2011

 • 147/148/149  

  • Życzenia   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Eugeniusz Romer (1871-1954) (str 2-3)
  • Jan Kazior, Innowacyjność na Politechnice Krakowskiej   (str 4-5)
  • Janusz Limon, Z Krakowa do Gdańska   (str 5)
  • Andrzej Pilc, Czy warto publikować analizy naukometryczne?   (str 6-7)
  • O różnych sposobach zatrudniania umysłu, z Profesorem Robertem V. Moody rozmawia Andrzej M. Kobos  (str 8-11)
  • zaPAU: Lucień  (str 12)
  • Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Jak pisać wnioski o finansowanie projektów badawczych?   (str 13)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Z Castel Gandolfo do Krakowa. „Nauka – Religia – Dzieje” po raz szesnasty   (str 14-16)


 • 146

  • Andrzej Białas, Co robic? (str 1)
  • It’s a long way to Tipperary…, z Profesorem Janem Potempą rozmawia Andrzej M. Kobos [część 2]  (str 2-4)
  • zaPAU: Wspomnienie o szkole… i nie tylko  (str 5)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, „Ślad czystego piękna”   (str 6)
  • Narodowe Centrum Nauki: Anna Plater-Zyberk, Magdalena Duer-Wójcik, Granty HERY dla humanistów   (str 7)


 • 145

  • Włodzimierz Korohoda, Warsztat jest konieczny, ale nie wystarcza (str 1)
  • It’s a long way to Tipperary…, z Profesorem Janem Potempą rozmawia Andrzej M. Kobos [część 1]  (str 2-4)
  • zaPAU: Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam…  (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Bernadeta Wilk, Archiwa wobec nowoczesności   (str 6-7)


 • 144

  • Karol Musioł, Co po epoce euro (€)? (str 1)
  • Leszek Stoch, Kolejna Nagroda Nobla za nowe materiały (str 2)
  • Robert V. Moody, On Quasicrystals  (str 3)
  • zaPAU: Lobbing  (str 4)


 • 143

  • Teresa Malecka, Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego (str 1-4)
  • zaPAU: Headhunters  (str 5)
  • Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Uzasadnienia decyzji w konkursach Narodowego Centrum Nauki – orzech niełatwy do zgryzienia   (str 6-7)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, O rzeczach podstawowych  (str 8-9)


 • 142

  • Krzysztof Jan Kurzydłowski, Znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjnej gospodarce (str 1-4)
  • zaPAU:  (str 5)
   • Post scriptum do post scriptum
   • Modestia cnota zapomniana 


 • 141

  • Magdalena Bajer, Podzielona troska o principia (str 1)
  • J. Krzysztof Lenartowicz, Architektura jako powolność. Myśli wstępnie uporządkowane   (str 2-4)
  • zaPAU: Balon w chmurach   (str 5)
  • Wydarzenia:   (str 6)
  • Jerzy Wyrozumski, Wszechnica Naukowo-Kulturalna PAU w Gliwicach
  • Marian Nowy, Kto ma zdrowy kręgosłup?
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Osoba fizyczna w drodze po grant   (str 7)


 • 139/140

  • Małgorzata Kowalska, O Barbarze Skardze raz jeszcze – nie tylko in memoriam (str 1-2)
  • Jerzy A. Janik, „Kot” Schrödingera. Esej o treści trochę naciąganej   (str 3)
  • Karol Życzkowski, Czy znaczenie nauki polskiej w świecie maleje?   (str 4)
  • zaPAU: 
   • Nieporozumienie towarzyskie   (str 5)
   • Maciej W. Grabski, Do P.T. Starego Zgreda   (str 6)
   • Życie według Adama Korpaka   (str 6)
  • Kraków – warto wiedzieć: Kobieta niespokojna, z dr Patrice M. Dabrowski rozmawia Marian Nowy   (str 7-8)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Jak robią to inni, czyli finansowanie nauki w świecie: ERC i NSF   (str 9-10)


 • 138

  • Stanisław Mrówczyński, Za barierą światła   (str 1-2)
  • Leszek Stoch, Nauka jest jedna   (str 3)
  • zaPAU: Jeszcze o samochwałach (i nauce)   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Wdzięczna pamięć   (str 5-6)


