2019

 • 493/494

  • Życzenia (str 1)
  • Stanisław Kłys, Obalanie Dekretu Bieruta  (str 2-4)
  • Błażej Miernikiewicz, List ludzi nauki do mediów ws. zmian klimatu (str 4)
  • Jan Kozłowski, W Polsce powinny powstawać małe reaktory jądrowe  (str 5)
  • Jakub Malecki, Luźne wspomnienia ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim pod koniec lat 80. (str 6)
  • Marcin Kula, Porozmawiajmy jak historyk z fizykiem (str 7)
  • Anna Cegieła, Komisja Etyki Komunikacji PAU (str 8)
  • Wydarzenia: Joanna Laskosz, Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata… Pamięci prof. Walerego Goetla (1889–1972) w 130. rocznicę jego urodzin i 100 – lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (str 8-9)


 • 492

  • Roman Kuźniar, Wielka regulacja i jej niezamierzone (?) konsekwencje (str 1)
  • Łukasz A. Turski, Edukacja i demokracja jesienią 2019  (str 2)
  • Romuald Zabielski i Joanna Zarzyńska, Sztuczne mięso czy warto? II. Dylematy etyczne i technologiczne (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Testament Profesora Grabskiego (str 4)


 • 491

  • Andrzej Białas, VII Debata PAU  (str 1)
  • Magdalena Bajer, Myśli o pladze plagiatów  (str 2)
  • Romuald Zabielski, Sztuczne mięso czy warto? I. Wpływ na klimat i środowisko (str 3)
  • Grzegorz Bartosz, Liczba przeklęta: dawniej 666, dziś 67 (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Słodko-gorzki temat (str 5) 


 • 490

  • Marta Wyka, Olga Tokarczuk: pisarka, obywatelka, noblistka  (str 1)
  • Andrzej Białas, Stanowisko Forum Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych uchwalone na posiedzeniu w siedzibie PAU w dniu 15 listopada 2019  (str 2)
  • Wioletta Zawitkowska, Plus ratio quam vis. Konferencja naukowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4 listopada 2019 r. (str 3)
  • Łukasz A. Turski, Jeszcze o magazynowaniu energii (str 4)


 • 488/489

  • 30 lat  (str 1)
  • Notatka Henryka Barycza z wymienionymi nazwiskami żyjących wówczas członków „pierwszej” PAU  (str 2)
  • Lista obecności na I posiedzeniu członków PAU i członków PAN spoza Krakowa oraz komisji powołanej przez Prezydium Oddziału PAN w Krakowie do rozpatrzenia sprawy wznowienia działalności PAU, 19.09.1989 (str 3)
  • Protokół I posiedzenia członków PAU i członków PAN spoza Krakowa, a także komisji powołanej przez Prezydium Oddział PAN w Krakowie w dniu 12.06.1989 do rozpatrzenia sprawy wznowienia działalności PAU, które odbyło się 19.09.1989 (str 4)
  • Uchwała członków PAU i członków Komisji Prezydium Oddziału PAN w Krakowie ds. restytucji PAU, powzięta na I posiedzeniu w dniu 19.09.1989 (str 5)
  • Zaproszenie na posiedzenie w dniu 16.11.1989, w spawie restytucji PAU  (str 5: link)
  • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w Krakowie w dniu 16.11.1989 w Warszawie (str 5: link)
  • Pismo PAU do Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie zatwierdzenia nowych władz restytuowanej PAU, wybranych na posiedzeniu 16.11.1989 (str 6)
  • Opinia Józefa Skąpskiego w sprawie podjęcia działalności przez PAU, Kraków 16.10.1989  (str 6: link)
  • Postanowienie Prezydenta RP z dnia 22.11.1990 w sprawie zatwierdzenia nowo wybranych władz PAU (str 7)
  • Gerard Labuda Prezes PAU: Program Pracy  (str 7: link)
  • Refleksje na 30-lecie
  • Stanisław Grodziski, Wspomnienie (str 11)
  • Roman Duda, Mały trybik (str 12)
  • Julian Dybiec, Moje spotkania z Polską Akademią Umiejętności (str 13-14)


