G

Ryszard Gajewski

 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld (1898–1968)  
  (213: str 1-2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman, Leopold Infeld – posłowie   (216: str 2)

Konstanty Ildefons Gałczyński

 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie (nr 412) (usunięto w związku z wygaśnięciem licencji do praw autorskich)
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie (677)
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, La danse des Polonais (nr 688)

Aleksander M. Garlicki

 • Aleksander M. Garlicki, Szczepienia i ruchy antyszczepionkowe – od historii do współczesności (447: str 2-3)

Monika Gawałek

 • Krzysztof Dudek i Monika Gawałek, Przyrodnicy pracoholicy  [zaPAU] (220: str 4)

Wojciech Gawlik

 • Wojciech Gawlik, Nagroda Nobla 2009 z fizyki  (58: str 3)

Marek Gazdzicki

 • Marek Gazdzicki, Gold-diggers and Monopoly in Science   (98: str 3)
 • Marek Gazdzicki, Prawiek i czas fizyki w Kielcach (501: str 3)

Patrycja Gąsiorowska

Bogusław Gediga

 • Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań  [Wydarzenia]  (113: str 5)

Tomasz Giaro

 • Tomasz Giaro, Kształcenie, wykształcenie i niedokształcenie polskiego prawnika  (270: str 2)
 • Tomasz Giaro, O atrofii recenzji w polskim prawoznawstwie  (273: str 2)

Iwona Gibas

 • Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marszałek Iwony Gibas na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2023 Panu Ryszardowi Krynickiemu (nr 650)

Bolesław Ginter

Józef Gierowski

Piotr Gliński

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński o towarzystwach naukowych (401: str 1)

Krzysztof Globisz

Zbigniew Gluza

 • Zbigniew Gluza, KARTA a Wschód (597/598)

Adam Głaz

 • Adam Głaz, O języku protestu, ale inaczej  (533: str 3)
 • Adam Głaz, Oddal się czym prędzej… (nr 600)
 • Adam Głaz, O zbitce słownej „kobiety i dzieci” (nr 668/669)

Stanisław D. Głazek

 • Stanisław D. Głazek, Edukacja XXI   (108: str 1-2)
 • Stanisław D. Głazek, Autorytet, autonomia i płaca nauczycieli (519: str 3)

Michał Głowiński

 • Michał Głowiński, Odpoczciwić literaturę polską!  (73: str 3)
 • Michał Głowiński, O języku protestu z końca roku 2020  (540: str 1)
 • Michał Głowiński, Patriotyzm, Ale Jaki? (574: str 1)

Krzysztof Golec-Biernat

 • Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr, Projekt FENIKS – zaprośmy uczniów na uczelnie  (177: str 1-2)
 • Krzysztof Golec-Biernat, Spór o konkursy  [zaPAU] (328: str 4)
 • Krzysztof Golec-Biernat, Wartość nauki [ROZMOWA O POLSCE] (nr 651)

Andrzej Gołaś

 • Andrzej Gołaś, Rozważania o krakowskim patriotyzmie (nr 625/626/627)

Zofia Gołąb-Meyer

 • Zofia Gołąb-Meyer, Misja noblisty Kennetha G. Wilsona   (108: str 3)

Zofia Gołubiew

 • Widz w średniowiecznej zbroi  (44: str 4), dok. (44: str 5), z Zofią Gołubiew, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie rozmawia Marian Nowy 
 • Zofia Gołubiew   (157: str 8)   [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]

Bożena Gorczyca

 • Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (574: str 3)

Jarosława Gowina

 • Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, na Konferencji „Biurokracja w nauce” (341: str 2-3)
 • Przemówienie Wicepremiera RP Jarosława Gowina z okazji podpisania umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu  (392: str 2)
 • List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (433: str 2)
 • List wicepremiera Jarosława Gowina do ministra Przemysława Czarnka (559: str 1-link)

Paweł F. Góra

Henryk Górecki

Maciej A. Górecki

 • Maciej A. Górecki i Natalia Letki, „Miś na skalę naszych możliwości” – czyli nauki polskiej ucieczka od (rzetelnej) recenzji  (393: str 3)

Jarosław Górniak

 • Jarosław Górniak, Narodowy Kongres Nauki – co to jest?  (374: str 1-2)
 • Link do listu Jarosława Górniaka, O konsultacjach społecznych projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym (432: str 3)
 • Jarosław Górniak, Rozwój krakowskiego ośrodka socjologicznego (nr 625/626/627)

