T

Mariusz Tabaczek OP

 •  Mariusz Tabaczek OP, Z Okazji Roku Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (524: str 1-2)

Elżbieta Tabakowska

 • Elżbieta Tabakowska, Fizyka metafor i metafory fizyki  (368: str 3)
 • Elżbieta Tabakowska, Jeszcze, YYY…, o stękaniu  (417: str 3)
 • Elżbieta Tabakowska i Małgorzata Majewska, Poziom nauki i poziom komfortu  (570: str 1-2)
 • Elżbieta Tabakowska, Rozmowa o Polsce – rozmowa o (polskim) języku [ROZMOWA O POLSCE] (nr 651)
 • Elżbieta Tabakowska, Elita i elity (Nr 660)

Ryszard Tadeusiewicz

 • Ryszard Tadeusiewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (21: str 3)
 • Ryszard Tadeusiewicz, Potężny i osobisty (45: str 2)
 • Ryszard Tadeusiewicz, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Marek Ogiela, Komputerowe ujawnianie znaczenia obrazów  (54: str 2), dok. (54: str 3)
 • Ryszard Tadeusiewicz,Marian Nowy, Części zamienne dla człowieka? Zwodnicze uroki cyborgizacji  [Wydarzenia]  (115: str 5)
 • Ryszard Tadeusiewicz, Jak nauczać studentów w czasie pandemii? (512: str 3)

Antoni Tajduś

 • List Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Prof. Antoniego Tajdusia (290: str 1)
 • Korespondencja na temat klasyfikacji polskich czasopism naukowych  (304: str 2-3)
  • list Janusza Kaweckiego do Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych Antoniego Tajdusia
  • odpowiedź Antoniego Tajdusia
 • Antoni Tajduś, Kraków – polskie centrum nauk górniczych (nr 625/626/627)

Katarzyna Tałuć

 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Katarzyna Tałuć, Bibliologia i informatologia – Polska bez bibliotekarzy?  (449: str 2)

Paweł Taranczewski

Andrzej (Andrew) Targowski

 • Andrzej (Andrew) Targowski, List do Redakcji   (122: str 2)
 • Andrzej (Andrew) Targowski, Age discrimination  [zaPAU] (127: str 4)
 • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście szerszym  (230: str 3)
 • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście osobistym, a może pryncypialnym?   (237: str 2-3)
 • Andrzej S. Targowski, Amerykański tenure a polska habilitacja   (245: str 3)
 • Andrzej Targowski, Uczelnie nie mogą przynosić wstydu Polsce   (259: str 3)
 • Andrzej Targowski, W XXI wieku uczelnie amerykańskie i polskie walczą o to samo (273: str 1)
 • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (312: str 2)
 • Andrzej Targowski, „Nauka, technologia i magia”, a gdzie jest technika?  (341: str 4)
 • Andrzej Targowski, À propos „to jest Ameryka”  (352: str 1-2)
 • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (356: str 2)
 • Andrzej Targowski, Pan Twardowski na Księżycu?  (364-365: str 2-3)
 • Andrzej Targowski, Chyba wiemy, kto winien (378: str 4)
 • Andrzej Targowski, À propos stanu polskiej nauki – między fikcją a rzeczywistością  (417: str 2)
 • Andrzej Targowski, Ucieczka od rzeczywistości do wirtualności i… komunizmu?  (455: str 3)
 • Andrzej Targowski, A propos „Trzeciomajowych refleksji”  (513: str 1)
 • Andrzej Targowski, Z łezką w oku o Igi wielkim tenisie i wspomnieniach (528: str 2 – link)
 • Andrzej Targowski, Wielki Brat wczoraj i dziś (540: str 2)
 • Andrzej Targowski, Na 77. rocznicę Powstania Warszawskiego 1944 (565: str 3)
 • Andrzej Targowski, Powstanie kościuszkowskie a wybijanie się na niepodległość dzisiaj  (577: str 2)
 • Andrzej (Andrew) Targowski, Multipatriotyzm  (588: str 3)
 • Andrzej Targowski, Polska, ale jaka? [ROZMOWA O POLSCE] (nr 642)
 • Andrzej Targowski, Dekalog polskiej polityki [ROZMOWA O POLSCE] (nr 643)
 • Andrzej Targowski, List do Redakcji (nr 679)

Andrzej K. Tarkowski

 • Andrzej K. Tarkowski i Marek Maleszewski, Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) i zarodek ludzki – spory bez perspektywy kompromisu  (27: str 2), dok. (27: str 3)

Karol Tarnowski

 • Karol Tarnowski, Józef Tischner – niezastąpiony filozof polskiej nadziei (I)   (262: str 2-3)
 • Karol Tarnowski, Józef Tischner – niezastąpiony filozof polskiej nadziei (II)   (263: str 2-3)

Tomasz Taylor

 • Tomasz Taylor, Profesor fizyki w Ameryce   (180: str 3)
 • Tomasz Taylor, Prywatny czy państwowy? Amerykańskie uniwersytety w skrócie (201: str 1-2)

Janusz Tazbir

 • Janusz Tazbir, Kosztowne oszczędności  (10: str 3)
 • Janusz Tazbir, Dzieła raczej mało czytane  (15: str 5)
 • Janusz Tazbir, Daremne prostowanie błędów  (27: str 3)
 • Janusz Tazbir, Tadeusz Manteuffel (1902-1970)  (164: str 3)