 • 487

  • Andrzej Paszewski, Instrumenty demagoga  (str 1)
  • Wojciech Nowak, Magazynowanie energii  (str 2-3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, „Nad kołchozem czarne chmury wiszą”… (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W sieci pól elektromagnetycznych (str 5) 


 • 486

  • Odeszli…  (str 1)
  • Magdalena Bajer, Można. Nie wolno  (str 2-3)
  • Marek Polański, Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Ne Cedat Academia! (str 4)


 • 485

  • Barbara Badełek, Popularyzacja nauk. Jak to się robi w maleńkim miasteczku na kresach  (str 1-2)
  • Andrzej Paszewski, „Profesor idealny” – czy realny? (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Andrzej Węcławski (str 4) 


 • 484

  • Magdalena Bajer, Płytki sen demonów (str 1)
  • Barbara Płytycz, Edukacja uratuje projekt „Przyszłość planety Ziemia”  (str 2)
  • Romuald Brazis, I szansą, i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego jest większość narodowa (str 2: link)
  • Jan Kozłowski, Magazynowanie energii jest warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Profesja: nauczyciel (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pomiędzy niebem i ziemią: Skałka i jej wiele wymiarów (str 5) 


 • 483

  ISTOTA DEMOKRACJI:

  • Jerzy Illg, O niedoskonałościach demokracji (str 1)
  • Henryk Woźniakowski, Dynamika demokracji i zaufanie obywatelskie (str 2)
  • Tydzień w PAU:  (str 2)
  • Marek Safjan, O demokracji (str 3)
  • Wydarzenia: KONKURS BEETHOVEN LIFE (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, „Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz…” (str 4)


 • 482

  ISTOTA DEMOKRACJI:

  • Adam Szostkiewicz, Demokracja pod ostrzałem (str 1)
  • Jan Woleński, Jeśli nie demokracja, to co? (str 2)
  • Roman Kuźniar, Demokracja – nie urna, lecz warunki (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, Jest gorzej niż myślałem (str 4)


 • 481

  • ISTOTA DEMOKRACJI: Zygmunt Kolenda, Podsumowania  konferencji „Polska 1989 roku i 30 lat później”  (str 1)
  • Jan Kozłowski, O zaletach dokładnego czytania i dokładnego liczenia (str 2)
  • Paweł Kisielow, Niespełniona nadzieja (str 3)
  • Galeria PAUzy: Konrad Kucza-Kuczyński (str 4)


 • 480

  • Zygmunt Kolenda, Edward E. Nowak, Janusz Orkisz, Polska roku 1989 i 30 lat później (str 1-2)
  • Marcin Kula, Korespondent powinien pisać – a zatem piszę (link na str 2)
  • ISTOTA DEMOKRACJI:  ks. Andrzej Szostek, O demokracji w Polsce (str 3)
  • Jerzy Duszyński, Ósma odsłona (str 4)


 • 479

  • ISTOTA DEMOKRACJI:  Andrzej Zoll, Demokracja(str 1)
  • AUTORYTETY, Adam Redzik, Juliusz Makarewicz (1872–1955) – nie tylko ojciec kodeksu karnego (str 2-3)
  • Andrzej Czarnecki, O zaletach liczb  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Odpowiednie dać rzeczy słowo… (str 4)


 • 478

  • Od Redakcji (str 1)
  • ISTOTA DEMOKRACJI: Ewa Łętowska, Powtarzania nigdy dosyć(str 1-2)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Tęsknota za normalnością (Studium w siedmiu odsłonach) (str 2-3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Groch o ścianę (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W stronę Afryki (str 5)


 • 477

  • Jerzy Niewodniczański, Jeszcze o energetyce jądrowej (str 1)
  • Ludwik Komorowski, Szklana góra (str 2)
  • Lucjan Pawłowski, Nauka polska w liczbach (str 3)
  • Marcin Chrzanowski, Jajko Kolumba (str 4)
  • Leszek Kaczmarek, Parametryzacja, choroba slotowa i po co nam to wszystko?  (str 5)
  • Galeria PAUzy: Marcin Surzycki  (str 6)


 • 476

  • Kazimierz Strzałka, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ – nowy sposób uprawiania nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim (str 1)
  • Anna Plater-Zyberk, Umiędzynarodowienie w epoce „Pięknej Harmonii” (str 2)
  • Grzegorz Karwasz, Kiedy elektrownia? Pilnie! (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, New Manhattan project?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Inne spojrzenie na góry, przygotował  Marian Nowy  (str 5)


