417

  • Jadwiga Puzynina, Humanizm – czy posthumanizm?   (str 1-2)
  • Andrzej Targowski, À propos stanu polskiej nauki – między fikcją a rzeczywistością  (str 2)
  • Elżbieta Tabakowska, Jeszcze, YYY…, o stękaniu  (str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich (str 4)