2010

 • 103/104/105 

  • Życzenia  (str 1-2)
  • Jadwiga Puzynina, O książce Magdaleny Bajer Jak wierzą uczeni   (str 3-4)
  • Janina Kraupe, Spotkania z Tadeuszem Kantorem   (str 5-8)
  • Katarzyna Marciniak, Po co mitologia? – Świat współczesny w zwierciadle mitu   (str 9-11)
  • zaPAU: Andrzej M. Kobos, Patek Philippe Szlichcińskich   (str 12)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, IFJ w Kosmosie   (str 13-16)


 • 102

  • Andrzej Pilc, Do czterech razy sztuka?  (str 1)
  • Marek Kuś, Wskaźniki bibliometryczne i kategoryzacja instytucji naukowych  (str 2)
  • Jadwiga Puzynina, Jakie wartości współtworzą „duszę” Europy u progu XXI wieku (str 3-4)
  • zaPAU: Jeszcze o Numerze 100   (str 5-6)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Archiwa i nowoczesność   (str 7-8)


 • 101

  • Władysław Stróżewski, In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas  (str 1)
  • Stanisław Mrówczyński, Mierzenie nauki   (str 2-3)
  • Jerzy Pelc, Program Index Plus  (str 3)
  • zaPAU: Cywilizacja kłótni   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W kręgu przyrody   (str 5-6)


 • 100

  • Barbara Kudrycka, Ważny głos w dyskusji o nauce   (str 1)
  • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Równania i polityka   (str 2)
  • Andrzej Białas, Sto lat!   (str 3)
  • Jerzy Wyrozumski, Czym jest i czym powinna być „PAUza Akademicka”   (str 3)
  • Jerzy Wyrozumski, Stypendia im. Anny Dyaczyńskiej i Zbigniewa Hermanów   (str 4)
  • Jerzy A. Janik, Setny numer „PAUzy” skłania do refleksji   (str 4)
  • Magdalena Bajer, Mrzonki jubileuszowe   (str 5)
  • zaPAU: Andrzej Michał Kobos, Sen złoty o „PAUzie”   (str 6)


 • 99

  • Janusz K. Kozłowski, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Krzysztof M. Ciałowicz,Tell el-Farcha – zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu (str 1-4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Bracia z Myszakowa   (str 5-6)


 • 98

  • Andrzej Białas, Towarzystwa i Samorząd   (str 1)
  • Theo W. Ruijgrok, The Daily Life of a Dutch Physicist   (str 2)
  • Marek Gazdzicki, Gold-diggers and Monopoly in Science   (str 3)
  • zaPAU:
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Trzeci Kongres   (str 5)


 • 97

  • Jerzy Wyrozumski, O upamiętnienie profesorów lwowskich pomordowanych w 1941 r.   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Zwierzenie kata   (str 3)


 • 96

  • Magdalena Bajer, Cuda nad Wisłą   (str 1)
  • Jerzy Vetulani, Dopalacze!    (str 2), dok.  (str 3)
  • zaPAU: Słynne ostatnie słowa   (str 4)


 • 95

  • Andrzej Białas, Konkurencja, współpraca   (str 1)
  • Grażyna Odyniec, Jak to się robi w Stanach Zjednoczonych?   (str 2), dok.  (str 3)
  • Johann Rafelski, Dobity przez granty   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kłopoty z postępem   (str 5)


 • 94

  • Paweł Valde-Nowak, Jana Machnika karpackie misje  (str 1), dok. (str 2)
  • O archeologii pradziejowej, Z Janem Machnikiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 3), dok. (str 4)


 • 93

  • Krzysztof Maślanka, Nagrody Naukowe im. Mikołaja Kopernika w roku 2010   (str 1)
  • Marek Langner, Transfer wiedzy między nauką i gospodarką – z perspektywy jednego przedsięwzięcia   (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Czarnecki, Muzeum zegarków Patek Philippe w Genewie   (str 4)
   • Galeria zdjęć zegarów   (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kultury dalekie i bliskie   (str 6)