 • 475

  Jan Kozłowski, Ciągle jest czas na pytanie „Czy w Polsce powstanie elektrownia jądrowa?”  (str 1)
  Michael Dobson, Pragnell Award 2019: Jerzy Limon  (str 2)
  Jerzy Limon, Acceptance Speech (str 3)
  Link do Listu otwartego w sprawie tzw. małej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk (str 3)
  zaPAU: Andrzej Białas, Szachinszach po latach  (str 4)


 • 473/474

  • Redakcja, Trzydzieści lat!  (str 1)
  • Ewa Łętowska, Rzecznik  (str 2)
  • Anna Lutosławska-Jaworska, Świt (str 2)
  • Franciszek Ziejka, Z kim ja będę teraz rozmawiał? (str 3)
  • Ks. Michał Heller, Mapa i terytorium  (str 3)
  • Edward E. Nowak, Kiedy w Polsce będzie dobrze?  (str 4)
  • Stanisław Jadach, Nie pomogła propaganda  (str 4)
  • Andrzej Białas, Wspomnienia pesymisty (str 5)
  • Michał Turała, Niezapomniany rok 1989…   (str 5)
  • Jerzy Szwed, Jak Solidarność do Czubrowic zawitała  (str 6)
  • Andrzej Borowski, 4 czerwca 1989  (str 6)
  • Zbigniew Błocki, Lista krajowa (str 7)
  • Bolesław Ginter, Mój czwarty czerwca  (str 7)
  • Piotr Macko, Landslide (str 8)
  • Wiesław Pleśniak, Solidarité – fraternité  (str 8)
  • Marta Wyka, Felieton o przypominaniu  (str 9)
  • Agnieszka Zalewska, Wspaniały nastrój  (str 9)
  • Adam Szostkiewicz, Co to był za dzień! (str 10)
  • Stanisław Grodziski, Rok 1989  (str 10)
  • Jan Środoń, Wybory 4 czerwca we wspomnieniach aktywisty  (str 11)
  • Aka Środoń, To był czas niezwykły…  (str 11)
  • Jan Ostrowski, 4 czerwca – co dalej?  (str 12)
  • Małgorzata i Zygmunt Kolendowie, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Na Siennej  (str 12)
  • Piotr Malecki, Kronika wydarzeń (str 13)
  • Teresa Malecka, Mamo, co byś ty zrobiła?  (str 14)
  • Szymon Malecki, Refleksja  (str 14)
  • Jerzy Limon, Zapach Nowego  (str 15)
  • Andrzej B. Legocki, 4 czerwca 1989 – dzień przywróconej nadziei  (str 16)
  • Janusz Orkisz, Z Wiednia  (str 16)
  • Krzysztof Skórczewski, Wzlot  (str 17)
  • Jacek Musiał, Uznanie i szacunek (str 17)
  • Marek Zrałek, Wybory 4 czerwca 1989 roku – wspomnienia po przejściach  (str 18)
  • Ewa Brocławik, Stolik na rogu (str 19)
  • Kazimierz Barczyk, Wybory 4 czerwca 89 (str 19)
  • Tadeusz Sławek, Na cztery łapy  (str 20)
  • Krzysztof Pawłowski, Szczęście i satysfakcja  (str 20-21)
  • Paweł F. Góra, Ślub  (str 21)
  • Jacek Purchla, Wyspa wolności  (str 22)
  • Magdalena Bajer, Wahanie (krótkie)  (str 22)
  • Jerzy Zdrada, Wyprowadzanie sztandaru  (str 23-24)
  • Andrzej Jajszczyk, Mój czwarty czerwca (str 24)
  • Elżbieta Pyza, Pierwsze, częściowo wolne wybory parlamentarne w Czernichowie (str 25)
  • Helena Białkowska, Jak to było 4 czerwca. Krótkie wspomnienie wyborcze  (str 25)
  • Anna Michalewicz, Coś idzie…  (str 26)
  • Karol Życzkowski, Magia wyborów czerwcowych  (str 26)
  • Ludwik Turko, 4 czerwca 1989 – trzydzieści lat później  (str 27)
  • Jan Woleński, O tym, jak trudno przewidywać w polityce (str 28)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy  (str 29)
   • Podróże pisarzy, losy artystów
   • Czemu służy sztuka?


