobry na wszystko  (str 3)
  • zaPAU: Ranking szanghajski (str 4)


 • 359

  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Żeby ludzie się wstydzili…  (str 1-2)
  • Marcin Maciuk, Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności  (str 3)
  • zaPAU: Fizyka metafor (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Czy człowiekowi potrzebna jest wspólnota?   (str 5)


 • 358

  • Stefan Życzkowski, Innowacja = motywacja + zmiana + efekt ekonomiczny  (str 1-2)
  • Jerzy Kuczyński, Głos o rankingu polskiej nauki  (str 3)
  • Andrzej Białas, Pierwsza jaskółka?  (str 4)


 • 357

  • Andrzej Kisielewicz, Ranking szanghajski  (str 1-2)
  • Janusz Lipkowski, Jeszcze o „Naturomanii”  (str 2)
  • Magdalena Bajer, I czytać, i liczyć   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Jerzy Nowakowski   (str 4)


 • 356

  • Andrzej Borowski, O edytorstwie i „komponencie naukowym”   (str 1)
  • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (str 2)
  • Stanisław Mrówczyński, Muzyka sfer  (str 3)
  • zaPAU: Profesor Błocki jest zadowolony (str 4)


 • 355     

  • Magdalena Bajer, Argument  (str 1-2)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naturomania” ?  (str 2)
  • Robert Hołyst, Bez KASY się nie da  (str 3)
  • zaPAU: Konrad Wallenrod ? (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Przewód pokarmowy pod nadzorem   (str 5)


 • 354

  Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Andrzeja Wajdy                            

  • Andrzej Wajda (6 marca 1926 – 9 października 2016) (str 1)
  • Jerzy Limon, Wielcy ludzie umierają młodo  (str 2)
  • Andrzej Jajszczyk, Andrzej Wajda – wspomnienie  (str 3)
  • Wystąpienie Andrzeja Wajdy  Doktora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  na uroczystości wręczenia Złotego Medalu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis” 12 maja 2016 roku  (str 4)


 • 353

  • Zbigniew Błocki, Czyżby jednak w polskiej nauce coś drgnęło?  (str 1-2)
  • Jerzy Kuczyński, O zmienianiu, a nie psuciu, szkolnictwa wyższego  (str 2)
  • Jan L. Cieśliński, Nowy algorytm. Zanosi się na wielkie zmiany   (str 3)
  • Włodzisław Duch,Komentarz do tekstu prof. Targowskiego  (str 3)
  • zaPAU: Jeszcze o Ameryce (str 4)


 • 352

  • Andrzej Targowski, À propos „to jest Ameryka”  (str 1-2)
  • Adam Sobiczewski, Wyjątkowa nazwa nowego pierwiastka chemicznego  (str 2)
  • Andrzej Jajszczyk, Gorzka pigułka, czyli „Nowa Estetyka” Marii Anny Potockiej  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Tadeusz Boruta (str 4)


 • 351

  • Krzysztof J. Cios, Parę uwag o odbiorze polskich uczelni w świecie i jak go poprawić  (str 1-2)
  • Zbigniew Błocki, Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej (str 2)
  • Józef Spałek, Od edukacji wyższej do nauki grantowej i z powrotem  (str 3)
  • zaPAU: Kasa (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Wartości i cnoty   (str 5)


 • 350

  • Profesor Adam Bielański (14 grudnia 1912 – 4 września 2016) (str 1)
  • Krystyna Dyrek, Wspomnienie o Profesorze Adamie Bielańskim  (str 2)
  • Grażyna Borkowska, Dlaczego sami sobie to robimy? (str 3)
  • zaPAU: Dwa programy (str 4)


 • 349

  • Leszek Zasztowt, Humanistyka umiera w milczeniu  (str 1)
  • Claudine Kieda, Jacek Kubiak, Romantycy, pozytywiści i postmoderniści  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Po namyśle, po lekturach  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Franciszek Bunsch   (str 4)


 • 348

  Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Kardynała Franciszka Macharskiego

  • Śp. Ks. Kardynał Franciszek Macharski  (20 maja 1927 – 2 sierpnia 2016)  (str 1)
  • George Weigel, Cardinal Franciszek Macharski, dead at 89, was bred to heroism  (str 2)
  • Władysław Stróżewski, Kardynał Franciszek Macharski: wielkość i bliskość (str 3)
  • Kardynał Franciszek Macharski w Polskiej Akademii Umiejętności – Galeria zdjęć  (str 4)