 • 92

  Gerard Labuda, O historiografii polskiej po roku 1945


 • 91

  • Jerzy Kolendo, Źródła pisane i źródła archeologiczne w badaniach nad dziejami ziem Polski w starożytności   (str 1), dok.(str 2)
  • Theo Ruijgrok, Organization, Funding and Evaluation of Scientific Research in The Netherlands   (str 3), dok.(str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pomiędzy sztuką a nauką   (str 5), dok. (str 6)


 • 90

  • Henryk Samsonowicz, Czy nauki historyczne ulegały zmianom po II wojnie światowej   (str 1)
  • Stanisław Salmonowicz, O naukach historycznych …   (str 2)
  • Jerzy A. Janik, Fizyka wkracza w metafizykę: Postać a Rzeczywistość   (str 3)
  • Henryk Markiewicz, Powojenne przełomy w nauce o literaturze   (str 4)


 • 89

  • Andrzej Szczeklik, Tętnice pełne życia   (str 1), dok.(str 2)
  • Andrzej M. Kobos, Imago Poloniae Tomasza Niewodniczańskiego w Zamku Królewskim   (str 3), dok.(str 4)


 • 88

  • Adam Sobiczewski, Copernicium   (str 1), dok. (str 2)
  • Magdalena Bajer, Rocznice i początki   (str 3)
  • zaPAU: Stary Zgred, Starego Zgreda przepis na karierę naukową  (str 4)


 • 87

  • Jerzy Wyrozumski, Nowe perspektywy rozwoju badań humanistycznych   (str 1)
  • Jean-Pierre Lasotai Andrzej Trautman, Ogólna Teoria Względności i Czarne Dziury   (str 2),  dok.  (str 3)
  • Józef Smak, W stulecie urodzin Wielkiego Astrofizyka Stefana Piotrowskiego (str 4)(str 5)(str 6)
  • zaPAU: HOMING i co dalej?  (str 7)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Erudyta i dżentelmen oraz Jeden z dynastii  (str 8)


 • 86

  ŻEGNAMY PROFESORA ANDRZEJA PELCZARA

  • Karol Musioł, Mowa pożegnalna   (str 1)
  • Andrzej Białas, Mowa pożegnalna   (str 1)
  • Przemówienie Andrzeja Pelczara na uroczystości nadania Mu tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  (str 2), dok. (str 3)
  • Andrzej Kobos, Andrzej Pelczar – In memoriam   (str 4)


 • 85

  • Franciszek Ziejka, Powstała Fundacja „Panteon Narodowy”   (str 1)
  • Transkontynentalna perspektywa badań, Z Januszem Kozłowskim rozmawia Andrzej Kobos  (str 2), dok. (str 3)
  • Andrzej Białas, Mea culpa!   (str 3)
  • zaPAU: Znowu o kawiarniach (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Muzyka kamienia oraz Patriotyzm kobiety polskiej (str 5)


 • 84

  • Maciej Żylicz, Re: HOMING, o programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   (str 1), dok. (str 2)
  • Jacek Maj, Józef Kremer (1806–1875)   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Dwie kultury – realność   (str 3)
  • zaPAU: Nie sieją ani żną (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Opisać dzieło …   (str 5)


 • 83

  • Stanowisko Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (str 1), dok. (str 3)
  • PAUeczka Akademicka:Jagoda Kumik i Marek Kaszuba, Kropla oddechu (str 2), dok. (str 3)
  • Andrzej Kobos, Woda stuletnia  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ulica dla Rosy? (str 5)


 • 82

  • Andrzej Białas, HOMING  (str 1)
  • PAUeczka Akademicka:Paweł Józef Mitkowski, Sprzężenia zwrotne w systemach dynamicznych  (str 2) 
  • Magdalena Bajer, Więcej bolońskiej tradycji   (str 3)
  • zaPAU: Z Fossier’a (tłum. AMK) (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Wyspa od środka (str 5)