 • 472

  Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2019

  • Prezes PAU Jan Ostrowski, Laudacja dla laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (str 1)
  • Adolf Juzwenko, Przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2019 (str 2)
  • List Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (str 3)
  • Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Laudacja dla laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (str 3)
  • Magdalena Bajer, Wspólnie (str 4)
  • Czesław Radzikowski, 10 lat Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU  (str 5)
  • Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2018 (str 6)


 • 471

  • Kazimierz Ożóg, Agresywne gry komunikacyjne między „Tobą”  a „mną”  (str 1-2)
  • Andrzej M. Brandt, List do Profesora Jerzego Niewodniczańskiego (str 2)
  • Małgorzata Witko, Powrót do przeszłości (str 3)
  • Włodzisław Duch, Hamulce rozwoju nauki: ocena czasopism (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „Kład” sprzed pięciu tysięcy lat. (Rysunki najstarszego pojazdu świata odkryto w okolicach Krakowa) (str 5)


 • 470

  • Jerzy Niewodniczański, KIEDY w Polsce powstanie elektrownia jądrowa? (str 1-2)
  • Janusz Nowotny, Założenia Programu Badawczego dla Ochrony Środowiska Naturalnego: Future Earth – Research for Global Sustainability (str 2-3)
  • Magdalena Bajer, Apel i moda (str 4)


 • 469

  • Włodzisław Duch, Hamulce rozwoju nauki: tradycja (str 1)
  • Lech Mankiewicz, Odpowiedź na list profesora Duszyńskiego (str 2)
  • Karol Życzkowski, Prestiż nauki polskiej (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Obyczaje Polaków (str 4)


 • 468

  • Halina Abramczyk, Odpowiedzialność uczonych (str 1)
  • Teresa Malecka, Uczelnie artystyczne wobec Konstytucji dla Nauki (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Parę faktów… (str 3)
  • Aleksander Nalaskowski, Płeć uczonych  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Profesor idealny (str 4)


 • 467

  • Życzenia (str 1)
  • Elżbieta Pyza, Upowszechnianie nauki – długa polska tradycja (str 2)
  • Marcin Chrzanowski, Litteris et Artibus (str 3)
  • Galeria PAUzy: Jacek Rykała (str 4)


 • 466

  • Anna Cegieła, Konferencja Etyka komunikacji: jak naprawić debatę publiczną? Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 19 marca 2019 roku (str 1-2)
  • Wydawnictwo PAU poleca…  (str 2)
  • Andrzej Blikle, Rozmowa bez agresji (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Sztuka byle jaka (str 4)


 • 465

  • Maciej W. Grabski – Fragment wypowiedzi Profesora z 2008 Roku (str 1)
  • Lucjan Pawłowski, Nauka Polska  (str 2)
  • Wydawnictwo PAU poleca…  (str 2)
  • Andrzej Jajszczyk, Dialog inżyniera z fizykiem o sztuce  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Od ściany do ściany (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:Ostatni wykład Leonarda da Vinci  (str 5)


 • 464

  • Jerzy Duszyński, Nowelizacja ustawy o PAN – dziesięć zagadnień do pilnego rozważenia (str 1-2)
  • Tomasz Żylicz, Choroba postmodernizmu cz. II  (str 3)
  • zaPAU: Joanna Szczepińska-Tramer, Historyk sztuki wymądrza się o sztuce (str 4)
  • Wydawnictwo PAU poleca… (str 4)


 • 463

  • Tomasz Żylicz, Choroba postmodernizmu cz. I  (str 1)
  • Zygmunt Kolenda, Klimatyczna apokalipsa? (str 2)
  • Magdalena Bajer, Wątpliwości profana (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Fizyk wymądrza się o sztuce (str 4)


 • 462

  Lech Mankiewicz, Instytuty i korporacja − razem, czy osobno  (str 1)
  Jacek Żurek, Per aspera (str 2)
  Zofia Sokolewicz, Reforma przeciw różnorodności (str 3)
  Galeria PAUzy: Jan Tutaj (str 4)
  Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Radość pisania, czyli „zemsta ręki śmiertelnej”  (str 5)


