Miesiąc: wrzesień 2016

352

352 Andrzej Targowski, À propos „to jest Ameryka”  (str 1-2) Adam Sobiczewski, Wyjątkowa nazwa nowego pierwiastka chemicznego  (str 2) Andrzej Jajszczyk, Gorzka pigułka, czyli „Nowa Estetyka” Marii Anny Potockiej  (str 3) Galeria PAUzy: Tadeusz Boruta (str 4)

351

351 Krzysztof J. Cios, Parę uwag o odbiorze polskich uczelni w świecie i jak go poprawić  (str 1-2) Zbigniew Błocki, Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej (str 2) Józef Spałek, Od edukacji wyższej do nauki grantowej i z powrotem  (str 3) zaPAU: Kasa (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Wartości i cnoty   (str 5)

350

350 Profesor Adam Bielański (14 grudnia 1912 – 4 września 2016) (str 1) Krystyna Dyrek, Wspomnienie o Profesorze Adamie Bielańskim  (str 2) Grażyna Borkowska, Dlaczego sami sobie to robimy? (str 3) zaPAU: Dwa programy (str 4)

349

349 Leszek Zasztowt, Humanistyka umiera w milczeniu  (str 1) Claudine Kieda, Jacek Kubiak, Romantycy, pozytywiści i postmoderniści  (str 2) Magdalena Bajer, Po namyśle, po lekturach  (str 3) Galeria PAUzy: Franciszek Bunsch   (str 4)

348

348 Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Kardynała Franciszka Macharskiego Śp. Ks. Kardynał Franciszek Macharski  (20 maja 1927 – 2 sierpnia 2016)  (str 1) George Weigel, Cardinal Franciszek Macharski, dead at 89, was bred to heroism  (str 2) Władysław Stróżewski, Kardynał Franciszek Macharski: wielkość i bliskość (str 3) Kardynał Franciszek Macharski w Polskiej Akademii Umiejętności – Galeria …

348 Read More »