 • 81

  • Andrzej Białas, Przemówienie przy wręczeniu Nagrody im. Jerzmanowskich 10 maja 2010  (str 1)
  • Janina Kraupe-Świderska, Opowieść o Nowosielskim  (str 2), dok. (str 3)
  • Stanisław Rodziński, Jerzy Nowosielski – wiara, myśl i dzieło   (str 5), dok. (str 6)
  • Magdalena Bajer, Nowosielski w parafii  (str 7)
  • Obrazy Jerzego Nowosielskiego(wybór reprodukcji)(str 4)  oraz  (str 7)
  • Fotografie z uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich  (str 8)


 • 80

  • Roman Pampuch, Syntetyczne materiały węglowe  (str 1)
  • Jerzy Woźnicki, Zasada konwergencji sektorów publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym  (str 2)
  • Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN w sprawie ogólnopolskich instytucji czuwających nad przestrzeganiem zasad etyki w nauce  (str 3)
  • zaPAU: „Właśnieśmy jak anieli, otrzeźwieli, dojrzeli …” (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Matematyka, sport i piękno. Prof. Andrzej Pelczar profesorem honorowym UJ (str 5)


 • 79

  • Krzysztof Bieniarz, Biotechnologia rozrodu ryb w XX wieku  (str 1)
  • Tadeusz Pomianek, Konieczne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, AMBITNI NAPRZÓD! (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Medycyna i dyplomacja (str 5)


 • 78

  • Andrzej Białas, Fizyka wkracza w metafizykę  (str 1)
  • Magdalena Bajer, Po drogach – dalej  (str 2)
  • Andrzej M. Kobos, Zostawił komputery PC – odszedł w yottabytes pamięci   (str 3)
  • zaPAU: Jeszcze o flagach i kawiarniach (str 4)
  • wydarzenia: Marian Nowy: O sobie samych  oraz  Historycy zazdroszczą geografom (str 5)


 • 77 

  Ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010


 • 75/76

  • Paweł Kisielow, Immunologia – funkcje układu odpornościowego  (str 1)
  • Krzysztof Królas, Synchrotron w Krakowie  (str 2)
  • Andrzej Pelczar, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
   • Roman Srzednicki, O metodzie geometrycznej wykrywania istnienia rozwiązań okresowych  (str 3), dok. (str 4)
  • Stanisław Mocek, Paradoksy szkolnictwa wyższego: silni nie znaczy lepsi  (str 5)
  • Henryk Górecki, Początki ery komputerów  (str 6)
  • Piotr Popik, Howard Lotsof: psychofarmakolog bez doktoratu – wspomnienie  (str 7)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Flagi szyć w kawiarni (str 8)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Profesorowie u prezydenta  (str 9)


 • 74

  • Jan Woleński, Czy w filozofii są rewolucje?  (str 1), dok. (str 2)
  • Uchwała Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 20 marca 2010 (str 2)
  • Adam Koseski, Przyszłość uczelni niepaństwowych trudno przewidzieć  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Trzeba generałów … (str 4)
  • wydarzenia: Marian Nowy: Ostatnia dekada  oraz Portrety pisane ekslibrisami (str 5)


 • 73

  • Aleksander Koj, Uniwersytety Trzeciego Wieku – idea i rzeczywistość  (str 1)
  • Mariusz Z. Ratajczak, Komórki macierzyste – przyszłość medycyny regeneracyjnej  (str 2), dok. (str 3)
  • Michał Głowiński, Odpoczciwić literaturę polską!  (str 3)
  • zaPAU: Oflagować! – Nieustraszeni (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kardiologia przykładem (str 5)