 • 461

  Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego

  • Andrzej Białas, Profesor Jerzy Wyrozumski (7 marca 1930–2 listopada 2018)  (str 1)
  • Wojciech Nowak, Bardzo krakowski Kresowianin  (str 2-3)
  • Jacek Purchla, Era Prezesa Wyrozumskiego (str 4)
  • Krzysztof Ożóg, Wspomnienie o moim Mistrzu, Profesorze Jerzym Wyrozumskim
  • i współpracy z Nim przy edycji Roczników Jana Długosza  (str 5-6)
  • Anna Michalewicz, Nasz kochany Profesor  (str 6)
  • Stanisław Sroka, Wspomnienie o Profesorze Jerzym Wyrozumskim  (str 7)
  • Stanisław Kłys, Mój Przyjaciel z Trembowli  (str 8)
  • Galeria zdjęć (str 9-10)


 • 460

  Małgorzata Witko, Struktury równoległe – reforma Polskiej Akademii Nauk (str 1-2)
  Janusz Lipkowski, Problem z IPAN – kartka z historii  (str 2)
  Jacek Kubiak, Walka o punkty zabija naukę  (str 3)
  zaPAU: Andrzej Białas, Nauka korporacyjna (str 4)
  Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Stan naszych oczu (str 5)


 • 459

  • Dominika Dudek, Wiara czyni cuda, czyli uzdrowicielska moc czakramu (str 1)
  • Dariusz Doliński, Kamień jako placebo (str 2)
  • Maria Korytowska, Komentarz do komentarza  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, De mortuis… (str 4)


 • 458

  • Marek J. Potrzebowski, PAN i „Żółte Kamizelki”  (str 1)
  • Od Redakcji (str 2)
  • Andrzej Iwo Szoka, Czakram wawelski – centrum mocy ezoteryczno-patriotycznej (str 2)
  • Magdalena Bajer, Aktualna Powinność (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Tomalski(str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czartoryscy, Henry Moore i POLONIKA (str 5)


 • 457

  • Rolf-Dieter Heuer   (str 1-2)
   • In praise of the virtuous circle 
   • SESAME – a new source of light for the Middle East
  • Jan Woleński, Kolejny bubel w reformowaniu nauki  (str 3)
  • Andrzej Białas, Komentarz  (str 4)


 • 456

  • Piotr Malecki, Histeria mobilności  (str 1)
  • Irena Cieślińska, Od popularyzacji w stronę komunikacji naukowej  (str 2)
  • List Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki  (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, Porządek od zaraz  (str 4)


 • 455

  • Marek Polański, Najciemniej pod latarnią?  (str 1)
  • Jacek Jemielity, Od badań podstawowych do komercjalizacji  (str 2)
  • Andrzej Targowski, Ucieczka od rzeczywistości do wirtualności i… komunizmu?  (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, Śmiać się, czy płakać?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:  Marian Nowy, W sercu Uniwersytetu  (str 5)


 • 454

  • Hołd Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi  (str 1)
  • Jarosław Ławski, Koniec współpracy humanistów z Europą Środkowo-Wschodnią? (str 2)
  • Janusz S. Gruchała, Uczelnie z charakterem  (str 3)
  • zaPAU: Autorytet „belfra”  (str 4)


 • 453

  • Jacek Koronacki, PAN-owska kwadratura koła (str 1)
  • Janusz Lipkowski, Jeszcze o polskim systemie grantowym  (str 2)
  • Okno na świat Adama Korpaka (str 2)
  • Marcin Kula, Świat się zmienia – ale coś trwa (str 3)
  • Galeria PAUzy: Michał Marian Kliś (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „Nie tylko szablą…” (str 5)


 • 452

  Piotr Węgleński, GMO, czyli podróż do Ciemnogrodu (str 1-2)
  Andrzej Borowski, „Legenda” – zmyślenie i prawda  (str 3)
  zaPAU: Redakcja, Ponure perspektywy? (str 4)                 
  Tadeusz Boy Żeleński, Rozkosze życia. Pieśń ku pokrzepieniu serc  (str 4)