349

349 Leszek Zasztowt, Humanistyka umiera w milczeniu  (str 1) Claudine Kieda, Jacek Kubiak, Romantycy, pozytywiści i postmoderniści  (str 2) Magdalena Bajer, Po namyśle, po lekturach  (str 3) Galeria PAUzy: Franciszek Bunsch   (str 4)