I

Jerzy Illg

  • Jerzy Illg   (157: str 9)   [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
  • Jerzy Illg, O niedoskonałościach demokracji (483: str 1)
  • Jerzy Illg, Kraków – miasto literatury (Nr 615-616)

Maciej Iłowiecki

  • Maciej Iłowiecki, Klemens Szaniawski (1925-1990)  (118: str 2)