554

  • Jan Woleński, Narodowy „Przewrót Kopernikański”  (str 1)
  • List ministra Włodzimierza Bernackiego  (str 1-link)
  • Michał Mazur i Karol Dzięgielewski, Zdalne nauczanie archeologii (str 2)
  • Barbara Płytycz, PAU dla Szkół (str 3)
  • Magdalena Bajer, Trwanie  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, 100 milionów dla ambitnych (str 5-link)