554

554 Jan Woleński, Narodowy „Przewrót Kopernikański”  (str 1) List ministra Włodzimierza Bernackiego  (str 1-link) Michał Mazur i Karol Dzięgielewski, Zdalne nauczanie archeologii (str 2) Barbara Płytycz, PAU dla Szkół (str 3) Magdalena Bajer, Trwanie  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, 100 milionów dla ambitnych (str 5-link)