O

Stanisław Obirek

Beata K. Obsulewicz

 • Beata K. Obsulewicz, Samotność długodystansowca (413: str 3)

Anna Ochab-Marcinek

Anna Ochab-Marcinek, O blogu: „Świat: Jak To Działa?” [zaPAU] (28: str 4)

Janina Ochojska-Okońska

 • Janina Ochojska-Okońska, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2009) (26: str 4)

Grażyna Odyniec

Marek Ogiela

 • Ryszard Tadeusiewicz, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI  –  Marek Ogiela, Komputerowe ujawnianie znaczenia obrazów  (54: str 2), dok. (54: str 3)

Andrzej Oleś

 • Andrzej Oleś, Uwaga o rozwoju powojennej nauki  (47: str 2)

Paweł Olko

 • Paweł Olko, Renata Kopeć, Marek Jeżabek, Adam Maj, Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (520: str 5-6)

Rafał Olszanecki

 • Rafał Olszanecki, Wirusy – przeciwnik trudniejszy niż bakterie…  (509-510: str 2-3)

Doroty Olszewskiej

 • Link do artykułu Doroty Olszewskiej, Polska w elitarnym konsorcjum EPOS-ERIC (449: str 2)

Janusz Orkisz

Witold M. Orłowski

Elżbieta Orman

 • Elżbieta Orman, Nadzwyczajny profesor – Henryk Wereszycki   (113: str 1-2)
 • Elżbieta Orman, Wacław Felczak – bohaterstwo i polityka w życiu historyka (136: str 1-3)

Jan Ostrowski

 • Jan Ostrowski, Laudacja dla laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (472: str 1)
 • Jan Ostrowski, 4 czerwca – co dalej?  (473-474: str 12)
 • List Jana Ostrowskiego Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności (500: str 4)
 • †  Stanisław Grodziski (2 stycznia 1929–30 maja 2020) Wystąpienie Prezesa PAU Jana Ostrowskiego (9 czerwca, kolegiata św. Anny) (518: str 1)
 • Jan Ostrowski  Prezes Polskiej Akademii Umiejętności – komentarz do Oświadczenia korpusu rektorów Federacji Rosyjskiej z 4 marca 2022 (592: str 1)
 • Laudacja wygłoszona przez Prezesa PAU Jana Ostrowskiego z okazji przyznania Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (Nr 606)
 • Laudacja Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana Ostrowskiego na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2022 Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi (nr 624)
 • Jan Ostrowski, Pomiędzy Akademią a Uniwersytetem. Najkrótsze dzieje krakowskiej historii sztuki (nr 625/626/627)
 • Laudacja Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana Ostrowskiego na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2023 Panu Ryszardowi Krynickiemu (nr 650)

Kazimierz Ostrowski

 • Kazimierz Ostrowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (15: str 2)

Michał Ostrowski

 • Michał Ostrowski, CTA – światowy sukces czy międzynarodowa porażka polskiej nauki?   (303: str 3-4)
 • Michał Ostrowski, Miliardy euro dla polskiej nauki czy do śmietnika  (367:str 3)
 • Michał Ostrowski, Jaka ocena merytoryczna w naukach ścisłych?  (412: str 2)
 • Michał Ostrowski, list do Redakcji  (507: str 2)

Włodzimierz Ostrowski

 • Włodzimierz Ostrowski, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności – propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (24: str 2)

Ryszard Otręba

Jerzy Owsiak

 • Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2014 – przemówienie Jerzego Owsiaka   (253: str 2-3)

Krzysztof Ożóg

 • Krzysztof Ożóg, Wspomnienie o moim Mistrzu, Profesorze Jerzym Wyrozumskim i współpracy z Nim przy edycji Roczników Jana Długosza  (461: str 5-6)
 • Kazimierz Ożóg, Agresywne gry komunikacyjne między „Tobą”  a „mną” (471: str 1-2)
 • Krzysztof Ożóg, Tysiącletnia krakowska historiografia (nr 625/626/627)