 • 137

  • Wojciech Florkowski, Strangeness in Quark Matter 2011   (str 1-3)
   • galeria zdjęć
  • zaPAU:   (str 4)
   • Tomas Tranströmer, Stacja
   • Świat Andrzeja Mleczki
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Polska Wyprawa Naukowa do Peru   (str 5)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Wyniki pierwszych konkursów NCN ogłoszone   (str 6-7)


 • 136

  • Elżbieta Orman, Wacław Felczak – bohaterstwo i polityka w życiu historyka   (str 1-3)
  • zaPAU: Samochwała   (str 4)


 • 135

  • Kazimierz Grotowski, Innowacje w fizyce   (str 1)
  • Marek Karliner, Finansowanie nauki w Izraelu   (str 2-3)
  • zaPAU: Slow Science  (str 4)
  • Życie według Adama Korpaka
  • PAUeczka Akademicka: Małgorzata Wesołowska, O neurolingwistyce   (str 5)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, NCN w systemie finansowania nauki   (str 6)


 • 133/134

  Wydanie specjalne

  • Andrzej Białas, Wielkie Dzieło   (str 1)
  • Wspieramy naukę z konsekwencjami – z Profesorem Maciejem Żyliczem, Prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Andrzej M. Kobos (str 2-8)
  • Życie według Adama Korpaka (str 8)


 • 132

  • Karol Modzelewski, Aleksander Gieysztor  (str 1-2)
  • Aleksander Koj, Trzeci Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie a historia zegara słonecznego na Nowym Kampusie UJ  (str 3-4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Coraz bliżej rozstrzygnięcia pierwszych konkursów Narodowego Centrum Nauki  (str 5-6)


 • 131

  Wydanie specjalne: III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

  • Andrzej Białas, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie  (str 1)
  • Zygmunt Kolenda, Młodzież polska na obczyźnie  (str 2)
  • Marian Nowy, Nieco faktów z przeszłości  (str 3-4) 


 • 130

  • Jerzy Wyrozumski, Tadeusz Mazowiecki członkiem honorowym PAU  (str 1)
  • Krzysztof Maślanka, Matematyka i piękno  (str 2-3)
  • zaPAU: Adam Korpak, Wędrówki osłów  (str 4)


 • 129

  • Tadeusz Mazowiecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności (str 1)
  • Wojciech A. Dziembowski, Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU – 2011  (str 2)
  • Janusz Limon, Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU – 2011  (str 3)
  • Grzegorz Chomicki, Wyróżnienie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych – 2011  (str 4)
  • Janusz Limon, Gdański onkolog profesor Jacek Jassem laureatem nagrody „Wybitny Polak”   (str 5)
  • Magdalena Bajer, W stronę komunikacji naukowej  (str 5)


 • 128

  • Tworzenie klimatu przyjaznego wsparcia dla realizacji dobrych pomysłów – z Krzysztofem Janem Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 1-3)
  • zaPAU: J. Krzysztof Lenartowicz, W sprawie MOCAK-u (str 4)
  • Wydarzenia: Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937-2010)   (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Młodzież polska poza krajem  (str 6)


 • 127

  • Andrzej Białas, Istota i cel nauki – spojrzenie fundamentalisty  (str 1)
  • Polska w Europie – łacina w szkole (str 2-3)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Prof. Roman Kuźniar w Kawiarni Naukowej   (str 3)
  • zaPAU: (str 4)
   • Andrew Targowski, Age discrimination
   • Życie według Adam Korpaka – „Kiedy pamięć zawodzi”
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kłopoty z „Damą”   (str 5)


 • 126

  • Aleksander Fiut, Festiwal im. Jana Błońskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  (str 1)
  • Jan Figiel, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – nowa odsłona kategoryzacji   (str 2)
  • Malarstwo Stanisława Rodzińskiego, z Stanisławem Rodzińskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 3-4)
  • Wydarzenia:   (str 5)
   • Nikolaus A. Blin, Paleogenetyka i antropologia molekularna – współczesne poglądy w dziedzinach klasycznych
   • Jacek Kudrys, Wykorzystanie sieci stacji permanentnych GPS do badania zjawisk geodynamicznych na przykładzie trzęsienia Ziemi w rejonie Honsiu, Japonia


