Kontakt

PAUza Akademicka

Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności

ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków

pauza@pau.krakow.pl

telefon: (012) 424-02-00 wew. 125