419

  • Autorytety: Wacław Uruszczak, Stanisław Kutrzeba (1876–1946)   (str 1-2)
  • Link do Listu Otwartego (Pięciu) Informatyków  (str 2)
  • Link do Listu prof. L. Roszkowskiego w odpowiedzi na list profesorów E. Malca i A. Staruszkiewicza (str 2)
  • Magdalena Bajer, Kto to Antygona? (str 3)
  • Galeria PAUzy: Andrzej Kalina  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Lech Majewski w podróży (str 5)