Miesiąc: marzec 2018

421

421 Życzenia Wielkanocne (str 1) Oświadczenie 16 członków PAU  (str 2) Maria L. Ekiel-Jeżewska, Konferencje naukowe nauczycieli  (str 2-3) Magdalena Bajer, Pomocna lektura (str 3) zaPAU: Elity Rzeczypospolitej (str 4)

420

420 Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności przyjęta 17 marca 2018 (str 1) Andrzej Białas, Profesor „dydaktyczny”  (str 1) Zbigniew Kruszewski, Towarzystwa naukowe zasługują na wsparcie państwa (str 2) Jan Woleński, Glosa do zasad ewaluacji (str 3) Wydawnictwo PAU poleca…   (str 3) Stulecie Niepodległości: Stefan Żeromski Na probostwie w Wyszkowie (fragment), 1920 (str 4)

419

419 Autorytety: Wacław Uruszczak, Stanisław Kutrzeba (1876–1946)   (str 1-2) Link do Listu Otwartego (Pięciu) Informatyków  (str 2) Link do Listu prof. L. Roszkowskiego w odpowiedzi na list profesorów E. Malca i A. Staruszkiewicza (str 2) Magdalena Bajer, Kto to Antygona? (str 3) Galeria PAUzy: Andrzej Kalina  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Lech …

419 Read More »

418

418 Halina Abramczyk, Uniwersytet XXI wieku. Dyplomacja naukowa dla początkujących naukowców akademickich STEM?   (str 1) Agnieszka Rajda, Naukowcy chcą działać:podsumowanie konkursu MINIATURA 1 (str 2) Magdalena Bajer, Więcej humanistów  (str 3) zaPAU: Trzy słowa za dużo (str 4)

417

417 Jadwiga Puzynina, Humanizm – czy posthumanizm?   (str 1-2) Andrzej Targowski, À propos stanu polskiej nauki – między fikcją a rzeczywistością  (str 2) Elżbieta Tabakowska, Jeszcze, YYY…, o stękaniu  (str 3) Stulecie Niepodległości:  Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich (str 4)