418

  • Halina Abramczyk, Uniwersytet XXI wieku. Dyplomacja naukowa dla początkujących naukowców akademickich STEM?   (str 1)
  • Agnieszka Rajda, Naukowcy chcą działać:podsumowanie konkursu MINIATURA 1 (str 2)
  • Magdalena Bajer, Więcej humanistów  (str 3)
  • zaPAU: Trzy słowa za dużo (str 4)