Ks. Józef Tischner

 • Ks. Józef Tischner, Kłamstwo polityczne  (432: str 1-2)
 • Ks. Józef Tischner, Znicestwienie Polski (fragnment) (566: str 1)
 • Ks. Józef Tischner, Jacy jesteśmy (nr 621)

Tadeusz Tołłoczko

 • Tadeusz Tołłoczko, Nauka i odpowiedzialność   (106: str 2)
 • Tadeusz Tołłoczko, Autorytet jest wartością  (107: str 1)

Paweł E. Tomaszewski

 • Paweł E. Tomaszewski, Profesor Jan Czochralski – czy powrót zapomnianego?  (226: str 2-3)

Zuzanna Topolińska

 • Zuzanna Topolińska, O języku i językoznawstwie z perspektywy slawisty  (68: str 1)
 • Zuzanna Topolińska, Kuszące perspektywy w językoznawstwie?   (223: str 1)

Bogdan Tosza

 • Miejsce sztuk, z Bogdanem Toszą rozmawia Marian Nowy [Kraków – warto wiedzieć]   (203: str 5-6)

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

 • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki    (258: str 3)
 • Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie proponowanych przekształceń instytutów PAN (519: str 3 – link)
 • Link do listu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (553: str 1-link)
 • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego o wycofanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (594: str 1)

Joanna Szczepińska-Tramer

 • Joanna Szczepińska-Tramer, Historyk sztuki wymądrza się o sztuce [zaPAU] (464: str 4)

Andrzej Trautman

 • Jean-Pierre Lasota i Andrzej Trautman, Ogólna Teoria Względności i Czarne Dziury   (87: str 2),  dok.  (87: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman, Leopold Infeld (1898–1968)   (213: str 1-2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman, Leopold Infeld – posłowie   (216: str 2)

Lech Trzcionkowski

 • Lech Trzcionkowski, Sukcesy NCN. W odpowiedzi Panu Profesorowi Jajszczykowi (281: str 2-3)
 • Lech Trzcionkowski, Komunikat 2/2012 – Centralna Komisja i pozorowanie norm prawnych (286: str 2)

Piotr Trzonkowski

Michał Turała

 • Michał Turała, U progu Nowej Fizyki  (3: str 1), dok. (3: str 2)
 • Michał Turała, Jedno z 10 000 połączeń w LHC …  (8: str 3)
 • Michał Turała, 60 lat tranzystora  (60–61–62: str 5)
 • Michał Turała, Wielkie Infrastruktury Badawcze – polskie grupy w eksperymentach LHC pilnie potrzebują gwarancji… (316: str 2-3)
 • Michał Turała, Niezapomniany rok 1989…   (473-474: str 5)
 • Michał Turała, 30 lat członkostwa Polski w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych  (564: str 3-4)

Ludwik Turko

Łukasz A. Turski

 • Łukasz A. Turski, Warto być upartym   (186: str 2-3)
 • Łukasz A. Turski, Ocenianie nauki – duch z przeszłości   (222: str 1-2)
 • Łukasz A. Turski, Steinmetz i dzieci  (319-321: str 2)
 • Łukasz A. Turski, Edukacja na rozdrożu  (329: str 2-3)
 • Łukasz A. Turski, Reforma szkół powszechnych  (373: str 1)
 • Łukasz A. Turski, Odpowiedź  na „Kto Winien?”  (375: str 3)
 • Łukasz A. Turski, Profesorowie dydaktyczni czy profesorowie dydaktyki  (429: str 2)
 • Iwo Białynicki-Birula i Łukasz A. Turski, Psychologia kwantowa (435: str 3)
 • Łukasz A. Turski, Najwyższy czas: docenić upowszechnianie nauki (440: str 1)
 • Łukasz A. Turski, Jeszcze o magazynowaniu energii (490: str 4)
 • Łukasz A. Turski, Edukacja i demokracja jesienią 2019  (492: str 2)
 • Łukasz A. Turski, O sprawie Bilewicza  (505: str 2)
 • Łukasz A. Turski, Jak to działa, czy dokąd zmierza świat (520: str 3)
 • Łukasz A. Turski, Narodowa kwarantanna od myślenia (534: str 3)
 • Łukasz Turski, Tort Sachera i apfelstrudel  (577: str 1)

Donald Tusk

 • II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – obszerne fragmenty wystąpienia Premiera RP Donalda Tuska (4: str 1), dok. (4: str 2)

Julian Tuwim

 • Z Cicer cum caule Juliana Tuwima  [zaPAU] (49: str 4) (usunięto w związku z wygaśnięciem licencji do praw autorskich)
 • O ruchu Ziemi, Michaił Łomonosow – przekład Julian Tuwim [zaPAU] (48: str 4) (usunięto w związku z wygaśnięciem licencji do praw autorskich)
 •  Julian Tuwim Exposé Pana Premiera (1919), Raport (1936) [Stulecie Niepodległości] (423: str 4) (usunięto w związku z wygaśnięciem licencji do praw autorskich)
 •  Julian Tuwim, Ozór na szaro (nr 677)