 • 347

  • Magdalena Bajer, Aleksander Gieysztor  (str 1-2)
  • Andrzej Paszewski, Uczeni w polityce   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Skórczewski   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Polacy w nauce światowej (str 5)


 • 346

  • Jakub Zakrzewski, 2017 – Rokiem Mariana Smoluchowskiego, please… (str 1)
  • Stanisław Kistryn, Uniwersytet w kleszczach kontroli   (str 2-3)
  • zaPAU: „Za komuny było lepiej” (str 4) 


 • 345

  • Piotr Biliński, Piotr Moszyński  (str 1-2)
  • Anna Lewandowska Joachim Szulc, Akredytacja i algorytm rozdziału dotacji budżetowej w szkolnictwie wyższym a jakość kształcenia  (str 3)
  • zaPAU: To jest Ameryka, to słynne USA… (str 4)
  • Archiwum Nauki PAN I PAU, Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku (str 5)


 • 344

  • Andrzej Szostek MIC, Łowcy grantów i etyka  (str 1-2)
  • Jerzy Szwed, Jak zmieniać, a nie zepsuć?  (str 2-3)
  • Andrzej Jajszczyk, Biurokracja a NCN  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Wawrzyniak  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kraków i świat w MCK   (str 5) 


 • 343

  • Renata Przybylska, Biurokracja na uczelni – punkty newralgiczne   (str 1-2)
  • Krzysztof Krużel, Krzysztof Skórczewski – Miedzioryty  (str 3)
  • zaPAU (str 4)
   • Horror w ostatnim numerze
   • Gramatyka


 • 342

  • Jerzy Axer, Autonomia uniwersytecka – zaufanie – biurokracja (wystąpienie na Konferencji „Biurokracja w nauce”) (str 1-2)
  • Apel Ruchu Społecznego Obywateli Nauki o zdecydowaną reakcję środowiska akademickiego i naukowego na przejawy nietolerancji i rasizmu  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Wincenty Kućma  (str 4)


 • 341

  • Andrzej Białas, „Biurokracja w nauce”  (str 1)
  • Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina na Konferencji „Biurokracja w nauce”   (str 2-3)
  • Lucjan Suchanek, Polityka historyczna? Oczywiście tak!  (str 4) 
  • Andrzej Targowski, „Nauka, technologia i magia”, a gdzie jest technika?   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Miejsce refleksji …   i zachwytu! z Dyrektorem Muzeum Narodowego, Andrzejem Betlejem, rozmawia Marian Nowy  (str 5-6) 


 • 340

  Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2016

  • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2016 (str 1)
  • Wystąpienie Ks. Adama Bonieckiego  – Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich – podczas uroczystości jej wręczenia  (str 2)
  • Przemówienie marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy podczas wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich     (str 3) 
  • Sprawa Polskich Towarzystw Naukowych   (str 4)
   • Andrzej Białas
   • Jerzy Duszyński
   • Deklaracja Polskich Towarzystw Naukowych


 • 338/339

  • Andrzej Jajszczyk, Kolegia akademickie   (str 1)
  • Marcin Kula, Polityka historyczna? Dla mnie nie, dziękuję   (str 2-3)
  • Łowcy grantów – listy (cd.)
   • Leszek Kaczmarek  (str 4)
   • Grzegorz Węgrzyn, „Łowcy grantów” – czy jest to „horrendum” i patologia?  (str 4)
   • Michał Eckstein, Dlaczego nie chcę być łowcą grantów (str 5)
   • Jerzy Jedliński  (str 6)
   • Janusz Lipkowski, Kilka uwag o systemie grantowym  (str 7)
  • zaPAU: The Bug Letter   (str 8)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Disce puer Latine!  (str 9)  


 • 337

  • List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pawła Chorążego do Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (str 1)
  • Łowcy grantów – listy
  • zaPAU: – Nauka, technologia i magia   (str 4)


 • 336

  • Michał Młynarczyk, Diabeł tkwi w wytycznych  (str 1)
  • Robert Hołyst, Polowanie na granty (str 2)
  • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Jawność pomoże!  (str 3)
  • Lucjan Suchanek,  Ostrożnie nie z historią, lecz z autorami piszącymi o historii  (str 3)
  • zaPAU: Jerzy Kuczyński , O punktach i popularyzacji   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Gra komputerowa dziełem sztuki?   (str 5)  


 • 335

  • Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ;
   Andrzej Białas, Horrendum!  (str 1)
  • Ryszard Stemplowski, Ostrożnie z historią  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929)  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Kluska   (str 4)