Agnieszka Górska

 • Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (574: str 3)

Andrzej Górski

 • Andrzej Górski, Ludwik Hirszfeld (1884–1954)  (174: str 1-2)
 • Andrzej Górski, Suum cuique (498: str 1)
 • Andrzej Górski, List do redakcji (nr 643)

Maciej  W. Grabski

 • Maciej  W. Grabski, Stugłowy autor  (46: str 1), dok. (46: str 2)
 • Maciej  W. Grabski, Autor! Autor! AUTOR! (49: str 1), dok. (49: str 2)
 • Maciej W. Grabski, Zamiast podsumowania   (116: str 4)
 • Zobowiązujące echo, z Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer (117: str 2-3)
 • Maciej W. Grabski, Nauka to niezwykły byt   (124/125: str 1-2) – wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2011)
 • Maciej W. Grabski, Do P.T. Starego Zgreda  [zaPAU]  (139/140: str 6)
 • Maciej W. Grabski, Wyznania starego optymisty  (195: str 1-2)
 • Maciej W. Grabski, Po raz dziesiąty o tym samym (276: str 3) 
 • Maciej W. Grabski, Wślinkologia  [zaPAU]  (303: str 8)
 • Maciej W. Grabski – Fragment wypowiedzi Profesora z 2008 Roku (465: str 1)

Leon Gradoń

 • Leon Gradoń, Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce stawać się lepsza! Odpowiedź na list prof. Pawła Kisielowa (PAUza 411 z 18 stycznia 2018 r.)   (413: str 1-2)
 • Leon Gradoń, Nowy system finansowania nauki jako warunek budowania postaw przedsiębiorczych w kształceniu i badaniach (nr 656) (I)
 • Leon Gradoń, Nowy system finansowania nauki jako warunek budowania postaw przedsiębiorczych w kształceniu i badaniach (II) Wyzwolenie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych (nr 657)

Krystyna Grodzińska

 • Krystyna Grodzińska,  Władysław Szafer (1886–1970)   (330: str 2-3) 

Stanisław Grodziski

 • Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński  „semper fidelis”  (7: str 2)
 • Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (1)[zaPAU]   (183: str 4)
 • Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (2)[zaPAU]   (186: str 4)
 • Stanisław Grodziski, Próba resuscytacji Polskiej Akademii Umiejętności po Październiku 1956 – w zapiskach współuczestnika   (259: str 2)
 • Stanisław Grodziski, Zapisy pamięci – wybór anegdot   (260: str 4)
 • Stanisław Grodziski, Za trzecim razem  (397: str 2)
 • Stanisław Grodziski, Rok 1989  (473-474: str 10)
 • Stanisław Grodziski, Wspomnienie (488-489: str 11)

Tadeusz Gromada

 • Tadeusz Gromada, O moim mistrzu Oskarze Haleckim (1891–1973) (233-235: str 6-7)
 • Tadeusz Gromada, Polski patriotyzm wśród Polonii amerykańskiej  (571: str 1)
 • Tadeusz Gromada, O moim mistrzu, Wspomnienie o profesorze Oskarze Haleckim (nr 654)

Kazimierz Grotowski

Janusz S. Gruchała

Natalia Gruenpeter

 • Natalia Gruenpeter, Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy  (566: str 3)

Wiesław I. Gruszecki

Wiesław I. Gruszecki, Żaluzje molekularne w oku (nr 640)

Mieczysław Grydzewski

 • Silva rerum Mieczysława Grydzewskiego Przysmak wytworny; Rozum Aspazji  [zaPAU] (17–18: str 10)
 • Mieczysław Grydzewski, Sery  [zaPAU] (66: str 4)

Ryszard Jerzy Gryglewski  

 • Ryszard Jerzy Gryglewski   (157: str 4)   [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika] 

Patrycja Grzebyk

 • Patrycja Grzebyk, Szanse na ukaranie rosyjskich zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (nr 603)

Andrzej Grzywacz

 • Andrzej Grzywacz, Wiedza naukowa o Puszczy Białowieskiej (nr 607)
 • Andrzej Grzywacz, Wiedza potoczna oraz propaganda wokół Puszczy Białowieskiej (Nr 608)

Ewa Gudowska-Nowak

 • Ewa Gudowska-Nowak, Monitoring 2.0 – Komentarz do komentarza  (511: str 3)
 • Ewa Gudowska-Nowak, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (581-582: str 2)

M. Jacek Guliński

Aleksander Guterch

 • Aleksander Guterch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (33–34: str 2)