 • 72

  WYDANIE SPECJALNE
  80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego

  • Andrzej Białas, 80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego  (str 1)
  • Henryk Samsonowicz, Jerzy Wyrozumski  (str 2)
  • Jerzy Wyrozumski, Góry u Jana Długosza  (str 3)
  • Jerzy Wyrozumski  i Andrzej Kobos, Wytyczanie drogi  (str 4)


 • 71

  • Wojciech Dziembowski, Przełomowe odkrycie w badaniach Wszechświata  (str 1)
  • Jerzy Malec, Co dalej z wyższym szkolnictwem niepublicznym w Polsce?  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Laury uczniom – wdzięczność mistrzom  (str 3)
  • zaPAU: Flagi na maszt! (str 4)


 • 70

  • Romuald Schild, Nasze miejsce w świecie  (str 1)
  • Per Erik Ahlberg, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
   – Grzegorz Niedźwiedzki, Ścieżkami pierwszych czworonogów  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Andrzej M. Kobos, Zapach moki i gęstość miodowego płynu (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:– Marian Nowy, Tajemnica greliny (str 5)


 • 69

  • Stanisław Moskalewski, Śmiertelne i nieśmiertelne komórki w hodowli poza ustrojem   (str 1)
  • Andrzej Szczeklik, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
   • Józef Dulak i Alicja Józkowicz, Angiogeneza – sprawa życia i śmierci  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Jerzy Kapko, Tyłem do techniki – wszystko zaczyna się od zabawek  (str 4)


 • 68

  • Zuzanna Topolińska, O języku i językoznawstwie z perspektywy slawisty  (str 1)
  • Jerzy Axer, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
   • Katarzyna Marciniak, Grzech literacki świętego Tulliusza czyli o sensie prowadzenia badań nad Cyceronem i jego poezją (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: (str 4)
   • Klub uczonych
   • Życie według Adama Korpaka
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Thesaurus Poloniae (str 5)


 • 67

  • Zofia Kurnatowska, Badania nad Początkami Państwa Polskiego  (str 1), dok. (str 3)
  • Teresa Michałowska, Ku czemu zmierza mediewistyka literacka?  (str 2), dok.(str 3)
  • zaPAU: Jerzy Kuczyński, Jeszcze o kawiarniach  (str 4)


 • 66

  • Edward Balcerzan, Lawina odkryć, inflacja przełomów, zwyczajne dzieje  (str 1)
  • Tomasz Kawalec, Jak poprawić sobie humor – o Wspólnym Słowniku Zamówień  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Pionier ethosu  (str 3)
  • zaPAU: Mieczysław Grydzewski, Sery (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Owce w stresie, Z Joanną Zubel rozmawia Marian Nowy, wprowadzenie: Krystyna Koziec  (str 5)


 • 65

  • Józef Smak, Astronomia w drugiej połowie XX wieku  (str 1)
  • Krzysztof Pawłowski, Co się dzieje z uczelniami niepublicznymi?  (str 2), dok. (str 3)
  • Wydawnictwo PAU poleca: Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU, tom III (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Najważniejsze są kawiarnie  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Nowa szkoła historyczna (str 5)


 • 64

  WYDANIE SPECJALNE W WERSJI ANGIELSKIEJ

  • We Begin to Look at the Microcosm, the Early Universe, and the Dark Universe
   • An interview with Rolf-Dieter HEUER – Director-General of CERN – European Organization for Nuclear Research, concducted by Andrew M. Kobos
    (Wywiad z Rolfem-Dieterem Heuerem, Dyrektorem Generalnym CERN-u, przeprowadzony przez Andrzeja M. Kobosa)
  • LHC Photo gallery
   (zdjęcia pierwszych wyników z LHC)


 • 63

  • Pielęgnowanie tradycji…  (str 1)
  • Wiesław Czyż, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI  – Wojciech Broniowski  i  Wojciech Florkowski, Wymrożenie kwarków i gluonów w hadrony  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Motyki – do lamusa  (str 4)