Monika Mentel

677

677 Andrzej Białas, Słowo o innowacjach Sylwester Czopek, Perła Podkarpacia Polityczne kłótnie:-Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie-Julian Tuwim, Ozór na szaro Magdalena Bajer, Pamięć usłyszana

676

676 Ewa Brocławik, Słowo o Profesorze Władysławie Natansonie, wzorze człowieka, patrioty i uczonego Władysław Natanson o nauce – Fragment przemówienia inaugurującego rok akademicki UJ (7 października 1922) Krzysztof J. Kurzydłowski, Refleksje o finansowaniu nauki Andrzej Białas, Spiesz się powoli

675

675 Wojciech Bałus, Problemy z punktacją (na jednym humanistycznym przykładzie) January Weiner, Nauka i nie nauka, nauczanie i niedouczanie Barbara Płytycz, Jaka będzie przyszła podstawa programowa? Taka, jaką stworzymy

674

674 Waldemar Łazuga, Prezydent Wilson a Polacy Magdalena Bajer, …maniery Michał Kokowski, Ideologie „dziedziczenia prestiżu” i „punktozy” oraz nowa idea ewaluacji czasopism Przemysław Urbańczyk, Archeologia wulkaniczna

673

673 Barbara Płytycz, Edukacja – nowe otwarcie Jerzy Kuczyński, Jak tworzyć programy szkolne Waldemar Wiglusz, Uzupełnienie Leszek M. Sokołowski, Megalomania Waldemar Łazuga, Stacja Naukowa PAU w Poznaniu

672

672 Stanowisko Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r. Maciej Chorowski, Kryzys systemu finansowania prac badawczych w Polsce i co dalej? (II) ROZMOWA O ELITACH: Ryszard Horodecki, Elitarne paradoksy SCIENTIA PAUPERUM: Przemysław Urbańczyk, Nie taki Neron straszny

671

671 Maciej Chorowski, Kryzys systemu finansowania prac badawczych w Polsce i co dalej? (I) Marek Kosmulski, „Zmienimy system punktacji za publikacje naukowe” Maciej Piróg, Wacław Felczak i jego spuścizna Andrzej Białas, Destruktor mimo woli

670

670 Karta z Kalendarza Andrzej Białas, Julian Tuwim. W 70 rocznicę śmierci Magdalena Bajer, Dobry znak Michał Kokowski, Dzieje nauki, interdyscyplinarność, łamanie kodów historycznych …

668/669

668/669 Życzenia Apel przedstawicieli instytucji nauki i szkolnictwa wyższego do parlamentarzystów oraz partii tworzących rząd po wyborach 2023 Ewa Łętowska, Rozmowy czasu niepokoju Andrzej Białas, Pochwała ministra o dwóch twarzach Mariusz Maślak, Gustave Eiffel (1832-1923). W setną rocznicę śmierci Janusz A. Majcherek, Nauczanie, nie wkuwanie Adam Głaz, O zbitce słownej „kobiety i dzieci” T.S. Eliot, …

668/669 Read More »

667

667 ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Jajszczyk, Elity i pseudoelity w nauce Błażej Skoczeń, Ewaluacja działalności naukowej Andrzej Kajetan Wróblewski, Regulaminoza Maciej Żylicz, Dziedziczenie prestiżu