 • 333/334

  • – Życzenia
   – Tadeusz Boruta, Otwarcie piątej pieczęci (wg. Ap 6, 9–11)  (str 1)
  • Kazimierz Karolczak, Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825–1899) – mecenas nauki i uczonych  (str 2-5)
  • Magdalena Bajer, Na wspólnym polu  (str 6)
  • zaPAU: Wszystko można, co nie można…   (str 7)
   Galeria PAUzy:  Grzegorz Dobiesław Mazurek (str 8)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Człowiek i czas  (str 9)  


 • 332

  • Zarząd Zespołu Etyki Słowa, Apel Zespołu Etyki Słowa  (str 1)
  • Eugeniusz Szumakowicz, Śladami Stefana Banacha w Krakowie i we Lwowie  (str 2-3)
  • zaPAU: Andrzej Czarnecki, Z Kanady o kpinach   (str 4)


 • 331

  • Adam Korpak, Wspomnienie o Pani Janinie (Angelice) Kraupe  (str 1-2)
  • Leszek Zasztowt, Absurdy „Polskiej Bibliografii Naukowej”   (str 3) 
  • zaPAU: Marek Abramowicz, Pozaziemskie cywilizacje: kilka pytań teologicznych   (str 4)


 • 330

  • Marcin Kula, Nie majstrujcie przynajmniej przy doktoratach, proszę!  (str 1)
  • Krystyna Grodzińska,  Władysław Szafer (1886–1970)   (str 2-3) 
  • zaPAU: Jakub Zakrzewski, Historia pewnego grantu   (str 4)
   Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ratowanie życia – nowe szanse (str 5)  


 • 329

  • Andrzej Jajszczyk, Uniwersytet elitarny  (str 1)
  • Łukasz A. Turski, Edukacja na rozdrożu  (str 2-3) 
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Poczet postaci przeważnie zapoznanych    (str 3) 
  • zaPAU: Adam Wsiołkowski, Wraca nowe?   (str 4)


 • 328

  • Zarząd PAU, Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje  (str 1)
  • Dalsze głosy o książce Macieja W. Grabskiego– wypowiedź Profesora Krzysztofa J. Kurzydłowskiego (str 2)  – wypowiedź Profesora Macieja Żylicza (str 3) 
  • zaPAU: Krzysztof Golec-Biernat, Spór o konkursy (str 4)
   • ABBA, odpowiedź na list Krzysztofa Golca-Biernata   (str 4)


 • 327

  • Jan Woleński, Władysław Tatarkiewicz (1886–1980)  (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Gościna dla miasta  (str 3)
  • zaPAU: Młodzi są ambitni!   (str 4)
   Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Smog – krakowska specjalność? (str 5) 


 • 326

  • Promocja książki Profesora Macieja Grabskiego
   od Redakcji  (str 1)
  • wypowiedź Profesor Mirosławy Marody  (str 2)
  • wypowiedź Profesora Andrzeja Białasa  (str 3)
  • Krzysztof Safin, List do redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Lesław Miśkiewicz  (str 4)


 • 325

  • Andrzej Mulak, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe  (str 1-2)
  • Leszek Zasztowt, Uczyć się na błędach – Historia nauki polskiej, tom X  (str 3)
  • zaPAU: Czy ksiądz modli się za senatorów? (str 4)


 • 324

  • Andrzej Czarnecki, Z Kanady o ankietach studenckich  (str 1)
  • Jerzy Wyrozumski, Rok Gerarda Labudy  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Spełniane pragnienie  (str 3)
  • zaPAU: Znowu o pieniądzach   (str 4)
   Kraków – warto wiedzieć: O życiu długim, szczęśliwym i mądrym z Profesorem Jerzym Vetulanim rozmawia Marian Nowy (str 5)


 • 323

  • Andrzej Białas, Kultura naukowa  (str 1)
  • Grzegorz Węgrzyn, Jasnowidz i wskaźniki projektu naukowego  (str 2-3)
  • zaPAU: Piotr Malecki, Razem czy osobno?   (str 4)


 • 322

  • Włodzimierz Korohoda, Członkowie zagraniczni chlubą PAU   (str 1)
  • Adam J. Zięcik, Nie — biurokracji w nauce   (str 2)
  • Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Kompetencje urzędników polskich współpracujących z Unią Europejską   (str 3)
  • zaPAU: Szaleństwo konkursów   (str 4)