Miesiąc: kwiecień 2021

555

555 Liczba Anielska (str 1) Przemysław Urbańczyk, W co wierzyli nasi pogańscy przodkowie?  (str 2) Komunikat 03/2021 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do praw kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce  (str 3) Pełny tekst komunikatu  (str 3-link) Marek Kosmulski, Nauka kultu cargo bis  (str 3) Andrzej Białas, W poszukiwaniu …

555 Read More »

554

554 Jan Woleński, Narodowy „Przewrót Kopernikański”  (str 1) List ministra Włodzimierza Bernackiego  (str 1-link) Michał Mazur i Karol Dzięgielewski, Zdalne nauczanie archeologii (str 2) Barbara Płytycz, PAU dla Szkół (str 3) Magdalena Bajer, Trwanie  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, 100 milionów dla ambitnych (str 5-link)

553

553 Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13.04.2021 (str 1) Link do listu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (str 1-link) Psychologiczna Pomarańczowa Alternatywa przy Komitecie Psychologii PAN, Komentarz Psychologów (str 1) Krystyna Starczewska, Jak przezwyciężać skutki pandemii, które dotknęły najmłodsze pokolenie Polaków? (str 2) Jacek Korohoda, Cienie i blaski edukacji muzycznej online (str 3) Scientia PAUperum:  …

553 Read More »

552

552 Krzysztof J. Cios, Zagrożenia, jakie niesie rewolucja cyfrowo-informacyjna (str 1) Sprostowanie (str 1-link) Jerzy Szwed, Meandry kariery akademickiej (str 2) Paweł F. Góra, Nauczanie zdalne  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas,  Rozmowa Pana Piotra z Panem Pawłem (str 4)

551

551 Życzenia (str 1) Magdalena Bajer, ZOE − jeszcze jedna troska (str 2) Laudacja wygłoszona przez Andrzeja Białasa podczas uroczystości nadania Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (wrzesień 2005) (str 2-link) Andrzej Kastory, Oceniamy podręczniki (str 3) Ważna informacja z ostatniej chwili! (str 3) PASIFIC: Stypendia Polskiej Akademii Nauk dla Naukowców (str …

551 Read More »