 • 124 /125

  Numer zawiera relację z uroczystości wręczenia Nagrody im. Jerzmanowskich Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu oraz rozmowę z Profesorem Krzysztofem J. Kurzydłowskim, Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  • Maciej W. Grabski, Nauka to niezwykły byt   (str 1-2)
  • Andrzej Białas, Potężnego drzewa znakomite owoce   (str 3)
  • Witold Latusek, Nauka jest częścią życia społecznego   (str 4)
  • O przełomowych rozwiązaniach nie tylko marzyć, ale i po nie sięgać, z Profesorem Krzysztofem J. Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos
   (str 5-8)
  • Nagroda im. Jerzmanowskich – Wawel – 16 V 2011 – galeria zdjęć (str 10)


 • 123

  • Edmund Wnuk-Lipiński, Maria i Stanisław Ossowscy   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Kawiarnia i urząd   (str 2)
  • Janusz Sondel, Dalej nie wiem cui prodest?   (str 3)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Możliwości kardiologii   (str 4)
  • zaPAU: (str 5)
   • Młodym być… i więcej nic
   • Świat Andrzeja Mleczki 


 • 122

  • Jerzy Szacki, Czy i w jakiej mierze można mieć zaufanie do ludzi nauki w Polsce?  (str 1-2)
  • Andrew Targowski, List do Redakcji   (str 2)
  • Leszek Stoch, Powstało NCN – i co dalej?   (str 3-4)
  • zaPAU: Jak nas piszą   (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć:   Marian Nowy, Nauka jako teologia   (str 6)


 • 120/121

  • Wybrać z sensem to, co możemy zrobić w nauce – z Profesorem Andrzejem Jajszczykiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 1-5)
  • Enigma Obłazowej – z Profesorem Pawłem Valde-Nowakiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 6-11)
  • zaPAU: Święcone (str 12)


 • 119

  • Andrzej Kastory, Kłamstwo katyńskie (str 1)
  • Julian Maślanka, O rosyjskim despotyzmie zdań kilka   (str 2)
  • Jerzy A. Janik, Ens, res, unum, aliquid, verum, bonum, …, pulchrum   (str 3)
  • zaPAU: Dlaczego uważa się ich za nierobów (str 4)
  • Wydarzenia: Odkrywanie Huculszczyzny  z Jerzym Kapłonem rozmawia Marian Nowy  (str 5)


 • 118

  • Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki – szansa dla badań podstawowych (str 1)
  • Maciej Iłowiecki, Klemens Szaniawski (1925-1990)  (str 2)
  • Edward Malec, Jeszcze raz o wieloetatowości   (str 3)
  • List otwarty Dyrekcji Instytutów Historii Sztuki w Polsce  (str 4-6) 
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Miłość do przedmiotu i piękna   (str 7)


 • 117

  • Maciej Żylicz, Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu – laureatowi Nagrody Jerzmanowskich – z gratulacjami od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (str 1)
  • Zobowiązujące echo, z profesorem Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer (str 2-3)
  • zaPAU: (str 4)
   • Entropia będzie rosnąć…
   • Życie według Adama Korpaka


 • 116

  Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011

  • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011 (str 1)
  • Andrzej Szczeklik, Maciej W. Grabski laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011   (str 2)
  • Tekst przemówienia, które JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł wygłosił podczas uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w dniu 4 marca 2011   (str 3)
  • Maciej W. Grabski, Zamiast podsumowania   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Copernicus Center   (str 5-6)


 • 115

  • Maria Łanczont i Teresa Madeyska, Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy – badania polsko-ukraińskie  (str 1-2)
  • Alina Nowicka-Jeżowa, Nauka o literaturze baroku – kontynuacje, odkrycia, przełomy…   (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Sześciolatki do szkół? TAK! (str 4)
  • Wydarzenia:   (str 5)
   • Alicja Nagórko, Czy grozi nam zanik pojęcia sacrum? Polszczyzna na tle języka sąsiadów
   • Ryszard Tadeusiewicz, Marian Nowy, Części zamienne dla człowieka? Zwodnicze uroki cyborgizacji


