2021

581/582

581/582 Życzenia   (str 1) † Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (str 2) Andrzej Białas Jacek Popiel Ewa Gudowska-Nowak (link) Ewa Brocławik (link) Ziyad Raoof, Kurdyjska walka o niepodległość (str 3-4) Mikołaj Rej z Nagłowic, Przeciwko złym sprawom a postępkom naszym  (str 4) Przemysław Urbańczyk, Archeolog patrzy w gwiazdy (str 5) Karol Życzkowski, Problemy nauki …

581/582 Read More »

580

580 Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (str 1) od redakcji (str 2) Uchwała Senatu UJ 13 XII 1981 (str 2) Oświadczenie Wydziału Prawa UJ 14 XII 1981 (str 2) Oświadczenie Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych 14 XII 1981 (str 3) Z Dziennika Rektora UJ (str 3) Wspomina sekretarz Rektora UJ (str 3) Z Dziennika Dziekana …

580 Read More »

579

579 Stanisław Penczek, Patriotyzm Łodzianina   (str 1) Anna D. Jaroszyńska-Kirchmann, Patriotyzmu trzeba (się) uczyć  (str 2) Monika Machowska, Irlandzka lekcja patriotyzmu  (str 3) Andrzej Białas, Pokorna prośba   (str 4)

578

578 Jezus powiedział do swoich uczniów…   (str 1) Historia magistra vitae?  (str 2) Ryszard Markiewicz, Autoplagiat   (str 3) Magdalena Bajer,  Decorum – zasada stosowności  (str 4)

577

577 Łukasz Turski, Tort Sachera i apfelstrudel  (str 1) Andrzej Targowski, Powstanie kościuszkowskie a wybijanie się na niepodległość dzisiaj  (str 2) Magdalena Bajer, Fakty i miary  (str 3) Przemówienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności wygłoszone 20 lat temu na  uroczystym posiedzeniu z okazji 50-lecia PAN  (str 4)

576

576 Zbigniew Semadeni, Oszpecenie tablic Tchorka. Patriotyzm?  (str 1&2) Przemysław Urbańczyk, Czy archeologia ma być patriotyczna?  (str 2) Joanna Laskosz, W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego. Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 26 XI 2021 – 28 II 2022  (str 3) Jerzy Kuczyński, Patriotyczne obowiązki  (str 4)

575

575 Jan Napoleon Saykiewicz, Głos z Pittsburgha (str 1) Marcin Lutomierski, O patriotyzmie w najnowszej literaturze dla dzieci  (str 2) Barbara Płytycz, Zapobiegać, czy leczyć? (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Lenistwo ratunkiem? (str 4)

574

574 Michał Głowiński, Patriotyzm, Ale Jaki? (str 1) Aleksandra Domańska, Patriotyzm wyzwolony  (str 2) Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Giganci  (str 4)

573

573 Odeszli… (str 1) Maciej Żylicz, Wspomnienie o Profesorze Wacławie Szybalskim  (str 2) Roman Kuźniar, Polski patriotyzm europejski  (str 3) List Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezydenta RP  (str 3-link) Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (II)  (str 4)

572

572 Marek Lipiński, Patriotyzm  (str 1-2) Anna Cegieła, Patriotyzm po polsku  (str 2) Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (I)  (str 3) Marek Kosmulski, Strajk kobiet i modne bzdury (str 4)