 • 114

  • Krzysztof J. Kurzydłowski, O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (str 1)
  • Stanisław Przestalski, Jeszcze o projekcie Ustawy   (str 2)
  • Janusz Sondel, O wieloetatowości polemicznie   (str 3)
  • zaPAU: Polska w CERN-ie: 20 lat   (str 4)


 • 113

  • Elżbieta Orman, Nadzwyczajny profesor – Henryk Wereszycki   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Loża pozytywistów   (str 3)
  • Umarł artysta, myśliciel, mistyk   (str 4)
  • Wydarzenia:  (str 5)
   • Jerzy Wyrozumski, Prezes PAU prof. Andrzej Białas laureatem Nagrody Allianz 2010
   • prezentacja najbliższych posiedzeń w PAU:
    Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań
    – Piotr Cichociński, Zastosowanie systemów informacji geograficznej do szacowania wartości nieruchomości
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kolekcje emigracyjne – jak o nie zadbać   (str 6)


 • 112

  • Magdalena Bajer, Strata. Józef Życiński 1948-2011   (str 1)
  • Lucjan Suchanek, Emigrantologia – dziedzina badań rosjoznawczych   (str 2-3)
  • zaPAU: Metoda Fryderyka Wielkiego   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Miejsca Pamięci   (str 5)


 • 111

  • Jerzy A. Janik, Zjawiska (fakty) emergentne   (str 1-2)
  • Jerzy Kuczyński, Najważniejszy (według mnie) problem edukacji   (str 3)
  • zaPAU: Józef Szudy, Aleksander Jabłoński w anegdocie   (str 4)


 • 110

  • Grzegorz Węgrzyn, Czy uratujemy naukę w Polsce? – czyli o nowelizacji ustaw   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Słowa-klucze i cnota śmiałości   (str 3)
  • zaPAU: Lenie na uczelniach   (str 4)


 • 109

  • Magdalena Bajer, We wszystkim…   (str 1)
  • Józef Szudy, Aleksander Jabłoński (1898-1980)   (str 2-3)
  • Edward Malec, „Solidarność” a nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym(str 3)
  • zaPAU: Głos Zasadny, Zasad Zasadnie Broniący   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Lwowska historia   (str 6-7)


 • 108

  • Stanisław D. Głazek, Edukacja XXI   (str 1-2)
  • Zofia Gołąb-Meyer, Misja noblisty Kennetha G. Wilsona   (str 3)
  • Andrzej Fuliński, Fluktuacje. Skalowania. Ergodyczność   (str 4)
  • Wydarzenia: Andrzej A. Zięba – przedstawienie referatu Tomasza Hodana z posiedzenia Komisji Wschodnioeuropejskiej (24.01.2011)  (str 5)
  • zaPAU: Jak nas widzą…   (str 6)


 • 107

  • Tadeusz Tołłoczko, Autorytet jest wartością  (str 1)
  • Andrzej Buras, Finansowanie badań naukowych teoretycznej fizyki cząstek elementarnych w Niemczech   (str 2)
  • Ewa Brocławik, Słów kilka od nowego członka PAU   (str 3)
  • Jerzy Kuczyński, Relatywizm  (str 4)
  • zaPAU: Świat Andrzeja Mleczki   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Republika przyjaciół   (str 5)


 • 106

  • Jerzy Wyrozumski, 350. rocznica powołania do życia Uniwersytetu Lwowskiego  (str 1)
  • Tadeusz Tołłoczko, Nauka i odpowiedzialność   (str 2)
  • Stanisław Mrówczyński, Plagiaty   (str 3)
  • zaPAU: Szklanka   (str 4)


 • 103/104/105 

  • Życzenia  (str 1-2)
  • Jadwiga Puzynina, O książce Magdaleny Bajer Jak wierzą uczeni   (str 3-4)
  • Janina Kraupe, Spotkania z Tadeuszem Kantorem   (str 5-8)
  • Katarzyna Marciniak, Po co mitologia? – Świat współczesny w zwierciadle mitu   (str 9-11)
  • zaPAU: Andrzej M. Kobos, Patek Philippe Szlichcińskich   (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, IFJ w Kosmosie   (str 13-16)